JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
PST-SJEF: Hans Sverre Sjøvold er sjef i Politiets sikkerhetstjeneste.

PST-SJEF: Hans Sverre Sjøvold er sjef i Politiets sikkerhetstjeneste.

Leif Martin Kirknes

PST-sjefen om digitale trusler

Etterretningstjenestene skal samarbeide for å sikre det offentlige ordskiftet i Norge

– I ytterste konsekvens kan vi komme i en situasjon der flere avstår fra å stille til valg, slutter i politikken eller blir påvirket til å fatte beslutninger de ellers ikke ville tatt, sier PST-sjef Hans Sverre Sjøvold09.02.2021
12:12
09.02.2021 14:25

leif.kirknes@lomedia.no

– Jeg tror demokratiet står veldig sterkt i Norge, men vi har sett det har vært utfordringer i andre land, sier sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) Hans Sverre Sjøvold til Nettverk/Frifagbevegelse.

Det er valgår, og det er også etterretningstjenestene oppmerksomme på. Da de la fram sine åpne trusselvurderinger for 2021 i går, kom det også fram at PST, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Etterretningstjenesten til Forsvaret kommer til å samarbeide for at Norge skal få et godt valg.

En ting er valgpåvirkning. Mer om det om litt. Men noe Sjøvold virkelig frykter som demokratisk trussel akkurat nå, er at hvis offentlige ordskiftet blir så tøft at stemmer skremmes bort fra samfunnsdebatten.

– Vår oppgave er å beskytte demokratiet. Vi har de siste par årene vært veldig opptatt av det å skulle være politiker og delta i det offentlige ordskiftet, sier Sjøvold.

Frykter folk skremmes vekk

Mens det finnes rikspolitikere som kanskje har opparbeidet seg uvanlig tykk hud, peker han på at ikke alle har så høy terskel for hva en er villig til å akseptere av tilbakemeldinger. Særlig dem som vil engasjere seg på lokalpolitisk plan eller som ungdomspolitikere kan risikere å bli skremt av et tøft ordskifte. Det mener PST-sjefen det er viktig å være oppmerksom på.

– Hva vil du si til slike folk? Jeg skriver for et blad som leses av blant annet tillitsvalgte, der mange ofte også er nær politikken?

– Tillitsvalgte er et godt eksempel. Hvis du på en stor arbeidsplass som tillitsvalgt fronter en tøff sak, enten det er på grunn av oppsigelser, vanskelige valg eller som representant i styret, kan du bli utsatt for både det ene eller det andre. Det trenger ikke å være terror, men i ordskiftet. Måten å meddele seg på har blitt ganske stygg i en del saker. Det er mange friske tak der ute fra den ene og andre, for å si det sånn, sier Sjøvold.

En grense

Han understreker at det ikke er noe galt i seg selv med friske diskusjoner. Det skulle bare mangle at politiske saker og verdispørsmål drøftes i en god og skarp diskusjon, mener Sjøvold, for det er det som er demokrati og politikk.

– Men det går en grense for når man begynner å angripe personer og det går over til å bli en belastning. Grensen for dette vil være individuell, sier han.

– Så hvordan skal vi sikre oss mot eller forebygge det her?

– Det er ikke så godt å sikre seg mot det. Det kan hende partiene burde ha et kontaktpunkt som man kan gå til, så det kan blir oppmerksomhet og mulighet for å følge opp der hvor noen meddeler at de har problemer. Det er også et lederansvar få følge opp, men er Sjøvold.

Hegne om demokratiet

PST forventer en økning i antall trusler mot politikere, men også myndighetspersoner, blant annet på grunn av valget, men også på grunn av frustrasjon mot koronatiltak.

– Den forventede økningen i trusselhendelser skyldes i hovedsak uenighet med håndtering av Covid-19 og økt eksponering av saker med politikere fram mot valget i høst. Det er meget uheldig når myndighetspersoner og politikere blir utsatt for trusler, ondsinnet sjikane og personlig uthenging av ulike trusselaktører. Vi tar disse utfordringene svært alvorlig, i samarbeid med politi og påtalemyndighet, sier Sjøvold.

– I ytterste konsekvens kan vi komme i en situasjon der flere avstår fra å stille til valg, slutter i politikken eller blir påvirket til å fatte beslutninger de ellers ikke ville tatt. Dette representerer en stor potensiell trussel, både mot enkeltpersoner og hele vårt demokratiske system, sier PST-sjefen.

– Vi må hegne om demokratiet, sørge for at unge mennesker har lyst til å bli politikere, at de som er politikere har lyst til å fortsette å være det, og at de som har gjort en god jobb fortsetter å gjøre en god jobb, sier Sjøvold.

(Fortsetter under bildet)

FORSVARET: Forsvarsministrer Frank Bakke-Jensen og sjef for e-tjenesten, Nils Andreas Stensønes.

FORSVARET: Forsvarsministrer Frank Bakke-Jensen og sjef for e-tjenesten, Nils Andreas Stensønes.

Leif Martin Kirknes

Påvirkning

Valgpåvirkning fra andre nasjoner, for eksempel via manipulasjon, har e-tjenestene også på radaren.

– Vi har sett på hva som har skjedd i andre land. Det kan være en potensiell utfordring knyttet til påvirkning av valget. Det som også kan være en utfordring, er bruk av sosiale medier. Er det en ekte profil eller ikke? Det er noen eksempler på folk som deltar i en valgkamp, som ikke er dem de sier de er, sier Sjøvold.

– Så hvordan skal det sikres legitimitet rundt det norske valget?

– Det er ikke for ingenting at e-tjenestene snakker høyt om valget nå. Vi håper det har forebyggende effekt, sier Sjøvold, som legger til at han ikke tror Norge kommer i samme situasjon som USA der det i noen kretser ble sådd tvil om valgets legitimitet, som har ført til kaos og storming av offentlige bygninger.

Om valg sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland at hun stoler på at Valgdirektoratet får til å gjennomføre valget på en god og tillitsfull måte, og at kommunalministeren ellers skal komme tilbake med et eget innlegg om hvordan valgets skal foregå med hensyn til korona.

Splitt og hersk

E-tjenestene varsler at de også vil ha oppmerksomhet på digital spionasje og dataangrep i forbindelse med valget. Det er ikke lenge siden inntrengere snoket i flere epost-adresser hos Stortinget. PST sa i desember at de mente den russisk militære etterretningstjenesten GRU sto bak.

Men e-tjenestene mistenker ikke at hackingen hadde som direkte mål å påvirke valget i år. Angrepet var del av et større opplegg som rammet flere land og flere aktører i Norge, og tilsynelatende ikke særlig målrettet.

Men e-tjenestene utelukker ikke at kunnskapen som ble stjålet kan misbrukes.

Etterretningssjef Nils Andreas Stensønes kan ikke si noe om hensikten bak operasjonen, men mener stjålet informasjon potensielt kan brukes til å nøre oppunder eksisterende splittelse.

– Det er noe vi ofte ser, at du forsterker de deler der du har uenighet i et samfunn, og forsøker å nøre oppunder det for å svekke tilliten i samfunnet og skape splid og dermed svekke nasjonen, sier han.

Naturlig skepsis

Direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Kjetil Nilsen, tror sosiale medier er det som er mest sannsynlig å bruke til å eventuelt forsøke å påvirke valget. Han mener det vil være viktig for nordmenn å ha et kritisk tankesett.

- Det er viktig at vi som samfunn er robust så vi klarer å skille klinten fra hveten best mulig. Å være naturlig skeptisk og bruke mer enn én kilde tror jeg er viktig, særlig inn mot et valg.

- Tror du det vil fungere?

- Jeg kan jo være naiv og si at det er et håp. Jeg tror vi er godt skodd for det. Vi har et godt skolevesen og folk har det bra. Folk flest i Norge er vant til å håndter informasjon. Vi har også et samfunn som relativt sett er lite polarisert. Å bygge videre på det, og bare skjerpe litt, kan være et godt tips inn mot valget.

Radikalisering av unge

Omfanget av radikalisering vil øke det kommende året, tror PST. Koronatiltak skaper for mange usikkerhet til jobb og økonomi og bidrar dessuten til økt isolasjon. I tillegg ser PST at høyreekstreme i dag henter inspirasjon fra langt bredere og mer internasjonalisert plattform enn tidligere.

– Et spekter av digitale, ekstremistiske nettverk innen både islamsk ekstremisme og høyreekstremistiske miljøer vil prege en stadig større del av terrorbildet i 2021. Vi har fått flere alvorlige saker det siste året, der sentrale personer har vært aktive i ekstremistiske digitale miljøer på ulike fora og chattetjenester. Det har blitt en arena der personer utvikler og sprer voldelige ideer, sier PST-sjef Sjøvold, som ikke vil konkretisere hvilke tjeneste det er snakk om.

Han legger til at deltakerne ofte kan være unge personer, som ikke nødvendigvis er ekstremister i utgangspunktet, men som blir radikaliserte pådrivere for ekstremistisk vold og ideologi ved å delta i nettverkene.

Mer tid på nett = radikaliseringsfare

Problemet er særlig stort nå i korona-tider, der folk sitter mer hjemme, særlig hvis de er permitterte, og bruker mer tid på nettet enn vanlig siden det er lite aktivitet i samfunnet ellers. Da kan det være fare for å utvikle høyreekstreme holdninger.

– Nettverkene bygges på internett. Vi ser mindre strukturerte organisasjoner. Det er mer tilfeldige kontakter. Unge mennesker kan bli radikalisert bare ved å være på enkelte av disse chattekanalene. Det gjør det også mer utfordrende for etterretningstjenestene å følge med, sier Sjøvold, og legger til:

– For 20 år siden var det demonstrasjoner i gatene, og vi visste hvem som sto for hva. I dag er dette anonyme profiler som er på ulike chattefora, og det er en stor utfordring. Det kan være internasjonale fora, og ofte kan ledelsesstrukturene være svake, som gjør det vanskelig å agere mot dem, sier Sjøvold, som legger til at han likevel tror de har ganske god oversikt.

(Fortsetter under bildet)

JUSTIS- OG BEREDSKAPSMINISTER: Monica Mæland sier hun selv merker et hard debattklima, men mener man må tåle det såframt det er innenfor ytringsfrihetens rammer.

JUSTIS- OG BEREDSKAPSMINISTER: Monica Mæland sier hun selv merker et hard debattklima, men mener man må tåle det såframt det er innenfor ytringsfrihetens rammer.

Leif Martin Kirknes

Høyre, venstre, religion

Sjøvold tror den polariserte innvandringsdebatten vil dukke opp for alvor igjen etter at koronaen forsvinner fra dagsordenen, med de uroligheter det kan føre med seg. Det er en galei med ringvirkninger, forklarer han, for økt innvandring kan trigge høyreekstreme miljøer som kanskje tyr til skjending av religiøse tekster, mens skjending av religiøse tekster igjen kan virke inspirerende for ekstremistiske islamister.

Venstreekstremisme er også nevnt i PSTs dokument: «Det er meget sannsynlig at venstreekstremister vil fortsette å markere sine politiske standpunkter gjennom spredning av propaganda, markeringer og motdemonstrasjoner. Dette gjelder i første rekke i saker som handler om kampen mot det bestående maktapparatet og det politiske ytre høyre. (...) Enkelte venstreekstreme vil fortsette å gjennomføre forhåndsplanlagte voldshandlinger, konfrontasjoner og offentlige uthenginger av utpekte personer som de anser som høyreekstreme. Dette vil bidra til at polariseringen mellom miljøene videreføres og at potensialet for gjensidige voldshandlinger øker. Politiet inngår også i venstreekstremes fiendebilde(...)»

Antistat-isme og klima-aktivisme

Ellers trekker trusselvurderingen også fram at «antistatlige strømninger vurderes å ha et potensial for å radikalisere enkelte personer i Norge i 2021,» forankret i konspirasjonspregede teorier.

Radikale aktivistgrupper med fokus på klima/miljø/naturvernsaker nevnes også, selv om det legges til at de fleste aksjoner av dette kaliber i Europa har vært ikkevoldelige. Samtidig har PST sett trusler og sjikane i enkeltsaker overfor lokalpolitikere og øvrige meningsmotstandere.

NSM-SJEFEN: Kjetil Nilsen er sjef i Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

NSM-SJEFEN: Kjetil Nilsen er sjef i Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Leif Martin Kirknes

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
09.02.2021
12:12
09.02.2021 14:25Mest lest

TETT PÅ: Regionsekretær Nils-Olav Nøss i HK har fulgt Monica C. Furuberg og saken hennes i et år.

TETT PÅ: Regionsekretær Nils-Olav Nøss i HK har fulgt Monica C. Furuberg og saken hennes i et år.

Brian Cliff Olguin

Monica påpekte feil og stilte spørsmål til sjefen. Så ble hun truet til å si opp

Ronja Jacobsson ønsker at flere arbeidsgivere skal satse på unge jobbsøkere, til tross for at de har mindre erfaring.

Ronja Jacobsson ønsker at flere arbeidsgivere skal satse på unge jobbsøkere, til tross for at de har mindre erfaring.

Emmie Olivia Kristiansen

Det siste året har Ronja (29) søkt på 379 jobber, men fått avslag på samtlige: – Jeg har følt meg verdiløs

Ragnar Moy blir anklaget for ikke å ha levert meldekort i to uker før han ble sykmeldt. Derfor får han ikke sykepenger.

Ragnar Moy blir anklaget for ikke å ha levert meldekort i to uker før han ble sykmeldt. Derfor får han ikke sykepenger.

Privat

Ragnar har vært sykmeldt i snart ett år – venter fremdeles på sykepenger fra Nav

Fremskrittspartiets førstekandidat i Oslo, Christian Tybring-Gjedde (arkivfoto).

Fremskrittspartiets førstekandidat i Oslo, Christian Tybring-Gjedde (arkivfoto).

Terje Pedersen, ANB

Katastrofe for Venstre og Frp i hovedstaden på fersk partimåling

Med Listhaug i lederstolen gjentar Frp-landsmøtet kravet fra Siv Jensens tale til landsstyret.

Med Listhaug i lederstolen gjentar Frp-landsmøtet kravet fra Siv Jensens tale til landsstyret.

Jan-Erik Østlie

Frp-landsmøtet «vedtok» å øke lønna for sykepleiere: – Ganske uvanlig, mener Fafo-forsker

OPP I LØNN: Vinmonopolet går så det suser. Nå går de ansatte opp i lønn.

OPP I LØNN: Vinmonopolet går så det suser. Nå går de ansatte opp i lønn.

Martin Guttormsen Slørdal

Vinmonopol-ansatte får betalt for rekordår

Målingen gjør SV-leder Audun Lysbakken optimistisk med tanke på høstens valg, selv om han vet at ikke noe kan tas for gitt.

Målingen gjør SV-leder Audun Lysbakken optimistisk med tanke på høstens valg, selv om han vet at ikke noe kan tas for gitt.

Jan-Erik Østlie

Opprykk for SV. Nå er partiet større enn Frp. Det gir solid rødgrønt flertall

VINDU: Egle Rimdzuite og Mindaugas Giedraitis jobber sammen med vindusproduksjon i Nordland.

VINDU: Egle Rimdzuite og Mindaugas Giedraitis jobber sammen med vindusproduksjon i Nordland.

Tormod Ytrehus

Mange lokkes av norsk lønn, men Egle og Mindaugas ville ha mer fritid

Frode Alfheim mener tirsdagens debatt om tilknytningen til Acer er unødvendig.

Frode Alfheim mener tirsdagens debatt om tilknytningen til Acer er unødvendig.

Jan-Erik Østlie

Acer opp i Stortinget på nytt: – Det er nok omkamper nå, mener LO-topp

ØKT LØNN: LOs 1.sekretær Julie Lødrup og LO-leder Peggy Hessen Følsvik har fått lønna regulert med 2 prosent. Her fra det siste  digitale representantskapsmøte i LO.

ØKT LØNN: LOs 1.sekretær Julie Lødrup og LO-leder Peggy Hessen Følsvik har fått lønna regulert med 2 prosent. Her fra det siste digitale representantskapsmøte i LO.

Jan-Erik Østlie

Lønnsøkning for LO-ledelsen

FORBEREDELSER: Storbyuniversitetet Oslo Met står på listen over virksomheter som kan bli tatt ut i streik. Her fra forberedelsene i 2019; Ingvild Nordang (t.h.) som ledet LO Stats lokale streikekomité, sammen med Cecilia Novas (t.v.) og Amir Haghighi.

FORBEREDELSER: Storbyuniversitetet Oslo Met står på listen over virksomheter som kan bli tatt ut i streik. Her fra forberedelsene i 2019; Ingvild Nordang (t.h.) som ledet LO Stats lokale streikekomité, sammen med Cecilia Novas (t.v.) og Amir Haghighi.

Merete Jansen

Statsansatte henter fram streikevestene. Her er første streikeuttak

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Jonas Gahr Støre (Ap) gjør det godt på spørreundersøkelsen blant Fellesforbundets medlemmer.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Jonas Gahr Støre (Ap) gjør det godt på spørreundersøkelsen blant Fellesforbundets medlemmer.

Leif Martin Kirknes og Jan-Erik Østli

Ap og Sp jevnstore blant Fellesforbundets medlemmer

Nye anslag sier at arbeidsledigheten vil bli på 3,5 prosent i år. Det er 0,4 prosentpoeng høyere enn det som ble anslått i fjor høst.

Nye anslag sier at arbeidsledigheten vil bli på 3,5 prosent i år. Det er 0,4 prosentpoeng høyere enn det som ble anslått i fjor høst.

Tormod Ytrehus

Regjeringen vil halvere permitteringstiden – tross anslag om høy ledighet

– Da Veivesenet utførte vedlikehold i egen regi, fikk man brukt maskinparken maksimalt, sier tillitsvalgt i Mesta Håkon Småbrekke. (Illustrasjonsfoto)

– Da Veivesenet utførte vedlikehold i egen regi, fikk man brukt maskinparken maksimalt, sier tillitsvalgt i Mesta Håkon Småbrekke. (Illustrasjonsfoto)

Dorthe Karlsen

– Mer vei for pengene om Statens vegvesen får tilbake ansvar for drift og vedlikehold, mener tillitsvalgt

– Gi LO-pengene tilbake, er oppfordringen fra Rasmus Hansson til SV.

– Gi LO-pengene tilbake, er oppfordringen fra Rasmus Hansson til SV.

Ole Palmstrøm

MDG ber SV betale tilbake pengene fra LO. – Faller meg ikke inn, svarer SV-lederen

Det er vanskelig å se for seg at man kan planlegge en arbeidsdag i hjemmetjenesten uten å ha en type beregning på hvor lang tid som går med ved det enkelte besøk, sier byråd for helse og eldre i Oslo, Robert Steen (Ap).

Det er vanskelig å se for seg at man kan planlegge en arbeidsdag i hjemmetjenesten uten å ha en type beregning på hvor lang tid som går med ved det enkelte besøk, sier byråd for helse og eldre i Oslo, Robert Steen (Ap).

Erlend Angelo

Kan man virkelig avskaffe stoppeklokkeomsorg? Her er de ulike erfaringene fra Oslo

Kommentar

Tormod Ytrehus

«Vi kan få en ungdomsgenerasjon som blir rammet for livet», skriver Svein-Yngve Madssen

Hans Sande, administrerende direktør i Norsk Sjøoffisersforbund.

Hans Sande, administrerende direktør i Norsk Sjøoffisersforbund.

Sissel M. Rasmussen

Sjøfolk er lei av å bo på karantenehotell. Nå raser de mot nye regler fra regjeringen

LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Helge Rønning Birkelund

LO frykter revidert budsjett er politisk spill. Arbeidsminister Isaksen benekter det

Arbeidsledigheten er fortsatt høy i Norge, særlig blant unge.

Arbeidsledigheten er fortsatt høy i Norge, særlig blant unge.

Erlend Angelo

Arbeidsledig? Her er karriererådgiverens 10 tips


Flere saker