JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
PST-SJEF: Hans Sverre Sjøvold er sjef i Politiets sikkerhetstjeneste.

PST-SJEF: Hans Sverre Sjøvold er sjef i Politiets sikkerhetstjeneste.

Leif Martin Kirknes

PST-sjefen om digitale trusler

Etterretningstjenestene skal samarbeide for å sikre det offentlige ordskiftet i Norge

– I ytterste konsekvens kan vi komme i en situasjon der flere avstår fra å stille til valg, slutter i politikken eller blir påvirket til å fatte beslutninger de ellers ikke ville tatt, sier PST-sjef Hans Sverre Sjøvold09.02.2021
12:12
09.02.2021 14:25

leif.kirknes@lomedia.no

– Jeg tror demokratiet står veldig sterkt i Norge, men vi har sett det har vært utfordringer i andre land, sier sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) Hans Sverre Sjøvold til Nettverk/Frifagbevegelse.

Det er valgår, og det er også etterretningstjenestene oppmerksomme på. Da de la fram sine åpne trusselvurderinger for 2021 i går, kom det også fram at PST, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Etterretningstjenesten til Forsvaret kommer til å samarbeide for at Norge skal få et godt valg.

En ting er valgpåvirkning. Mer om det om litt. Men noe Sjøvold virkelig frykter som demokratisk trussel akkurat nå, er at hvis offentlige ordskiftet blir så tøft at stemmer skremmes bort fra samfunnsdebatten.

– Vår oppgave er å beskytte demokratiet. Vi har de siste par årene vært veldig opptatt av det å skulle være politiker og delta i det offentlige ordskiftet, sier Sjøvold.

Frykter folk skremmes vekk

Mens det finnes rikspolitikere som kanskje har opparbeidet seg uvanlig tykk hud, peker han på at ikke alle har så høy terskel for hva en er villig til å akseptere av tilbakemeldinger. Særlig dem som vil engasjere seg på lokalpolitisk plan eller som ungdomspolitikere kan risikere å bli skremt av et tøft ordskifte. Det mener PST-sjefen det er viktig å være oppmerksom på.

– Hva vil du si til slike folk? Jeg skriver for et blad som leses av blant annet tillitsvalgte, der mange ofte også er nær politikken?

– Tillitsvalgte er et godt eksempel. Hvis du på en stor arbeidsplass som tillitsvalgt fronter en tøff sak, enten det er på grunn av oppsigelser, vanskelige valg eller som representant i styret, kan du bli utsatt for både det ene eller det andre. Det trenger ikke å være terror, men i ordskiftet. Måten å meddele seg på har blitt ganske stygg i en del saker. Det er mange friske tak der ute fra den ene og andre, for å si det sånn, sier Sjøvold.

En grense

Han understreker at det ikke er noe galt i seg selv med friske diskusjoner. Det skulle bare mangle at politiske saker og verdispørsmål drøftes i en god og skarp diskusjon, mener Sjøvold, for det er det som er demokrati og politikk.

– Men det går en grense for når man begynner å angripe personer og det går over til å bli en belastning. Grensen for dette vil være individuell, sier han.

– Så hvordan skal vi sikre oss mot eller forebygge det her?

– Det er ikke så godt å sikre seg mot det. Det kan hende partiene burde ha et kontaktpunkt som man kan gå til, så det kan blir oppmerksomhet og mulighet for å følge opp der hvor noen meddeler at de har problemer. Det er også et lederansvar få følge opp, men er Sjøvold.

Hegne om demokratiet

PST forventer en økning i antall trusler mot politikere, men også myndighetspersoner, blant annet på grunn av valget, men også på grunn av frustrasjon mot koronatiltak.

– Den forventede økningen i trusselhendelser skyldes i hovedsak uenighet med håndtering av Covid-19 og økt eksponering av saker med politikere fram mot valget i høst. Det er meget uheldig når myndighetspersoner og politikere blir utsatt for trusler, ondsinnet sjikane og personlig uthenging av ulike trusselaktører. Vi tar disse utfordringene svært alvorlig, i samarbeid med politi og påtalemyndighet, sier Sjøvold.

– I ytterste konsekvens kan vi komme i en situasjon der flere avstår fra å stille til valg, slutter i politikken eller blir påvirket til å fatte beslutninger de ellers ikke ville tatt. Dette representerer en stor potensiell trussel, både mot enkeltpersoner og hele vårt demokratiske system, sier PST-sjefen.

– Vi må hegne om demokratiet, sørge for at unge mennesker har lyst til å bli politikere, at de som er politikere har lyst til å fortsette å være det, og at de som har gjort en god jobb fortsetter å gjøre en god jobb, sier Sjøvold.

(Fortsetter under bildet)

FORSVARET: Forsvarsministrer Frank Bakke-Jensen og sjef for e-tjenesten, Nils Andreas Stensønes.

FORSVARET: Forsvarsministrer Frank Bakke-Jensen og sjef for e-tjenesten, Nils Andreas Stensønes.

Leif Martin Kirknes

Påvirkning

Valgpåvirkning fra andre nasjoner, for eksempel via manipulasjon, har e-tjenestene også på radaren.

– Vi har sett på hva som har skjedd i andre land. Det kan være en potensiell utfordring knyttet til påvirkning av valget. Det som også kan være en utfordring, er bruk av sosiale medier. Er det en ekte profil eller ikke? Det er noen eksempler på folk som deltar i en valgkamp, som ikke er dem de sier de er, sier Sjøvold.

– Så hvordan skal det sikres legitimitet rundt det norske valget?

– Det er ikke for ingenting at e-tjenestene snakker høyt om valget nå. Vi håper det har forebyggende effekt, sier Sjøvold, som legger til at han ikke tror Norge kommer i samme situasjon som USA der det i noen kretser ble sådd tvil om valgets legitimitet, som har ført til kaos og storming av offentlige bygninger.

Om valg sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland at hun stoler på at Valgdirektoratet får til å gjennomføre valget på en god og tillitsfull måte, og at kommunalministeren ellers skal komme tilbake med et eget innlegg om hvordan valgets skal foregå med hensyn til korona.

Splitt og hersk

E-tjenestene varsler at de også vil ha oppmerksomhet på digital spionasje og dataangrep i forbindelse med valget. Det er ikke lenge siden inntrengere snoket i flere epost-adresser hos Stortinget. PST sa i desember at de mente den russisk militære etterretningstjenesten GRU sto bak.

Men e-tjenestene mistenker ikke at hackingen hadde som direkte mål å påvirke valget i år. Angrepet var del av et større opplegg som rammet flere land og flere aktører i Norge, og tilsynelatende ikke særlig målrettet.

Men e-tjenestene utelukker ikke at kunnskapen som ble stjålet kan misbrukes.

Etterretningssjef Nils Andreas Stensønes kan ikke si noe om hensikten bak operasjonen, men mener stjålet informasjon potensielt kan brukes til å nøre oppunder eksisterende splittelse.

– Det er noe vi ofte ser, at du forsterker de deler der du har uenighet i et samfunn, og forsøker å nøre oppunder det for å svekke tilliten i samfunnet og skape splid og dermed svekke nasjonen, sier han.

Naturlig skepsis

Direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Kjetil Nilsen, tror sosiale medier er det som er mest sannsynlig å bruke til å eventuelt forsøke å påvirke valget. Han mener det vil være viktig for nordmenn å ha et kritisk tankesett.

- Det er viktig at vi som samfunn er robust så vi klarer å skille klinten fra hveten best mulig. Å være naturlig skeptisk og bruke mer enn én kilde tror jeg er viktig, særlig inn mot et valg.

- Tror du det vil fungere?

- Jeg kan jo være naiv og si at det er et håp. Jeg tror vi er godt skodd for det. Vi har et godt skolevesen og folk har det bra. Folk flest i Norge er vant til å håndter informasjon. Vi har også et samfunn som relativt sett er lite polarisert. Å bygge videre på det, og bare skjerpe litt, kan være et godt tips inn mot valget.

Radikalisering av unge

Omfanget av radikalisering vil øke det kommende året, tror PST. Koronatiltak skaper for mange usikkerhet til jobb og økonomi og bidrar dessuten til økt isolasjon. I tillegg ser PST at høyreekstreme i dag henter inspirasjon fra langt bredere og mer internasjonalisert plattform enn tidligere.

– Et spekter av digitale, ekstremistiske nettverk innen både islamsk ekstremisme og høyreekstremistiske miljøer vil prege en stadig større del av terrorbildet i 2021. Vi har fått flere alvorlige saker det siste året, der sentrale personer har vært aktive i ekstremistiske digitale miljøer på ulike fora og chattetjenester. Det har blitt en arena der personer utvikler og sprer voldelige ideer, sier PST-sjef Sjøvold, som ikke vil konkretisere hvilke tjeneste det er snakk om.

Han legger til at deltakerne ofte kan være unge personer, som ikke nødvendigvis er ekstremister i utgangspunktet, men som blir radikaliserte pådrivere for ekstremistisk vold og ideologi ved å delta i nettverkene.

Mer tid på nett = radikaliseringsfare

Problemet er særlig stort nå i korona-tider, der folk sitter mer hjemme, særlig hvis de er permitterte, og bruker mer tid på nettet enn vanlig siden det er lite aktivitet i samfunnet ellers. Da kan det være fare for å utvikle høyreekstreme holdninger.

– Nettverkene bygges på internett. Vi ser mindre strukturerte organisasjoner. Det er mer tilfeldige kontakter. Unge mennesker kan bli radikalisert bare ved å være på enkelte av disse chattekanalene. Det gjør det også mer utfordrende for etterretningstjenestene å følge med, sier Sjøvold, og legger til:

– For 20 år siden var det demonstrasjoner i gatene, og vi visste hvem som sto for hva. I dag er dette anonyme profiler som er på ulike chattefora, og det er en stor utfordring. Det kan være internasjonale fora, og ofte kan ledelsesstrukturene være svake, som gjør det vanskelig å agere mot dem, sier Sjøvold, som legger til at han likevel tror de har ganske god oversikt.

(Fortsetter under bildet)

JUSTIS- OG BEREDSKAPSMINISTER: Monica Mæland sier hun selv merker et hard debattklima, men mener man må tåle det såframt det er innenfor ytringsfrihetens rammer.

JUSTIS- OG BEREDSKAPSMINISTER: Monica Mæland sier hun selv merker et hard debattklima, men mener man må tåle det såframt det er innenfor ytringsfrihetens rammer.

Leif Martin Kirknes

Høyre, venstre, religion

Sjøvold tror den polariserte innvandringsdebatten vil dukke opp for alvor igjen etter at koronaen forsvinner fra dagsordenen, med de uroligheter det kan føre med seg. Det er en galei med ringvirkninger, forklarer han, for økt innvandring kan trigge høyreekstreme miljøer som kanskje tyr til skjending av religiøse tekster, mens skjending av religiøse tekster igjen kan virke inspirerende for ekstremistiske islamister.

Venstreekstremisme er også nevnt i PSTs dokument: «Det er meget sannsynlig at venstreekstremister vil fortsette å markere sine politiske standpunkter gjennom spredning av propaganda, markeringer og motdemonstrasjoner. Dette gjelder i første rekke i saker som handler om kampen mot det bestående maktapparatet og det politiske ytre høyre. (...) Enkelte venstreekstreme vil fortsette å gjennomføre forhåndsplanlagte voldshandlinger, konfrontasjoner og offentlige uthenginger av utpekte personer som de anser som høyreekstreme. Dette vil bidra til at polariseringen mellom miljøene videreføres og at potensialet for gjensidige voldshandlinger øker. Politiet inngår også i venstreekstremes fiendebilde(...)»

Antistat-isme og klima-aktivisme

Ellers trekker trusselvurderingen også fram at «antistatlige strømninger vurderes å ha et potensial for å radikalisere enkelte personer i Norge i 2021,» forankret i konspirasjonspregede teorier.

Radikale aktivistgrupper med fokus på klima/miljø/naturvernsaker nevnes også, selv om det legges til at de fleste aksjoner av dette kaliber i Europa har vært ikkevoldelige. Samtidig har PST sett trusler og sjikane i enkeltsaker overfor lokalpolitikere og øvrige meningsmotstandere.

NSM-SJEFEN: Kjetil Nilsen er sjef i Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

NSM-SJEFEN: Kjetil Nilsen er sjef i Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Leif Martin Kirknes

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
09.02.2021
12:12
09.02.2021 14:25Mest lest

Brian Cliff Olguin

Ingvild (24): – Jeg er hyggelig fordi det er jobben min, ikke fordi jeg er interessert i deg

Hovedstillitsvalgte Alexander Jordnes i montørklubben i Schindler fikk avskjed på dagen i november. Men hva har skjedd etterpå?

Hovedstillitsvalgte Alexander Jordnes i montørklubben i Schindler fikk avskjed på dagen i november. Men hva har skjedd etterpå?

Leif Martin Kirknes

Alexander fikk avskjed på dagen. Det nektet kollegene hans å akseptere

Hvis lønnsforhandlingene drar ut i tid, vil du få etterbetalt lønnstillegg fra virkningsdatoen, altså datoen det står i tariffavtalen at satsene skal reguleres.

Hvis lønnsforhandlingene drar ut i tid, vil du få etterbetalt lønnstillegg fra virkningsdatoen, altså datoen det står i tariffavtalen at satsene skal reguleres.

Colourbox

Når får du din nye lønn? Her er de viktigste datoene i lønnsoppgjøret

INFLUENCER: Victoria Rummelhoff håper hun kan inspirere andre kvinner til å jobbe i industrien. Bildene er hentet fra Instagram-kontoen hennes.

INFLUENCER: Victoria Rummelhoff håper hun kan inspirere andre kvinner til å jobbe i industrien. Bildene er hentet fra Instagram-kontoen hennes.

privat

Victoria (23) fikk beskjed om å ikke «jåle seg» da hun skulle på jobbintervju

Maja og Simon Lotric ble permittert i mars. Det gikk 15 uker, og kanskje 15 uker til? Foto: Ylva Seiff Berge

Maja og Simon Lotric ble permittert i mars. Det gikk 15 uker, og kanskje 15 uker til? Foto: Ylva Seiff Berge

Ylva Seiff Berge

Maja og Simon har hatt redusert inntekt i ett år. Slik har det gått

Ine Haver forstår at ansatte i barnevernet kan kvie seg for å si meningene sine.

Ine Haver forstår at ansatte i barnevernet kan kvie seg for å si meningene sine.

Eirik Dahl Viggen

Barnevernansatte Ine hetset: «Ser ut som fb-siden til en lett aldrende stripperske»

Kvinnedagen:

Fra kvinnedagen i Trondheim i fjor.

Fra kvinnedagen i Trondheim i fjor.

Tormod Ytrehus

Sjekk ditt yrke: Hvor mye mer tjener menn enn kvinner?

Store folkemengder 8. mars, som her fra kvinnedagen i 2019, erstattes i år av digitale arrangementer på grunn av faren for koronasmitte.

Store folkemengder 8. mars, som her fra kvinnedagen i 2019, erstattes i år av digitale arrangementer på grunn av faren for koronasmitte.

Jan-Erik Østlie

Hva skjer på kvinnedagen? Her er oversikten og parolene

GRØNT FLAGG FOR MER KONKURRANSE: Jernbanedirektorat har lagt  strekninger på Østlandet ut på anbud.

GRØNT FLAGG FOR MER KONKURRANSE: Jernbanedirektorat har lagt strekninger på Østlandet ut på anbud.

Morten Hansen

Flere togstrekninger skal ut på anbud før valget. Se lista

TØFT: - Det blir tøft økonomisk, sier Linn Wognild. Både hun og samboeren ble rammet da nær halvparten av de ansatte i Widerøe Ground Handling på Trondheim Lufthavn Værnes mistet jobben.

TØFT: - Det blir tøft økonomisk, sier Linn Wognild. Både hun og samboeren ble rammet da nær halvparten av de ansatte i Widerøe Ground Handling på Trondheim Lufthavn Værnes mistet jobben.

Line Mette Finnøy

Linn er en av mange som har mistet jobben: – Føler det er rett at jeg er blant dem som skal gå

Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde

Anna Granqvist

Skal aldersgrensa for ansatte i staten økes? Nei, sier LO Stat

Koronapandemien har satt flere utfordringer for arbeidslivet på spissen, mener Venstres Terje Breivik.

Koronapandemien har satt flere utfordringer for arbeidslivet på spissen, mener Venstres Terje Breivik.

stortinget.no

Dagens arbeidsmiljølov er overmoden for endring, mener Venstre

Joakim Ahlström (t.h.) betaler skatt og ville fått sykepenger eller ledighetstrygd hvis han var syk eller ledig. Men han kan ikke få dekket tapt inntekt.

Joakim Ahlström (t.h.) betaler skatt og ville fått sykepenger eller ledighetstrygd hvis han var syk eller ledig. Men han kan ikke få dekket tapt inntekt.

Helge Rønning Birkelund

Joakim mistet en månedslønn da grensen ble stengt: – Reglene er like for alle, svarer regjeringen

Arild Grande vil nok en gang prøve å få ILOs kjernekonvensjoner inn i Menneskerettsloven. Han får ikke støtte fra Heidi Nordby Lunde og Høyre.

Arild Grande vil nok en gang prøve å få ILOs kjernekonvensjoner inn i Menneskerettsloven. Han får ikke støtte fra Heidi Nordby Lunde og Høyre.

Jan Erik Østlie og Høyre

Ap har et forslag for å stoppe fagforeningsknusing: – Bare vås, svarer Høyre

GRØNLAND: Berit Jagmann leder Grønland beboerforening, og har bodd i i strøket i mange år.

GRØNLAND: Berit Jagmann leder Grønland beboerforening, og har bodd i i strøket i mange år.

Leif Martin Kirknes

Berit var eneste jente på byggeplassen: – Gutta passet på meg som om jeg skulle vært søstera deres

VURDERER DANSKE REGLER: Danmark har innført strengere regler for utenlandske turbusser enn resten av Europa. Hvordan EU reagerer på de danske reglene vil få betydning for om Norge skal innføre de samme reglene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

VURDERER DANSKE REGLER: Danmark har innført strengere regler for utenlandske turbusser enn resten av Europa. Hvordan EU reagerer på de danske reglene vil få betydning for om Norge skal innføre de samme reglene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Martin Guttormsen Slørdal

Hareide vurderer å gjøre som danskene og innføre strengere regler for utenlandske turbusser

REDDET: Elin får fortsette læretida i fiskebutikk.

REDDET: Elin får fortsette læretida i fiskebutikk.

Øyvind Sætre

Lærling Elin ble permittert to ganger og kunne mistet fagbrevet. Så kom redningen

Kommentar

Statsminister Erna Solberg måtte til slutt komme med en beklagelse til byrådsleder Raymond Johansen i Oslo.

Statsminister Erna Solberg måtte til slutt komme med en beklagelse til byrådsleder Raymond Johansen i Oslo.

Leif Martin Kirknes

«Høyre skjøt seg i foten»

Rødt-leder Bjørnar Moxnes holdt sin landsmøtetale på Gardermoen fredag.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes holdt sin landsmøtetale på Gardermoen fredag.

Helge Rønning Birkelund

– Det vil være døden for forandringen som trengs, og garantien for at milliardærene fortsatt får alt de peker på

RIGG: Det var på jobb for Saipem Ltd på flyteriggen «Scarabeo 8», der selskapet leverer tjenester om bord, at de to ROV-pilotene jobbet 12-timers dager i en periode på over 8 uker. De har nå fått en lønnskompensasjon på nesten én million kroner til sammen.

RIGG: Det var på jobb for Saipem Ltd på flyteriggen «Scarabeo 8», der selskapet leverer tjenester om bord, at de to ROV-pilotene jobbet 12-timers dager i en periode på over 8 uker. De har nå fått en lønnskompensasjon på nesten én million kroner til sammen.

Saipem

To oljearbeidere får èn million i erstatning etter å ha jobbet 12-timers vakter 8 uker i strekk


Flere saker