JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
I RETTEN: Det var en stor bunke dokumenter i saken mot John Christian Hanssen (bildet). Men ifølge dommen var det blant annet på grunn av fravær av skriftlig dokumentasjon at oppsigelsen nå er kjent ugyldig.

I RETTEN: Det var en stor bunke dokumenter i saken mot John Christian Hanssen (bildet). Men ifølge dommen var det blant annet på grunn av fravær av skriftlig dokumentasjon at oppsigelsen nå er kjent ugyldig.

Leif Martin Kirknes

Dom i saken mellom John Christian Hanssen og Evry

Evrys oppsigelse av tillitsvalgte John Christian Hanssen er ugyldig

En samlet rett fastslår at oppsigelsen ikke er saklig begrunnet.06.02.2017
15:58
07.02.2017 09:33

Leif.kirknes@lomedia.no

Nettverk har dekket rettssaken mellom Evry og tillitsvalgt for EL og IT Forbundet John Christian Hanssen. Hanssen gikk med hjelp fra LO til sak mot selskapet etter at de sa ham opp som ledd av en nedbemanningsrunde. Saken var oppe i Asker og Bærum tingrett for like under to uker siden, og nå er dommen klar:

«En samlet rett har (…) kommet frem til at oppsigelsen av Hanssen ikke er saklig begrunnet. Hanssens påstand om at oppsigelsen er ugyldig blir derfor tatt til følge,» heter det i dommen.

Les også: Tillitsvalgt sagt opp etter 33 år som ansatt. Nå går han til sak for å beholde jobben

Hanssen er lettet.

– De kan fortsatt anke, men enn så lenge er det stort!, sier han.

Forbundssekretær Torbjørn Sundal, som har sittet ved Hanssens side i rettssalen, er også strålende fornøyd.

– Det gleder meg at en enstemmig rett finner oppsigelsen ugyldig, sier han.

Artikkelen er oppdatert 7/2 kl. 08:55 med kommentar fra Evry. Se Evrys kommentar i bunnen av saken! Red.anm.

SEIER: Forbundssekretær i EL og IT Forbundet, Torbjørn Sundal, gleder seg over dommen i Asker og Bærum Tingrett.

SEIER: Forbundssekretær i EL og IT Forbundet, Torbjørn Sundal, gleder seg over dommen i Asker og Bærum Tingrett.

Knut Viggen

Dokumentasjonsmangel

I dommens argumentasjon går det frem at fraværet av skriftlig dokumentasjon i saken har slått hardt ut mot Evry. «Når Evry verken har kunnet dokumentere skriftlig kartlegging av Hanssens kompetanse, og det dessuten fremstår uklart hvilken informasjon Vinje (HR-direktør Trond Vinje, red.anm.) innhentet om Hanssens IT-kompetanse annet enn å gjennomgå CVen hans, er rettens vurdering at det er en risiko for at Vinje hadde et mangelfullt grunnlag for å vurdere Hanssens kompetanse,» skriver retten.

Tillitsvalgt ble oppsagt: LO-advokat stusser over mangelfull skriftlig dokumentasjon

Hard grilling av Evrys HR-sjef

Meddommer Adolf Larsen legger dessuten til at oppsigelsen og prosessen frem mot beslutningen heller ikke er drøftet etter reglene i Hovedavtalen. Larsen fremhever videre at Hanssens stilling som tillitsvalgt ikke er vurdert.

Ettersom Hanssen har stått i stilling, er summen Evry må betale ham i oppreisning vurdert til 20.000 kroner for tort og svie.

Utvalgskrets OK

Men fullt gjennomslag ble det ikke for EL og IT Forbundet i de øvrige momentene retten har vurdert. Der har det vært dissens i Evrys favør. Retten mener utvalgskretsen Hanssen var i, «SG&A», er saklig. LOs advokat Edvard Holm Bakke mente den var usaklig.

Men rettens flertall, meddommer Stuart James Taylor og tingrettsdommer Nils Ole Bay, anser det som sannsynliggjort at Evrys utvelgelseskrets også i tidligere saker har vært basert på geografisk og funksjonelle avgrensninger. Videre mener rettens flertall at alternativet som er lagt til grunn, hele selskapet – da med rundt 3500 ansatte spredt over landet – ville vært uforholdsmessig krevende.

Mindretallet fremhever på sin side at SG&A som utvelgelseskrets har avskåret Hanssen fra å få sin sak vurdert etter korrekte kriterier. «Da utfallet kunne blitt et annet, hvis tariffavtalens bestemmelser hadde blitt fulgt, er Evrys valg av utvalgskrets, etter mindretallets mening usaklig.»

HEVET: Retten ble hevet i Asker og Bærum tingrett på ettermiddagen 26. januar, med anslag om dom innen 14 dager. Det anslaget greide tingrettsdommer Nils Ole Bay (midten foran), meddommer Adolf Larsen (foran t.v.) og meddommer Stuart James Taylor (foran t.h.) å holde seg innenfor.

HEVET: Retten ble hevet i Asker og Bærum tingrett på ettermiddagen 26. januar, med anslag om dom innen 14 dager. Det anslaget greide tingrettsdommer Nils Ole Bay (midten foran), meddommer Adolf Larsen (foran t.v.) og meddommer Stuart James Taylor (foran t.h.) å holde seg innenfor.

Leif Martin Kirknes

– Ingen diskriminering

På spørsmålet om fagforeningsdiskriminering i form av forskjellsbehandling mellom ulike fagforeninger hos Evry, avviser rettens flertall dette ettersom de finner at det er «helt vanlig og fullt legitimt at fagforeninger som organiserer ansatte i samme virksomhet kan ha ulike krav og prioriteringer.»

Mindretallet, meddommer Larsen, mener på sin side særavtalen Evry har med Negotia innebærer en klar forskjellsbehandling av de organiserte i EL og IT og Negotia fordi Evry, hvis EL og IT hadde en tilsvarende avtale, høyst sannsynlig hadde vektlagt Hanssens verv som tillitsvalgt i prosessen, med vernet det innebærer. Mindretallet mener særavtalen / lokalavtalen til Negotia handlet mer om rammebetingelser som tillitsvalgte enn deres lønns- og arbeidsvilkår.

Les også (september 2016): Evry-tillitsvalgt John Christian Hanssen ble sagt opp - støttespillere frykter for fagbevegelsens fremtid

Må betale egen advokat

Til slutt finner rettens flertall at hver av partene skal dekke egne kostnader ved saken, det vil si at EL og IT selv må betale for LOs advokat.

Forbundssekretær Torbjørn Sundal og forbundsleder Jan Olav Andersen.

Forbundssekretær Torbjørn Sundal og forbundsleder Jan Olav Andersen.

Knut Viggen

Jan Olav Andersen, leder i EL og IT Forbundet, synes den regninga er lei.

– Det er litt overraskende i og med at retten var enstemmig på punktet om ugyldig oppsigelse, men det er en regning som blir betalt med lettet hjerte, sier han.

– Det var godt å få lese dommen. Den har ting i seg som jeg ikke er fullt så glad over, men konklusjonen er positiv og jeg er glad på John Christian Hanssens vegne, sier Torbjørn Sundal.

– Vi er enormt glade på vegne av John Christian Hanssen. Det er på sin plass å takke alle involverte parter, også internt i forbundet og hos LO Juridiske, og alle støttespillere forøvrig, sier forbundsleder Andersen.

Avdelingsleder: – Det er ikke bare å skru en videokanon i taket

– Hans gode og samvittighetsfulle utførelse av tillitsvalgtrollen har blitt brukt mot ham

Evry: – Medhold på helt sentrale punkter

– Evry konstaterer at på helt sentrale punkter som utvalgskrets, utvelgelseskriterier og spørsmålet om diskriminering av fagforeninger fikk vi medhold av retten på alle punkter, sier Geir Remman, kommunikasjonsdirektør i Evry Operations.

– Når det gjelder spørsmålene knyttet til vernet tillitsvalgte har i Hovedavtalens bestemmelser og Evrys håndtering av dette, så er vi ikke enige i dommens premisser på dette området, fortsetter han.

Evry skal nå gå nøye igjennom dommen og vurdere om saken skal ankes, ifølge kommunikasjonsdirektøren.

06.02.2017
15:58
07.02.2017 09:33Mest lest

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

Bjørn A. Grimstad

Helsefagarbeider Therese Madelen (33) vil bli sykepleier, men fagbrevet gir null poeng

DYRT: Det kan koste arbeidsgjevarar fleire hundre tusen kroner i bot, om dei får tilgang til epost dei ikkje har lov til. Datatilsynet har sett eksempel på arbeidsgjevarar som fekk tilgang til privat epost til tilsette.

DYRT: Det kan koste arbeidsgjevarar fleire hundre tusen kroner i bot, om dei får tilgang til epost dei ikkje har lov til. Datatilsynet har sett eksempel på arbeidsgjevarar som fekk tilgang til privat epost til tilsette.

Colourbox

Sjefen fekk alle e-postane til den sjukmelde: Det enda med 400.000 kroner i bot

Olje- og energiminister Terje Aasland tror at vi ikke kommer til å oppleve dagens strømsituasjon i framtida.

Olje- og energiminister Terje Aasland tror at vi ikke kommer til å oppleve dagens strømsituasjon i framtida.

Martin Guttormsen Slørdal

Aldri mer strømkrise, lover energiminister Aasland

ULOVLIG: – Det er ikke rett fram for en arbeidsgiver å trekke ansatte i lønn, sier Petter Dreier.

ULOVLIG: – Det er ikke rett fram for en arbeidsgiver å trekke ansatte i lønn, sier Petter Dreier.

André Kjernsli

Kiosksjef truet en ansatt med lønnstrekk ved mobilbruk

PEKER UT SYNDEBUKKER Enova har vært mer opptatt av å få folk til å spise mindre rødt kjøtt enn å få folk til å energieffektivisere, hevder Nelfo-direktør Tore  Strandskog. Han gir politikerne skylda for det han mener er Enovas vage mandat.

PEKER UT SYNDEBUKKER Enova har vært mer opptatt av å få folk til å spise mindre rødt kjøtt enn å få folk til å energieffektivisere, hevder Nelfo-direktør Tore Strandskog. Han gir politikerne skylda for det han mener er Enovas vage mandat.

Knut Viggen

Ut mot grønn strømavgift: Forbrukerne får lite tilbake

Kommentar

Under pandemien var det enklere for det gamle flertallet på Stortinget, som lå til høyre, å hente pengene til politikken sin med økt oljepengebruk. Det går ikke lenger, skriver Trygve Svensson.

Under pandemien var det enklere for det gamle flertallet på Stortinget, som lå til høyre, å hente pengene til politikken sin med økt oljepengebruk. Det går ikke lenger, skriver Trygve Svensson.

Ole Berg-Rusten/NTB

«Hvordan hadde det vært om Listhaug og Solberg styrte nå?»

HUSK: Du må ha sykmelding fra lege, og huske å si fra til sjefen din hvis du blir syk i ferien og ønsker deg ny ferie med lønn senere.

HUSK: Du må ha sykmelding fra lege, og huske å si fra til sjefen din hvis du blir syk i ferien og ønsker deg ny ferie med lønn senere.

Colourbox.com

Syk i ferien? Dette kreves for at du får ny ferie med lønn

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Simen Aker Grimsrud

Arbeidsledigheten er rekordlav, men Nav-tillitsvalgt Steinar vil ha mer penger til å få folk ut i arbeid

HEKTISK: For hovedtillitsvalgt Joachim Andersen ved Eramet Sauda bestod mandagen av mange telefoner og rigging til streik ved smelteverket.

HEKTISK: For hovedtillitsvalgt Joachim Andersen ved Eramet Sauda bestod mandagen av mange telefoner og rigging til streik ved smelteverket.

Petter Pettersen

Nå streiker de for første gang på 52 år

22. august er alle skolene i landet i gang. (Illustrasjonsfoto)

22. august er alle skolene i landet i gang. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox

Her tas lærerne i LO ut i streik. Se lista over uttaket

Deltidsarbeid gir lavere lønn og pensjon, og gjør det vanskeligere å søk boliglån. (Illustrasjonsfoto)

Deltidsarbeid gir lavere lønn og pensjon, og gjør det vanskeligere å søk boliglån. (Illustrasjonsfoto)

Brian Cliff Olguin

Rapport: Nesten halvparten av butikkansatte som jobber deltid har ikke valgt det selv

INNSYN: Har telefonen din ein MDM`app har du god grunn til å sjekke kva arbeidsgjevar sjekkar av informasjon om deg. Du har også krav på å få vite kva informasjon appen samlar inn og korleis den blir brukt.

INNSYN: Har telefonen din ein MDM`app har du god grunn til å sjekke kva arbeidsgjevar sjekkar av informasjon om deg. Du har også krav på å få vite kva informasjon appen samlar inn og korleis den blir brukt.

Øystein Windstad

Har du jobbtelefon? Du anar ikkje kva sjefen kan finne ut om deg

Håvard Haugen er ungdomstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt for Industri Energi ved Hydro Årdal.

Håvard Haugen er ungdomstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt for Industri Energi ved Hydro Årdal.

Egil Brandsøy

Håvard (26) tar mer ansvar i arbeidslivet enn eldre: – Vi må kjempe for godene

En innsatt i Skien fengsel angrep nylig en fengselsbetjent med kokende olje. I etterkant har reaksjonene vært mange.

En innsatt i Skien fengsel angrep nylig en fengselsbetjent med kokende olje. I etterkant har reaksjonene vært mange.

NFF

Overfallet i Skien fengsel: – Uforståelig at en innsatt der får tilgang på kokende olje

Tidligere partitopp i Arbeiderpartiet, Trond Giske, er blitt leder av det største lokallaget i partiet – Nidaros Sosialdemokratiske Forum i Trondheim

Tidligere partitopp i Arbeiderpartiet, Trond Giske, er blitt leder av det største lokallaget i partiet – Nidaros Sosialdemokratiske Forum i Trondheim

Beate Oma Dahle / NTB

Giske går mot regjeringens planer om kraftutbygging

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Jan Kåre Ness / NTB

Lederen i Aps energiutvalg vil utjevne strømprisene mellom nord og sør

Debatt

Energimarkedet undergraver framtidas fellesskap, skriver Aslak Sira Myhre.

Energimarkedet undergraver framtidas fellesskap, skriver Aslak Sira Myhre.

Kai Hovden

«Nei, strøm er ikke vanskelig», skriver Aslak Sira Myhre

Folk på Østlandet og Vestlandet er mest fornøyd med strømstøtteordningen. (Illustrasjonsfoto)

Folk på Østlandet og Vestlandet er mest fornøyd med strømstøtteordningen. (Illustrasjonsfoto)

Brian Cliff Olguin

Strømstøtten har blitt godt mottatt: Bare to av ti er misfornøyd

NTL-nestleder Ellen Dalen synes det er uheldig at mange sliter med å viske ut skillet mellom arbeid og hjem.

NTL-nestleder Ellen Dalen synes det er uheldig at mange sliter med å viske ut skillet mellom arbeid og hjem.

Ole Palmstrøm

Vi blander jobb og fritid mer etter pandemien: – Svært uheldig

Økonom Gøril Bjerkan fra LOs samfunnsavdeling går inn i utvalget som skal jobbe fram konkrete forslag for å stanse den økte kommersialiseringen innen velferden.

Økonom Gøril Bjerkan fra LOs samfunnsavdeling går inn i utvalget som skal jobbe fram konkrete forslag for å stanse den økte kommersialiseringen innen velferden.

Aslak Bodahl

LO-økonom skal hjelpe Støre med å stanse velferdsprofitørene


Flere saker