JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
ETTERLYSER: Jan Olav Andersen synes ikke å ha sett LO følge opp det EØS-kritiske vedtaket som ble fattet på fjorårets kongress.

ETTERLYSER: Jan Olav Andersen synes ikke å ha sett LO følge opp det EØS-kritiske vedtaket som ble fattet på fjorårets kongress.

Leif Martin Kirknes

Ikke overrasket over EØS-vedtak

Jan Olav Andersen har stor forståelse for at NTF vil jobbe for oppsigelse av EØS-avtalen. Han mener også statlige organer og arbeidsgiverorganisasjoner begynner våkne, men etterlyser mer oppfølging fra LO.30.01.2014
12:00
08.05.2015 13:21

Leif.kirknes@lomedia.no

Onsdag vedtok Norsk Transportarbeiderforbunds (NTF) landsmøte enstemmig et vedtak om å jobbe for oppsigelse av EØS-avtalen. At EØS-debatten atter blusser opp, sjokkerer ikke EL & IT-forbundets Jan Olav Andersen. Han er særlig lite overrasket over at nettopp transportnæringen har fått nok.

– Det er ikke noe rart det kommer til overflaten så tydelig i NTF, de representerer næringene der du på mange måter står på kanten av stupet med tanke på å være en del av seriøst norsk næringsliv. NTF-medlemmene merker liberaliseringen av reglene og endringene du ser i norsk arbeidsliv i meget stor grad på kroppen, sier han.

Ikke minst ser han at myndighetene nå også føler presset – politiet kommer med nærmest mafialignende beskrivelser, fremhever Andersen.

– Diskusjonen om sosial dumping har blitt en diskusjon om ren kriminell virksomhet. Når det er en oppfatning av at EØS-avtalen og vår tilknytning til det europeiske regelverket for å ta i bruk bekjempende virkemidler, er det naturlig at debatten blusser opp, spesielt i områdene som merker det best, fastslår han, og peker spesifikt på kabotasjereglene.

Etterlyser LO-oppfølging

– Men er det bare en debatt, eller blir det noe handling ut av det?

– Det er vanskelig å vite. Det har blitt forholdsvis mye mer stille etter LO-kongressen, sier Andersen, som selv satt i kongressens redaksjonskomité.

På LO-kongressen i fjor la redaksjonskomiteen enstemmig frem en EØS-kritisk uttalelse som ble vedtatt. Kort oppsummert sa vedtaket at norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EUs regler.

Les også: EØS-kritisk LO-kongress

Men så ble det stille. Det var valg og mange andre spørsmål ble i den forbindelse prioritert før EØS-vedtaket, ikke minst etter selve regjeringsskiftet og de politiske endringene som fulgte med dette.

Andersen tror debatt-oppblussingen vi ser nå snarere er et tegn på at tilstanden normaliseres til der den var før valget.

– Hvor vidt det blir noe mer enn en debatt avhenger av hvor bredt engasjement som skapes. Avtalen er tungt forankret i et bredt flertall i Stortinget. Skal Norges forhold til EU endres, må endringene presses frem av folkelige bevegelser og av opinionen utenfor Stortinget. Avgjørelser som det som ble tatt på NTFs landsmøte er engasjement som er avgjørende for å skape noe forandring.

Økt oppmerksomhet

Næringslivets Sikkerhetsråd var denne uka ute og varslet om at enkelte bransjer var i ferd med å forsvinne helt under radar. De seriøse arbeidsgiverne ser at de er i ferd med å bli fullstendig utkonkurrert, som har ført til at flere politikere har blitt bevisst på spørsmålene, tror Andersen.

Les også: Vil kriminalitet i arbeidslivet til livs

Tidligere i måneden slo også etater som NAV og Skatteetaten alarm, under slippet av en rapport om svart økonomi, ført i pennen av Juristforbundet.

– Politi og skattemyndigheter tegner et særdeles dystert bilde om det vi har hevdet i fagbevegelsen i mange år. At det nå blir bekreftet av mange andre skaper en litt annen bevegelse. Forhåpentlig fører det til en diskusjon om hvor vidt dette lar seg løse innenfor rammene av EØS-avtalen eller om vi må riste av oss avtalen for å løse problemene.

Andersen, som for øvrig også leder SVs faglige utvalg, mener LO sentralt har vært slappe på å følge opp kongressens vedtak.

– Jeg synes ikke LOs ledelse har gjort noe særlig for å følge opp det nokså krystallklare vedtaket kongressen fattet, om at norske regler må gå foran, sier han.

Han mener det er viktig at man får regjeringen til å gå i diskusjon og forhandlinger med EU for å få avklart problemstillingen. Om kongressens vedtak blir oppfylt, vil man vært langt, fordi det i det minste vil sikret en avklaring på grunnleggende spørsmål, mener Andersen.

– Hvorvidt dette kan løses innenfor EØS-rammene får andre finne ut av, men min påstand er at avtaler lar seg endre gjennom forhandlinger. Skal kongressens vedtak gjennomføres, må spillereglene rundt EØS-avtalen endres, og et bra sted å starte ville vært å sette fart i gjennomføringen av vedtaket kongressen har fattet.

EL & IT også i EØS-faresonen

Han tror hans eget forbund fort kan komme til samme konklusjon som NTF.

– Om det ikke er mulig å sikre norske arbeidslivsregler og tariffavtaler i Norge, er alternativet å si opp EØS-avtalen, og denne konklusjonen tror jeg også EL & IT Forbundet rimelig fort vil komme til.

– Har du eksempel på noen konkrete saker om EØS-problemstillingen i nyere tid?

– Det er enkeltsaker innenfor vårt område, slik som Coop ved Gardermoen, der vi har avdekket at bygg rigges opp med bare utenlandske leverandører. Vi har ingen kontroll på lønn, HMS og andre ting vi tar for gitt, sier Andersen.

Les også: Får pris for Coop-varsling

– Vi har også sett noen alvorlige saker med Statens vegvesen, slik som med Hardangerbrua og noen tunneler. EL & IT Forbundet har spesielt et problem fordi vi ikke har en allmenn tariffavtale, når det gjelder hvor mye man skal få i lønn kan elektrikere få helt ned til ingenting.

– Arbeider aktivt inn mot regjeringen

I en e-post understreker LOs første nestleder Tor-Arne Solbakken at de per i dag ikke er kjent med noen nasjonale saker hvor tariffavtalen direkte trues av EØS-regler.

«Historisk har LO hatt to store rettsaker hvor det forgjeves ble anført at EØS retten ville gripe inn i kollektive avtaler: KLP-saken og Verftssaken, som begge avviste at tariffavtalen (i veftssaken den allmenngjorte tariffavtale) var i strid med EØS avtalen. Begge dommene var enstemmige og i begge saken ble LO tilkjent fulle saksomkostninger. Jeg minner også om at NTF og FO fremmet forslag på Kongressen om at "dersom dette ikke er mulig (forrang for tariffavtalene) må EØS avtalen sies opp". Dette ble nedstemt med overveldende flertall,» skriver han.

Videre står det:

«ILO-konvensjon nr. 94 og den nasjonale forskrift som gjennomfører konvensjonen, har likhetstrekk med saksforholdet i Rüffert-saken fra EU-domstolen (C-346/06). ESA ga også opprinnelig uttrykk for at den norske gjennomføringen av ILO-konvensjonen kunne være i strid med utsendingsdirektivet. Etter at partene hadde gitt uttalelser til ESA, besluttet ESA likevel å avslutte saken. I dette ligger at den norske gjennomføringen av ILO-konvensjon nr 94, ikke er i strid med EØS-retten og det foreligger ikke noe konfliktforhold på dette området. Den senere utvikling i EU som åpner for at det i større grad kan tas sosiale hensyn ved utformingen av offentlige anbud berører ikke direkte Norges posisjon.

LO arbeider aktivt inn mot regjeringen for å forsvare tariffavtalesystemet og allmengjøringsordningen. Arbeidsdepartementet har bl.a. den 20.12. 2013, som svar på LOs henvendelse, bekreftet at Norge har inngitt innlegg for EU domstolen i sak C-396/13 og opplyst at "Innlegget er i tråd med norsk rett etter Verftssaken".

LO har også merket seg arbeidet som pågår i Europarådet med å implementere grunnleggende rettigheter inn i EU-traktaten. Dette er en utvikling LO følger tett. Europarådet opplyste i januar 2014 at forhandlingene med EU var sluttført og det ble antydet fra Europarådets side at EU ville sluttføre sitt interne arbeid i løpet av 2014. Hvis grunnleggende rettigheter blir del av EU traktaten er det grunn til å anta at de problemstillinger som kan reise seg i kjølvannet av Laval mv. blir mindre/lite aktuelle i tiden fremover. Både ILO (se ILOS ekspertkomite i årsrapporten for 2013) og Den Europeiske komite for sosiale rettigheter (Complaint No. 85/2012) har ytret seg kritisk til EU domstolens manglende vektlegging av fagforeningsrettigheter i Laval. LO vil arbeide for at nye bestemmelser i EU traktaten som ivaretar grunnleggende rettigheter også blir implementert i EØS-avtalen.

Dette er et uttrykk for LOs standpunkt. Per i dag har vi ingen aktuelle saker hvor tariffavtalen trues av EUs regler. Historisk har vi to: KLP-saken og Verftssaken, som begge gir tariffavtalen (i veftssaken den allmenngjorte avtalen) forrang. For øvrig vil jeg vise til arbeidet som nå pågår i Europarådet, med å implementere grunnleggende rettigheter inn i EU-traktaten. Sist vi var i kontakt med Europarådet, regnet de med at dette kunne sluttføres i løpet av våren. LO støtter prosessen, og vil arbeide for at tilsvarende bestemmelser kommer inn i EØS-avtalen.»

Diskusjonen om sosial dumping har blitt en diskusjon om ren kriminell virksomhet.

Jan Olav Andersen

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
30.01.2014
12:00
08.05.2015 13:21Mest lest

BRUK OG KAST: Tre uker etter at hun fikk økt stillingsprosent, ble Marit Lysgård Amundsen oppsagt fra jobben i Rauma kommune.

BRUK OG KAST: Tre uker etter at hun fikk økt stillingsprosent, ble Marit Lysgård Amundsen oppsagt fra jobben i Rauma kommune.

Sidsel Hjelme

Marit (36) fikk endelig fast jobb etter seks år. Så kom et brev i posten

I slutten av forrige måned ble en malebedrift i Oslo slått konkurs. Årsak: Arbeidsgiver hadde ikke betalt ut 22.000 kroner i feriepenger, som han skyldte en av sine ansatte. (Illustrasjonsfoto)

I slutten av forrige måned ble en malebedrift i Oslo slått konkurs. Årsak: Arbeidsgiver hadde ikke betalt ut 22.000 kroner i feriepenger, som han skyldte en av sine ansatte. (Illustrasjonsfoto)

Håvard Sæbø

Maler slo arbeidsgiveren konkurs da han ikke fikk 22.000 kroner i feriepenger

Det kan bli streik blant sykepleierne i kommunene etter at et flertall av medlemmene sa nei til resultatet i lønnsoppgjøret.

Det kan bli streik blant sykepleierne i kommunene etter at et flertall av medlemmene sa nei til resultatet i lønnsoppgjøret.

Tri Nguyen Dinh

Sykepleierne vraker årets lønnsoppgjør. Nå øker streikefaren

350.000 av dem som har vært ledig i 2020, får ikke feriepenger neste sommer av dagpengene de har fått utbetalt i år.

350.000 av dem som har vært ledig i 2020, får ikke feriepenger neste sommer av dagpengene de har fått utbetalt i år.

Emmie Olivia Kristiansen

350.000 dagpengemottakere kan gå glipp av feriepenger neste år

VEMODIG OPPRYDDING: Når Svea-gruvene jevnes med jorden, er det tøft for gruvebuser med lang fartstid.

VEMODIG OPPRYDDING: Når Svea-gruvene jevnes med jorden, er det tøft for gruvebuser med lang fartstid.

Brian Cliff Olguin

Det stikker i hjertet på gamle gruvearbeidere – hele Svea-samfunnet skal vekk

FRA VONDT TIL VERRE: Taxisjåførene Svein Skavang Graadal (til venstre) og John-Egil Dahl bruker mye av arbeidsdagen på å vente på neste tur. Med flere drosjer som skal konkurrere om de samme kundene, kan det bli enda mer ventetid.

FRA VONDT TIL VERRE: Taxisjåførene Svein Skavang Graadal (til venstre) og John-Egil Dahl bruker mye av arbeidsdagen på å vente på neste tur. Med flere drosjer som skal konkurrere om de samme kundene, kan det bli enda mer ventetid.

Tormod Ytrehus

Taxisjåførene Svein og John-Egil frykter for fremtiden med de nye reglene fra 1. november

FORSKJELLER: – Det er forskjeller mellom by og bygd, men det er bemanningsproblematikk svært mange steder. Dette må løses nå, og vi forstår at medlemmene opplever hverdagen som uforutsigbar. Tiltak er på gang, og vi har dialog om dette, sier de sentralt tillitsvalgte Jarle Eide, Helge Mathisen, Terje Nordgulen og Vivian Grimelid i Fagforbundet Post og finans Vestlandet.

FORSKJELLER: – Det er forskjeller mellom by og bygd, men det er bemanningsproblematikk svært mange steder. Dette må løses nå, og vi forstår at medlemmene opplever hverdagen som uforutsigbar. Tiltak er på gang, og vi har dialog om dette, sier de sentralt tillitsvalgte Jarle Eide, Helge Mathisen, Terje Nordgulen og Vivian Grimelid i Fagforbundet Post og finans Vestlandet.

Alf Ragnar Olsen

Posten Norge sa opp for mange: – Folk kom gråtende til meg

Øystein Hole falt fra et stillas og skadet seg stygt. Så gikk forsikringsselskapet konkurs. Nå skal Høyesterett avgjøre om han kan få føre saken sin for norsk rett.

Øystein Hole falt fra et stillas og skadet seg stygt. Så gikk forsikringsselskapet konkurs. Nå skal Høyesterett avgjøre om han kan få føre saken sin for norsk rett.

Britt Andreassen (Innfelt foto: privat)

– Jeg klarer ikke å se at dette skal være en diskusjon. Jeg falt og ødela meg på jobb – og jeg var forsikret

Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen.

Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen.

Jan-Erik Østlie

Det vil føles urettferdig hvis sykepleierne får mer enn andre, mener FO-lederen

Colourbox

Feriepengene er utrygge, det haster å endre loven, mener LO

EIN TILSETT MÅ JOBBE I 15 ÅR: For å tene like mykje som Choice-sjef Torgeir Silseth gjer på eitt år, må ein tilsett jobbe fulltid i 15 år.

EIN TILSETT MÅ JOBBE I 15 ÅR: For å tene like mykje som Choice-sjef Torgeir Silseth gjer på eitt år, må ein tilsett jobbe fulltid i 15 år.

Nordic Choice Hotels

Hotellansatte må jobbe i 15 år for å tjene like mye som sjefen gjør på ett år

Sykepleiere og lærere sa nei til resultatet i kommuneoppgjøret. Dermed øker faren for streik.

Sykepleiere og lærere sa nei til resultatet i kommuneoppgjøret. Dermed øker faren for streik.

Leif Martin Kirknes

Sykepleiere og lærere sier nei til lønnsoppgjøret. Hva skjer nå?

Paul S. Amundsen

På 18 år har vekterne kun fått seks kroner ekstra for å jobbe natt og helg

MINIMAL MARGIN: Bussene blir ikke parkert fra neste uke grunnet ny streik, etter at uravstemningen viste at 50,44 prosent av bussjåførene stemte ja til meklingsresultatet.

MINIMAL MARGIN: Bussene blir ikke parkert fra neste uke grunnet ny streik, etter at uravstemningen viste at 50,44 prosent av bussjåførene stemte ja til meklingsresultatet.

Tormod Ytrehus

Under 100 stemmer avgjorde bussoppgjøret. Nå får sjåførene ny lønn

Per Østvold (til høyre) og andre streikevakter blir pågrepet av politiet og kastet på glattcelle under Linjegods-streiken i Oslo i 1976.

Per Østvold (til høyre) og andre streikevakter blir pågrepet av politiet og kastet på glattcelle under Linjegods-streiken i Oslo i 1976.

Stein Marienborg/Arbeiderbladet/Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Per Østvold (71) har både vært domfelt og dommer. Nå takker fagforeningskjempen av

FRIR TIL UNGE NORDMENN: Tradisjonelle danske fagforeninger blør medlemmer til den alternative fagforeningen Krifa, som gjør nye framstøt i det norske markedet.

FRIR TIL UNGE NORDMENN: Tradisjonelle danske fagforeninger blør medlemmer til den alternative fagforeningen Krifa, som gjør nye framstøt i det norske markedet.

colourbox.com

«Billig-fagforening» vil nå unge: Har ingen tariffavtaler og tror ikke på streik

Gorm Kallestad / NTB

Regelendring fra regjeringen vil tvinge mange over på uførepensjon, mener LO-topper

Siv Jensen

Siv Jensen

Jan-Erik Østlie

Siv Jensen mener LO misbruker bistandspenger

Debatt

Dette er ikke bare en streik for en levedyktig lønn, det er en streik for anerkjennelsen av yrket vårt og kampen om fremtiden, skriver Lukas S. Homestad. (Illustrasjonsfoto)

Dette er ikke bare en streik for en levedyktig lønn, det er en streik for anerkjennelsen av yrket vårt og kampen om fremtiden, skriver Lukas S. Homestad. (Illustrasjonsfoto)

Jan-Erik Østlie

For min del, som permittert vekter siden midten av mars, blir jeg forbannet av dette

Leif Martin Kirknes

Elektrobransjen frykter A- og B-lag blant lærlinger


Flere saker