JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kvinner kan bli rørleggere, elektrikere, bilmekanikere. Det er ikkenoe problem, mener jentene i nettverket Kvinner i utradisjonelle yrker i Trondheim.

Kvinner kan bli rørleggere, elektrikere, bilmekanikere. Det er ikkenoe problem, mener jentene i nettverket Kvinner i utradisjonelle yrker i Trondheim.

KIUY

«Kjønn har ingen betydning, bare man gjør en god jobb»

Jenter velger helse og omsorg, gutta håndverksfag. Arbeidslivet i likestillingslandet Norge er sterkt kjønnsdelt. Hva gjør vi med det?05.10.2015
16:19
15.10.2015 12:05

knut.viggen@lomedia.no

1. oktober arrangerte nettverket Kvinner i utradisjonelle yrker i samarbeid med blant annet LO, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Fagforbundet og EL & IT Forbundet en internasjonal konferanse om utradisjonelle yrkesvalg og nettmobbing i Trondheim. 35 deltagere, mange av dem jobber med unge og yrkesvalg til daglig, møtte opp for å få mer innsikt i problemstillingene.

– Målet på sikt er at det ikke skal være noe som heter gutte- eller jenteyrker. At det skal bli normalt med jenter på byggeplasser og normalt med gutter på sykehus og i barnehager, sier Liv Beate Eidem, leder i Kvinner i utradisjonelle yrker. Hun har allerede jobbet som elektriker i 14 år, er for tiden gravid, men kjeledressen på jobben er godt tilpasset.

– Det er ikke noe problem å være elektriker og gravid. Gutta har gått i bresjen med ølmagen sin i mange år, derfor er kjeledress helt perfekt, sier hun og ler.

Les: Fortsatt systematiske forskjeller mellom kvinner og menn

Kvinnenettverk

Kvinner i utradisjonelle yrker et nettverk for kvinner som jobber innen industri (TIP), bygg og anlegg og elektrofag med base i Trondheim og Sør-Trøndelag. Nettverket ble etablert allerede i 2008, etter at Liv Beate og Lene Storrø, nå elektrolærer ved Melhus videregående skole, deltok på den første Bil- og Elektrokonferansen på Sørmarka utenfor Oslo. I 2010 ble nettverket utvidet med bygg og anlegg og fikk sin egen Facebook-gruppe. I dag består Facebook-gruppa av 240 medlemmer. Kvinnene møtes jevnlig, en gang i måneden som regel, rett etter arbeid. Det er et møteprogram, det er litt mat, mye "sjitprat", men også aktiviteter som gocart, spill, turer til Grønlia og Estenstadhytta, julebord og sommerfest. De er kommet et langt steg siden de første arbeidsplassbesøkene de tok bilder av for tre år siden.

– Vi vil normalisere jenters plass på byggeplassene og i verkstedene. Vi ønsker oss flere gode kvinnelige og mannlige kolleger, sier Liv Beate og Julie Larsen, som de siste syv årene har jobbet som bilmekaniker hos MotorTrade (Mercedes), men som i høst har tatt fatt på yrkesfaglærerutdanning.

Midt på treet

Norge er på topp når det gjelder kvinners yrkesdeltagelse. Samtidig er vi langt i fra best i Europa når det gjelder likestilling i arbeidslivet. Her havner Norge midt på treet, mange land er bedre enn oss, selv om noe av forklaringen på dette nettopp er den høye norske andelen kvinner i arbeidslivet.

Men jentene velger i stor grad helse og omsorg, offentlig sektor og deltid, gutta håndverk, privat sektor og heltid.

– Noen yrker rekrutterer bare fra halvparten av befolkningen. Hva gjør vi med det? Spør Liv Beate og Julie.

Kvinnene i nettverket reiser mye rundt på ungdomsskoler i fylket for å fortelle om seg selv og artbeidet de gjør.

– Spørsmålet er hvem som bestemmer hva ungdommene skal velge. Er det foreldre, venner, eller rådgivere? Vi vet det er mange gode rådgivere i skolen, deres jobb er ekstra viktig ettersom det er de som skal vise dem alle mulighetene som finnes, sier Liv Beate og Julie.

Yrkesfagenes status

De mener dette også handler om holdningene i samfunnet. Hvordan tenker vi forskjellen mellom gutter og jenter? Det dreier seg også om den generelle statusen til yrkesfagene.

– Er det kun de skolesvake som skal velge yrkesfag? Spør Liv Beate og Julie og viser til søkertallene for TIP, EL og BA de siste seks årene. 2008 var et toppår, så gikk søkertallene ned og litt opp igjen. Men langtfra nok.

– Vi har litt forandringer til det bedre, men det er fortsatt lang vei igjen. Vi vil endre holdningene, det må ikke bli slik at det er bare de jentene og guttene med annerledes interesser som kan velge utradisjonelt, sier Liv Beate og Julie.

Mamma som snekker

Unger må fra de er små venne seg til at mamma kan være hobbysnekkeren i huset og pappa den naturlige omsorgspersonen.

– Gi de som velger utradisjonelt ekstra motivasjon. Vi ønsker å være gode rollemodeller og ambassadører for fagene! Sier Liv Beate og Julie. De skryter av arbeidskompisene og miljøet ute på arbeidsplassene. Der har det skjedd positive endringer.

– Kompisene våre tar så utrolig godt vare på oss. De kaller en spade for en spade og lar spaden ligge til dagen etterpå, sier Liv Beate

I tillegg får de god hjelp av alle som støtter dem, det er trepartssamarbeid i praksis med god hjelp såvel fra fagforbund og fagforening som arbeidsgivere og opplæringskontor.

Kvinner i utradisjonelle yrker har søsternettverk i Oslo, Rogaland, Namsos og Bodø.

Selvlysende jenter

Berit Bårdstu har 33 år bak seg i NSB og Jernbaneverket som fagarbeider i anleggsbransjen. Hun har treårig yrkesfaglærerutdanning fra NTNU og en fersk master i yrkesdidaktikk. Hennes oppgave var en kvalitativ studie av jenters yrkesvalg. I Trondheim var det første gang hun presenterte den.

Berit intervjuet 10 jenter av til sammen 120 i Sør-Trøndelag som gikk VG1 og VG2 på teknisk og industriell produksjon, bygg- og anleggsteknikk og elektro skoleåret 2014-15.

– Dette er moderne jenter som krysser samfunnets yrkesbarrierer for å få det til, sier Berit Bårdstu. Hun kaller dem "selvlysende jenter", eller "merket minoritet", et uttrykk lånt fra Ellen Møller, en av de to pionerene bak "Jenter i Bil og Elektro", som fikk LOs likestillingspris i 2013.

– Jeg er en selvlysende jente selv i den kjeledressen jeg bruker på jobb, sier Berit.

Bryte kjønnsroller

Hun spurte jentene hvorfor de valgte slik de gjorde.

– Det handler om å bryte kjønnsroller. De synes det er udemokratisk at de må tilpasse seg det de tror de kan gjøre. Det handler også om identitet og lysten til å velge noe utradisjonelt, forklarer Berit Bårdstu.

Marthe, en av jentene som er intervjuet sier det slik: "Kjønn har ingen betydning, bare man gjør en bra jobb og er ordentlige folk".

– De fleste har fått støtte fra sine familier. Noen venner uttrykker at de er sjokkert og lurer på om hun vil overleve. Andre fortellert om ensomhet "Det e bare mæ i klassen, det e bare mæ, eneste jenta". Andre forteller at de aldri går i arbeidsklær i kantina. "Nei, da føle æ at aille sjer på mæ og herregud ka gjør ho der».

– Det er tøffe jenter som ikke lar seg presse. Åtte av disse ti jentene har gått videre, sier Berit Bårdstu.

Kjønnsdelt i Tsjekkia

Kjønnsdeling av arbeidsmarkedet er langt ifra noe særnorsk fenomen. Jitka Hausenblasová fra Gender Studies, Tsjekkia, deltok på konferansen i Trondheim og forteller om et land der det, i likhet med Norge er store forskjeller på kvinners og menns yrkesvalg. I tillegg har håndverksfag og tekniske fag generelt lav status. Aller verst status har de manuelle yrkene, som snekker, rørlegger, murer.

– Vi opplever dessverre at tsjekkiske myndigheter ikke har noen strategier på dette, det er ingen politisk vilje til forbedring, på tross av at vi mangler arbeidere innen teknisk industri, sier Hausenblasová.

– Selv om det er en offentlig debatt om tekniske fag og håndverksfag for å gi disse fagene noe av statusen tilbake.

Mor blir hjemme

Når kvinner får barn i Tsjekkia er det tradisjon for at mor blir hjemme. Samtidig opplever hun at det er enklere å trekke kvinner til utradisjonelle yrker enn gutter til kvinnedominerte yrker.

– Det er nesten ingen karriereveiledning eller konsultasjoner i den tsjekkiske skolen på barne- eller ungdomstrinnet, sier den tsjekkiske kjønnsforskeren.

– Det arrangeres egne åpne dager kun for jenter i teknisk industri og på de to tekniske universitetene. Her er det mye rosa, hjelmer på snei og korte skjørt, men det er OK, så lenge jentene stiller opp og blir inspirert til å velge utradisjonelt, mener hun.

– Vi savner slike nettverk som dere har i Norge, men ønsker oss egne programmer inn i skolene. Vi må finne gode rollemodeller, men de vi finner er ikke så entusastiske med å fortelle om dette. De har nok utfordringer med å være jenter i utradisjonelle yrker.

Menn i barnehager

Det er ikke bare kvinner som møter fordommer med sine yrkesvalg. Ingar Ballo Sandum, har ledet et rekrutteringsprosjekt i Trondheim kommune med mål om å øke andelen menn med barnehagekompetanse i Trondheim kommune. Barnehager er en versting i likestillingssammenheng. Bare 8,4 prosent av de ansatte er menn, på assistent-nivå er tallet 11 prosent.

– Mange menn som jobber i barnehager er sånne «inn og ut-menn», de jobber i barnehage noen måneder og forsvinner ut til andre yrker, forklarer Ingar.

Opprettholder kjønnsrollemønstre

Han mener lav andel menn i barnehagen er med på å opprettholde tradisjonelle kjønnsrollemønstre.

– Det funker bedre når man er forskjellig. Kvinner og menn er forskjellige og kan tilby forskjellige ting, sier Ingar. De siste månedene har han jobbet mest med et prosjekt for å gjøre navere til lærlinger. 20 menn med bakgrunn fra Nav er så langt blitt lærlinger. Likevel sier Nav at de nå vil trekke seg fra prosjektet. Det vil også Trondheim kommune.

– Har noen lyst til å starte opp har jeg oppskriften, sier Ingar. Han mener jobb i barnehage passer for menn som har motivasjon og som gidder.

– Penger og status er det lite av. Problemet er at mange barnehager ikke har en eneste mann, mens de barnehagene som har mannlige ansatte har mange menn. Men jeg kjenner på det sjøl, jeg liker kvinner, men vil gjerne ha noen menn å snakke med også, sier Ingar Ballo Sandum.

Kvinner i utradisjonelle yrker

Nettverk for kvinner som jobber innen TIP, BA og Elektrofag i Sør-Trøndelag

Egen facebook-gruppe, med for tiden rundt 240 medlemmer.

Instagram: #kvinneriutradisjonelle yrker, #kiuy

KUN - senter for kunnskap og likestilling

Jobber med likestillingsspørsmål i bred forstand i forhold til alle diskrimineringsgrunnlagene i lovverket. KUN er engasjert i mange små og store prosjekter og aktiviteter regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

KUN driftes av Kvinneuniversitetet Nord, en stiftelse som ble etablert i 1991. Stiftere er fylkeskommune, kommuner, organisasjoner og enkeltpersoner.

Hovedkontor i Steigen, Nordland.

Distriktskontor i Steinkjer.

Facebook-side: www.kun.nl.no

Twitterkonto: twitter@KUNlikestilling

Det er ikke noe problem å være elektriker og gravid. Gutta har gått i bresjen med ølmagen sin i mange år, derfor er kjeledress helt perfekt.

Liv Beate Eidem, Kvinner i utradisjonelle yrker

Blir tidlig påvirket

Hvor tidlig begynner samfunnet å påvirke våre kjønnsbaserte valg?

Marte Taylor Bye fra KUN (Senter for kunnskap og likestilling), mener det begynner tidlig.

– Å ha mangfold fremmer innovasjon og det må være et mål å ha en så blanda gruppe med ansatte som mulig. Arbeidsmarkedet vårt er kjønnsdelt. Helse og omsorg har 90 prosent kvinner, håndverk har 95 prosent menn, sier Taylor Bye.

De siste årene har det vært få endringer og stabile strukturer på dette området. Tvert imot har det vært en tendens til forsterka segregering mellom kvinner og menn.

– Offentlig sektor har overvekt av kvinner, i privat sektor er 63 prosent menn, blant ledere 35 prosent kvinner og 64 prosent menn, deltid finnes stort sett i offentlig sektor, forklarer Taylor Bye

Norge er ikke det eneste landet i verden med kjønnsdelt arbeidsmarked. I mange land er det verre. Vietnam er et eksempel, et land KUN har forsket spesielt på. Der er det hele 70 yrker som av myndighetene oppgis som "skadelige for kvinners reproduksjonsevne".

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
05.10.2015
16:19
15.10.2015 12:05Mest lest

MISFORNØYD: Raj Kumar Fylling er meget misfornøyd med egen lønnsutvikling i Skatteetaten. Ifølge lønnstatistikk fra etaten de siste fem årene er det store skjevheter i systemet.

MISFORNØYD: Raj Kumar Fylling er meget misfornøyd med egen lønnsutvikling i Skatteetaten. Ifølge lønnstatistikk fra etaten de siste fem årene er det store skjevheter i systemet.

Ole Palmstrøm

Raj (63) har fått 24.700 kroner i lønnshopp på fem år. Kollegaen fikk nesten 100.000 kroner mer

Mange kan ha krav på gratis eller subsidiert tannbehandling uten å vite det. (Illustrasjonsfoto)

Mange kan ha krav på gratis eller subsidiert tannbehandling uten å vite det. (Illustrasjonsfoto)

colourbox.com

Har du krav på gratis tannbehandling uten å vite det? Sjekk lista

2,7 PROSENT: Virke-direktør Torgeir Kroken (t.v.) og LO-nestleder Roger Heimli peker på at de har fått til samme resultat som i LO/NHO-oppgjøret.

2,7 PROSENT: Virke-direktør Torgeir Kroken (t.v.) og LO-nestleder Roger Heimli peker på at de har fått til samme resultat som i LO/NHO-oppgjøret.

Brian Cliff Olguin

Nytt lønnsoppgjør i havn: 34.000 ansatte får ny lønn

For første gang på 10 måneder er Arbeiderpartiet større enn Høyre. Erna Solberg må med andre ord se opp til Jonas Gahr Støre igjen.

For første gang på 10 måneder er Arbeiderpartiet større enn Høyre. Erna Solberg må med andre ord se opp til Jonas Gahr Støre igjen.

Leif Martin Kirknes

Ny måling: Nå er Ap størst igjen. Det har ikke skjedd siden juni i fjor

Nestledere i LO Stat: Henriette Jevnaker (t.v.) og Lise Olsen.

Nestledere i LO Stat: Henriette Jevnaker (t.v.) og Lise Olsen.

LO Stat

Lønnsoppgjøret: Så mye får helsearbeidere, postbud og operasangere

Rowena Queja og kollegene i Ecura hjemmetjenester i Oslo har fått et solid lønnshopp.

Rowena Queja og kollegene i Ecura hjemmetjenester i Oslo har fått et solid lønnshopp.

Idun Teeuwen

Tidenes lønnshopp: Helsefagarbeider Rowena får 56.000 kroner mer i lønn

Lønnsoppgjøret i helga var forhandlinger mellom LO og NHO i privat sektor, her ved LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-leder Ole Erik Almlid. Frontfaget utgjør cirka en tredjedel av dette oppgjøret, og rammen får betydning for de øvrige oppgjørene.

Lønnsoppgjøret i helga var forhandlinger mellom LO og NHO i privat sektor, her ved LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-leder Ole Erik Almlid. Frontfaget utgjør cirka en tredjedel av dette oppgjøret, og rammen får betydning for de øvrige oppgjørene.

Håvard Sæbø

Hva er egentlig frontfagsmodellen? Du får svarene her

– Fra en ansvarlig posisjon skal vi ha en full gjennomgang av Nav og hvordan de som jobber i Nav, best kan gjøre den viktige jobben de er satt til å gjøre, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Fra en ansvarlig posisjon skal vi ha en full gjennomgang av Nav og hvordan de som jobber i Nav, best kan gjøre den viktige jobben de er satt til å gjøre, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Øyvind Aukrust

Støre varsler full gjennomgang av Nav: Slik skal Norge bli best til å få folk i jobb igjen

LO Media

Fagbevegelsen er samstemt: SV må med i en ny rødgrønn regjering

Wizz Air er i hardt vær igjen, etter at et lydopptak fra det som skal være et internt møte om hvem som skulle prioriteres i en oppsigelsesprofess, har lekket til pressen. Samtidig har selskapet tap i rumensk rett mot tidligere ansatte.

Wizz Air er i hardt vær igjen, etter at et lydopptak fra det som skal være et internt møte om hvem som skulle prioriteres i en oppsigelsesprofess, har lekket til pressen. Samtidig har selskapet tap i rumensk rett mot tidligere ansatte.

Helge Rønning Birkelund

Wizz Air tapte rettssak mot tidligere ansatte: – Det bør være en ordentlig tankevekker

FØLES VELFORTJENT OG GODT: Koordinator Kamilla Bloch (midten) øker timelønna med 25 kroner, mens lagerarbeider Bahlbi Hbtzgi får et tillegg på 14 kroner per time.  – En viktig lagseier, og vi legger ikke skjul på at det føles velfortjent og godt. For det jobbes målrettet og godt her hver eneste dag, sier Gry Jansen i Fagforbundet Post og finans (t.v.).

FØLES VELFORTJENT OG GODT: Koordinator Kamilla Bloch (midten) øker timelønna med 25 kroner, mens lagerarbeider Bahlbi Hbtzgi får et tillegg på 14 kroner per time. – En viktig lagseier, og vi legger ikke skjul på at det føles velfortjent og godt. For det jobbes målrettet og godt her hver eneste dag, sier Gry Jansen i Fagforbundet Post og finans (t.v.).

Alf Ragnar Olsen

Lagerarbeiderne tjente 60.000 mindre enn kollegaene i Posten. Nå har de blitt hørt

Ghenet Zemichael Tewelde (51) får både fast jobb og etterbetalt tapt lønn, feriepenger og ikke-økonomisk tap.

Ghenet Zemichael Tewelde (51) får både fast jobb og etterbetalt tapt lønn, feriepenger og ikke-økonomisk tap.

Jærbladet

Alenemor Ghenet (51) måtte gjennom ni kontrakter og en rettssak - får endelig fast jobb

Anne Enger var Sp-leder ved valget i 1997, da Senterpartiet kollapset på oppløpet. Verken hun eller dagens partileder, Trygve Slagsvold Vedum, tror det samme vil skje igjen. (Arkivfoto)

Anne Enger var Sp-leder ved valget i 1997, da Senterpartiet kollapset på oppløpet. Verken hun eller dagens partileder, Trygve Slagsvold Vedum, tror det samme vil skje igjen. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Forrige gang Senterpartiet fløy høyt kollapset partiet på oppløpet. Hva skjedde?

Nå starter forhandlingene om lønna til postbud Lars Sigurd Sandve og 159.000 andre som er ansatt i bedrifter som er organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Nå starter forhandlingene om lønna til postbud Lars Sigurd Sandve og 159.000 andre som er ansatt i bedrifter som er organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Alf Ragnar Olsen

Nå starter lønnsoppgjøret for helsearbeidere, postbud og operasangere

Iselin Nybø

Iselin Nybø

NFD / Øyvinn Myge

Staten selger Ambita for nesten 1 milliard kroner

STØRSTE NHO-GROSSIST: Innen grossistbransjen som er organisert i NHO, er Rema Distribusjon den største aktøren. Nå får de ansatte der en minstelønn på over 220 kroner timen.

STØRSTE NHO-GROSSIST: Innen grossistbransjen som er organisert i NHO, er Rema Distribusjon den største aktøren. Nå får de ansatte der en minstelønn på over 220 kroner timen.

Roy Ervin Solstad

Solid lønnshopp for lager- og havnearbeidere

SV-leder Audun Lysbakken, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Ap-leder Jonas Gahs Støre side om side i partilederdebatt.

SV-leder Audun Lysbakken, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Ap-leder Jonas Gahs Støre side om side i partilederdebatt.

Stortinget

Så mange Ap-velgere ønsker regjering uten SV

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil gi utenlandske arbeidstakere kompensasjon for tiden de blir hindret fra å jobbe i Norge på grunn av innreiserestriksjoner.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil gi utenlandske arbeidstakere kompensasjon for tiden de blir hindret fra å jobbe i Norge på grunn av innreiserestriksjoner.

Jan-Erik Østlie

Utenlandske arbeidstakere får kompensasjonsordning

I snitt har ledere og akademikere fått mer i lønnsøkning de siste 16 årene enn 88 prosent av de kommuneansatte.

I snitt har ledere og akademikere fått mer i lønnsøkning de siste 16 årene enn 88 prosent av de kommuneansatte.

Colourbox/Grafikk: Kristin Johansen

Lederne har vært lønnsvinnere de siste 16 årene i kommunene

Fagforbundet-leder Mette Nord

Fagforbundet-leder Mette Nord

Jan-Erik Østlie

Fagforbundet-leder varsler «opprør» hvis det ikke blir lønnsvekst


Flere saker