JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
HOVEDSTADEN: Hafslund E-CO er eid av Oslo kommune.

HOVEDSTADEN: Hafslund E-CO er eid av Oslo kommune.

Leif Martin Kirknes

Direktørlønninger i kraftbransjen:

Så mye tjener direktører i kommunalt eide kraftselskaper

Hafslund E-CO-sjefen fikk 5,58 millioner i lønnsgodtgjørelse i fjor.30.10.2020
14:45
30.10.2020 15:14

leif.kirknes@lomedia.no

Blant direktørene i landets kommunalt eide kraftkonserner, er det soleklart Finn Bjørn Ruyter i Hafslund E-CO som er den best betalte. I 2019 hadde han en årslønn på nesten 4,56 millioner kroner, og på toppen av det en bonus på nesten 709.000 og pensjonsavsetting på 661.000 i tillegg til andre skattbare ytelser som bil og mobil for 315.000, ifølge konsernets årsrapport.

Totalt 5,58 millioner i godtgjørelse uten pensjon, 6,67 millioner medregnet dette. Hafslund E-CO er et mindretallet av kraftselskaper som operer med bonus.

Rutyer selv har ikke besvart Nettverks spørsmål om avlønning selv om han har fått god tid til dette. Men det er uansett styret som fastsetter lønna.

Styreleder Alexandra Bech Gjørv forteller at styret vurderer konsernsjefens betingelser årlig, og at disse vurderes opp mot selskaper av tilsvarende størrelse og kompleksitet.

Se liste nederst over direktørlønningene nederst i saken

Dette er snittlønna i over 350 yrker

– Stort selskap

Gjørv peker på at Hafslund E-CO er et av Norges største kraftselskaper og et selskap med over 60 milliarder kroner i balansen, som er et resultat av en serie sammenslåinger mellom Hafslund E-CO Energi og Eidsiva de siste årene. Det er også Norges nest største vannkraftprodusent og opererer 21 TWh fornybar kraft, cirka 15 prosent av total norsk kraftproduksjon, tilsvarende forbruket til over 2 millioner mennesker, fremhever hun.

– Hafslund E-CO er også største eier med 50 prosent i Eidsiva, som igjen eier Norges klart største nettselskap, Elvia, med nærmere én million nettkunder, skriver Gjørv til Nettverk i en epost.

– Hva er utslagsgivende for bonus?

– Konsernsjefens bonus kan maksimalt utgjøre 25 prosent av grunnlønn og er avhengig av selskapets utvikling operasjonelt, strategisk og finansielt. Til informasjon har konsernsjefen i Hafslund E-CO valgt å si fra seg bonus og lønnsjustering for 2020 som følge av de lave kraftprisene vi har sett så langt i år, forklarer Gjørv.

Så mye økte lønna til lederne i statlige selskap

Høytlønnet ledergruppe

Visekonsernsjefen i selskapet, som også er konsernsjef for strategi, fikk 2,99 millioner + 439.000 i bonus. Administrerende direktør for E-CO Energi fikk 2,63 millioner + nesten 426.000 i bonus. Ellers var konserndirektøren for nett, som også er administrerende direktør i Hafslund Nett, avlønnet med 1,91 millioner, og nesten 471.000 i bonus. For å nevne lønna til noen av konserndirektørene i selskapet.

Totalt tjente dem som har konserndirektør-tittel i selskapet 22,54 millioner, hvorav en av stillingene bare var besatt årets tre siste måneder. Ditto totalbonus på 3,76 millioner og 1,8 millioner kroner i naturalytelser. De fleste har også gunstige lån hos selskapet.

Det er totalt 10 konsernsjefstillinger. Styreleder i Hafslund E-CO fikk 402.175 for vervet i fjor.

(Fortsetter under bildet)

SKØYEN: Hafslund E-COs hovedkontor ligger i Harbitz Torg.

SKØYEN: Hafslund E-COs hovedkontor ligger i Harbitz Torg.

Leif Martin Kirknes

Agder Energi

Om en ser bort fra Hafslund E-CO, ligger Agder Energi høyt over lederlønninger i kraftbransjen. Steffen Syvertsen ble oppgradert til konsernsjef 1. oktober i fjor og fikk 925.000 kroner for de tre månedene ut året. Om man kalkulerer for årets øvrige måneder, skulle det utgjøre 3,7 millioner. Om man i stedet tar de 925.000 og plusser på hva forrige konserndirektør hadde fått fram til da i 2019, er summen 3,57.

Nettverk presiserer altså at vi ikke vet hvordan lønna vil se ut og her spekulerer litt, men så lenge den blir liggende rundt det nivået, ligger Agder Energi an til en andreplass i vår liste.

– Når det gjelder spørsmål om lønn er det styret i Agder Energi som fastsetter mine lønnsbetingelser, ikke jeg. Derfor synes jeg du bør stille spørsmålet til styrets leder, skriver Syvertsen til Nettverk.

– Vi ansatte ny konsernsjef i 2019, og styret ble enige om hans betingelser som er en fastlønn. Utover det har han en bilordning, ikke av den ekstravagante sorten, og en helt normalt pensjonsordning, sier styreleder i Agder Energi, Lars Torjussen, til Nettverk.

Regjeringen foreslår ny vannkraftskatt-ordning: – Løser bare halve problemet, mener Energi Norge

Glitre?

Hva som er bronseplass på vår liste over kraftlederlønninger, avhenger av om det er medregnet bonus eller ei. Fem av de 20 selskap Nettverk har kartlagt for å få et pekepinn om lederlønningene, opererer med bonus, hvorav bonusen for to av dem er forsvinnende liten sammenlignet med de øvrige tre.

Medregnet bonus, blir det Pål Skjæggestad i Glitre Energi som får tredjeplassen med totalt 3,24 millioner i årslønn for 2019, hvorav 2,78 i fastlønn og 463.000 i bonus. Han fikk også i 2019 satt av 1,06 millioner til pensjon (og har dermed en førsteplass i pensjonsbetingelser for 2019 i vår liste) og har loggført 234.000 kroner i naturalytelser.

Skjæggestad har ikke besvart Nettverks epost, men styreleder Ann-Christin Gjerdseth Andersen sier at styrets vurdering er at lederlønninger i Glitre Energi er på et fornuftig nivå.

– Kompensasjonspolitikken i Glitre Energi er at vi skal gi konkurransedyktige betingelser for våre medarbeidere og ledere, men ikke være lønnsledende i bransjen. Glitre Energi har ikke en generell bonusordning, men for de av lederne som mottar bonus så er det måloppnåelse som er utslagsgivende, skriver hun.

BKK?

Hadde vi bare sett på fastlønn, hadde BKK-konsernsjef Janicke Hilland fått bronse. I 2019 var hennes årslønn 3,09 millioner kroner. Pensjonsavsetting var 323.000, naturalytelser som bil, bredbånd etc. på 164.000. BKK har ikke bonus for konserndirektør.

Hilland har ikke besvart Nettverks henvendelse, men vi har fått kommentar fra styreleder Jan Erik Kjerpeseth.

– Jannicke Hilland har en markedsbasert konsernsjeflønn i tråd med størrelsen på selskapet og kompleksitet/krav til stillingen. Hilland kom i sin tid fra en lederstilling i konsernledelsen i Statoil da hun ble ansatt i BKK. Hun gikk da ned i lønn og pensjon fra sin tidligere stilling i Statoil. Samtidig har hun heller ikke noen bonusordning i BKK, og videre gikk hun ut av Statoils aksjeprogram da hun begynte i BKK, skriver han.

– BKK skal ikke være lønnsledende, men samtidig være konkurransedyktig på lønn sammenlignet med tilsvarende selskaper på denne størrelsen både i kraftbransjen og i regionen, legger han til, og fremhever at Hillands lønn og samlede kompensasjon er i tråd med denne strategien.

(Fortsetter under bildet)

STRØM SKAL DEM HA: Folk må jo nesten ha strøm. Energiselskapene har en ufeilbarlig forretningsidé.

STRØM SKAL DEM HA: Folk må jo nesten ha strøm. Energiselskapene har en ufeilbarlig forretningsidé.

Leif Martin Kirknes

Størst av alt er Statkraft

Lønningene er hentet ut fra de respektive selskapenes årsrapporter. Nettverk har hentet ut lønninger fra et semi-tilfeldig utvalg av selskaper. Noen fra selskapene vi vet er store, men også noen tall for lederlønninger fra mer eller mindre tilfeldige kraftkonsern rundt om i landet for å forsøksvis gjenspeile bredden på smått og stort.

Vi har begrenset oss til 20 stykker. Det er altså ikke mulig å regne noe gjennomsnitt, finne mønster eller lignende ut fra våre innhentede tall.

Vi har heller ikke tatt med statseide Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen, som hadde årslønn på 5,49 millioner, bonus på 921.000 og nesten 202.000 i naturalytelser. 6,6 totalt.

«Styret vil bidra til en moderat, men konkurransedyktig utvikling av ledergodtgjørelse i Statkraft. Prinsipper og retningslinjer for lederlønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte er utformet i henhold til dette,» heter det i deres årsrapport for 2019.

Statkraft benytter metodikk fra Korn Ferry Hay Group for stillings- og markedsvurderinger. Ved fastsettelsen av den årlige lønnsreguleringen vektlegges også gjennomsnittlig lønnsvekst for øvrige ansatte i konsernet, utdyper de.

Mekling

Gjennomsnittlønn for en energimontør var 506.880 kroner i 2019, ifølge tall fra SSB. Ifølge nåværende tariffavtale er begynnerlønna for energimontører og operatører med fagbrev og læretid 412.521.

Årets lønnsforhandlinger for energimontørene i NHO-systemet ble brutt 16. september og skal til mekling mandag 2. november. EL og IT Forbundet mener Energi Norge fremmet krav som ville ført til kraftige svekkelser i eksisterende avtale. Mens Energi Norge mener EL og IT fremmet en rekke krav uten å tilby noe tilbake. Iføgle Energi Norge var selve lønna som ble tilbudt i tråd med frontfaget.

EL og IT Forbundet har ikke ønsket å kommentere lederlønninger i kraftbransjen siden de er på trappene til å gå inn i mekling.

Her er vår liste:

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
30.10.2020
14:45
30.10.2020 15:14Mest lest

FRYKTER FOR FRAMTIDA: Arbeidsgiveren ISS har anket saken, og reglene er slik at Grethe Beck har rett til å stå i jobb fram til ankesaken kommer opp – antakelig først en gang på nyåret. – Men jeg er blitt skeptisk, og spør meg alltid: «Hva kommer nå?»

FRYKTER FOR FRAMTIDA: Arbeidsgiveren ISS har anket saken, og reglene er slik at Grethe Beck har rett til å stå i jobb fram til ankesaken kommer opp – antakelig først en gang på nyåret. – Men jeg er blitt skeptisk, og spør meg alltid: «Hva kommer nå?»

Tri Nguyen Dinh

Renholder Grethe har Tourettes og ble sagt opp av ISS: – De ville ha meg ut fra dag én

Daniela Silva har grunn til å smile. Hun har klart å skaffe seg sin egen bolig i Oslo etter mange år som leietaker.

Daniela Silva har grunn til å smile. Hun har klart å skaffe seg sin egen bolig i Oslo etter mange år som leietaker.

Privat

For Daniela (37) har det vært umulig å kjøpe egen bolig. Så kom det en ny ordning

HJELPEARPPARAT: – Vi som jobber i Nav blir brukt som lege, psykiater og støttekontakt, sier Elenita Vik-Strandli.

HJELPEARPPARAT: – Vi som jobber i Nav blir brukt som lege, psykiater og støttekontakt, sier Elenita Vik-Strandli.

Katharina Dale Håkonsen

Elenita har blitt spyttet på og kalt «hore» på jobben i Nav

OFRET FOR KONKURRANSEN: Togrenholderne i Trafikkservice fikk valget mellom dårligere betingelser eller å risikere at selskapet tapte anbud da jernbanereformen ble innført.

OFRET FOR KONKURRANSEN: Togrenholderne i Trafikkservice fikk valget mellom dårligere betingelser eller å risikere at selskapet tapte anbud da jernbanereformen ble innført.

Morten Hansen

Renholder Ellinor og kollegene fikk kutt i nattillegget: – Det er alltid hos oss det skal spares

– Så lenge jeg har lov til å jobbe og gjør det, er jeg arbeidstaker. Jeg er uføretrygdet også, men jeg er ikke bare det, sier Vibeke Heiberg Knagenhjelm.

– Så lenge jeg har lov til å jobbe og gjør det, er jeg arbeidstaker. Jeg er uføretrygdet også, men jeg er ikke bare det, sier Vibeke Heiberg Knagenhjelm.

Leni Aurora Brækhus

Uføre Vibeke ville melde seg inn i Fagforbundet. Det fikk hun ikke lov til

LO krever at Adrian Dumitrescu får erstatning og at arbeidsgiveren idømmes saksomkostningene.

LO krever at Adrian Dumitrescu får erstatning og at arbeidsgiveren idømmes saksomkostningene.

Tormod Ytrehus

Adrian organiserte sine rumenske kollegaer og sørget for tariffavtale. Nå er han sagt opp

TELLEKANTER: Veileder Thomas Hall stortrives i jobben, men er enig med dem som sier at Nav lider under for mye mål- og resultatstyring.

TELLEKANTER: Veileder Thomas Hall stortrives i jobben, men er enig med dem som sier at Nav lider under for mye mål- og resultatstyring.

Anders Hauge-Eltvik

Nav-ansatte Thomas (43): – Jeg følger opp rundt 155 brukere. Det er for mye

Sjansene for langtidsledighet er større i industrien enn i andre bransjer som er direkte rammet av koronatiltakene, tror forsker.

Sjansene for langtidsledighet er større i industrien enn i andre bransjer som er direkte rammet av koronatiltakene, tror forsker.

Håvard Sæbø

Dette er bransjene som vil slite hardt etter koronaen

KUTTER BEMANNING: Tom Svarva, Joar Haug og Lena Ellingsen er bekymret for sikkerhet og miljøarbeid på høysikkerhet.

KUTTER BEMANNING: Tom Svarva, Joar Haug og Lena Ellingsen er bekymret for sikkerhet og miljøarbeid på høysikkerhet.

Eirik Dahl Viggen

Kutter bemanningen i høyrisikofengsel: De ansatte frykter for liv og helse

IKKE PÅ GREEN DEAL-LISTA: Et EU-forslag kan gjøre det mindre attraktivt å investere i vannkraft

IKKE PÅ GREEN DEAL-LISTA: Et EU-forslag kan gjøre det mindre attraktivt å investere i vannkraft

Colourbox.com

Vannkraft er ikke bærekraftig, mener EU. Det kan norske vannkraftverk få svi for

FULL STØTTE: Sjåføren satt seg ned og beveget bussen i to til tre sekunder før samtalen med support ble avsluttet. Vy mente dette ga grunnlag for avskjed. Retten avviser både avskjed og oppsigelse.

FULL STØTTE: Sjåføren satt seg ned og beveget bussen i to til tre sekunder før samtalen med support ble avsluttet. Vy mente dette ga grunnlag for avskjed. Retten avviser både avskjed og oppsigelse.

Werner Juvik

Bussjåfør fikk sparken etter mobilbruk, men vant i retten. Vy får flengende kritikk

Harald Baardseth har lang fartstid på poliklinikk og synes utviklingen er negativ.

Harald Baardseth har lang fartstid på poliklinikk og synes utviklingen er negativ.

Hanna Skotheim

Harald har kjent jaget mot klokka i helsevesenet i 19 år: - Hele systemet har blitt et stemplingsur

Paul Olai-Olssen og Espen Utne Landgraff kjenner de lagerpregede landskapene rundt Oslo bedre enn de fleste etter hvert.

Paul Olai-Olssen og Espen Utne Landgraff kjenner de lagerpregede landskapene rundt Oslo bedre enn de fleste etter hvert.

Håvard Sæbø

Paul og Espen skaffet Foodora tariffavtale. Nå dumper nye selskaper sykkelbud-lønna

Jan Inge Arnø og Rune Martinsen.

Jan Inge Arnø og Rune Martinsen.

Håvard Sæbø

Jan Inge og Rune måtte kjempe for å få yrkesskadeerstatning: – På et punkt var jeg helt i kjelleren

Tormod Ytrehus

Nå selger staten unna eierskapet i kontorbygg til svensk eiendomsgigant

Trygve Slagsvold Vedum løfter Senterpartiet til historiske høyder

Trygve Slagsvold Vedum løfter Senterpartiet til historiske høyder

Senterpartiet

Ny måling: Senterpartiet er Norges største parti

Siv Jensen og Frp har forhandlet med regjeringen om et nytt statsbudsjett. Tirsdag ble de enige.

Siv Jensen og Frp har forhandlet med regjeringen om et nytt statsbudsjett. Tirsdag ble de enige.

Stian Lysberg Solum / NTB

Alkohol, snus, sukker og økt minstepensjon: Her er sakene Frp fikk inn i statsbudsjettet

Helikopterstyrt ved Songesand. Piloten kom uskadd fra hendelsen.

Helikopterstyrt ved Songesand. Piloten kom uskadd fra hendelsen.

Jon Ingemundsen, Stavanger Aftenblad

Her er LOs sju krav for å bedre helikoptersikkerheten

SKATT: Ansatte i kollektivtransporten må fra 1. januar skatte for frikortet de får fra arbeidsgiver. Finansdepartementet har tenkt å la arbeidsgiverne beregne verdien på fribilletten.

SKATT: Ansatte i kollektivtransporten må fra 1. januar skatte for frikortet de får fra arbeidsgiver. Finansdepartementet har tenkt å la arbeidsgiverne beregne verdien på fribilletten.

Tormod Ytrehus

Slik blir løsningen for skatt på frikort for bussjåfører

I januar fikk Nav-dømte Rune Halseth en uforbeholden unnskyldning fra daværende Nav-sjef Sigrun Vågeng. Nå hevder han setteriksadvokaten i Nav-sakene farer med usannheter i høringen om skandalen i Efta-domstolen.

I januar fikk Nav-dømte Rune Halseth en uforbeholden unnskyldning fra daværende Nav-sjef Sigrun Vågeng. Nå hevder han setteriksadvokaten i Nav-sakene farer med usannheter i høringen om skandalen i Efta-domstolen.

Stian Lysberg Solum / NTB

Nav-dømte beskylder setteriksadvokaten for løgn


Flere saker