JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
HOVEDSTADEN: Hafslund E-CO er eid av Oslo kommune.

HOVEDSTADEN: Hafslund E-CO er eid av Oslo kommune.

Leif Martin Kirknes

Direktørlønninger i kraftbransjen:

Så mye tjener direktører i kommunalt eide kraftselskaper

Hafslund E-CO-sjefen fikk 5,58 millioner i lønnsgodtgjørelse i fjor.30.10.2020
14:45
30.10.2020 15:14

leif.kirknes@lomedia.no

Blant direktørene i landets kommunalt eide kraftkonserner, er det soleklart Finn Bjørn Ruyter i Hafslund E-CO som er den best betalte. I 2019 hadde han en årslønn på nesten 4,56 millioner kroner, og på toppen av det en bonus på nesten 709.000 og pensjonsavsetting på 661.000 i tillegg til andre skattbare ytelser som bil og mobil for 315.000, ifølge konsernets årsrapport.

Totalt 5,58 millioner i godtgjørelse uten pensjon, 6,67 millioner medregnet dette. Hafslund E-CO er et mindretallet av kraftselskaper som operer med bonus.

Rutyer selv har ikke besvart Nettverks spørsmål om avlønning selv om han har fått god tid til dette. Men det er uansett styret som fastsetter lønna.

Styreleder Alexandra Bech Gjørv forteller at styret vurderer konsernsjefens betingelser årlig, og at disse vurderes opp mot selskaper av tilsvarende størrelse og kompleksitet.

Se liste nederst over direktørlønningene nederst i saken

Dette er snittlønna i over 350 yrker

– Stort selskap

Gjørv peker på at Hafslund E-CO er et av Norges største kraftselskaper og et selskap med over 60 milliarder kroner i balansen, som er et resultat av en serie sammenslåinger mellom Hafslund E-CO Energi og Eidsiva de siste årene. Det er også Norges nest største vannkraftprodusent og opererer 21 TWh fornybar kraft, cirka 15 prosent av total norsk kraftproduksjon, tilsvarende forbruket til over 2 millioner mennesker, fremhever hun.

– Hafslund E-CO er også største eier med 50 prosent i Eidsiva, som igjen eier Norges klart største nettselskap, Elvia, med nærmere én million nettkunder, skriver Gjørv til Nettverk i en epost.

– Hva er utslagsgivende for bonus?

– Konsernsjefens bonus kan maksimalt utgjøre 25 prosent av grunnlønn og er avhengig av selskapets utvikling operasjonelt, strategisk og finansielt. Til informasjon har konsernsjefen i Hafslund E-CO valgt å si fra seg bonus og lønnsjustering for 2020 som følge av de lave kraftprisene vi har sett så langt i år, forklarer Gjørv.

Så mye økte lønna til lederne i statlige selskap

Høytlønnet ledergruppe

Visekonsernsjefen i selskapet, som også er konsernsjef for strategi, fikk 2,99 millioner + 439.000 i bonus. Administrerende direktør for E-CO Energi fikk 2,63 millioner + nesten 426.000 i bonus. Ellers var konserndirektøren for nett, som også er administrerende direktør i Hafslund Nett, avlønnet med 1,91 millioner, og nesten 471.000 i bonus. For å nevne lønna til noen av konserndirektørene i selskapet.

Totalt tjente dem som har konserndirektør-tittel i selskapet 22,54 millioner, hvorav en av stillingene bare var besatt årets tre siste måneder. Ditto totalbonus på 3,76 millioner og 1,8 millioner kroner i naturalytelser. De fleste har også gunstige lån hos selskapet.

Det er totalt 10 konsernsjefstillinger. Styreleder i Hafslund E-CO fikk 402.175 for vervet i fjor.

(Fortsetter under bildet)

SKØYEN: Hafslund E-COs hovedkontor ligger i Harbitz Torg.

SKØYEN: Hafslund E-COs hovedkontor ligger i Harbitz Torg.

Leif Martin Kirknes

Agder Energi

Om en ser bort fra Hafslund E-CO, ligger Agder Energi høyt over lederlønninger i kraftbransjen. Steffen Syvertsen ble oppgradert til konsernsjef 1. oktober i fjor og fikk 925.000 kroner for de tre månedene ut året. Om man kalkulerer for årets øvrige måneder, skulle det utgjøre 3,7 millioner. Om man i stedet tar de 925.000 og plusser på hva forrige konserndirektør hadde fått fram til da i 2019, er summen 3,57.

Nettverk presiserer altså at vi ikke vet hvordan lønna vil se ut og her spekulerer litt, men så lenge den blir liggende rundt det nivået, ligger Agder Energi an til en andreplass i vår liste.

– Når det gjelder spørsmål om lønn er det styret i Agder Energi som fastsetter mine lønnsbetingelser, ikke jeg. Derfor synes jeg du bør stille spørsmålet til styrets leder, skriver Syvertsen til Nettverk.

– Vi ansatte ny konsernsjef i 2019, og styret ble enige om hans betingelser som er en fastlønn. Utover det har han en bilordning, ikke av den ekstravagante sorten, og en helt normalt pensjonsordning, sier styreleder i Agder Energi, Lars Torjussen, til Nettverk.

Regjeringen foreslår ny vannkraftskatt-ordning: – Løser bare halve problemet, mener Energi Norge

Glitre?

Hva som er bronseplass på vår liste over kraftlederlønninger, avhenger av om det er medregnet bonus eller ei. Fem av de 20 selskap Nettverk har kartlagt for å få et pekepinn om lederlønningene, opererer med bonus, hvorav bonusen for to av dem er forsvinnende liten sammenlignet med de øvrige tre.

Medregnet bonus, blir det Pål Skjæggestad i Glitre Energi som får tredjeplassen med totalt 3,24 millioner i årslønn for 2019, hvorav 2,78 i fastlønn og 463.000 i bonus. Han fikk også i 2019 satt av 1,06 millioner til pensjon (og har dermed en førsteplass i pensjonsbetingelser for 2019 i vår liste) og har loggført 234.000 kroner i naturalytelser.

Skjæggestad har ikke besvart Nettverks epost, men styreleder Ann-Christin Gjerdseth Andersen sier at styrets vurdering er at lederlønninger i Glitre Energi er på et fornuftig nivå.

– Kompensasjonspolitikken i Glitre Energi er at vi skal gi konkurransedyktige betingelser for våre medarbeidere og ledere, men ikke være lønnsledende i bransjen. Glitre Energi har ikke en generell bonusordning, men for de av lederne som mottar bonus så er det måloppnåelse som er utslagsgivende, skriver hun.

BKK?

Hadde vi bare sett på fastlønn, hadde BKK-konsernsjef Janicke Hilland fått bronse. I 2019 var hennes årslønn 3,09 millioner kroner. Pensjonsavsetting var 323.000, naturalytelser som bil, bredbånd etc. på 164.000. BKK har ikke bonus for konserndirektør.

Hilland har ikke besvart Nettverks henvendelse, men vi har fått kommentar fra styreleder Jan Erik Kjerpeseth.

– Jannicke Hilland har en markedsbasert konsernsjeflønn i tråd med størrelsen på selskapet og kompleksitet/krav til stillingen. Hilland kom i sin tid fra en lederstilling i konsernledelsen i Statoil da hun ble ansatt i BKK. Hun gikk da ned i lønn og pensjon fra sin tidligere stilling i Statoil. Samtidig har hun heller ikke noen bonusordning i BKK, og videre gikk hun ut av Statoils aksjeprogram da hun begynte i BKK, skriver han.

– BKK skal ikke være lønnsledende, men samtidig være konkurransedyktig på lønn sammenlignet med tilsvarende selskaper på denne størrelsen både i kraftbransjen og i regionen, legger han til, og fremhever at Hillands lønn og samlede kompensasjon er i tråd med denne strategien.

(Fortsetter under bildet)

STRØM SKAL DEM HA: Folk må jo nesten ha strøm. Energiselskapene har en ufeilbarlig forretningsidé.

STRØM SKAL DEM HA: Folk må jo nesten ha strøm. Energiselskapene har en ufeilbarlig forretningsidé.

Leif Martin Kirknes

Størst av alt er Statkraft

Lønningene er hentet ut fra de respektive selskapenes årsrapporter. Nettverk har hentet ut lønninger fra et semi-tilfeldig utvalg av selskaper. Noen fra selskapene vi vet er store, men også noen tall for lederlønninger fra mer eller mindre tilfeldige kraftkonsern rundt om i landet for å forsøksvis gjenspeile bredden på smått og stort.

Vi har begrenset oss til 20 stykker. Det er altså ikke mulig å regne noe gjennomsnitt, finne mønster eller lignende ut fra våre innhentede tall.

Vi har heller ikke tatt med statseide Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen, som hadde årslønn på 5,49 millioner, bonus på 921.000 og nesten 202.000 i naturalytelser. 6,6 totalt.

«Styret vil bidra til en moderat, men konkurransedyktig utvikling av ledergodtgjørelse i Statkraft. Prinsipper og retningslinjer for lederlønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte er utformet i henhold til dette,» heter det i deres årsrapport for 2019.

Statkraft benytter metodikk fra Korn Ferry Hay Group for stillings- og markedsvurderinger. Ved fastsettelsen av den årlige lønnsreguleringen vektlegges også gjennomsnittlig lønnsvekst for øvrige ansatte i konsernet, utdyper de.

Mekling

Gjennomsnittlønn for en energimontør var 506.880 kroner i 2019, ifølge tall fra SSB. Ifølge nåværende tariffavtale er begynnerlønna for energimontører og operatører med fagbrev og læretid 412.521.

Årets lønnsforhandlinger for energimontørene i NHO-systemet ble brutt 16. september og skal til mekling mandag 2. november. EL og IT Forbundet mener Energi Norge fremmet krav som ville ført til kraftige svekkelser i eksisterende avtale. Mens Energi Norge mener EL og IT fremmet en rekke krav uten å tilby noe tilbake. Iføgle Energi Norge var selve lønna som ble tilbudt i tråd med frontfaget.

EL og IT Forbundet har ikke ønsket å kommentere lederlønninger i kraftbransjen siden de er på trappene til å gå inn i mekling.

Her er vår liste:

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
30.10.2020
14:45
30.10.2020 15:14Mest lest

Knut Arild Hareide får kritikk for å sponse sosial dumping i luftfarten.

Knut Arild Hareide får kritikk for å sponse sosial dumping i luftfarten.

Martin Guttormsen Slørdal

Litauisk lønn på statsstøttet flyrute i Norge: Her er Hareides forklaring

VESTLENDING: Espen Berntsen jobber i Bergen, men han kommer fra og bor på Askøy. Daglig tar han båten imellom.

VESTLENDING: Espen Berntsen jobber i Bergen, men han kommer fra og bor på Askøy. Daglig tar han båten imellom.

Helge Skodvin

Er du fagorganisert, spurte sjefen under intervjuet. Espen skjønte at det smarteste var å si nei

Bjørnar Moxnes

Bjørnar Moxnes

Jan-Erik Østlie

Rødt vil senke sperregrensa – Ap-politiker vil øke den

OPP I LØNN: HK-tillitsvalgt Tim Marius Kollerød er en av de ansatte ved Handshake Norway. Bildet ble tatt under en fanemarkering 9. juli.

OPP I LØNN: HK-tillitsvalgt Tim Marius Kollerød er en av de ansatte ved Handshake Norway. Bildet ble tatt under en fanemarkering 9. juli.

Jan-Erik Østlie

Her skal lønna opp: Ansatte jubler for tariffavtale etter tre uker i streik

Debatt:

Roald Arentz

Roald Arentz

Tormod Ytrehus

Drosjesjåførene er blant Norges dårligst betalte arbeidstakere, skriver Roald Arentz

Erna Solberg

Erna Solberg

Leif Martin Kirknes

Flere unge uføre under Erna Solbergs regjering. Her er hennes jobb-løsning

Nytt om navn:

Farukh Qureshi vil bytte ut fengselsfunksjonær-uniformen med politiuniform. Til høsten tar han fatt på politiutdannelsen.

Farukh Qureshi vil bytte ut fengselsfunksjonær-uniformen med politiuniform. Til høsten tar han fatt på politiutdannelsen.

Eirik Dahl Viggen

Fengselsbetjent Farukh (35) bytter uniform. Men han nekter å melde seg ut av LO

Jonas Gahr Støre

Jonas Gahr Støre

Helge Rønning Birkelund

Støre om Sp-angrep: – Vi er konkurrenter, men ikke motstandere

Illustrasjon

Illustrasjon

Colourbox.com

Frislipp for drosjer: Nesten 3.000 nye sjåfører har registrert seg i Oslo

Trygve Slagsvold Vedum

Trygve Slagsvold Vedum

Senterpartiet

Vedum med frontalangrep på Ap i Nord-Norge

Roger Heimli

Roger Heimli

Jan-Erik Østlie

NHO og LO støtter ikke regjeringens skattelette for unge

HJEMMEKONTOR: Koronaåret har ført til møtedager fra kjøkkenbordet, men Tuva Moflag er blant dem som bor kort vei fra Stortinget, så hun har også ofte jobbet derfra.

HJEMMEKONTOR: Koronaåret har ført til møtedager fra kjøkkenbordet, men Tuva Moflag er blant dem som bor kort vei fra Stortinget, så hun har også ofte jobbet derfra.

Per Flakstad

Ap-politiker og Fagforbundet-medlem Tuva: – Vi trenger SV

Kommentar:

Johan Sverdup-feltet vil produsere olje i mange tiår.

Johan Sverdup-feltet vil produsere olje i mange tiår.

Equinor

«Et fortsatt ja til oljeleting»

Erna Solberg

Erna Solberg

Leif Martin Kirknes

Solberg: Høyresiden har ikke mer ansvar for oppgjør med høyreekstremisme

PÅ NETT: Er det greit å sparke en ansatt som snoker i en helsejournal? Nå skal Høyesterett diskutere saken.

PÅ NETT: Er det greit å sparke en ansatt som snoker i en helsejournal? Nå skal Høyesterett diskutere saken.

Colourbox

Helsefagarbeideren fikk sparken etter å ha snoket i en pasientjournal. Nå går saken til Høyesterett

Bjarne Lagesen svarer om funnene i LOs sommerpatrulje

Bjarne Lagesen svarer om funnene i LOs sommerpatrulje

LO/Trond Isaksen (pressefoto)

Ulovlig overvåking og manglende kontrakter: Her er funnene fra LOs sommerpatrulje

Arkivfoto fra VM i yrkesfag.

Arkivfoto fra VM i yrkesfag.

Leif Martin Kirknes

Nye tall: Yrkesfag er mer populært enn studieforberedende

Kommentar

Roger Heimli

Roger Heimli

Jan-Erik Østlie

Skattelette for unge vil øke forskjellene, skriver Stein Sneve

Jannicke Skaanes

Jannicke Skaanes

Alf Ragnar Olsen

Firebarnsmor og DNB-tillitsvalgt Jannicke har troen på valgfri bruk av hjemmekontor

Tormod Ytrehus

LO-forbund melder om færre permitterte


Flere saker