JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
HOVEDSTADEN: Hafslund E-CO er eid av Oslo kommune.

HOVEDSTADEN: Hafslund E-CO er eid av Oslo kommune.

Leif Martin Kirknes

Direktørlønninger i kraftbransjen:

Så mye tjener direktører i kommunalt eide kraftselskaper

Hafslund E-CO-sjefen fikk 5,58 millioner i lønnsgodtgjørelse i fjor.30.10.2020
14:45
30.10.2020 15:14

leif.kirknes@lomedia.no

Blant direktørene i landets kommunalt eide kraftkonserner, er det soleklart Finn Bjørn Ruyter i Hafslund E-CO som er den best betalte. I 2019 hadde han en årslønn på nesten 4,56 millioner kroner, og på toppen av det en bonus på nesten 709.000 og pensjonsavsetting på 661.000 i tillegg til andre skattbare ytelser som bil og mobil for 315.000, ifølge konsernets årsrapport.

Totalt 5,58 millioner i godtgjørelse uten pensjon, 6,67 millioner medregnet dette. Hafslund E-CO er et mindretallet av kraftselskaper som operer med bonus.

Rutyer selv har ikke besvart Nettverks spørsmål om avlønning selv om han har fått god tid til dette. Men det er uansett styret som fastsetter lønna.

Styreleder Alexandra Bech Gjørv forteller at styret vurderer konsernsjefens betingelser årlig, og at disse vurderes opp mot selskaper av tilsvarende størrelse og kompleksitet.

Se liste nederst over direktørlønningene nederst i saken

Dette er snittlønna i over 350 yrker

– Stort selskap

Gjørv peker på at Hafslund E-CO er et av Norges største kraftselskaper og et selskap med over 60 milliarder kroner i balansen, som er et resultat av en serie sammenslåinger mellom Hafslund E-CO Energi og Eidsiva de siste årene. Det er også Norges nest største vannkraftprodusent og opererer 21 TWh fornybar kraft, cirka 15 prosent av total norsk kraftproduksjon, tilsvarende forbruket til over 2 millioner mennesker, fremhever hun.

– Hafslund E-CO er også største eier med 50 prosent i Eidsiva, som igjen eier Norges klart største nettselskap, Elvia, med nærmere én million nettkunder, skriver Gjørv til Nettverk i en epost.

– Hva er utslagsgivende for bonus?

– Konsernsjefens bonus kan maksimalt utgjøre 25 prosent av grunnlønn og er avhengig av selskapets utvikling operasjonelt, strategisk og finansielt. Til informasjon har konsernsjefen i Hafslund E-CO valgt å si fra seg bonus og lønnsjustering for 2020 som følge av de lave kraftprisene vi har sett så langt i år, forklarer Gjørv.

Så mye økte lønna til lederne i statlige selskap

Høytlønnet ledergruppe

Visekonsernsjefen i selskapet, som også er konsernsjef for strategi, fikk 2,99 millioner + 439.000 i bonus. Administrerende direktør for E-CO Energi fikk 2,63 millioner + nesten 426.000 i bonus. Ellers var konserndirektøren for nett, som også er administrerende direktør i Hafslund Nett, avlønnet med 1,91 millioner, og nesten 471.000 i bonus. For å nevne lønna til noen av konserndirektørene i selskapet.

Totalt tjente dem som har konserndirektør-tittel i selskapet 22,54 millioner, hvorav en av stillingene bare var besatt årets tre siste måneder. Ditto totalbonus på 3,76 millioner og 1,8 millioner kroner i naturalytelser. De fleste har også gunstige lån hos selskapet.

Det er totalt 10 konsernsjefstillinger. Styreleder i Hafslund E-CO fikk 402.175 for vervet i fjor.

(Fortsetter under bildet)

SKØYEN: Hafslund E-COs hovedkontor ligger i Harbitz Torg.

SKØYEN: Hafslund E-COs hovedkontor ligger i Harbitz Torg.

Leif Martin Kirknes

Agder Energi

Om en ser bort fra Hafslund E-CO, ligger Agder Energi høyt over lederlønninger i kraftbransjen. Steffen Syvertsen ble oppgradert til konsernsjef 1. oktober i fjor og fikk 925.000 kroner for de tre månedene ut året. Om man kalkulerer for årets øvrige måneder, skulle det utgjøre 3,7 millioner. Om man i stedet tar de 925.000 og plusser på hva forrige konserndirektør hadde fått fram til da i 2019, er summen 3,57.

Nettverk presiserer altså at vi ikke vet hvordan lønna vil se ut og her spekulerer litt, men så lenge den blir liggende rundt det nivået, ligger Agder Energi an til en andreplass i vår liste.

– Når det gjelder spørsmål om lønn er det styret i Agder Energi som fastsetter mine lønnsbetingelser, ikke jeg. Derfor synes jeg du bør stille spørsmålet til styrets leder, skriver Syvertsen til Nettverk.

– Vi ansatte ny konsernsjef i 2019, og styret ble enige om hans betingelser som er en fastlønn. Utover det har han en bilordning, ikke av den ekstravagante sorten, og en helt normalt pensjonsordning, sier styreleder i Agder Energi, Lars Torjussen, til Nettverk.

Regjeringen foreslår ny vannkraftskatt-ordning: – Løser bare halve problemet, mener Energi Norge

Glitre?

Hva som er bronseplass på vår liste over kraftlederlønninger, avhenger av om det er medregnet bonus eller ei. Fem av de 20 selskap Nettverk har kartlagt for å få et pekepinn om lederlønningene, opererer med bonus, hvorav bonusen for to av dem er forsvinnende liten sammenlignet med de øvrige tre.

Medregnet bonus, blir det Pål Skjæggestad i Glitre Energi som får tredjeplassen med totalt 3,24 millioner i årslønn for 2019, hvorav 2,78 i fastlønn og 463.000 i bonus. Han fikk også i 2019 satt av 1,06 millioner til pensjon (og har dermed en førsteplass i pensjonsbetingelser for 2019 i vår liste) og har loggført 234.000 kroner i naturalytelser.

Skjæggestad har ikke besvart Nettverks epost, men styreleder Ann-Christin Gjerdseth Andersen sier at styrets vurdering er at lederlønninger i Glitre Energi er på et fornuftig nivå.

– Kompensasjonspolitikken i Glitre Energi er at vi skal gi konkurransedyktige betingelser for våre medarbeidere og ledere, men ikke være lønnsledende i bransjen. Glitre Energi har ikke en generell bonusordning, men for de av lederne som mottar bonus så er det måloppnåelse som er utslagsgivende, skriver hun.

BKK?

Hadde vi bare sett på fastlønn, hadde BKK-konsernsjef Janicke Hilland fått bronse. I 2019 var hennes årslønn 3,09 millioner kroner. Pensjonsavsetting var 323.000, naturalytelser som bil, bredbånd etc. på 164.000. BKK har ikke bonus for konserndirektør.

Hilland har ikke besvart Nettverks henvendelse, men vi har fått kommentar fra styreleder Jan Erik Kjerpeseth.

– Jannicke Hilland har en markedsbasert konsernsjeflønn i tråd med størrelsen på selskapet og kompleksitet/krav til stillingen. Hilland kom i sin tid fra en lederstilling i konsernledelsen i Statoil da hun ble ansatt i BKK. Hun gikk da ned i lønn og pensjon fra sin tidligere stilling i Statoil. Samtidig har hun heller ikke noen bonusordning i BKK, og videre gikk hun ut av Statoils aksjeprogram da hun begynte i BKK, skriver han.

– BKK skal ikke være lønnsledende, men samtidig være konkurransedyktig på lønn sammenlignet med tilsvarende selskaper på denne størrelsen både i kraftbransjen og i regionen, legger han til, og fremhever at Hillands lønn og samlede kompensasjon er i tråd med denne strategien.

(Fortsetter under bildet)

STRØM SKAL DEM HA: Folk må jo nesten ha strøm. Energiselskapene har en ufeilbarlig forretningsidé.

STRØM SKAL DEM HA: Folk må jo nesten ha strøm. Energiselskapene har en ufeilbarlig forretningsidé.

Leif Martin Kirknes

Størst av alt er Statkraft

Lønningene er hentet ut fra de respektive selskapenes årsrapporter. Nettverk har hentet ut lønninger fra et semi-tilfeldig utvalg av selskaper. Noen fra selskapene vi vet er store, men også noen tall for lederlønninger fra mer eller mindre tilfeldige kraftkonsern rundt om i landet for å forsøksvis gjenspeile bredden på smått og stort.

Vi har begrenset oss til 20 stykker. Det er altså ikke mulig å regne noe gjennomsnitt, finne mønster eller lignende ut fra våre innhentede tall.

Vi har heller ikke tatt med statseide Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen, som hadde årslønn på 5,49 millioner, bonus på 921.000 og nesten 202.000 i naturalytelser. 6,6 totalt.

«Styret vil bidra til en moderat, men konkurransedyktig utvikling av ledergodtgjørelse i Statkraft. Prinsipper og retningslinjer for lederlønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte er utformet i henhold til dette,» heter det i deres årsrapport for 2019.

Statkraft benytter metodikk fra Korn Ferry Hay Group for stillings- og markedsvurderinger. Ved fastsettelsen av den årlige lønnsreguleringen vektlegges også gjennomsnittlig lønnsvekst for øvrige ansatte i konsernet, utdyper de.

Mekling

Gjennomsnittlønn for en energimontør var 506.880 kroner i 2019, ifølge tall fra SSB. Ifølge nåværende tariffavtale er begynnerlønna for energimontører og operatører med fagbrev og læretid 412.521.

Årets lønnsforhandlinger for energimontørene i NHO-systemet ble brutt 16. september og skal til mekling mandag 2. november. EL og IT Forbundet mener Energi Norge fremmet krav som ville ført til kraftige svekkelser i eksisterende avtale. Mens Energi Norge mener EL og IT fremmet en rekke krav uten å tilby noe tilbake. Iføgle Energi Norge var selve lønna som ble tilbudt i tråd med frontfaget.

EL og IT Forbundet har ikke ønsket å kommentere lederlønninger i kraftbransjen siden de er på trappene til å gå inn i mekling.

Her er vår liste:

kraftliste

30.10.2020
14:45
30.10.2020 15:14Mest lest

TØFF MEKLING: Egil André Aas og resten av forhandlingsdelegasjonene kom ikke i mål før 18 etter den fastsatte fristen. Tidsbruken ga et lønnsoppgjør med lav- og likelønnsprofil.

TØFF MEKLING: Egil André Aas og resten av forhandlingsdelegasjonene kom ikke i mål før 18 etter den fastsatte fristen. Tidsbruken ga et lønnsoppgjør med lav- og likelønnsprofil.

Ole Palmstrøm

Blir ikke streik i staten: Her er den nye lønna til de ansatte

LO-leder Peggy Hessen Følsviks nye lønn er på 1 473 066 kroner.

LO-leder Peggy Hessen Følsviks nye lønn er på 1 473 066 kroner.

Jan-Erik Østlie

Ny lønn for LO-ledelsen – se hva de tjener

VIRKET INTERESSANT: Denne annonsen vekket interesse hos Carina Gundersen. Men etter hvert som kommunikasjonen med utleieren skred fram, ble hun mer og mer skeptisk.

VIRKET INTERESSANT: Denne annonsen vekket interesse hos Carina Gundersen. Men etter hvert som kommunikasjonen med utleieren skred fram, ble hun mer og mer skeptisk.

Privat/skjermgrabb fra facebook-annonse

Carina fant drømmeleiligheten på Facebook, men så ba utleier om noe som fikk henne til å tvile

Håkon Mosvold Larsen / NTB

Kommuneansatte har fått ny lønn – men lærerne varsler streik

SJÅFÆR: Rebecca Husom (22) er Norges yngste yrkessjåfør, og anbefaler varmt å velge denne veien.

SJÅFÆR: Rebecca Husom (22) er Norges yngste yrkessjåfør, og anbefaler varmt å velge denne veien.

Alf Ragnar Olsen

Rebecca (22) er en av Norges yngste yrkessjåfører. Her er hennes råd

LÆRES IKKE PÅ EN DAG: Det tar år å opparbeide seg kompetansen og kunnskapen som trengs for å lage delene til turbinene. Roar Sandmoen begynte i bedriften som lærling 16 år gammel i 1979. Han vet hva som skal til.

LÆRES IKKE PÅ EN DAG: Det tar år å opparbeide seg kompetansen og kunnskapen som trengs for å lage delene til turbinene. Roar Sandmoen begynte i bedriften som lærling 16 år gammel i 1979. Han vet hva som skal til.

Håvard Sæbø

Dette verkstedet kan bidra til å løse strømkrisa: – Men da må politikerne satse på vannkraft

I mars hvert år kan det drysse bonus over Jonny Meland i Hydro.

I mars hvert år kan det drysse bonus over Jonny Meland i Hydro.

Martin Guttormsen Slørdal

Er Jonny feilfri på jobb, kan han få en månedslønn i bonus

UNØDIG DELTIDSBRUK?: Teknikmagasinet er ikke på linje med regjeringens ønsker om høyere stillingsbrøk i sine siste annonser. Bildet er tatt utenfor en annen filial enn den som er omtalt i saken.

UNØDIG DELTIDSBRUK?: Teknikmagasinet er ikke på linje med regjeringens ønsker om høyere stillingsbrøk i sine siste annonser. Bildet er tatt utenfor en annen filial enn den som er omtalt i saken.

André Kjernsli

Stillingsannonse på én prosent sjokkerer fagbevegelsen

Først i fjor ble Katrine tilkjent 1,67 millioner. Nå vil hun hjelpe andre.

Først i fjor ble Katrine tilkjent 1,67 millioner. Nå vil hun hjelpe andre.

Per Flakstad

Katrine ble slått ned på jobb. Så startet en 13 år lang kamp mot Nav

Eirik Dahl Viggen

Mekling på overtid i staten: – Det er jævlig vanskelig

ERFAREN:  – Få deg fast jobb og bli medlem av en fagforening, råder det fortsatt stolte medlemmet av Handel og Kontor.

ERFAREN: – Få deg fast jobb og bli medlem av en fagforening, råder det fortsatt stolte medlemmet av Handel og Kontor.

Brian Cliff Olguin

Torbjørn (92) har vært fagorganisert i snart 70 år. Her er hans beste råd

KLARE FOR KAMP: Vidar Martin Hasle Jensen og Lars Martin Mediaas i NTL Kommunal- og distriktsdepartementet er klare for å gå i streik om ikke kravene fra LO Stat blir møtt hos Riksmekleren.

KLARE FOR KAMP: Vidar Martin Hasle Jensen og Lars Martin Mediaas i NTL Kommunal- og distriktsdepartementet er klare for å gå i streik om ikke kravene fra LO Stat blir møtt hos Riksmekleren.

Eirik Dahl Viggen

Statsansatte venter på meklinga: – Vi er streikeklare

Didrik Gjerde

Hvem må «betale» for gratis frakt? – Disse folkene kjører for knapper og glansbilder

Fagforbundets leder Mette Nord og Fellesorganisasjonens leder Mimmi Kvisvik er ferdige med årets kommuneoppgjør mot motparten KS.

Fagforbundets leder Mette Nord og Fellesorganisasjonens leder Mimmi Kvisvik er ferdige med årets kommuneoppgjør mot motparten KS.

Per Flakstad

Kronetillegg til alle og bedre betaling for turnus. Dette er den nye lønna for kommuneansatte

Colourbox

Tøffe krav fra bryggeribransjen: Nær 900 kan gå ut i streik

Debatt

Om det er ønskelig å holde inflasjonen nede bør man ikke gjennomføre tiltak som rammer arbeiderklassen, skriver Erik J. Jørgensen. (Illustrasjonsfoto)

Om det er ønskelig å holde inflasjonen nede bør man ikke gjennomføre tiltak som rammer arbeiderklassen, skriver Erik J. Jørgensen. (Illustrasjonsfoto)

Brian Cliff Olguin

«Når er det arbeiderklassens tur til å kjenne på at økonomien går godt?» spør tømrerlærling Erik

FASTLÅST: Lønnsoppgjøret i Spordrift kom ikke lengre enn til forhandlinger om arbeidstid. Nå må Riksmekleren se om det partene kan bli enige. (Illustrasjonsfoto)

FASTLÅST: Lønnsoppgjøret i Spordrift kom ikke lengre enn til forhandlinger om arbeidstid. Nå må Riksmekleren se om det partene kan bli enige. (Illustrasjonsfoto)

Morten Hansen

Jernbaneansatte bryter forhandlingene – kom ikke lenger enn til arbeidstid

Kommentar

Næringsminister Jan Christian Vestre lover nye retningslinjer for lederlønn i statlige selskaper.

Næringsminister Jan Christian Vestre lover nye retningslinjer for lederlønn i statlige selskaper.

Jan-Erik Østlie

«Det blir usolidarisk når statlige selskaper gir toppledere pensjoner vi andre bare kan drømme om»

Stortingsrepresentant Torbjørn Vereide (Ap) mener renholdere må få muligheten til å jobbe «vanlig» arbeidstid.

Stortingsrepresentant Torbjørn Vereide (Ap) mener renholdere må få muligheten til å jobbe «vanlig» arbeidstid.

Helge Rønning Birkelund

Renholderne må få jobbe samtidig som folk flest, ønsker Ap-politiker

ØNSKER TRYGGERE PENSJON: Barne- og ungdomsarbeider Josefine Weiby Koller ønsker seg et tryggere, mer forutsigbart og mer rettferdig pensjonssystem.

ØNSKER TRYGGERE PENSJON: Barne- og ungdomsarbeider Josefine Weiby Koller ønsker seg et tryggere, mer forutsigbart og mer rettferdig pensjonssystem.

Ole Martin Wold

Josefine må jobbe til hun er 68 for å få pensjon som tilsvarer 2/3 av lønna: – Det er lenge å jobbe i barnehage


Flere saker