JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Vannkraft og vindkraft:

TrønderEnergi vil lage nytt fornybar-selskap sammen med privat kapitalselskap

TrønderEnergi vil lage nytt fornybar-selskap med et privat kapitalselskap, som har eiere i Luxemburg. 20 prosent av vannkrafta og de fleste ansatte går inn i det nye selskapet.
EL og IT har for tiden 43 medlemmer i TrønderEnergi, det er arbeidere som jobber både med vindkraft og vannkraft. (Illustrasjonsfoto)

EL og IT har for tiden 43 medlemmer i TrønderEnergi, det er arbeidere som jobber både med vindkraft og vannkraft. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox.com

oystein@lomedia.no

I juni skal 19 trønderkommuner ta stilling til om de vil støtte planene til TrønderEnergi om å gå sammen med kapitalselskapet Hitecvision og starte et fornybar-selskap.

Styrene i begge selskapene går inn for dette, men det er eierne, kommunene og pensjonsselskapet KLP, som vil få det siste ordet på generalforsamlingen.

TrønderEnergi og Hitecvision skal eie 50 prosent hver av det nye selskapet, hvis kommunene sier ja til planene. Det foreløpig navnløse selskapet skal ha hovedkontor i Trondheim og aktivitet i Norden.

Eierskapet til rundt 80 prosent av TrønderEnergi sin vannkraft, og eierskapet til nettkonsernet Tensio, skal etter planen fortsatt ligge hos TrønderEnergi. All annen virksomhet kommer til å bli flyttet over til det nye selskapet, som vil få rundt 250 ansatte fra starten av.

– Dette er midt i blinken for hva man prøver å få til politisk i Norge nå. Det sier seniorpartner Jon Vatnaland i Hitecvision til Nettverk.

Nettverk har spurt leder Bjørn Fornes i forhandlingsavdelingen i EL og IT Forbundet om å kommentere saken. Han skriver i en tekstmelding at det er for tidlig å si noe nå, han vil først høre hva tillitsvalgte sier.

Eier i Luxemburg

Det norske selskapet Hitecvision er en fondsforvalter og går inn med flere milliarder kroner i det nye selskapet, som i første omgang vil få en investeringskapasitet på opp mot 20 milliarder kroner.

Hitec ble i sin tid startet av Jon Gjedebo fra Jørpeland i Rogaland. Watrium kjøpte Gjedebo-familiens eierandel. EP-SPV AS og Watrium AS er de to største eierne i Hitecvision og ifølge Europower.no kontrolleres de av selskapet Voyage SA, som er plassert i Luxemburg.

Vatnaland påpeker at det norske selskapet Hitecvision er en fondsforvalter, og at det er et av Hitecvision sine fond som det investeres fra, ikke fra forvaltningsselskapet.

– Hele verden skal dekarbonisere og elektrifisere samfunnet. Det skaper interessante muligheter for Norge og Norden. For å få til det grønne skiftet, trenger vi en modell for å få mer kapital inn i de kompetansemiljøene vi allerede har. Det trenger vi for å kunne bygge ut mer kraftproduksjon, og bygge ut løsninger for elektrifisering og dekarbonisering, og for bygge industriell aktivitet rundt dette. All kraftforsyning vi får inn i Norden totalt sett, er positivt for kraftbalansen og muligheten til å kunne bruke mer av kraften i Norge til industriutvikling, sier Vatnaland.

Dekarbonisere betyr å rense en kjemisk forbindelse eller en løsning for kull eller karbon.

– Full kontroll med arvesølvet

Hitecvision-partner Vatnaland, som selv har bakgrunn fra Statkraft, mener at TrønderEnergi med dette er med på å sikre at kommunene beholder full kontroll med vannkraften.

– Å opprette et selskap på denne måten, er et kinderegg. For det første får du et selskap som beholder kontroll med vannkraften – arvesølvet - og nettet. Det er en utbyttemaskin for kommunen. I tillegg får du et vekstselskap, der TrønderEnergi sammen med entreprenørskap og risikokapital som vårt selskap bringer inn, gjør at vi kan ha ambisjoner om å skape mange arbeidsplasser og sette Midt-Norge på kartet i en grønn omstilling.

Vatnaland framhever at det nye selskapets forutsetninger for å lykkes vil være mye større enn med bare kommunale eiere.

– De 19 kommunene har ikke den samme muligheten til å kunne gå inn med mer kapital.

– Men rundt 20 prosent av vannkrafta går jo inn i det nye selskapet, da får ikke kommunene full kontroll med arvesølvet?

– Det er full kontroll i den forstand at man beholder 80 prosent av eierskap inn i det som heter TrønderEnergi Kraft, som er kraftselskapet. Det nye selskapet vil ha en eierandel på tett oppunder 20 prosent. Man overfører ikke 20 prosent av kraftverkene, men det blir en eierandel på 20 prosent inn. Det er ikke annerledes enn at KLP sitter med eierandel i noe kraftproduksjon med en minoritetsandel. Vi har da en eierstruktur som sikrer kommunene kontroll. Her er det laget en solid struktur for å ivareta denne kontrollen.

Ordfører ikke redd for å miste kontroll

Saken om det nye selskapet kommer opp på kommunestyremøte i Orkland kommune sannynligvis i slutten av mai, opplyser ordfører Oddbjørn Bang (Sp) til Nettverk.

– Jeg er positiv til planene, sier Bang.

Kommunen har ifølge ordførerern savnet et selskap med stor investeringskapasitet.

– Vi trenger noen i ryggen som kan investere i det grønne skiftet med miljøvennlig og bærekraftig produksjon for å få ned klimautslippene.

– Hitecvision er en privat fondsforvalter. Burde ikke det grønne skiftet blitt finansiert med mer offentlige midler som for eksempel kommunens egne penger?

– Ideelt sett er jeg ikke uenig. Men nå er kommunene i den situasjonen at de ikke kan bidra med så mye penger. Vi har hatt et samarbeid med Stadtwerke München om vindkraft på Fosen som vi er fornøyd med, så dette er en kjent modell i TrønderEnergi. Den har fungert godt så langt.

– Rundt 20 prosent av vannkrafta går inn i det nye selskapet, hva tenker du om å miste noe av kontrollen på arvesølvet?

– Vi mister ikke kontroll. TrønderEnergi vil fortsatt eie over to tredjedeler av vannkrafta og vil ha nødvendig flertall om vannkrafta innenfor lovverket. Det er også en klausul om tilbakekjøp i kontrakten.

– Hva vil du si til de 250 ansatte som nå går over i et nytt selskap?

– Det har vært en veldig god prosess med de ansatte, som er enige i dette.

– Positivt for TrønderEnergi

Også leder i EL og IT-klubben i TrønderEnergi, Rune Jerpstad, er positiv til nyhet om etableringen av det nye selskapet.

– Vi har god tro på at dette vil kunne skape nye arbeidsplasser, sier Jerpstad.

EL og IT har for tiden 43 medlemmer i TrønderEnergi, det er arbeidere som jobber både med vindkraft og vannkraft.

250 ansatte i bedriften planlegges overført til det nye selskapet hvis generalforsamlingen gir klarsignal. Det vil trolig skje før sommeren.

TrønderEnergi vil beholde en gruppe direkte knyttet til vannkraft og som ikke overføres.

– Kommunene er i utgangspunktet opptatt av å sikre offentlig eierskap. Eierne våre har vært opptatt av å ta ut utbytte og den har jo gjennom årene gått til å sikre velferd rundt omkring i kommunene. Gjennom denne etableringen får vi tilført kapital som kan gi oss vekst, ikke bare lokalt, men også utover Trøndelags grenser og det er bra, sier Jerpstad.

TrønderEnergi og Hitecvision

* TrønderEnergi er et fornybarkonsern eide av 19 kommuner og KLP.

* Er Nordens nest største vindkraftaktør.

* Har de siste årene lansert flere satsinger innen elektrifisering, blant annet Ohmia Charging, landets største aktør innen elbillading til borettslag og sameier.

* Hitecvision er en norsk kapitalforvalter og serie-entreprenør. 

* Med 70 milliarder kroner i forvaltningskapital er selskapet en av de ledende investorene i den europeiske energisektoren.

* 60 ansatte i Stavanger, Oslo og London skal de neste årene gjennom sine porteføljeselskaper investere over 200 milliarder kroner.

Kilder: TronderEnergi.no og Hitecvision.com

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte innen elektro, energi, telekom og IT.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

TrønderEnergi og Hitecvision

* TrønderEnergi er et fornybarkonsern eide av 19 kommuner og KLP.

* Er Nordens nest største vindkraftaktør.

* Har de siste årene lansert flere satsinger innen elektrifisering, blant annet Ohmia Charging, landets største aktør innen elbillading til borettslag og sameier.

* Hitecvision er en norsk kapitalforvalter og serie-entreprenør. 

* Med 70 milliarder kroner i forvaltningskapital er selskapet en av de ledende investorene i den europeiske energisektoren.

* 60 ansatte i Stavanger, Oslo og London skal de neste årene gjennom sine porteføljeselskaper investere over 200 milliarder kroner.

Kilder: TronderEnergi.no og Hitecvision.com