JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Trønderne valgte det nye fagforeningsstyret på Teams

Elektroarbeidernes Fagforening i Trøndelag (EFT) valgte en digital løsning for årsmøtet sitt på grunn av korona-situasjonen. 53 delegater og seks observatører så Eystein Garberg bli valgt til leder for to nye år.
NYTT STYRE: Øverst fra venstre: Lasse Aftret, Bjørnar Lilleberre, Ove Andreas Heitlo, neste rekke, Sindre Solem Ertsaas, Lasse Meier Strand, Anne-Grethe Lehn, Runar Andreas Lein, tredje rekke, Kim Olav Johansen, Eystein Garberg, Runar Bu Karlsen, Fredrik Hermann, nederst fra venstre, Stian Moxnes Jarwsson, Kenneth Andersen, Anders Fornes Berg og Kristine Elda.

NYTT STYRE: Øverst fra venstre: Lasse Aftret, Bjørnar Lilleberre, Ove Andreas Heitlo, neste rekke, Sindre Solem Ertsaas, Lasse Meier Strand, Anne-Grethe Lehn, Runar Andreas Lein, tredje rekke, Kim Olav Johansen, Eystein Garberg, Runar Bu Karlsen, Fredrik Hermann, nederst fra venstre, Stian Moxnes Jarwsson, Kenneth Andersen, Anders Fornes Berg og Kristine Elda.

skjermdump EFT

knut.viggen@lomedia.no

– Ut i fra min vurdering gikk dette veldig greit, sier Garberg etter at årsmøtet er over.

Han takker for tilliten og roser samtidig de tillitsvalgte rundt om i klubbene som utgjør fagforeninga.

– Det er dere tillitsvalgte som i stor grad gjør at jeg orker dette her. Og når vi ser resultatene er det også grunn til å være stolte over det vi har gjort de siste årene. Vi er heldige som har Lars (Roar Mjøen red. anm) og Endre (Klokkervold) som organisasjonsarbeidere i foreninga, forklarer Garberg.

Fra mars til mai

Årsmøtet i fagforeninga er vanligvis i mars og det så da også lenge ut til å kunne bli avviklet til samme tid også i år. Forslagsfristen gikk ut 24. februar og sakskartet ble sendt ut 4. mars. Årsmøtet var berammet til 13. mars, men ble så utsatt på ubestemt tid på grunn av korona-tiltakene.

28. april kom en ny innkalling og denne gangen til et digitalt møte på Microsoft Teams.

Siden årsmøtet i fjor har Sandra Åberg Kristiansen gått ut av styret etter at hun ble valgt til ny ungdomsleder i forbundet. Dermed rykket Kristine Elda opp til fast plass.

Tariffavtaler og lønnsoppgjør

Siden sist er det tegnet to nye tariffavtaler, en liten nedgang fra tidligere år.

Tariffoppgjøret endte i fjor opp med et tillegg på 5,93 øre fra og med 1. mai. En del klubber hadde også lokale lønnsforhandlinger i fjor høst. Fagforeninga har nylig gjennomført den årlige lønnsundersøkelsen for 2020.

(artikkelen fortsetter under bildet)

LEDER: Eystein Garberg skal lede Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag (EFT) i en ny toårsperiode.

LEDER: Eystein Garberg skal lede Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag (EFT) i en ny toårsperiode.

Knut Viggen

– Vi har et bra grunnlag for å kunne si hva lønna i bransjen vår er. Oversikten viser også at organisasjonsgraden er på 91,5 prosent i disse 31 klubbene vi har fått svar fra. Det er veldig bra, men vi har fortsatt noe å gå på, sier Garberg.

Aktivt 2019

Fagforeninga har også vært aktive på kursfronten i året som gikk og det har vært alt fra startkurs for nye tillitsvalgte til vervearbeid, akkord, kurs i overvåkning og klubbarbeid. I tillegg har fagforeninga årlige oppdateringskurs innen både telekom og elektro. Gjennom året arrangerer fagforeninga samlinger for tillitsvalgte.

I 2019 overtok også fagforeninga den nye leiligheten i Tegefjäll Åre (Sverige), som allerede er rukket å bli veldig populær blant medlemmene. I 2019 fikk foreninga en ny fagforeningsfane. Den sto klar i mars i fjor og benyttes ved blant annet deltagelse på demonstrasjoner og 1. mai. De har en reisefane og en finere utgave som vanligvis henger i skapet og hentes fram blant annet til 1. mai.

I fjor deltok fagforeninga med 10 delegater og to observatører på landsmøtet i EL og IT Forbundet. Her ble Eystein Garberg valgt inn i forbundsstyret, med Sandra Åberg Kristiansen som vara.

Lite innleie, mange lærlinger

Årets tarifforhandlinger er som kjent utsatt til høsten. På landstariffkonferansen for elektrofagene på Kongsberg i oktober i fjor lyktes EFT å få gjennomslag for sitt forslag til prioriteringer.

I november 2018 kartla foreninga, i samarbeid med andre fagforeninger innen bygg- og anlegg arbeidsforholdene på byggeplassene i Trøndelag. Undersøkelsen viser at innleie er lite benyttet innen elektro i Trøndelag. Når det gjelder lærlinger kommer elektro best ut. 23 prosent av de man møtte ute på byggeplassene var lærlinger.

– Det som blir interessant er hvis man setter sammen de to tabellene over innleie og antall lærlinger. I bransjer med stor innleie er det få lærlinger, i bransjer med lite innleie er det motsatt. Derfor er det viktig at dere er bevisste på dette og sier nei til bemanningsbransjen. Dette har også topp prioritet i de kommende lønnsforhandlingene, sier Garberg.

Stor medlemsøkning

Medlemsutviklingen er hyggelig lesning for EFTs del. Høsten 2016 feiret foreninga at de passerte 1.500 yrkesaktive medlemmer. I 2017 rundet de 1.600 og høsten 2018 1.800 medlemmer, og i fjor høst kunne de notere 1.900 medlemmer.

– Det er ingen tvil om at medlemsøkningen gir oss kraft og styrke, sier Garberg. Vi forsøker å besøke så mange som mulig av medlemmene i løpet av året. Det er utvilsomt noe av det hyggeligste med å være tillitsvalgt. I tillegg deler vi ut gavekort vil de flinkeste ververne. Dette er ikke noe som kommer av seg sjøl og vi vil komme tilbake til en sterkere markering av de beste ververne til høsten, sier Garberg.

(artikkelen fortsetter under bildet)

ØKNING: Slik kan også medlemsutviklingen forklares for deltakerne på et digitalt årsmøte.

ØKNING: Slik kan også medlemsutviklingen forklares for deltakerne på et digitalt årsmøte.

skjermdump EFT

Siden kontormedarbeider Randi Vingen startet i foreninga har antall medlemmer økt med mer enn 1.200, noe som har medført mye mer arbeid for henne.

– Vi så at vi ble veldig sårbare for sykdom og fravær. Det er også mange frister som skal holdes. Derfor bestemte vi i fjor at vi måtte ansette en ny medarbeider. Vi fikk inn 120 søkere og nå fra 1. januar jobber også Hege Strømmen på kontorsida i foreninga.

EFT er den tredje største fagforeninga innen innstallasjonsområdet i forbundet og den som har desidert flest elevmedlemmer.

– Vi besøker alle videregående skoler i fylket hvert år. I forrige runde var oppslutninga mer enn 99 prosent. Vi lykkes også godt med å følge opp elevmedlemmene når de går over i lære. 21 prosent av våre yrkesaktive medlemmer er lærlinger, sier Garberg.

Hyggelige regnskapstall

Lars Roar Mjøen presenterte fjorårets regnskap og budsjettet for 2020 på årsmøtet og med den solide medlemsøkningen som har vært i foreninga de siste årene ble det også forholdsvis hyggelige tall han kunne presentere.

– Men fagforeninga er en nullprofittorganisasjon, det er ikke noe krav om at vi skal gå med overskudd, mente han.

(artikkelen fortsetter under bildet)

ØKONOMI: Hva går pengene til? Enkelt og greit forklart på skjermen.

ØKONOMI: Hva går pengene til? Enkelt og greit forklart på skjermen.

skjermdump/EFT

– Pengene vi får inn skal brukes til kurs og aktiviteter for medlemmene. I tillegg driver vi mye med oppsøkende virksomhet, et eventuelt overskudd blir satt inn i kampfondet, eller streikekassa om du vil, sa Mjøen.

Resultatet i 2019 ble på solide 1,4 mill. kroner som blant annet går til å styrke kampfond, egenkapital og drift.

I år legges det, som i fjor, opp til økt aktivitet og et mindre budsjettert underskudd. Om korona-situasjonen gjør det mulig å arrangere alle de planlagte aktivitetene gjenstår å se, men det er ikke lagt opp noen budsjettendringer så langt.

Doblet kvinneandelen

Årsmøtevalget foregikk uten stor dramatikk, men kvinnerepresentasjonen er doblet. For fem år siden ble den aller første kvinnen i foreningas den gang 113 år lange historie valgt inn, og nå som fagforeninga er to år unna 120-årsjubileet er for første gang to kvinner valgt inn på fast plass.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Knut Viggen

Emma Finnøy, som ble valgt inn som ungdomsrepresentant i 2018, går ut av styret etter å ha markert seg solid både lokalt og i forbundet. Hun tok nylig fagprøve i telekomfag, men hovedgrunnen til at hun går ut er at hun skal i militæret til sommeren.

– Hun har gjort stort inntrykk på oss i denne tiden, ingen i styret har vært i nærheten og hun vil vi nok se mer til etter hvert, sier Eystein Garberg.

Også Erik Ihle Pedersen går ut av styret etter ett år for å innta en litt mer tilbaketrukket rolle.

TAKKET AV: Det gamle styret takkes av etter fortjenstfull innsats, også det på Microsoft Teams.

TAKKET AV: Det gamle styret takkes av etter fortjenstfull innsats, også det på Microsoft Teams.

skjermdump EFT

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte innen elektro, energi, telekom og IT.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse