JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Ungdomsleder Sandra: – Imponert over EL og IT-ungdommen

De yngste delegatene håper å kunne sette preg på landsmøtet i EL og IT Forbundet i mars. I helgen var det minilandsmøte. Der ble det også lederduell.
Sandra Åberg Kristiansen tar selfie med deltagerne på ungdommens minilansmøte på Hurdalssjøen i helga.

Sandra Åberg Kristiansen tar selfie med deltagerne på ungdommens minilansmøte på Hurdalssjøen i helga.

Øystein Helmikstøl

knut.viggen@lomedia.no

– Jeg håper vi får se mange aktive ungdommer i salen og på talerstolen på landsmøtet. I så måte gir helga vi har vært igjennom godt mot, for her er det mange svært dyktige og gode tillitsvalgte, sier ungdomsleder i EL og IT Forbundet, Sandra Åberg Kristiansen.

25 EL og ITere under 30 var samlet på Hurdalssjøen til tre dager med landsmøteforberedelser sist helg. Felles for dem er at de alle er delegater til det 6. ordinære landsmøtet i EL og IT Forbundet 15. - 19. mars. De utgjorde halvparten av alle unge delegater som kommer på landsmøtet.

EL og IT er et ungt forbund, rundt 30 prosent av medlemmene i forbundet er under 30 år og regnes dermed som ungdomsmedlemmer.

På landsmøtet for fire år siden var rundt 20 prosent av delegatene i denne aldersgruppen.

For tredje gang

Ungdommen i EL og IT har arrangert minilandsmøter foran de tre siste landsmøtene og det har uten tvil bidratt til å få opp engasjementet og aktiviteten. På forrige landsmøte var alle ungdomsdelegatene oppe på talerstolen en eller flere ganger og holdt innlegg på det som både er et viktig politisk verksted og forbundets høyeste organ.

Det er landsmøtet som vedtar handlingsprogrammet og dermed bestemmer politikken forbundet skal gå for de neste fire årene. Landsmøtet vedtar også eventuelle endringer i vedtekter og organisasjon - og kanskje det viktigste av alt: Landsmøtet velger forbundets nye ledelse.

Tre har meldt seg

I år skal det velges både ny leder og nestleder, siden både dagens leder, Jan Olav Andersen - og nestleder Vidar Hennum, begge takker for seg, Andersen etter åtte år som leder og 14 år før det som leder i forhandlingsavdelingen. Hennum etter 17 år som nestleder.

Geir Ove Kulseth, Morten Bildøy og Eystein Garberg i forbindelse med debatten på ungdommens minilandsmøte. Den ble tøffere enn foregående debatter.

Geir Ove Kulseth, Morten Bildøy og Eystein Garberg i forbindelse med debatten på ungdommens minilandsmøte. Den ble tøffere enn foregående debatter.

Øystein Helmikstøl

Valgkomiteen, som ble valgt på landsstyret i desember, tar i mot forslag på navn til blant annet ledelse og forbundsstyre frem til 1. februar, men to kandidater til ledervervet og en kandidat til vervet som nestleder har allerede meldt seg på. Det er leder i Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag, Eystein Garberg, og forbundssekretær Geir Ove Kulseth, som begge vil bli ny leder i forbundet, mens Morten Bildøy, som i dag er medlem i forbundsstyret, har meldt seg som kandidat til vervet som nestleder.

Høy grillfaktor

Alle tre stilte til debatt på minilandsmøtet på Hurdalssjøen lørdag. Den skilte seg litt ut fra tidligere debatter kandidatene har deltatt på - i og med at de fleste av delegatene hadde hørt og sett presentasjonene deres før på rundene Kulseth og Garberg har gjort i distriktene i fjor høst.

– Jeg synes det ble en god debatt, men det er ingen tvil om at det ble en debatt med høy grillfaktor. Det var også marsjordren fra Det sentrale ungdomsutvalget (DSU), som arrangerte minilandsmøtet. De ville ha klare og tydelige svar og det opplevde jeg at vi delvis fikk, sier Åberg Kristiansen.

Etter at debattdetagerne hadde reist ble det foretatt en uhøytidelig avstemning. Den viste en klar seier til Geir Ove Kulseth med 19 mot tre stemmer for Eystein Garberg. To av delegatene var avholdende.

Taletrening og forslag

Minilandsmøtet ble gjennomført nesten som et ordinært landsmøte, med to unntak. Det var ingen fagligpolitisk debatt og det ble ikke brukt tid på punktet om bevilgninger. Fredagen og lørdagen gikk med til taletrening, noe som kan komme godt med på landsmøtet.

Ungdommen brukte også tid på å diskutere mange av sakene til landsmøtet, blant dem var også de syv forslagene som er sendt inn til landsmøtet fra den sentrale ungdomskonferansen sist sommer, samt forslaget fra distrikt Rogaland og Trøndelag om å gjøre endringer i måten det velges representanter til det sentrale ungdomsutvalget.

I dag er det slik at for å bli valgt inn i DSU må du først være medlem i et av de lokale ungdomsutvalgene. Deretter går det en henvendelse fra valgkomiteen på den sentrale ungdomskonferansen til de lokale ungdomsutvalgene om å komme med innspill til navn og gjerne flere hvis de har det, for å ivareta hensyn til både kjønn og bransje.

I forslaget fra Trøndelag og Rogaland heter det at det må være årsmøtene i distriktene som velger sine representanter og vararepresentanter. Dette forslaget fikk ikke flertall da forbundsstyret før jul behandlet landsmøteforslagene.

– Heldigvis mener et flertall av forbundsstyret at dagens bestemmelse er god nok og at nåløyet er smalt nok, men riktig regulert og at ungdommen skal få lov til å velge seg selv. Det er jeg enig i, for meg er det å gå baklengs inn i framtida å fjerne ungdommens mulighet til å velge sine fremste ungdomstillitsvalgte, sier Åberg Kristiansen.

– Noen hevder at det sentrale ungdomsutvalget er et representantskap, bare fordi man har en representant fra hvert distrikt, det kan jeg avkrefte, Det sentrale ungdomsutvalget er selvsagt et utvalg.

Klima, kvinner og psykisk helse

Ungdommen har også sendt inn forslag på at forbundet skal kartlegge klimautslipp, sikre bedre kvinnerepresentasjon i landsstyret og legge til rette for digital deltagelse i alle møter i forbundets regi.

– Det er selvsagt møter der det hverken er praktisk mulig eller ønskelig at folk ikke møter fysisk, men dette forslaget handler om å legge bedre til rette for tillitsvalgte med en travel hverdag.

El og IT er blitt gode på det her, men vi ønsker å formalisere dette, sier Åberg Kristiansen.

På den sentrale ungdomskonferansen ble også psykisk helse et tema. Ungdommen foreslo det som en del av handlingsprogrammet, nå ligger det an til at landsmøtet kommer med en egen uttalelse.

– Når vi vet at svært mange menn tar selvmord og vi er et forbund med mange menn, så er dette en viktig sak for EL og IT, påpeker ungdomslederen.

– Kan bli enda bedre

Ungdommen har også sitt eget forslag om det sentrale ungdomsutvalget (DSU). I dag er det slik at du må gå ut av DSU med en gang du ikke lenger sitter i det lokale ungdomsutvalget. Ungdommen foreslår at det må være slik at man kan fullføre det lille som er igjen av en valgperiode.

– Vi mener det er et viktig og riktig prinsipp at du skal være tilknyttet det lokale ungdomsutvalget, men her er det kanskje snakk om en måned fra distriktenes årsmøter til den sentrale ungdomskonferansen finner sted. Konsekvensen av dagens ordning er at vi har hatt distrikter som ikke har vært tilknytta DSU i det hele tatt inn mot den sentrale ungdomskonferansen, det er uheldig. Vi tenker også det er naturlig å få lov til å fullføre det lille som er igjen av valgperioden du er valgt for og så tenker jeg at vi kan sammenligne dette med å sitte i fagforeningsstyret og distriktsstyret. Hvis du går ut av et fagforeningsstyre så er det jo helt naturlig at du sitter i distriksstyret i den måneden til årsmøtet finner sted, man går jo ikke på sekundet ut av distriktsstyret heller, sier Sandra Åberg Kristiansen, som oppfordrer distrikter som er usikre på forslagene fra ungdommen om å ta kontakt.

– Vi har en god organisasjon fra før, men den kan bli enda bedre. Målet med forslagene er å skape en enda bedre organisasjon å gå inn i, enn hva vi selv tok del i, Sier Sandra Åberg Kristiansen.

Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte innen elektro, energi, telekom og IT.

Les mer fra oss

Annonse

Flere saker

Annonse