JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
STOLTHET: – Nederlenderne er erfarne og stolte over jobben de gjør, sier May Olsen, assisterende fengselsleder ved Norgerhaven fengsel

STOLTHET: – Nederlenderne er erfarne og stolte over jobben de gjør, sier May Olsen, assisterende fengselsleder ved Norgerhaven fengsel

Anette Karlsen

Nå kommer de første norske fangene til Nederland

I dag åpner soningen for norske fanger i Norgerhaven fengsel - tross mye kritikk og motstand.01.09.2015
08:27
17.11.2015 13:35

katharina@lomedia.no

De ansatte gleder seg til å ta imot de første norske domfelte.

– Dette er en fantastisk utfordring for oss. Vi kommer til å behandle de norske innsatte på en god måte, sier fengselsbetjent Wiebe Bergsma, mens han går en tur i en stor park med gamle og mektige eiketrær og nyfrisert gressplen.

NFF-magasinet besøkte fengselet i midten av august.

Luftegården er en kontinental park

I hagen er det sittegrupper, bord med sjakkbrett og en sandvolleybane. Hagen ligner en hvilken som helst europeisk park, men er luftegården på det nederlandske fengselet hvor 242 innsatte fra norske fengsler skal sone i minst tre år. Muren rundt luftegården består av toetasjes bygninger med celler, fellesrom og administrasjonen. På utsiden er det et høyt nettinggjerde og vollgrav.

– Denne luftegården er unik selv i Nederland. Vi har god oversikt, og halvparten av de 242 innsatte kan luftes samtidig, sier Bergsma.

En gammel fengselby

Norgerhaven fengsel ligger i Veenhuizen i Nord-Nederland. Opprinnelig var tettstedet et sted hvor bostedsløse og barn fikk husrom og skolegang. Etterhvert ble bygningene omgjort til fengsler. Helt opp til 1984 var Veenhuizen stengt for omverdenen. Bare innsatte, ansatte og deres familier bodde innenfor murene. I dag er det to operative fengsler der. Ett av dem har regjeringen leid for tre år med mulighet forlengelse på to år. Tirsdag 1. september er de første innsatte på plass. 2. september åpnes fengselet offisielt med snorklipping og besøk av justisminister Ander Anundsen.

Faglig spennende å lede Norgerhaven fengsel

Den nytilsatte fengselslederen Karl Hillesland har fått med seg kritikken av Nederlandsprosjektet, men synes likevel det er uproblematisk å lede fengselet. Han sier at kriminalomsorgen har fått et politisk oppdrag som han skal utføre så godt som overhode mulig.

– Det er spennende faglig sett. Vi må jobbe intensivt og se til at alt blir gjennomført etter norsk regelverk, sier Hillesland og legger til at det er overraskende mange likheter mellom den nederlandske og norske kriminalomsorgen.

– Normer og verdier er forholdvis like. Nå gjelder det å løse de praktiske utfordringene.

Norske og nederlandske ansatte er like

Hilleslands venstre hånd er assisterende fengselsleder, May Olsen. Hun er utdannet fengselsbetjent i Nederland og har jobbet åtte år i et nederlandsk fengsel. Olsen snakker også språket flytende.

– Det er snakk om små nyanser som skiller oss. Nederland har et solid tjenestemannkorps. De er erfarne og stolte over jobben de gjør, sier Olsen.

Store avdelinger i Nederland

Hillesland og Olsen viser fram avdeling F hvor det er 24 boenheter. Fra de åtte kvadratmeter store cellene er det utsikt til luftegården eller potetåkrene utenfor gjerdet.

– Innsatte vil spise alle måltidene på cellene. Det er en forskjell fra hvordan det er i Norge hvor de ofte spiser sammen, sier Hillesland.

Det er ti avdelinger med tilsammen 242 celler. Sammenlignet med flere norske fengsler er avdelingene store ved Norgerhaven. I fellesområdene i første etasje kan domfelte spille bordtennis, biljard og lage mat på kjøkkenet.

Innsatte kan trene og få ut aggresjon

Fengselslederne er stolte over treningsfasiliteten ved fengselet. Domfelte kan bruke sandvolleybanen og basketbanen i luftegården og spille ballspill i gymsalen. Det er også flere rom med treningsapparater og rundt tjue spinningssykler. Fem sportsinstruktører er ansatt for å trene de innsatte.

– Dersom en innsatte virker aggressiv, kan instruktørene lage et fysisk opplegg for å løse opp i stresset og få ut aggresjonen, sier Olsen.

Manglende tilbakeføring for innsatte

En del av kritikken mot å sende innsatte til Nederland går på innsattes mulighet til å forberede seg på livet utenfor murene. Akkurat som i Norge får innsatte en kontaktbetjent. Men han kan ikke ta kontakt med Nav og andre funksjoner i det norske samfunnet. Det må det norske teamet, bestående av fengselsledelsen, en tilbakeføringskoordinator, en jurist og en fengselsfaglig seniorkonsulent gjøre.

– Vi må prøve hvordan det fungerer og tilpasse oss underveis, sier Hillesland.

Viktige forskjeller mellom Norge og Nederland

Alle andre ansatte er nederlandske. Arbeidsspråket er engelsk. De innsatte skal sone i forhold til norske lover. Det er noen viktige ulikheter som fengselsbetjentene må lære.

En liten forskjell er at nederlenderne banker på cella med nøkler. I Norge banker betjentene med knoken.

– Å bruke hånden viser en gjensidig respekt for menneskeverdet i motsetning til metallyden når en banker med nøklene på celledøra. Men de tok det med en gang, sier Olsen.

Når nederlenderne teller de innsatte, titter de gjennom luka. I Norge er det vanlig å åpne celledøra og si god kveld.

Ved bruk av isolat er det en stor forskjell. Nederlenderne videoovervåker sikkerhetscella. I Norge sjekker en fysisk hvordan det går med den innsatte.

Vanskelig å omstille seg til norsk lov

Fengselsbetjentene Wiebe Bergmsma og Jerrel Pontjodikromo deltar på et 14-dagers kurs i norsk straffegjennomføring. Før pausen har de jobbet i grupper og diskutert hvordan reagere ved hendelser som en slåsskamp eller en positiv urinprøve. Ifølge lovverket er reaksjonene ulike. I nederlandske fengsel er det ingen operativ leder på kveld, natt eller helg til å ta avgjørelser. Ansatte på jobb ringer en av fengselslederne som kommer til fengselet innen 15 timer, tar en beslutning og avslutter saken. I Norge er det en tostegsprosess hvor førstebetjenten på jobb tar en midlertidig avgjørelse. I ettertid leser fengselsledelsen rapportene før de fatter et endelig juridisk vedtak. Det kan ta to-tre uker før de tar en beslutning. Norsk lov gjelder i fengselet i Nederland. Pontjodikromo leter etter de engelske ordene for å ordlegge seg.

– Vi er vant til at de innsatte får straffen sin den første dagen. Det kan bli litt vanskelig å omstille oss i starten, sier Pontjodikromo.

– Jeg tror det går helt fint. Vi må bare jobbe litt annerledes, sier Wiebe Bergsma.

Innsatte til Nederland

Målgruppen er mannlige innsatte over 18 år med dom over en viss lengde, og som ikke har permisjoner. De skal hjem til et fengsel i Norge miniumun to måneder før løslatelse.

Kvinner, varetektsinnsatte, forvaringsdømte, innsatte som er syke eller får legemiddelassistert rehabilitering (LAR) skal ikke til Nederland.

Innsatte med regelmessig besøk av barn under 16 år eller rett til opplæring, kan overføres dersom de vil.

Kilde: www.kriminalomsorgen.no

Både frivillig og tvang

• Per i dag er det 112 innsatte som har fått vedtak om flytting

• 79 reiser frivilling

• 33 har ikke samtykket til overføring

• Av de 112 domfelte, er 19 norske og 93 utenlandske

• Åtte personer har klagd på vedtaket

• De første innsatte reiser 1. september

• Norgerhaven fengsel fylles opp gradvis i september og oktober

• Offisiell åpning av fengselet er onsdag 2. september

Kilde: www.kriminalomsorgen.no

– Innsatte vil spise alle måltidene på cellene.

May Olsen, assisterende fengselsleder

– Vi må jobbe intensivt og se til at alt blir gjennomført etter norsk regelverk

Karl Hillesland, fengselsleder

Tomme fengsler i Nederland

Nedgang i kriminaliteten har ført til stengte fengsler.

I 1988 var det 4500 fengselsplasser og lange soningskøer i Nederland. Fram til 2005 økte de kapasiteten til 16 000 fengselsplasser.

Fortsetter å stenge fengsler

– Vi bygget celler basert på ventelistene, men det ble for mange. Etterhvert klarte vi ikke å fylle de opp, sier Jan Roelof van der Spoel, øverste leder for de nederlandske ansatte ved Norgerhaven fengsel.

I tillegg gikk kriminalomsorgen i gang med flere tiltak for å få ned tilbakefallet. Det gav resultat. Kriminaliteten sank med rundt ti prosent. Samtidig innførte Nederland alternative straffeutmålinger, og færre ble dømt til fengsel. I dag er det 9 500 fengselsplasser, deler av dem ubrukte.

– Vi fortsetter å stenge gamle fengsler og trenger stadig færre celler.

Nederlands ansatte forstår kritikken

– Jeg synes det er en god ting at innsatte i norske fengsler skal sone i Nederland. Norgerhaven er et godt fengsel med dyktige ansatte og ulike aktiviteter for de innsatte. Men jeg skjønner at det kan ses på som et dramatisk og kontroversielt virkemiddel, sier van der Spoel.

– Jeg tror at selv om de innsatte ikke kommer hit frivillig, vil de trives her.

– Norgerhaven er et kø-tiltak

NFF er kritisk til å sende innsatte ut av Norge.

– Norgerhaven er et køtiltak, hverken mer eller mindre, og rehabiliteringsarbeidet er lagt på is, sier sier Asle Aase, nestleder i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF).

Burde brukt pengene i Norge

– Det er en undergraving og trussel mot den norske fengselsutdanningen når det kun er nødvendig med et 14 dagerskurs for å bedrive straffegjennomføring etter norsk lovverk og norske standarder, sier Aase.

Han mener pengene burde vært brukt til å styrke norsk kriminalomsorg med utbygging av plasser i Norge samt å øke omfanget av alternative straffegjennomføringer.

Nestlederen roser Hillesland og Olsen

Men nestlederen er ikke i tvil om at Karl Hillesland og May Olsen kommer til å gjøre en god jobb og ønsker dem lykke til i det krevende arbeidet med tilhørende ansvar.

01.09.2015
08:27
17.11.2015 13:35

Innsatte til Nederland

Målgruppen er mannlige innsatte over 18 år med dom over en viss lengde, og som ikke har permisjoner. De skal hjem til et fengsel i Norge miniumun to måneder før løslatelse.

Kvinner, varetektsinnsatte, forvaringsdømte, innsatte som er syke eller får legemiddelassistert rehabilitering (LAR) skal ikke til Nederland.

Innsatte med regelmessig besøk av barn under 16 år eller rett til opplæring, kan overføres dersom de vil.

Kilde: www.kriminalomsorgen.no

Både frivillig og tvang

• Per i dag er det 112 innsatte som har fått vedtak om flytting

• 79 reiser frivilling

• 33 har ikke samtykket til overføring

• Av de 112 domfelte, er 19 norske og 93 utenlandske

• Åtte personer har klagd på vedtaket

• De første innsatte reiser 1. september

• Norgerhaven fengsel fylles opp gradvis i september og oktober

• Offisiell åpning av fengselet er onsdag 2. september

Kilde: www.kriminalomsorgen.no
Mest lest

Flere trygder øker i neste års statsbudsjett.

Flere trygder øker i neste års statsbudsjett.

Anna Granqvist/Hanna Skotheim (Innfelt)

Snart øker trygdene. Se hele lista her

BØR LEGGE UT: Ann Kristin Sletvold meiner alle bedrifter bør legge ut for sjukepengane frå Nav.

BØR LEGGE UT: Ann Kristin Sletvold meiner alle bedrifter bør legge ut for sjukepengane frå Nav.

Tormod Ytrehus

Ann Kristin må vente på sjukepengar frå Nav: – Eg har ikkje råd

IKKE BITTER: Gudmund Monsen lever med kols og har under halv lungekapasitet. I tillegg har han kjempet for å få kolsen godkjent som yrkessykdom. - Jeg har et godt humør, det har jeg alltid hatt. Det har berga meg, sier den tidligere gruvearbeideren.

IKKE BITTER: Gudmund Monsen lever med kols og har under halv lungekapasitet. I tillegg har han kjempet for å få kolsen godkjent som yrkessykdom. - Jeg har et godt humør, det har jeg alltid hatt. Det har berga meg, sier den tidligere gruvearbeideren.

Bjørn Leirvik

Gudmund kjempet alene og vant over Nav

colourbox.com

Her er de nye satsene for kjøregodtgjørelse

Vigdis Førsund synes det har blitt dyrt å handle mat.

Vigdis Førsund synes det har blitt dyrt å handle mat.

Sissel M. Rasmussen

Lønnsoppgjøret til Vigdis forsvant i en sky av økte priser

SPARING PÅ HJUL: Sykkelen gjør at driftstekniker Jamal Bajja sparer mange hundrelapper i måneden. Det trengs nå som lønnsøkningen spises opp av høyere priser.

SPARING PÅ HJUL: Sykkelen gjør at driftstekniker Jamal Bajja sparer mange hundrelapper i måneden. Det trengs nå som lønnsøkningen spises opp av høyere priser.

Sissel M. Rasmussen

Jamals lønnsøkning på 15.000 blir spist opp av høye priser

20 år gamle Rehana jobber deltid på Espresso House Oslo S ved siden av skolegangen.

20 år gamle Rehana jobber deltid på Espresso House Oslo S ved siden av skolegangen.

Tormod Ytrehus

Rehana (20) jobber på landets travleste kaffebar. Nå har hun fått til noe ingen har klart

SL-medlemmer mobbes på arbeidsplassen, ifølge Alex Tarkan Sen Evanger.

SL-medlemmer mobbes på arbeidsplassen, ifølge Alex Tarkan Sen Evanger.

Jan-Erik Østlie

Lærere skal ha blitt trakassert av kolleger på jobb. LO-lederen er rystet

Hanna Skotheim

Tusenvis risikerte dagpengekutt. Nå kan de puste lettet ut

EFFEKTIVT: Jan Lange sørger for at de beholderne som skal fraktes fra søppelrommet til bilen på gateplan er fulle av sekker, for å unngå ekstra arbeid.

EFFEKTIVT: Jan Lange sørger for at de beholderne som skal fraktes fra søppelrommet til bilen på gateplan er fulle av sekker, for å unngå ekstra arbeid.

Håvard Sæbø

Jan vil helst bli kalt søppelmann

Przemek Dawiczewski er en av sju arbeidstakere i ulike yrker, som har blitt intervjuet om hvordan lønnsøkningen står seg i forhold til prisveksten.

Przemek Dawiczewski er en av sju arbeidstakere i ulike yrker, som har blitt intervjuet om hvordan lønnsøkningen står seg i forhold til prisveksten.

Aslak Bodahl

Renholder Przemek må holde igjen på alt. Hvert kjøp blir nøye planlagt

Leder for AAP-aksjonen, Elisabeth Thoresen er svært skuffet over svaret fra departementet. Her under redegjøringen i Stortinget i 2019, i forbindelse med trygdeskandalen som har sendt uskyldige i fengsel.

Leder for AAP-aksjonen, Elisabeth Thoresen er svært skuffet over svaret fra departementet. Her under redegjøringen i Stortinget i 2019, i forbindelse med trygdeskandalen som har sendt uskyldige i fengsel.

Stian Lysberg Solum / NTB

Frykter at engangsutbetalingen til uføre kan forsvinne

SLUTTPAKKER: Folkehelseinstituttet skal nedbemanne, og prøver først med frivillige sluttpakker. Tillitsvalgt Marc Gayorfar tror det fortsatt kan bli behov for å si opp rundt 100 ansatte.

SLUTTPAKKER: Folkehelseinstituttet skal nedbemanne, og prøver først med frivillige sluttpakker. Tillitsvalgt Marc Gayorfar tror det fortsatt kan bli behov for å si opp rundt 100 ansatte.

Sissel M. Rasmussen

FHI-ansatte må si ja eller nei til sluttpakke innen lille julaften

Brian Cliff Olguin

Lærerne tapte trolig 10.000 hver på streiken

Fauzia Hussain-Wiik har vært medlem i Arbeiderpartiet siden hun var 25 år og ungdomstillitsvalgt i LO.

Fauzia Hussain-Wiik har vært medlem i Arbeiderpartiet siden hun var 25 år og ungdomstillitsvalgt i LO.

Eivind Senneset

Det er krise i Ap. Fauzia mener partiet trenger folk som henne nå

Jan Arve frykter han har betalt 17.800 kroner for mye i strøm. Nå har han mistet tilliten til Fjordkraft.

Jan Arve frykter han har betalt 17.800 kroner for mye i strøm. Nå har han mistet tilliten til Fjordkraft.

NTB og privat

Kunder langer ut mot strømselskap: Jan Arve krever penger tilbake

Bygningsarbeiderne har i mange år kjempet for å forby bemanningsnransjen. Nå vedtar Stortinget et forbud mot bemanningsbyråer i byggebransjen i Osloområdet. I tillegg kommer flere andre innstramminger for byråene som leier ut abeidskraft.

Bygningsarbeiderne har i mange år kjempet for å forby bemanningsnransjen. Nå vedtar Stortinget et forbud mot bemanningsbyråer i byggebransjen i Osloområdet. I tillegg kommer flere andre innstramminger for byråene som leier ut abeidskraft.

Håvard Sæbø

Nye innleieregler vedtas mandag. Her er en oppsummering

Produksjonen på Troll C platfformen ville ha stoppet opp hvis Ledernes streik hadde blitt satt i verk. I stedet grep regjeringen inn med tvungen lønnsnemnd etter press fra Tyskland og Storbritannia.

Produksjonen på Troll C platfformen ville ha stoppet opp hvis Ledernes streik hadde blitt satt i verk. I stedet grep regjeringen inn med tvungen lønnsnemnd etter press fra Tyskland og Storbritannia.

Erlend Angelo

Olje-lederne streiket. Nå har de fått ny lønn

– Vi skulle jo ønske at NRK ikke hadde kommet i denne situasjonen i det hele tatt, sier Trine Steen i NTL NRK.

– Vi skulle jo ønske at NRK ikke hadde kommet i denne situasjonen i det hele tatt, sier Trine Steen i NTL NRK.

Ole Palmstrøm

NRK varsler store kutt. Slik reagerer de tillitsvalgte

POLITI: Politiets Utlendingsinternat på Trandum skal vurderes overført til Kriminalomsorgen.

POLITI: Politiets Utlendingsinternat på Trandum skal vurderes overført til Kriminalomsorgen.

Sissel M. Rasmussen

Kritikken har haglet: Slik er livet på innsiden av Trandum


Flere saker