JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Tvangsmidler i fengsel og kriminalomsorg

Spyttmasker og håndjern kan bli lagt vekk i fengselet: Her er tiltakene regjeringen foreslår

Fengselsbetjenter kan miste adgangen til å bruke spyttmasker og håndjern når regjeringa skal begrense bruken av tvangsmidler i fengsel.
Spyttemasker som dette har vært i bruk i norske fengsler siden 2021. Det ligger an til tydeligere regler for når de kan brukes.

Spyttemasker som dette har vært i bruk i norske fengsler siden 2021. Det ligger an til tydeligere regler for når de kan brukes.

Alf Ragnar Olsen

edv@lomedia.no

– Mye må på plass for å kompensere tiltakene regjeringa nå foreslår, sier forbundsleder Asle Aase i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund.

Han er skeptisk til en del av forslagene som Justis- og beredskapsdepartementet sendte ut på høring torsdag.

Regjeringa vil innføre tydeligere begrensninger i adgangen til bruk av tvangsmidler i kriminalomsorgen.

Her er noe av det som blir foreslått:

• Begrensningene i adgangen til å benytte inngripende tvangsmidler som sikkerhetscelle og sikkerhetsseng, gjøres tydeligere.

• Det foreslås å lovfeste at sikkerhetsseng og spyttbeskytter ikke skal kunne brukes på innsatte under 18 år.

• Det tydeliggjøres at utelukkelse fra fellesskapet krever lovhjemmel, nødvendighet og forholdsmessighet, og det oppstilles strengere vilkår for å benytte utelukkelse.

• Utelukkelse på grunn av bygnings- og bemanningsmessige forhold kan bare skje i ekstraordinære tilfeller, og er tidsbegrenset.

• Adgangen til å benytte utelukkelse fra fritidsselskapet som reaksjon på disiplinære forhold, oppheves.

På høring i forbundet

Asle Aase, forbundsleder i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF), etterlyser konkrete tiltak for å kompensere eventuelle innskrenkinger.

– Umiddelbart er det mye som må på plass for å kompensere de foreslåtte tiltakene, men dette skal vi undergi en grundig behandling i forbundet. Det må være realisme i det som foreslås og her nytter det ikke med skrivebordsteorier, skriver Aase i en sms til NFF-magasinet.

Spyttemasker: Denne maska skal verne fengselsansatte. Den kan også bli ei dødsfelle, advarer fagfolk

Vil begrense isolasjon

Regjeringa ønsker også å forebygge isolasjon og sikre innsatte økt fellesskap under soning

«Fellesskap i fengsel bidrar positivt til den innsattes rehabilitering og er en av tingene som kan minske antallet som begår nye kriminelle handlinger, skriver justis- og beredskapsminister Emilie Mehl (Sp) på regjeringas hjemmeside.

I år har stortingsflertallet satt av 145 millioner kroner ekstra til å styrke kriminalomsorgen. Ifølge regjeringa skal midlene gå til økt bemanning, bedre innhold i soninga og redusert omfang av isolasjon.

Psykisk sykdom er en viktig årsak til at innsatte tilbringer mye soning isolert fra andre. Departementet etterlyser effektivt samarbeid med helsesektoren for å løse denne utfordringa. Høringsnotatet følger opp Sivilombudets særskilte melding til Stortinget om isolasjon og mangel på menneskelig kontakt i norske fengsler fra 2019.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i fengsel og friomsorg.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse