JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Ungdommer utfordret arbeidsministeren på Nav, særaldersgrenser og sosial dumping

Marte Mjøs Persen møtte unge medlemmer fra LO Stats forbund denne uka, og måtte svare på bekymringene deres.
Marte Mjøs Persen møtte LO Stat-ungdommer til debatt.

Marte Mjøs Persen møtte LO Stat-ungdommer til debatt.

Nina Hanssen

nina.hanssen@lomedia.no

Ungdomskonferansen til LO Stat samlet nylig 54 unge fagorganiserte i staten og i Spekter.

De fikk besøk av arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen, og kastet seg ut i debatt med statsråden.

Fagorganiserte under 35 år fra hele landet var samlet for å fordype seg i pensjon, det nye lønnssystemet i staten og ikke minst arbeidslivspolitikk i tillegg til å bli kjent.

Mest spenning var knyttet til møte med statsråden som har ansvar for arbeidsmarkedspolitikken, arbeidsmiljø, inkludering, pensjoner og velferd.

Krevde svar om pensjon

Fengselsbetjent Marius Pedersen utfordret statsråden til å si noe om hva hun mente om særaldersgrensene.

– Til nå har folk i kriminalomsorgen ha mulighet til å fratre med pensjon fra 60 år. Nå ser det ut til at man ønsker at folk skal jobbe lenger, og jeg lurer på om min generasjon forventes å stå i jobb til vi er 70 år eller om vi fortsatt skal ha mulighet til å fratre før?

Persen viste til at dette arbeidet pågår nå.

– Akkurat i dette spørsmålet er det ikke mulig å si noe om dette da vi har møter med partene i arbeidslivet om dette. Vi skal også sette ned en arbeidsgruppe som jobber blant annet med å se på dette, sier hun.

Marius Pedersen i Norks Fengsels- og Friomsorgsforbund utfordret statsråden på særaldersgrenser.

Marius Pedersen i Norks Fengsels- og Friomsorgsforbund utfordret statsråden på særaldersgrenser.

Nina Hanssen

Flytter makten over til arbeidstakerne

Persen sa i sin innledning sa at denne regjeringen har gjennomført endringer som egentlig i stor grad handler om å flytte makten tilbake til arbeidsfolk.

Hun minnet de unge LO-medlemmene at det egentlig er fagbevegelsen som har vært pådriverne og kjempet fram viktige rettigheter som kortere arbeidstid, rett til ferie og et godt arbeidsliv slik vi har i Norge i dag.

– Det er dere tillitsvalgte som sitter med makten og som kan endre ting som ikke fungerer. Og denne regjeringen lytter til dere, sa hun.

Persen la til at Norge i dag har et velfungerende arbeidsmarked med svært lav arbeidsledighet og der sysselsettingsgraden er på 70 prosent, men at målet er å få flere i faste hele stillinger og å sørge for at færrest mulig er passive trygdemottakere.

Ministeren la til at hun er bekymret for at det fortsatt er altfor mange som står utenfor arbeidslivet og at mange jobber deltid.

Bekymret for Nav

Også flere av ungdommene til stede på ungdomskonferansen var bekymret for de som faller utenfor arbeidsmarkedet, mister jobben eller blir uføre.

To unge NTL-ere som kommenterte på dette var Bjørn Egil Arctander og Mohammed Nazar. De ønsket å vite hva regjeringen gjør for å sørge for at Nav fungerer bedre enn i dag og for at flere unge kommer i jobb.

Statsråden understreket at regjeringen er opptatt av å styrke Nav, og at ungdomsgarantien for å få unge i jobb er noe denne regjeringen prioriter.

– Dere har rett i at det er flere ting som ikke virker godt nok i dag og det ønsker vi å gjøre noe med. Blant annet skal vi bruke ressurser for å ansette mange flere ungdomsveiledere for å unge folk og særlig unge med funksjonsutfordringer mye tettere oppfølging, sa hun.

Postsjåfør skrøt av regjeringen

Yrkessjåfør i Posten, Rebecca Husom, som også er tillitsvalgt i Fagforbundet, er bekymret for transportbransjen, der det er mange useriøse aktører som opererer.

Hun er glad for at regjeringen har startet jobben mot sosial dumping i sektoren.

– Jeg vil rose regjeringen for varebilordningen som kommer nå og dette bør også gjelde flere biler. Det er en cowboybransje på veien og mange kjører på provisjon og har ikke fast lønn. Jeg skulle ønske alle sjåfører som kjører i Norge skal ha ryddige forhold, sa hun.

Statsråden sa at hun var klar over at det er utfordringer i transportsektoren og vil jobbe videre med dette og nevnte også at samferdselsministeren har en egen handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren.

Axel Fjeld i Norsk Jernbaneforbund tok også ordet under debatten, og holdt en flammende appell for de streikende ved Olivia i Oslo som ungdommene applauderte.

Bra med stort engasjement

Nestleder i NFF Ung, Caroline Larsen, som vanligvis jobber i Ringerike fengsel har vært med å planlegge konferansen og er godt fornøyd med engasjementet.

Hun er glad for at så mange deltakere ønsket å utfordre statsråden.

– Et mål med konferansen er at vi skal bli kjent med hverandre på tvers av sektorer og bli trygg på å kunne diskutere tariffpolitiske spørsmål. At så mange tok ordet i plenum og diskuterte med arbeidsministeren er veldig moro, sier hun.

NFF Ungs Caroline Larsen er godt fornøyd med engasjementet på Sørmarka

NFF Ungs Caroline Larsen er godt fornøyd med engasjementet på Sørmarka

Nina Hanssen

Selv hadde hun ekstra stor glede av å høre pensjonsforedraget til Jorunn Folkvord fra Pensjon for Alle, som rett og slett stilte spørsmålet: Hva er greia med pensjon og hvorfor bør du som ung bry deg?

– Det er mye å ta tak i når det gjelder det nye pensjonssystemet og det er nå opp til oss hva vi gjøre med kunnskapen om vårt pensjonssystem, sa hun.

Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i fengsel og friomsorg.

Les mer fra oss

Annonse

Flere saker

Annonse