JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
3 PÅ 100: Den dynamiske sikkerheten, de menneskelige relasjonene mellom innsatt og tilsatt, er viktig for sikkerheten, opplyser Kriminalomsorgen på sine nettsider. «En god relasjon med tydelige forventninger og opplevelse av å bli respektert skaper ikke rom for konflikter.» 
Hvis man er tre betjenter på vakt i et fengsel med 100 fanger, slik det for eksempel er i Hof fengsel i helgene, hvordan skal de skape den gode relasjonen? 
– De gjør så godt de kan. Men det er ikke nok til at de innsatte skal bli sett og hørt nok, fastslår Tommy Fredriksen, NFFs mann i region sør.

3 PÅ 100: Den dynamiske sikkerheten, de menneskelige relasjonene mellom innsatt og tilsatt, er viktig for sikkerheten, opplyser Kriminalomsorgen på sine nettsider. «En god relasjon med tydelige forventninger og opplevelse av å bli respektert skaper ikke rom for konflikter.» Hvis man er tre betjenter på vakt i et fengsel med 100 fanger, slik det for eksempel er i Hof fengsel i helgene, hvordan skal de skape den gode relasjonen? – De gjør så godt de kan. Men det er ikke nok til at de innsatte skal bli sett og hørt nok, fastslår Tommy Fredriksen, NFFs mann i region sør.

Christopher Olssøn

Voldsepisoder i Ringerike og Hof under lupen

Lav bemanning i proppfulle fengsler fører til vold og trusler mot ansatte, mener NFFs Tommy Fredriksen.09.05.2014
12:00
12.05.2014 09:52

yngvil@lomedia.no

– Vi vet at lav bemanning går utover den dynamiske sikkerheten, som er avgjørende for oss. Men den blir konsekvent angrepet. Dette er salderingsposten når fengselslederne må innfri budsjettkravene fra staten, sier Tommy Fredriksen, regionstillitsvalgt for Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund i region sør.

– Vold og trusler noe av det viktigste i etaten vår, det er alvorlig fordi det handler om sikkerhet. Hvordan jobber Kriminalomsorgen for å hindre det? Vi har fått internkontrollssystemet Kiks der dette skal registreres som avvik. Og så da? Hvem ser det og lærer av det, spør Fredriksen.

Han er med i en arbeidsgruppe i Kriminalomsorgen region sør som undersøker årsakene til vold og trusler mot ansatte i regionen. Gruppa har gått gjennom samtlige rapporterte volds- og trusselhendelser i høysikkerhetsfengslene Ringerike og Skien, og lavsikkerhetsfengselet Hof i 2012.

Ringerike og Hof utmerket seg med veldig mange hendelser, mens Skien ikke hadde noen i 2012.

90 prosent av de rapporterte hendelsene skjer i fengsler med høyt sikkerhetsnivå, ifølge en omfattende rapport fra Kriminalomsorgens utdanningssenter om vold og trusler i norsk kriminalomsorg i 2004-2010.

Hvordan rapportere?

Hittil har arbeidsgruppa holdt på i ett år. Det meste av tiden har gått til å samle inn kildemateriale: hendelsesrapporter og avhørsrapporter, Kompis-journaler, vaktjournaler og Kiks – Kriminalomsorgens interne kontrollsystem.

– Kiks viste seg å være den dårligste kilden. Det er for eksempel ikke definert utfyllende hva som er vold og trusler, altså hva fengselsbetjentene faktisk skal registrere, konstaterer Fredriksen. Det er ikke nok å analysere hendelsene bare på bakgrunn av det som står i Kiks.

Arbeidsgruppa jobber nå med en veileder for både hvordan og hva man skal rapportere av vold og trusler i Kiks.

Det relativt nye avvikssystemet ble innført i 2010.

– Det oppleves som nok et system i tillegg til alle de andre, som en tidstyv, sier Fredriksen.

Ser ikke de innsatte

Gruppa har sett på hva som skjedde med fangene to dager før hendelsen inntraff, for å finne ut hva som skjedde i forkant. De har ennå ikke konkludert, men Fredriksen forteller om hovedfunnet:

Lav bemanning ser ut til å være en fellesnevner i bakteppet for volds- og trusselhendelsene. Fengselsbetjentene mangler tid til å være sammen med innsatte.

– De innsatte blir ofte ikke sett eller hørt i den grad som er nødvendig, sier Fredriksen.

– Hvorfor er det mer vold og trusler i Ringerike enn i Skien? Vi har ikke funnet kulturelle forskjeller mellom de to fengslene. De ansatte har de samme gode holdningene. Men vi vet at det er betraktelig bedre bemanning i Skien fengsel enn på Ringerike, som hadde 6-12 udekte vakter hver eneste dag i den perioden vi fulgte dem, april og mai i fjor. Jo flere udekte vakter, dess mindre tid med innsatte. Det er ikke praktisk mulig å få til nok aktivitet for de innsatte, sier han.

Håp om flere ansatte

– Jeg mener det er riktig, sier John Robert Nilsen, fengselsleder i lavsikkerhetsfengselet Hof. Det er en klar sammenheng mellom lav bemanning og mange volds- og trusselhendelser.

– Tjenestemennene blir hekta opp i så mange rutineoppgaver at vi ikke har ressurser til å være ute blant de innsatte og ha mer kontroll. Vi burde hatt minst et par fengselsbetjenter til på dagtid, kanskje flere.

I helgene er det svært få fengselsbetjenter på arbeid. Vanlig bemanning er tre på opp til 109 fanger.

– Vi vet at regionledelsen jobber med å få økt bemanningen i de åpne fengslene. Men om det blir noe av, er et annet spørsmål, sier Nilsen

– Når det er tre betjenter på vakt i et fengsel med 100 fanger, slik det for eksempel er i Hof fengsel i helgene, hvordan skal de tre få tid til å skape den gode relasjonen i tillegg til alle andre arbeidsoppgaver, Marianne Vollan, direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet?

– Enkelte fengsler er dimensjonert for korte dommer og en type dommer hvor relasjonsbygging er utfordrende. I slike enheter må tjenesten uansett tilrettelegges på en slik måte at de tilsattes arbeidsmiljø sikres, svarer Vollan.

– Alt blir ikke rapportert

– Jeg er enig i at bemanningen er for lav og at det dynamiske sikkerhetsarbeidet blir skadelidende av det, sier Håkon Melvold, fengselsleder i Ringerike fengsel. Han er kjapp med å rose sine ansatte: – Fengselsbetjentene på Ringerike gjør et utmerket arbeid.

Han forteller at Ringerike har solide prosedyrer. Alt som kan defineres som vold og trusler blir registrert og håndtert, forteller Melvold. Han noterer seg at antallet vold- og trusselhendelser varierer til dels stort fra enhet til enhet.

– Det er grunn til å tro at det underrapporteres, mener Melvold, og sier det gjør at Ringerike fengsel statistisk sett kommer «uheldig» ut. Han underbygger påstanden slik:

– Ringerike fengsel mottar jevnlig innsatte fra andre enheter i region sør når disse enhetene ikke makter å håndtere vanskelige innsatte. Men til tross for at voldelig eller truende adferd er grunnlaget for overføringen til oss, blir ikke dette rapportert fra fengselet som overfører.

Ringerike fengsel har ukentlige sikkerhetsmøter der de går gjennom informasjon om innsatte med forhøyet risiko for vold og trusler. Vurderingene bygger i stor grad på det dynamiske sikkerhetsarbeidet som gir godt innsyn i deres situasjon og tilstand. Men det er ikke mulig å hindre all vold og trusler begått av innsatte selv om de blir særlig vurdert, forteller Melvold.

– Personlighetsforstyrrelser og andre psykiske lidelser og tilstander synes å være en hovedårsak til at noen relativt få representerer de fleste og mest uforutsigbare innslagene av vold og trusler, sier Melvold.

– I Ringerike fengsel ser vi ikke den samme klare sammenhengen mellom antall ansatte på tjeneste og frekvensen av vold- og trusselsituasjoner. Hendelsene fordeler seg jevnt over døgnet, og rammer alle kategorier av avdelingspersonell, påpeker Melvold. Han viser til at perioden som Tommy Fredriksen viser til, april og mai 2013, var en periode med mange udekte vakter. Samtidig var det ikke flere vold- og trusselsituasjoner da enn i perioder med bedre bemanning, sier han.

Hva er for lite bemanning?

«Avvik» i bemanningen skal også registreres i Kiks, men Kriminalomsorgen har heller ikke definert hva som er normal bemanning.

– Hvordan skal fengselsbetjentene da, i en presset arbeidshverdag, vurdere hvorvidt noe er et avvik eller ikke? Hva er det et avvik fra? Det prøver vi å finne ut av nå. Avvikssystemet burde kommet etter bemanningsanalysen, sier Tommy Fredriksen.

– KDI må analysere hva som skal til av ressurser for at enhetene skal få gjort det KDI har bedt dem om å gjøre. Vi har etterlyst en analyse av bemanningen i Kriminalomsorgen i årevis. Den har ikke kommet.

Den kommer heller ikke, ifølge Marianne Vollan, direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet. Hun gjør det helt klart at KDI ikke har planer om å sette i gang en bemanningsanalyse. Vollan viser til en rapport fra i fjor om ressurser og oppgaver i noen utvalgte åpne fengsler. Men ingenting i høysikkerhetsfengslene.

– I stedet er enhetene nå overlatt til seg selv i å finne ut av dette. Fengslene fortsetter å tilpasse seg stramme, og strammere, budsjetter. Det betyr mer innlåsing av fanger. Stikk i strid med stortingsmelding 37 som alle er enige om er bra. Det betyr mindre dynamisk sikkerhet, mener Tommy Fredriksen.

«Tilslørt nedbemanning»

Det kaller Tommy Fredriksen alle de udekte vaktene.

– 6-12 udekte vakter daglig i Ringerike fengsel betyr i praksis at det er opp til 20 stillinger for lite. Det er en solid nedbemanning, mener han.

– Hva sier dere tillitsvalgte til fengselslederne om dette?

– Mitt inntrykk er at fengselsbetjentene og fengselslederne er i samme båt. Enhetene mangler ressurser. Da blir det udekte vakter. De har ikke penger til å sette inn folk i alle udekte vakter, understreker Fredriksen. Budsjettet presser fengselslederne til det. Det er ikke noe de ønsker seg.

I budsjettet settes det ikke av nok til vikardekning. Med ferie, sykdom og andre ting, blir det ofte et fravær på rundt 20 prosent.

– Den dynamiske sikkerheten svekkes systematisk, sier Tommy Fredriksen.

KDI-direktøren uenig

– Lav bemanning er ikke en fellesnevner for voldsårsak, fastslår KDI-direktør Marianne Vollan.

– Det er mange årsaker til at vold og trusler oppstår og det er store variasjoner mellom enhetene, sier og viser til den ovennevnte voldsrapporten fra Krus-forskerne Yngve Hammerlin og Tore Rokkans fra 2012.

– I forskningsrapporten peker forskerne på forslag til forebyggende tiltak som KDI følger opp, sier Vollan i en e-post til NFF-magasinet. Hun spesifiserer ikke hva KDI følger opp.

Vollan påpeker at antallet faste årsverk i etaten har økt med 30 prosent siden 2001. I samme periode er det også blitt mange flere fanger: Fengselskapasiteten har økt med 24 prosent, opplyser hun.

– Vil KDI be Justisdepartementet om en reell økning i budsjettet slik at fengslene kan ansette flere faglærte fengselsbetjenter?

– KDI forholder seg til budsjettene kriminalomsorgen får, svarer Vollan.

NFFs Tommy Fredriksen kunne ikke vært mer uenig i strategien.

– Det er KDIs oppgave å gi Justisdepartementet råd om hva slags budsjetter som er nødvendig for en forsvarlig drift av Kriminalomsorgen, svarer NFFs Tommy Fredriksen.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
09.05.2014
12:00
12.05.2014 09:52Mest lest

Debatt:

Roald Arentz

Roald Arentz

Tormod Ytrehus

Drosjesjåførene er blant Norges dårligst betalte arbeidstakere, skriver Roald Arentz

PÅ NETT: Er det greit å sparke en ansatt som snoker i en helsejournal? Nå skal Høyesterett diskutere saken.

PÅ NETT: Er det greit å sparke en ansatt som snoker i en helsejournal? Nå skal Høyesterett diskutere saken.

Colourbox

Helsefagarbeideren fikk sparken etter å ha snoket i en pasientjournal. Nå går saken til Høyesterett

Erna Solberg

Erna Solberg

Leif Martin Kirknes

Flere unge uføre under Erna Solbergs regjering. Her er hennes jobb-løsning

Med arbeidstreningen Daniel Jernskjegg-Mathisen får i butikken VI på torvet har han fått en grunn til å stå opp om morgenen.

Med arbeidstreningen Daniel Jernskjegg-Mathisen får i butikken VI på torvet har han fått en grunn til å stå opp om morgenen.

Hanna Skotheim

Med en hullete CV slet Daniel (25) med å se framover: – Jobben i butikken har bevist at jeg klarer å være voksen

Kari Elisabeth Kaski

Kari Elisabeth Kaski

Jan-Erik Østlie

Laksemilliardær advarte mot formuesskatt: – Uhorvelig frekt, svarer SV

Agenda-leder Trygve Svensson går hardt ut mot statsminister Erna Solbergs uttalelse om at forskjellene er små i Norge.

Agenda-leder Trygve Svensson går hardt ut mot statsminister Erna Solbergs uttalelse om at forskjellene er små i Norge.

Jan-Erik Østlie og Leif Martin Kirknes

Erna Solberg mener det er små forskjeller i Norge: – Skremmende kunnskapsløst, svarer Agenda-sjefen

Jonas Gahr Støre

Jonas Gahr Støre

Helge Rønning Birkelund

Støre om Sp-angrep: – Vi er konkurrenter, men ikke motstandere

Bjarne Lagesen svarer om funnene i LOs sommerpatrulje

Bjarne Lagesen svarer om funnene i LOs sommerpatrulje

LO/Trond Isaksen (pressefoto)

Ulovlig overvåking og manglende kontrakter: Her er funnene fra LOs sommerpatrulje

Erna Solberg er ikke like bekymret for ulikhetene i Norge som LO og venstresiden i norsk politikk.

Erna Solberg er ikke like bekymret for ulikhetene i Norge som LO og venstresiden i norsk politikk.

Helge Rønning Birkelund

Norge er verdensledende på små forskjeller, mener Erna Solberg. Hun vil nyansere debatten om ulikhet

Per Sandberg gikk av som fiskeriminister og nestleder i Fremskrittspartiet i august 2018. I mars 2021 ble han enstemmig valgt som førstekandidat for Liberalistene i Oslo ved stortingsvalget til høsten.

Per Sandberg gikk av som fiskeriminister og nestleder i Fremskrittspartiet i august 2018. I mars 2021 ble han enstemmig valgt som førstekandidat for Liberalistene i Oslo ved stortingsvalget til høsten.

Jan-Erik Østlie

Liberalistene får en halv million i pengegave fra Bahamas

Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum.

Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum.

Tri Nguyen Dinh

Kilder: Sp-veto mot SV kan gi ren Ap-regjering

Sissel M. Rasmussen

Nye tall: En av fem har ikke råd til å gå til tannlegen

Audun Lysbakken

Audun Lysbakken

Jan-Erik Østlie

Lysbakken: Arbeidsfolk har betalt prisen for krisen

Ørjan Takle

Ørjan Takle

Håvard Sæbø

«Anbud er i ferd med å ødelegge bussnæringen», skriver Ørjan Takle

Amazon

Amazon

Wikimedia Commons

Amazon-ansatte i USA kan juble: Får etterbetalt millionbeløp

De fem partilederne på venstresida har mer grunn til å glede seg over juli-tallene enn motstanderne på høyresida.

De fem partilederne på venstresida har mer grunn til å glede seg over juli-tallene enn motstanderne på høyresida.

Stortinget

Juli-tallene: Klart flertall for regjering med Ap, Sp og SV

Erna Solberg

Erna Solberg

Leif Martin Kirknes

Solberg: Høyresiden har ikke mer ansvar for oppgjør med høyreekstremisme

Erlend Angelo

Sjømatbedriftene krever null moms på sjømat

Jan-Erik Østlie

Ap sender et skremmeskudd mot Sp, skriver Stein Sneve

Kommentar

Roger Heimli

Roger Heimli

Jan-Erik Østlie

Skattelette for unge vil øke forskjellene, skriver Stein Sneve


Flere saker