JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Et kundeløfte som faller på sin egen urimelighet

Uttalelse fra Norsk Jernbaneforbund vedrørende utspillet fra NSB's konsersjef.09.12.2013
12:00
09.12.2013 10:24

Forslaget om å demontere Jernbaneverket og NSB og etablere to nye selskaper er ikke løsningen. Norsk Jernbaneforbundet er gjerne med på å tenke nytt rundt jernbanen, men konkurranseutsetting og privatisering er ikke svar på de utfordringene vi står overfor.

Forbundsstyret tar avstand fra NSB ledelsens offentliggjorte skisse om omorganisering og konkurranseutsetting av jernbanesektoren. Forslaget kan føre til en avsporing av forventet jernbanesatsing og bidra til å ta vekk fokus fra det som er hovedutfordringen, nemlig å fortsette opptrappingen av investeringer og vedlikehold av eksisterende og nye strekninger.

Det siste året har NSB hatt en all time high passasjervekst på rundt 9 prosent, en langt bedre utvikling enn Gjøvikbanen, som fremstilles som en suksess av den sittende regjering. NSB tjener også penger, overskuddet pløyes tilbake til jernbanedriften. Dette viser at NSB lykkes med det politiske målet om å få folket over på mer miljøvennlige transportformer.

NSB skisserer planer for å lage 4-6 anbudspakker. Dette indikerer en ytterligere oppdeling av NSB og en tilrettelegging for konkurranse i persontrafikken. Noe som igjen vil gjøre det lettere å legge togselskapene ut for salg.

I Sverige hvor full konkurranseutsetting er prøvd ut i flere år, har punktligheten sunket til det laveste nivået i Europa. I Storbritannia har det ført til at det statlige tilskuddet har økt kraftig, uten proporsjonal økning i trafikkvekst. Samtidig sitter private togselskaper med store profitter høstet fra statlige tilskudd, og kutt i lønns- og arbeidsvilkår. Vi kan ikke se at dette er fornuftig, når dagens modell sikrer at økonomisk overskudd fra Jernbanen går tilbake til driften og Staten.

Det er fornuftig å se på grensesnittene som ble lagt til grunn for oppdelingen av Norges Statsbaner i 1996-1999. Vi nevner eiendommene, knutepunktsutvikling, godsterminaler og stasjoner samt strategisk, langsiktig ruteplanlegging (20 – 40 år), for å sikre verdier og helhetlige planer. En optimal jernbaneutbygging skal sikre et bedre tilbud for gods og persontrafikk. En helhetlig utbygging krever riktig prioritering av investeringer og løsninger. Erfaringene fra den pågående innfasing av ny rutemodell i østlandsområdet viser at økt togproduksjon ikke er godt nok koordinert med infrastruktureier. Det berører hensettingsspor, strømtilførsel, annen tilpasning av spor, og signalsetting.

Norsk Jernbaneforbund støtter at det må satses mer og tenkes nytt rundt jernbane i Norge. Konklusjonene om nødvendigheten av en mer helhetlig finansiering og mer effektiv gjennomføring av utbygging av jernbane, kan best realiseres ved at det opprettes et fond for utbygging av infrastruktur.

Til tross for en løfterik Nasjonal Transportplan kommer jernbanen fremdeles til å være underdimensjonert og foreldet i flere tiår framover. Medisinen mot dette er ikke oppdeling og kommersialisering av Jernbanedriften, men fortsatt satsing på fornying av infrastruktur og materiell, og utbygging av nye teknologisk, tidsriktige traseer.

Vi er urolige for hva krav om overskudd i et kommersielt selskap vil gjøre med driften av de ulike strekningene. Det vil fort kunne bli sterk fokus på lønnsomme strekninger, mens viktige transportbehov innen gods- og persontrafikk mellom de store byene blir prioritert ned.

Internasjonale erfaringer viser at jernbanens kompleksitet gjør at en velfungerende jernbane er avhengig svært tette bånd mellom infrastruktur og trafikk. Norsk Jernbaneforbund retter oppmerksomheten mot organiseringen av den Sveitsiske Jernbanen hvor jernbanevirksomhet og ansvar er samlet i det helintegrerte selskapet SSB. Dette landet kan vise til et velfungerende, landsdekkende og framtidsrettet tilbud for passasjerer og godstrafikk.

Vi har store ambisjoner for framtida. Men dette handler først og fremst om tilstrekkelig med ressurser til både bygging, vedlikehold, drift og flere tog, framfor å legge ned to selskap og opprette to nye.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
09.12.2013
12:00
09.12.2013 10:24Mest lest

350.000 av dem som har vært ledig i 2020, får ikke feriepenger neste sommer av dagpengene de har fått utbetalt i år.

350.000 av dem som har vært ledig i 2020, får ikke feriepenger neste sommer av dagpengene de har fått utbetalt i år.

Emmie Olivia Kristiansen

350.000 dagpengemottakere kan gå glipp av feriepenger neste år

FORSKJELLER: – Det er forskjeller mellom by og bygd, men det er bemanningsproblematikk svært mange steder. Dette må løses nå, og vi forstår at medlemmene opplever hverdagen som uforutsigbar. Tiltak er på gang, og vi har dialog om dette, sier de sentralt tillitsvalgte Jarle Eide, Helge Mathisen, Terje Nordgulen og Vivian Grimelid i Fagforbundet Post og finans Vestlandet.

FORSKJELLER: – Det er forskjeller mellom by og bygd, men det er bemanningsproblematikk svært mange steder. Dette må løses nå, og vi forstår at medlemmene opplever hverdagen som uforutsigbar. Tiltak er på gang, og vi har dialog om dette, sier de sentralt tillitsvalgte Jarle Eide, Helge Mathisen, Terje Nordgulen og Vivian Grimelid i Fagforbundet Post og finans Vestlandet.

Alf Ragnar Olsen

Posten Norge sa opp for mange: – Folk kom gråtende til meg

VEMODIG OPPRYDDING: Når Svea-gruvene jevnes med jorden, er det tøft for gruvebuser med lang fartstid.

VEMODIG OPPRYDDING: Når Svea-gruvene jevnes med jorden, er det tøft for gruvebuser med lang fartstid.

Brian Cliff Olguin

Det stikker i hjertet på gamle gruvearbeidere – hele Svea-samfunnet skal vekk

FRA VONDT TIL VERRE: Taxisjåførene Svein Skavang Graadal (til venstre) og John-Egil Dahl bruker mye av arbeidsdagen på å vente på neste tur. Med flere drosjer som skal konkurrere om de samme kundene, kan det bli enda mer ventetid.

FRA VONDT TIL VERRE: Taxisjåførene Svein Skavang Graadal (til venstre) og John-Egil Dahl bruker mye av arbeidsdagen på å vente på neste tur. Med flere drosjer som skal konkurrere om de samme kundene, kan det bli enda mer ventetid.

Tormod Ytrehus

Taxisjåførene Svein og John-Egil frykter for fremtiden med de nye reglene fra 1. november

Øystein Hole falt fra et stillas og skadet seg stygt. Så gikk forsikringsselskapet konkurs. Nå skal Høyesterett avgjøre om han kan få føre saken sin for norsk rett.

Øystein Hole falt fra et stillas og skadet seg stygt. Så gikk forsikringsselskapet konkurs. Nå skal Høyesterett avgjøre om han kan få føre saken sin for norsk rett.

Britt Andreassen (Innfelt foto: privat)

– Jeg klarer ikke å se at dette skal være en diskusjon. Jeg falt og ødela meg på jobb – og jeg var forsikret

Colourbox

Feriepengene er utrygge, det haster å endre loven, mener LO

SIER IFRA: – Når jeg mener Nav har konkludert feil, har jeg anbefalt at Nav ikke stanser stønad eller at Nav må innvilge stønad. Jeg har da påpekt at økonomisk uforutsigbarhet skaper sterk uro og bekymring, noe som forstyrrer behandling i vesentlig grad, sier lege Paul Kavli.

SIER IFRA: – Når jeg mener Nav har konkludert feil, har jeg anbefalt at Nav ikke stanser stønad eller at Nav må innvilge stønad. Jeg har da påpekt at økonomisk uforutsigbarhet skaper sterk uro og bekymring, noe som forstyrrer behandling i vesentlig grad, sier lege Paul Kavli.

Yngvil Mortensen

Nav anklager lege for å bidra til trygdemisbruk: – Jeg gjør jobben min

Paul S. Amundsen

På 18 år har vekternes tillegg for natt og helg kun økt med seks kroner

MINIMAL MARGIN: Bussene blir ikke parkert fra neste uke grunnet ny streik, etter at uravstemningen viste at 50,44 prosent av bussjåførene stemte ja til meklingsresultatet.

MINIMAL MARGIN: Bussene blir ikke parkert fra neste uke grunnet ny streik, etter at uravstemningen viste at 50,44 prosent av bussjåførene stemte ja til meklingsresultatet.

Tormod Ytrehus

Under 100 stemmer avgjorde bussoppgjøret. Nå får sjåførene ny lønn

Sykepleiere og lærere sa nei til resultatet i kommuneoppgjøret. Dermed øker faren for streik.

Sykepleiere og lærere sa nei til resultatet i kommuneoppgjøret. Dermed øker faren for streik.

Leif Martin Kirknes

Sykepleiere og lærere sier nei til lønnsoppgjøret. Hva skjer nå?

Leif Martin Kirknes

Nå skal det svi mer å si opp jobben

Ti år etter at han falt på jobb og brakk ryggen, inngikk tidligere rørlegger Vidar Sagen i 2018 et forlik med Alpha Insurance, som skulle sikre ham 850.000 kroner i yrkesskadeerstatning. Så gikk det danske forsikringsselskapet konkurs.

Ti år etter at han falt på jobb og brakk ryggen, inngikk tidligere rørlegger Vidar Sagen i 2018 et forlik med Alpha Insurance, som skulle sikre ham 850.000 kroner i yrkesskadeerstatning. Så gikk det danske forsikringsselskapet konkurs.

Håvard Sæbø

Vidar (68) skulle få 850.000 kroner etter ulykken på jobben. Så gikk selskapet konkurs

FRIR TIL UNGE NORDMENN: Tradisjonelle danske fagforeninger blør medlemmer til den alternative fagforeningen Krifa, som gjør nye framstøt i det norske markedet.

FRIR TIL UNGE NORDMENN: Tradisjonelle danske fagforeninger blør medlemmer til den alternative fagforeningen Krifa, som gjør nye framstøt i det norske markedet.

colourbox.com

«Billig-fagforening» vil nå unge: Har ingen tariffavtaler og tror ikke på streik

Gorm Kallestad / NTB

Regelendring fra regjeringen vil tvinge mange over på uførepensjon, mener LO-topper

Første mulige streikedag for sykepleierne i kommunene blir mandag 23. november.

Første mulige streikedag for sykepleierne i kommunene blir mandag 23. november.

Leif Martin Kirknes

Datoen er satt: Dette kan bli første streikedag for sykepleierne og lærerne

FÅR IKKE TARIFFAVTALE: Tom Eirik Leistad (til venstre) og Morten Rabben jobber på Nokian Dekk AS sitt sentrallager i Trondheim. Siden mandag 19. oktober har de streiket for en tariffavtale bedriften nekter dem.

FÅR IKKE TARIFFAVTALE: Tom Eirik Leistad (til venstre) og Morten Rabben jobber på Nokian Dekk AS sitt sentrallager i Trondheim. Siden mandag 19. oktober har de streiket for en tariffavtale bedriften nekter dem.

Roy Ervin Solstad

– Det er jo litt rart å kalle det lønnsforhandlinger, når vi aldri forhandler om lønn

Debatt

Dette er ikke bare en streik for en levedyktig lønn, det er en streik for anerkjennelsen av yrket vårt og kampen om fremtiden, skriver Lukas S. Homestad. (Illustrasjonsfoto)

Dette er ikke bare en streik for en levedyktig lønn, det er en streik for anerkjennelsen av yrket vårt og kampen om fremtiden, skriver Lukas S. Homestad. (Illustrasjonsfoto)

Jan-Erik Østlie

For min del, som permittert vekter siden midten av mars, blir jeg forbannet av dette

Bussjåfør Ørjan Takle tvilte seg til et ja. Kollega Øyvind Selnes stemte nei.

Bussjåfør Ørjan Takle tvilte seg til et ja. Kollega Øyvind Selnes stemte nei.

Håvard Sæbø/Tormod Ytrehus

Bussoppgjøret: Ørjan stemte ja, Øyvind stemte nei. Nå sender begge en advarsel til arbeidsgiverne

Arkivfoto.

Arkivfoto.

Håvard Sæbø

Nå må medlemmene i hotell og restaurant selv ta stilling til om de vil streike for bedre lønn

KAN BLI STREIK: – Jeg har ikke tenkt så mye på at det kan bli ny streik ennå, men jeg må kanskje finne fram streikevesten, sier Magnus Bremseth Kvernland.

KAN BLI STREIK: – Jeg har ikke tenkt så mye på at det kan bli ny streik ennå, men jeg må kanskje finne fram streikevesten, sier Magnus Bremseth Kvernland.

Håvard Sæbø

Magnus (20) er bussjåfør. Han håper det blir ny streik


Flere saker