JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Svensk jernbane-topp advarer norske politikere: – Usikkerheten som rår nå er ikke bra

Sjefen for det svenske jernbaneselskapet SJ mener konkurranse på jernbanen er bra, og advarer mot å reversere det som er gjort.
SJ vant anbudet og driver nå sju togstrekninger i Norge.

SJ vant anbudet og driver nå sju togstrekninger i Norge.

Ole Palmstrøm

nina.hanssen@lomedia.no

anders@lomedia.no

Administrerende direktør i SJ, Monica Lingegård, er utålmodig på vegne av ansatte i Norge og synes norske politikere er vinglete i jernbanepolitikken.

– Uværet «Hans» har en gang for alle vist alvoret i klimakrisa, og nå må vi alle forstå at vi må investere mer i jernbanen som er fremtidens beste fremkomstmiddel, sier hun.

Den svenske jernbanetoppen har tatt turen til Arendalsuka, og her bruker hun tiden godt og snakker med både politikere og næringslivsledere. To statsråder har hun også fått møtt.

Akkurat nå er hun veldig spent hva som vil skje med Dovrebanen, som er stengt i Gudbrandsdalen etter at en jernbanebro raste i elva.

– Jeg har ikke hørt noen ting og aner ikke hva de tenker om det. Dette skaper også stor frustrasjon blant våre 450 ansatte som bor i Norge, sier hun.

Fisken på disken

Samtidig er hun opptatt av hva som skjer med norsk jernbanepolitikk framover, der regjeringen har vært motstandere av Høyre-regjeringens jernbanereform. Det gjør SJ-sjefen usikker på framtida.

– Uansett hva samferdselsministeren og regjeringen ønsker å gjøre, så mener jeg de må snakke tydelig og vise at de vil tenke langsiktig. De må legge fisken på disken. For den usikkerheten som rår nå er ikke bra. Våre folk i Norge trives i SJ, men de må kanskje tilbake til Vy om regjeringen ikke vil ha oss med videre, sier hun.

Hun legger til at mange SJ-medarbeidere blir urolige og utrygge over at de ikke får vite noe om hva som skjer både med skadene på Dovrebanen og framtidas jernbanepolitikk.

– Jeg vet jo det finnes finansiell kapasitet i Norge til å gjøre dette. Dere i Norge har tjent på olje, men det har også skapt problemer for dere. Nå bør dere bruke penger på å gjeninvestere for å reparere etter stormen. Og så må de investere mer i jernbanen. For folk skal jo ikke slutte å reise, men reise mer klimavennlig, sier hun.

I Sverige har det statseide jernbaneselskapet hele 5000 ansatte og skal nå ansette nye 1000 medarbeidere i år.

Lingegård elsker jobben sin i SJ som hun nå har hatt i tre år. Målet hennes er å bli Sveriges beste arbeidsgiver i sin bransje. 

– Jeg har alltid søkt jobber som er meningsfulle og ikke så opptatt av profitt. Vi i SJ har et klart samfunnsoppdrag frakter reisende på jobb og gjør det enklere for passasjerer å velge og det er bra, sier hun.

SJs administrerende direktør Monica Lingegård er usikker på hva regjeringen vil gjøre i jernbanepolitikken, som hun forteller igjen skaper usikkerhet blant egne ansatte.

SJs administrerende direktør Monica Lingegård er usikker på hva regjeringen vil gjøre i jernbanepolitikken, som hun forteller igjen skaper usikkerhet blant egne ansatte.

Nina Hansen

– Avregulering er bra for alle

– I min samtale med samferdselsministeren i Norge sa jeg klart at avregulering med ulike operatører er bra både for ansatte og passasjerer. I Sverige har vi avregulert jernbanen for 20 år siden og det fungerer godt. Også i andre sektorer som innen eldreomsorgen har i gjort dette med stor suksess, sier hun, og legger til:

– Mer konkurranse fører til innovasjon og utvikling og alle konkurrerer vi om de beste medarbeidere og ønsker å drive mest effektivt for å gi kundene flere valg. Det er så moro å se medarbeidere utvikle seg og det føles meningsfylt, sier hun.

Både hun og SJs sjef i Norge, Rikke Lind, har samme motto om at skal de utvikle en virksomhet og få glade og fornøyde kunder, må man satse på medarbeidere.

– For oss begge er det viktig å skape en samlende kultur slik at alle kjenner verdiene og målet for selskapet slik at de har innflytelse over sin arbeidsplass. Våre medarbeidere i Norge scorer høyt på trivsel. Jeg liker å være ute i virksomheten på alle plan for å prate med mennesker og vende på pyramiden. De som jobber i frontlinja er helt avgjørende for at vi lykkes, sier hun.

Samtidig legger hun til at hun har tro på at konkurranse gjør SJ bedre og hun har klare ambisjonene er å bli et ledende skandinavisk foretak. Selv kjørte togsjefen elbil fra Stockholm til Arendal forrige uke, da toget ikke gikk.

– Jernbanen krever langsiktighet og med politikere som vingler og snakker utydelig om hva de vil skaper det bare frustrasjon og utrygghet, sier hun.

– Jeg tror konkurranseutsetting i jernbanen er bra, men når man avregulerer er det viktig å følge med og korrigere det som ikke er bra. Men å reversere dette blir feil, sier hun.

– Stabilitet framfor kreativitet

Forbundsleder Jane B. Sæthre understreker at Norsk Jernbaneforbund har et godt samarbeid med SJ Norge. Hun sier de har fokus på de ansattes arbeidsvilkår og at togtilbudet stadig forbedres.

– Dersom vi skal ha flere togoperatører må det tilføre merverdi. SJ har med sin erfaring fra Sverige utprøvd flere kundekonsepter som har overføringsverdi, sier hun. 

Samtidig er Sæthre tydelig på hva som er NJFs politikk:

– Vi har tro på at en samlet jernbane vil bidra til et best mulig togtilbud. Vi har landsmøtevedtak på at konkurranseutsetting av togstrekninger stoppes. Det er også noe våre medlemmer er kjent med, og at de vil bli ivaretatt, sier Sæthre.

Hun sier jernbanens fortrinn er stabilitet og forutsigbarhet, snarere enn kreativitet og innovasjon.

– Den teknologiske utviklingen vil bidra til kvalitetsheving av togtrafikken, forutsatt at det bevilges nok penger. 

Når det gjelder hendelsene på Dovrebanen som har medført full togstans, mener Sæthre det haster å finne løsninger.

– Det må snarest mulig legges til rette for midlertidige løsninger for både gods- og persontrafikk. Eventuelle tap for togselskapene må kompenseres. Vi forutsetter at dette blir løst utenom de vanlige avtalene, sier hun. 

Jane B. Sæthre, leder i Norsk Jernbaneforbund.

Jane B. Sæthre, leder i Norsk Jernbaneforbund.

Ole Palmstrøm

– Vingler ikke

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) svarer på SJ-direktørens advarsel med å poengtere at regjeringa har store ambisjoner for norsk jernbane, og mål om flere reisende og mer gods på bane.

– Derfor har vi gått i gang med en grundig gjennomgang av organiseringa og selskapsstrukturen i sektoren. Regjeringa har allerede stanset videre konkurranseutsetting av persontransport, og drift og vedlikehold på jernbanen, sier Nygård.

Han viser også til en rapport departementet nettopp har fått fra KPMG om organisatoriske og styringsmessige utfordringer i jernbanesektoren.

– Rapporten viser at det er et stort forbedringspotensial på flere områder, og gir oss et godt kunnskapsgrunnlag for å vurdere flere endringer, sier Nygård, og legger til at departementet nå vurderer funnene og eventuelle tiltak.

Nygård fastslår også at regjeringa mener vi ikke er tjent med mange aktører i en sektor som jernbanen. Han forstår heller ikke at SJ-sjefen mener politikerne vingler og er utydelige i jernbanepolitikken.

– Regjeringa har helt siden Hurdalsplattformen ble lagt fram vært tydelige på at vi vil direktetildele persontogtilbudet på jernbanen i stedet for å konkurranseutsette, slik vi nå har gjort på Østlandet.

Til situasjonen på Dovrebanen sier Nygård at brua i Ringebu skal bygges opp igjen så raskt som mulig.

– Planlegginga av en ny jernbanebro er allerede i gang, og det er ingen i Jernbanedirektoratet eller Bane Nor som venter på noen formell instruks fra departementet, sier han.

De jobber også med tiltak for å håndtere konsekvensene for gods- og persontogtrafikken, samt annet vedlikehold av jernbanen.

– Tiltak og bevilgningsbehov på kort og lang sikt vil vi komme tilbake til, sier han.

Jon-Ivar Nyård (Ap), samferdselsminister.

Jon-Ivar Nyård (Ap), samferdselsminister.

Jan-Erik Østlie

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i alle deler av jernbanen og busstransport.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse