JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Anspent om EU-medlemskap:

MDG-landsmøtet vedtok å løfte debatten om Norges forhold til Europa

MDGs landsmøte mener tida er inne for å ta stilling til norsk EU-medlemskap. Men ikke hele partiet ønsker debatten velkommen.
Une Bastholm fikk fornyet tillit på MDG-landsmøtet.

Une Bastholm fikk fornyet tillit på MDG-landsmøtet.

Martin Guttormsen Slørdal

Det var et kompromissforslag som fikk flertall da EU-spørsmålet kom opp til votering på MDGs landsmøte lørdag.

I stedet for å ta direkte stilling til om Norge bør bli med i EU eller ikke, gikk landsmøtet inn en løsning à la den Høyre vedtok på sitt landsmøte tidligere i vår – nemlig et vedtak om å løfte debatten.

«MDG mener den helt nye sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa som følge av krigen i Ukraina, sammen med den stadig mer akutte klima- og naturkrisen, hensyn til jobber i Norge, og internasjonal solidaritet, tilsier at Norge nå må ta stilling til om vi skal søke medlemskap i EU», fastslås det i landsmøtevedtaket.

Videre skal MDG «aktivt bidra til å løfte en slik debatt».

Kompromissforslag

Beslutningen kommer etter en til tider anspent diskusjon i partiet.

EU-saken var egentlig utelatt fra dagsordenen for landsmøtet, men kom inn bakveien gjennom endringsforslag til resolusjoner om andre temaer, som energi og næringspolitikk.

Da landsmøtet startet fredag, ble det derfor ryddet plass til en egen EU-debatt. Lørdag morgen fulgte redaksjonskomiteen på landsmøtet opp med et kompromissforslag i saken, og det er dette forslaget som nå er vedtatt.

Andre forslag som var lagt fram i saken, ble frafalt.

Bastholm vil ikke tone flagg

MDG-leder Une Bastholm har ikke villet avsløre hvor hun selv står i saken.

– Dette er en sak hvor det er sterke følelser og mange gode argumenter på begge sider. Det jeg er opptatt av når vi nå sier at vi skal løfte debatten om Norges forhold til Europa, er at alle fortsatt føler seg hjemme i partiet, sier Bastholm til NTB.

– Er du for EU-medlemskap?

– Jeg syns iallfall det er veldig viktig at vi som parti er med på å løfte debatten. Det er ulike måter Norge kan forholde seg til Europa på, men jeg mener det er veldig viktig at vi samarbeider tett med Europa, sier Bastholm.

– Vår holdning til norsk EU-medlemskap bør også være avhengig av hva slags avtale vi klarer å bli enige med EU om. Jeg har ikke en veldig skarp holdning der, for eller imot. Men som partileder er jeg veldig opptatt av at når vi nå går inn i denne debatten, så gjør vi det sammen som parti. Og det gjør vi nå, fortsetter hun.

Landsmøte i MDG: Ingrid Liland blir ny nestleder i Miljøpartiet De Grønne. Une Bastholm fikk fornyet tillit

På glid

Under debatten på landsmøtet tok flere delegater ordet for å fortelle om hvordan de er gått fra nei til ja i EU-spørsmålet.

Ingrid Liland (32), som stiller til valg som nestleder på landsmøtet, forteller til NTB at også hun er blant dem som har gjort denne bevegelsen.

– Jeg trodde at Norge kom til å gå foran i viktige saker, blant annet klima og miljø. Nå viser det seg at det er EU som tar ledertrøyen i Europa. Det har jeg nok landet på at vi må være med på.

Liland sier ja-standpunktet har vokst gradvis fram.

– Og da pandemien traff, så ble det veldig tydelig at jeg hadde landet på ja. Det ble så åpenbart hvor sårbare vi er som enkeltnasjon i en tid der alle problemer er internasjonale.

Kuppanklager

Men saken splitter, og under debatten i landsmøtesalen kalte flere delegater prosessen et «kupp».

Frode Elias Lindal fra Alta MDG var blant dem som til slutt stemte nei.

– Det er uklokt av oss å løfte denne debatten. Det skaper støy som vi ikke tjener på, sier Lindal til NTB.

Han vedgår at landsmøtevedtaket også gir nei-fløyen et mandat til å flagge sitt standpunkt i saken.

– Men jeg har andre ting jeg vil bruke min politiske kapasitet på enn EU-kamp. Det er ikke det jeg helst vil snakke om. Det hadde vært bedre å få oppmerksomhet om andre ting, sier han.

Fakta om vedtak på MDGs landsmøte

NTB

Utvalgte punkter fra vedtak gjort på Miljøpartiet De Grønnes landsmøte på Fornebu i Oslo i helgen.

Næringspolitisk plattform

* MDG-landsmøtet vedtok en ny næringspolitisk plattform. Der går partiet blant annet inn for å innføre en omstillingsavgift på olje- og gassutvinning til et fond for finansiering av rask grønn omstilling av næringslivet.

EU

* Landsmøtet gjorde et vedtok i EU-saken der det fastslås at Norge nå må ta stilling til om det skal søkes medlemskap i EU. MDG skal aktivt bidra til å løfte en slik debatt.

Energipolitikk

* I en resolusjon om energipolitikk sier landsmøtet at MDG vil jobbe for at Europa når målet om å bli uavhengig av russisk olje og gass i løpet av 2022, og at Norge skal være en stabil og pålitelig leverandør av gass til Europa de nærmeste årene. Landsmøtet står likevel fast ved MDGs mål om en gradvis utfasing av norsk gassproduksjon i løpet av 2030-tallet.

Kjernekraft

* Landsmøtet sier nei til utredning av kjernekraftverk på norsk territorium nå, men åpner for at Norge skal kunne tilby finansiering av kjernekraft for å fortrenge fossile kraftverk i andre land.

Ukraina

* I en egen hasteresolusjon om krigen i Ukraina går landsmøtet inn for å bruke de økte inntektene Norge får fra salg av fossil energi på grunn av krigen, til å opprette et solidaritetsfond. Landsmøtet gir også støtte til sterkere sanksjoner mot Russland og Hviterussland og kraftigere militær hjelp til Ukraina.

Langtidsstrategi

* Landsmøtet vedtok en ny langtidsstrategi for årene fram mot 2030. Der heter det at Miljøpartiet De Grønne i 2030 skal «ha ledet fram et paradigmeskifte i norsk politikk». MDG skal i 2030 ha etablert seg som et «grønt folkeparti med bred oppslutning» og ha rustet seg for regjeringsmakt.

Psykisk helse

* I en resolusjon om psykisk helse går landsmøtet inn for en hjelpegaranti for alle under 25 år og studenter som er opp til 28 år. Barn og unge med psykiske lidelser og rusavhengighet skal ikke vente mer enn 20 virkedager før de får nødvendig helsehjelp.

Klesindustrien

* I en resolusjon om klesindustrien foreslår landsmøtet en rekke grep for å gjøre det lettere å reparere, gjenvinne og gjenbruke klær, begrense forbruket av klær og senke klesindustriens miljøavtrykk.

Warning
Annonse
Annonse

Fakta om vedtak på MDGs landsmøte

NTB

Utvalgte punkter fra vedtak gjort på Miljøpartiet De Grønnes landsmøte på Fornebu i Oslo i helgen.

Næringspolitisk plattform

* MDG-landsmøtet vedtok en ny næringspolitisk plattform. Der går partiet blant annet inn for å innføre en omstillingsavgift på olje- og gassutvinning til et fond for finansiering av rask grønn omstilling av næringslivet.

EU

* Landsmøtet gjorde et vedtok i EU-saken der det fastslås at Norge nå må ta stilling til om det skal søkes medlemskap i EU. MDG skal aktivt bidra til å løfte en slik debatt.

Energipolitikk

* I en resolusjon om energipolitikk sier landsmøtet at MDG vil jobbe for at Europa når målet om å bli uavhengig av russisk olje og gass i løpet av 2022, og at Norge skal være en stabil og pålitelig leverandør av gass til Europa de nærmeste årene. Landsmøtet står likevel fast ved MDGs mål om en gradvis utfasing av norsk gassproduksjon i løpet av 2030-tallet.

Kjernekraft

* Landsmøtet sier nei til utredning av kjernekraftverk på norsk territorium nå, men åpner for at Norge skal kunne tilby finansiering av kjernekraft for å fortrenge fossile kraftverk i andre land.

Ukraina

* I en egen hasteresolusjon om krigen i Ukraina går landsmøtet inn for å bruke de økte inntektene Norge får fra salg av fossil energi på grunn av krigen, til å opprette et solidaritetsfond. Landsmøtet gir også støtte til sterkere sanksjoner mot Russland og Hviterussland og kraftigere militær hjelp til Ukraina.

Langtidsstrategi

* Landsmøtet vedtok en ny langtidsstrategi for årene fram mot 2030. Der heter det at Miljøpartiet De Grønne i 2030 skal «ha ledet fram et paradigmeskifte i norsk politikk». MDG skal i 2030 ha etablert seg som et «grønt folkeparti med bred oppslutning» og ha rustet seg for regjeringsmakt.

Psykisk helse

* I en resolusjon om psykisk helse går landsmøtet inn for en hjelpegaranti for alle under 25 år og studenter som er opp til 28 år. Barn og unge med psykiske lidelser og rusavhengighet skal ikke vente mer enn 20 virkedager før de får nødvendig helsehjelp.

Klesindustrien

* I en resolusjon om klesindustrien foreslår landsmøtet en rekke grep for å gjøre det lettere å reparere, gjenvinne og gjenbruke klær, begrense forbruket av klær og senke klesindustriens miljøavtrykk.