JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

– Pensjon er utsatt lønn

Mange virksomheter ønsker å gå fra ytelsespensjon til innskuddspensjon. – Det taper de ansatte mye på, mener pensjonsekspert i NTL.
KONFLIKT: – NTL vil arbeide for å opprettholde dagens pensjonsordning og ledelsen vil mest sannsynlig jobbe for en annen ordning, sier Pål Kjærstad, leder for NTL forskningsinstituttene og for NTL IFE Kjeller.

KONFLIKT: – NTL vil arbeide for å opprettholde dagens pensjonsordning og ledelsen vil mest sannsynlig jobbe for en annen ordning, sier Pål Kjærstad, leder for NTL forskningsinstituttene og for NTL IFE Kjeller.

Anette Karlsen

katharina@lomedia.no

anette@lomedia.no

– Pensjon er utsatt lønn. Når du går fra ytelsespensjon til innskuddspensjon får du i realiteten nedsatt lønn. Hadde ledelsen foreslått å sette ned lønna til de ansatte med 20 000 kroner, hadde du fått en helt annen reaksjon, sier Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær i NTL.

De fleste NTL-virksomhetene har fortsatt ytelsespensjon. Nå ønsker flere arbeidsgivere å gå fra ytelsespensjon til innskuddspensjon og med det flyttes også risikoen fra arbeidsgiver til arbeidstager.

– Med innskudd får de ansatte risikoen. Det har både en oppside og en nedside. Kommer det en finanskrise fem år før du skal gå av, kan det bli lite igjen av tjenestepensjonen din, sier Elgsaas som jobber med pensjonsspørsmål i NTL.

Kun leve av folketrygden

Med Statens pensjonskasse eller en privat ytelsespensjon har du en lovnad om at du får utbetalt 66 prosent av sluttlønna når du går av med pensjon. Det forutsetter at du har jobbet 30 år i 100 prosent stilling. Med innskuddspensjon har du ikke den samme garantien. Hvor mye du får utbetalt, er blant annet avhengig av hvor lenge og hvor mye arbeidsgiver har spart. Innbetalingen til pensjonsfond varierer fra to til sju prosent av lønna. Utbetalingen er også avhengig av hvor pengene har vært plassert. Som ansatt kan du velge mellom aksjefond med større risiko og høy avkastning og rentefond med lavere risiko og lavere avkastning. Du velger og må ta risikoen.

– I mange tilfeller får du bare utbetalt innskuddspensjon i ti år. Om du går av med 67 år, får de utbetalt til 77 år. Etter den tid må du leve på folketrygden, sier pensjonseksperten.

Dagens ordning er best

Hovedgrunnen til at virksomheter vurderer å gå fra offentlige ordninger som ytelsespensjon, til innskuddspensjon er at ytelsespensjon er blitt dyrere for virksomhetene.

– Dette er i startfasen. Det er ytterst få av våre virksomheter som har gått over til innskuddspensjon. Men det ser nå ut til at blant annet NRK, flere forskningsinstitutter og teater- og orkestersektoren skal starte forhandlinger om man skal endre pensjonsordning, sieer Bøe Elgsaas.

På Institutt for teknikk (IFE) på Kjeller har tillitsvalgt Pål Kjærstad og kollegene ytelsespensjon. Kjærstad deltar i en partssammensatt arbeidsgruppe som skal vurdere alternative pensjonsordninger.

Dagens pensjonsordning er Statens Pensjonskasse, og den er kostbar. IFE betaler inn en årlig premie til pensjonsordningen på om lag 22 prosent. Arbeidstagers andel av dette er to prosent.

– Vi frykter at arbeidsgiver vil bytte ut den gunstige ordningen vi har i dag. Vi er fire ulike fagforeninger som skal forhandle med arbeidsgiver og ingen vil gi slipp på dagens ordning, sier Kjærstad.

– NTL vil arbeide for å opprettholde dagens pensjonsordning, og ledelsen vil mest sannsynlig jobbe for en annen ordning.

Vil ha kompensasjon

Akkurat som Elgsaas, mener Kjærstad at pensjon er utsatt lønn.

– Hvis det blir en annen ordning, kommer vi til å forlange å få en kompensasjon i en eller annen form, for eksempel høyere lønn.

– Men jeg mener at IFE fortsatt kan leve med Statens Pensjonskasse. Ordningen blir bevisst brukt for å rekrutterer nye ansatte, sier Kjærstad som også legger til at mange har lån i Statens Pensjonskasse.

Utfordrende oppgjør i 2016

Pål Kjærstad er også leder for NTL Forskningsinstitutter som består av over 40 ulike virksomheter. Mer en ti av disse er i gang eller skal starte utredninger av alternative pensjonsordninger.

– Felles for alle de som har ytelsesbasert innskuddspensjon er at ledelsen vurderer innskuddspensjon, sier han.

– Hvis ikke vi blir enige, vil dette kunne havne i hovedoppgjøret i 2016. Det kan bli et utfordrende oppgjør.

Følg ekspertens råd:

Ønsker ledelsen å gå fra tjenestepensjon til innskuddspensjon, følg NTLs pensjonsekspert Ragnar Bøe Elgsaas råd:

* Ta kontakt med NTL

* Spør om den økonomiske situasjonen i virksomheten virkelig krever dette

* Krev en utregning på framtidige utbetalinger fra en uavhengig rådgiver

* Se nøye på anslagene til avkastningen i den nye ordningen

* Se nøye på forutsetningene som ligger til grunn for alle utregningene

* Krev forhandling og at det settes sammen en partssammensatt gruppe

* Krev at det settes av tilstrekkelig med tid og at det regnes ut hvor mye hver enkelt ansatt vil få i pensjon.

* Hvis arbeidsgiver kan skifte pensjonsordning, krev kompensasjon for alle som taper på det

Når du går fra ytelsespensjon til innskuddspensjon får du i realiteten nedsatt lønn

Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær i NTL

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Følg ekspertens råd:

Ønsker ledelsen å gå fra tjenestepensjon til innskuddspensjon, følg NTLs pensjonsekspert Ragnar Bøe Elgsaas råd:

* Ta kontakt med NTL

* Spør om den økonomiske situasjonen i virksomheten virkelig krever dette

* Krev en utregning på framtidige utbetalinger fra en uavhengig rådgiver

* Se nøye på anslagene til avkastningen i den nye ordningen

* Se nøye på forutsetningene som ligger til grunn for alle utregningene

* Krev forhandling og at det settes sammen en partssammensatt gruppe

* Krev at det settes av tilstrekkelig med tid og at det regnes ut hvor mye hver enkelt ansatt vil få i pensjon.

* Hvis arbeidsgiver kan skifte pensjonsordning, krev kompensasjon for alle som taper på det