JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Akershus Universitetssykehus

Akershus Universitetssykehus

Jan Erik Østlie

– Ta farvel med foretaksmodellen nå!

Ahus-overlege og forfatter Eli Berg er bekymret for utviklingen i helsetjenesten i Norge. På en stor kvinnekonferanse i Bergen, arrangert av LO Stat, denne uka oppfordret hun politikere til å ta farvel med foretaksmodellen.07.03.2014
12:00
13.03.2014 07:47

nina.hanssen@lomedia.no

For et hundretalls kvinner fra ulike deler av fagbevegelsen og næringslivet holdt Eli Berg, som for tiden jobber ved Ahus, et engasjert innlegg om sykehuspolitikk i Norge og Skottland onsdag.

Eli Berg har vært lege i mer enn 40 år, 25 år som allmennpraktiker i en og samme befolkning.

– Gjennom de siste årene har jeg sett hvordan markedsomgjøringer av offentlige virksomheter og ditto omstillinger i arbeidslivet har hatt negativ innvirkning på helsa for mange personer, sa hun. Og viste blant annet til omstillinger som da Televerket ble til Telenor, Postverket til Posten og Bring, NSB til en rekke firmaer.

Da hun kom til Ahus i 2006, startet hun et prosjekt hvor hun fulgte 80 pleiere og overleger fra 11 like enheter i sykehuset i 4 år - i tiden før, under og etter innflytting i nytt sykehus.

Nå har hun også gitt ut boka «På helsa løs - økonomifokuset i norske sykehus» - om erfaringene fra dette prosjektet.

Enormt press

Hun ble overrasket over presset kollegaene ble utsatt for.

– De skulle også drive det gamle sykehuset – uten å sette inn vikarer. Og i innflyttingsfasen reduserte de sykepleierstaben med 200 personer, istedet for å ha en pukkel-investering. Jeg ble veldig overrasket over hvor inngripende NPM-tenkningen var for alt fra arkitektonisk utforming, til digitalisering av arbeidshverdagen og til organiseringen av de ansatte i det nye sykehuset, sa hun.

Eli Berg liker dårlig NPM-tekningen.

– Det var feil fokus, ved at det hele tiden var et mas om inntjening, om å løpe stadig fortere, noe som for mange ble meningsløst og demotiverende, forteller hun.

Stammespråk som forhekser

I boka forteller hun også om den østerikske filosofen Ludvig Wittgenstein, som har skrevet om hvordan «språket forhekser forstanden», altså hvordan ord skaper virkelighet.

– Helseforetaksreformen bidro til et helt nytt og fremmed vokabular i sykehusene. Jeg har funnet flere eksempler på nyord som forhekser, og som blir brukt i sykehuskorridorene. Blant annet ordet produksjon. Ikke sjelden hører hun dialoger som:

«Du, jeg må løpe videre. Jeg må være i produksjonen, vet du.»

Eller: «Det blir smått med forskning for tiden. Vi må alle være i produksjonen».

Nylig leste Eli et brev på intranettet til pleier og leger på Ahus er det sto:

«Klinisk handlingsplan er konkretisering av tiltak for å komme ned på riktig styringsfart i løpet av 2014».

Hun er bekymret for utviklingen.

– Konkurranse, mistillit, økonomifokus og lojalitet til ledelsen i stedet for til pasienter og kolleger ligger innebygd i foretakstenkningen. New Public Management (NPM) har vist seg lite egnet som verktøy for organisering og ledelse av offentlig sektor, inklusive helsetjenesten, slår hun fast.

Se til Skottland

For å hente inspirasjon for en bedre modell for sykehusdrift, har Eli berg besøkt Skottland.

Der har myndighetene tatt grep som hun mener norske politikere kan lære av.

– Det første skottene gjorde da de fikk indre selvstyre i 1999, var å fjerne konkurranse om helsekronene og innsatsstyrt finansiering. I 2004 tok skottene et endelig farvel med markedstenkningen i helsetjenesten og innførte en forvaltningsmodell med rammefinansiering og ikke lenger helseforetak og innsatsstyrt finansiering, forteller hun. Selv var hun med på en delegasjonsreise med kolleger til Skottland i 2013 som gjorde inntrykk.

Skottland er delt inn i 14 helsedistrikter med hvert sitt helsestyre, felles for primærhelsetjenesten og sykehusene, noe som hindrer økonomisk svarteper-spill mellom nivåene.

- I tillegg har skottene 8 nasjonale styrer, som har ansvaret for ambulansetjeneste, AMK, ventelister, videre- og etterutdanning, osv. I styrene sitter demokratisk valgte representanter for befolkningen, representanter for helseprofesjonene og noen utpekt fra helseministeriet, forteller hun. Her finnes det heller ikke noen outsorcing av tjenestene lenger. Det var særlig resultatene etter denne omstillingen hun var imponert over.

Færre døde

– Skottene har oppnådd en ikke uvesentlig nedgang i dødelighet i sykehus (12,5 %) etter at de la om til en forvaltningsmodell i stedet for å «leke butikk». Sykehusinfeksjoner er redusert, og ventetidene er gått ned. Målene for forebyggende helsetiltak for befolkningen er nådd, forteller hun. Men best av alt synes hun det var å oppleve at helsepersonell har fått tilbake en faglig glød og et engasjement som var i ferd med å forvitre i foretaksmodellen.

- Dette viser at det fins alternative måter å drive helsetjenesten på. Vi må ikke fortsette med foretaksmodellen vi har i Norge i dag. Skottene viser oss en offentlig forvaltningstjeneste som bygger på tillit og samarbeid, ikke på mistillit og konkurranse. Motsatsen er svensk offentlig sektor. Vi må komme en slik utvikling i forkjøpet, sier hun.

Helsetjenesteaksjonen

Eli Berg håper flere leger og helsepersonell engasjerer seg i dette.

Nå har også helsetjenesteaksjonen startet som et initiativ fra 10 leger fra ulike deler av landet, både fra sykehus og kommunehelsetjenesten. Det er etter hvert mange som følger med på www.helsetjenesteaksjonen.no

Skottene har vist oss at en offentlig forvaltningstjeneste som bygger på tillit og samarbeid, ikke på mistillit og konkurranse, er mulig. Fjern foretaksmodellen i helsesektoren!

Eli Berg

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
07.03.2014
12:00
13.03.2014 07:47Mest lest

Hanna Skotheim

Kaisa om å være fattig i Norge: – Vi må se på lønningene til folk

ADVARER: Rafal Janeczeks liv ble snudd på hodet etter tiden som ansatt i bemanningsfirmaet Kranfører AS. Nå håper han andre arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

ADVARER: Rafal Janeczeks liv ble snudd på hodet etter tiden som ansatt i bemanningsfirmaet Kranfører AS. Nå håper han andre arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

Håvard Sæbø

Da Rafal (33) begynte å kreve lønn mellom oppdrag, ble jobben et mareritt

Telefonbetjenter blir trakassert at kunder.

Telefonbetjenter blir trakassert at kunder.

Illustrasjonsfoto: Motortion/Colourbox

Telefonbetjenter blir drapstruet på jobb. Her forteller tre ansatte sine historier

Det er ikke alle dokumenter fra Stortinget som kommer til å bli med hjem til Hamar når Karin Andersen avslutter sitt 24 år lange liv som stortingsrepresentant.

Det er ikke alle dokumenter fra Stortinget som kommer til å bli med hjem til Hamar når Karin Andersen avslutter sitt 24 år lange liv som stortingsrepresentant.

Torgny Hasås

Etter 24 år mistet SVs Karin Andersen plassen sin på Stortinget: – Jeg har veldig mye ugjort i politikken

Sverre Myrli har formelt bedt Europautvalget sørge for at implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke legges på is.

Sverre Myrli har formelt bedt Europautvalget sørge for at implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke legges på is.

Helge Rønning Birkelund

Arbeiderpartiet har formelt bedt regjeringen utsette jernbanepakke fire

NESTEN PARKERT FOR GODT: Yngve Hovland (52) ble hardt skadet på jobb i fengselet. Sykkelen holder ham oppe på fritida.

NESTEN PARKERT FOR GODT: Yngve Hovland (52) ble hardt skadet på jobb i fengselet. Sykkelen holder ham oppe på fritida.

Eivind Senneset

Først to år etter, er yrkesskaden til Yngve godkjent av Nav

ULOVLIG PRAKSIS: Unibuss må betale 5000 kroner til Ruter dersom sjåfører bryter mobiltelefonreglementet til Ruter, men Oslo tingrett mener Unibuss sin praksis med å la sjåførene selv betale den «boten» er ulovlig.

ULOVLIG PRAKSIS: Unibuss må betale 5000 kroner til Ruter dersom sjåfører bryter mobiltelefonreglementet til Ruter, men Oslo tingrett mener Unibuss sin praksis med å la sjåførene selv betale den «boten» er ulovlig.

Roy Ervin Solstad

Bussjåfør ble bøtelagt for mobilbruk, men nektet å betale. Nå har han vunnet i retten

HÅP: – Jeg er glad fordi vi nå kan få endret lovverket. Nå er det flertall på Stortinget for å få vekk karenstiden. Det er flertall for at syke og skadde mennesker kan få beholde inntekten sin, arbeidsavklaringspenger, helt fram til de er ferdig avklart i Nav og helsevesenet, sier Elisabeth Thoresen, som leder AAP-aksjonen.

HÅP: – Jeg er glad fordi vi nå kan få endret lovverket. Nå er det flertall på Stortinget for å få vekk karenstiden. Det er flertall for at syke og skadde mennesker kan få beholde inntekten sin, arbeidsavklaringspenger, helt fram til de er ferdig avklart i Nav og helsevesenet, sier Elisabeth Thoresen, som leder AAP-aksjonen.

Jan-Erik Østlie

AAP-generalen øyner håp om bedre forhold for syke og skadde i norsk arbeidsliv

Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten har mer kvelds- og nattarbeid enn andre yrkesgrupper, ifølge arbeidslivsbarometeret til YS.

Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten har mer kvelds- og nattarbeid enn andre yrkesgrupper, ifølge arbeidslivsbarometeret til YS.

Tri Nguyen Dinh

Vi jobber mer kveld, natt og helg enn før. Disse bransjene skiller seg ut

DRØMME-STATSRÅDER: Trine Lise Sundnes (Ap), Terje Aasland (Ap), Freddy Øvstegård (SV), Mona Fagerås (SV) , Arne Nævra (SV) og Sverre Myrli (Ap) er blant politikerne forbundene peker på som sine favoritter.

DRØMME-STATSRÅDER: Trine Lise Sundnes (Ap), Terje Aasland (Ap), Freddy Øvstegård (SV), Mona Fagerås (SV) , Arne Nævra (SV) og Sverre Myrli (Ap) er blant politikerne forbundene peker på som sine favoritter.

Bakgrunnsfoto: Erlend Angelo

Her er LO-forbundenes ønske-statsråder

Leif Martin Kirknes

LOs tre mektigste krever at Støre endrer loven

– Det er sånn at vedtak som er fattet i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at en gjennomfører, sier Erna Solberg.

– Det er sånn at vedtak som er fattet i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at en gjennomfører, sier Erna Solberg.

Tormod Ytrehus

Solberg om EUs fjerde jernbanepakke: – Tradisjon for å gjennomføre stortingsvedtak

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad innrømmer at han aktivt prøvde å unngå skatt på statsrådsbolig.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad innrømmer at han aktivt prøvde å unngå skatt på statsrådsbolig.

Jan-Erik Østlie

Ropstad innrømmer at han prøvde å unngå skatt på pendlerleilighet

Kommentar

Erna Solberg vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering, skriver Kjell Werner.

Erna Solberg vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering, skriver Kjell Werner.

Jan-Erik Østlie

«Erna vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering»

BEMANNINGSBYRÅ: – Bemanningsbyrået har ødelagt livet mitt, sier Rafal Janeczeks om tiden som ansatt i Kranfører AS. Han håper arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

BEMANNINGSBYRÅ: – Bemanningsbyrået har ødelagt livet mitt, sier Rafal Janeczeks om tiden som ansatt i Kranfører AS. Han håper arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

Håvard Sæbø

Kranfører Rafals historie ryster politikere. Dette vil de gjøre med bemanningsbyråene

Kommentar

Statsministerens kontor, med Erna Solberg i spissen, har et medansvar i Ropstad-saken, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Statsministerens kontor, med Erna Solberg i spissen, har et medansvar i Ropstad-saken, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Jan-Erik Østlie

«Det tar seg ikke pent ut når Erna Solberg toer sine hender i Ropstad-saken»

LÅGAST PÅ PRIS: App-selskapet Intercab/Ridel danka ut konkurrentane i anbodet om å køyre skoleelevar og funksjonshemma i Agder.

LÅGAST PÅ PRIS: App-selskapet Intercab/Ridel danka ut konkurrentane i anbodet om å køyre skoleelevar og funksjonshemma i Agder.

Tormod Ytrehus

App-selskap vann konkurranse om å køyre taxi for kommunen

TRAPPER OPP: LO Stat trapper opp kulturstreiken med 121 nye streikende neste uke.

TRAPPER OPP: LO Stat trapper opp kulturstreiken med 121 nye streikende neste uke.

Anders Hauge-Eltvik

Kulturstreiken for rettferdig pensjon trappes opp. Se oversikten her

Kommentar

Fagforbundets leder Mette Nord kan glede seg over at Stendi ikke anker hovedspørsmålet i Borgarting lagmannsretts dom.

Fagforbundets leder Mette Nord kan glede seg over at Stendi ikke anker hovedspørsmålet i Borgarting lagmannsretts dom.

Jan-Erik Østlie

«Stendi har krøpet til korset. Det er en seier for fagbevegelsen», skriver Kjell Werner

Leif Martin Kirknes

Støre vil ikke ha samarbeidsavtale med Rødt


Flere saker