JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Seniorpolitikk

Bedriftene har ingen plan for å beholde ansatte over 55

Arbeidslivet trenger folk, men eldre arbeidstakere forsvinner ut i stort monn, viser en undersøkelse i regi av Senter for Seniorpilitikk.
Arbeidsgiverne må bli flinkere til å beholde kompetansen de allerede har, mener Kari Østerud, direktør ved Senter for seniorpolitikk.

Arbeidsgiverne må bli flinkere til å beholde kompetansen de allerede har, mener Kari Østerud, direktør ved Senter for seniorpolitikk.

Nina Hanssen

nina.hanssen@lomedia.no

– Aldersdiskriminering er den siste akseptable formen for diskriminering i Norge, sa Linked In-profil og foredragsholder Fredrik Fornes, da han innledet på et frokostseminar med 1000 fysiske og digitale deltakere arrangert av Senter for Seniorpolitikk (SSP) denne uka.

1200 ledere svart på en undersøkelse i regi av SSP om hvordan de rekrutterer og beholder eldre arbeidstakere. Statistikken viser at arbeidslivet skriker etter folk.

Likevel har ikke virksomhetene noen plan for å beholde arbeidstakere over 55.

Mange seniorer forsvinner tidlig ut av arbeidslivet og ifølge direktør Kari Østerud kan det se ut som flere eldre kvinner enn menn forlater yrkene sine. Det finnes imidlertid ikke dokumentasjon på hva dette skyldes.

Unge må engasjere seg i seniorpolitikk

LinkedIn-ekspert Fredrik Fornes fortalte om sin egen 57-årige mor med lang yrkeskompetanse, og 30 års erfaring fra trykkeribransjen, som nå har gitt opp å søke ny jobb.

Han understreket samtidig at han ikke kjemper kampen for sin mor, men for sin egen generasjon og de som kommer etter.

Fredrik Fornes, foredragsholder og Linked In-ekspert.

Fredrik Fornes, foredragsholder og Linked In-ekspert.

Nina Hanssen

Han viste mange eksempler på stillingsannonser der ungt miljø blir trukket fram som et gode på lik linje med lønns- og arbeidsvilkår.

– Dessverre forteller rekrutterere meg at kundene bestiller unge mennesker, og da må rekruttererne finne ut hvordan de skal avslå eldre kvalifiserte søkere framfor å lete etter den beste kandidaten. Her bør rekrutteringsprosessen bli mye bedre, sa han.

Fornes berømmet SSP for å ha satt dette på dagsorden.

– «Alderisme» er fordommer, tanker og følelser mot eldre som mange begynner å snakke om nå. Men få snakker høyt om aldersdiskrimineringen som pågår, sa han.

Aktuelt: Så lenge må du jobbe før du kan gå av med pensjon

Snakk om «stayerne»

Nina Melsom, NHO-direktør for arbeidsliv og tariff, understreket også dette i sin innledning.

– Vi må begynne å snakke om stayerne, de som holder ut lenge, og sørge for at de blir lenger. Et spørsmål å stille før de går av er: «Kunne du tenke deg å jobbe et år tid?», sa hun.

Nina Melsom, direktør for arbeidsliv og tariff i NHO.

Nina Melsom, direktør for arbeidsliv og tariff i NHO.

Nina Hanssen

Hun synes det for dårlig at bare 1 av 5 bedrifter sier de har mål om økt aldersgrense på sin arbeidsplass.

Og trekker fram Jotun, som har jobbet systematisk med dette. De har nå økt gjennomsnittlig avgangsalder fra 64 til 68 år i bedriften.

– Vi trenger slike gode eksempler på at det er bra og lønner seg å satse på seniorene, sa hun og understreket at dette er noe partene i arbeidslivet tar på alvor.

Melsom mener at det å ta i bruk kunstig intelligens på en fornuftig måte i rekrutteringsprosessen også kunne være et bra hjelpemiddel.

– KI kan gjøre matcher ut fra behov og da slipper vi i alle fall den prosessen med at kundene etterspør feil folk og de som søker ikke blir diskriminert for alder, sa hun.

Melsom delte også NHOs ti råd til arbeidsgivere om hvordan de kan inkludere flere (se faktaboks). 

Seniorpolitikk: John Magne fikk problemer med synet. Da lagde bedriften en ny stilling til han

Traff en nerve

SSB-direktør Kari Østerud mener de har truffet en nerve da de arrangerte samlingen.

– Jeg tror mange eldre arbeidstakere føler seg oversett og ignorert, og at de ikke blir satset på, sier hun.

Men Østerud tror også at mange arbeidsgivere nå er litt desperat etter å få tak i folk med den rette kompetansen.

– Vi prøver å tette dette gapet, sier hun.

Østerud håper at mange arbeidsgivere kan få seg en vekker og også blir flinkere til å beholde kompetansen de allerede har.

– Men jeg tror også det er et stort potensial på både kompetanse og ressurser hvis arbeidsgivere rekrutterer folk i høyere aldersgrupper. Det er både lurt og det lønner seg å ha et mangfoldig arbeidsmiljø, sier hun.

Helse og pensjonsalder: De eldste arbeidstakerne blir faktisk friskere

LOs tillitsvalgte må på banen

Østerud sier at SSP har et godt samarbeid med både NHO og LO, og skulle ønske at flere tillitsvalgte tok opp dette temaet på egen arbeidsplass.

– Jeg tror det er mange eldre arbeidstakere som føler seg litt glemt av fagforeningen sin, sa hun, og legger til at hun er fullt klar over at LO også har mange andre ting på tallerkenene sine som lønnsforhandlinger, pensjon og AFP.

– LOs tillitsvalgte er ofte inkludert i rekrutterings- og intervjurunder og vet hva som skjer på arbeidsplassen. Så her tenker jeg det er viktig å sørge for de tillitsvalgte får opplæring i disse spørsmålene. Vi vet at det skjer aldersdiskriminering mange steder og dette kunne være et sånt område som lokale tillitsvalgte kunne bruke mer tid på, sier hun.

Østerud sier at også trepartsamarbeidet er en kritisk suksessfaktor som kunne blitt brukt for å få bukt med aldersdiskrimineringen.

– Vi står foran et historisk skifte, der vi blir flere eldre og mange jobber lenger. Demografien kommer som et tog og det får vi ikke stoppet, så det er bare å ta innover seg, sa Kari Østerud.

10 anbefalinger for å få flere seniorer i arbeid

1. Kartlegg de ansattes alder og vurder hva det betyr for bedriften

2. Identifiser hindre og tiltak for å få ansatte til å jobbe lenger

3. Baser holdninger til seniorer på kunnskap – ikke på myter

4. Jobb aktivt for å unngå en kultur for tidlig pensjonering

5. Sett mål om økt avgangsalder og sørg for at målene forankres og kommuniseres

6. Vis at bedrifter anerkjenner og verdsetter seniorers kompetanse. Spør: Kunne du jobbe et ekstra år?

7. Inkluder seniorer i virksomhetens planer og kompetanseutvikling

8. Bruk medarbeidersamtale aktivt i god tid før pensjonsalder

9. Sørg for at personalpolitikken speiler at kompetanse er viktigere enn alder

10. Inkluder seniorer i ansettelsesprosess fra annonse til ansettelse

Kilde: NHO

Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

10 anbefalinger for å få flere seniorer i arbeid

1. Kartlegg de ansattes alder og vurder hva det betyr for bedriften

2. Identifiser hindre og tiltak for å få ansatte til å jobbe lenger

3. Baser holdninger til seniorer på kunnskap – ikke på myter

4. Jobb aktivt for å unngå en kultur for tidlig pensjonering

5. Sett mål om økt avgangsalder og sørg for at målene forankres og kommuniseres

6. Vis at bedrifter anerkjenner og verdsetter seniorers kompetanse. Spør: Kunne du jobbe et ekstra år?

7. Inkluder seniorer i virksomhetens planer og kompetanseutvikling

8. Bruk medarbeidersamtale aktivt i god tid før pensjonsalder

9. Sørg for at personalpolitikken speiler at kompetanse er viktigere enn alder

10. Inkluder seniorer i ansettelsesprosess fra annonse til ansettelse

Kilde: NHO