JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Brennende innlegg om mye og mangt

Det ble mange og flammende innlegg under debatten om NTLs prinsipp- og handlingsprogram. Her er et utvalg fra tirsdag ettermiddag.
STOPPE VOLD: Ubah Aden oppfordrer NTL til å jobbe systematisk mot kjønnsbasert vold, og mener voksenopplæringen er viktige for å komme samfunnsproblemet til livs.

STOPPE VOLD: Ubah Aden oppfordrer NTL til å jobbe systematisk mot kjønnsbasert vold, og mener voksenopplæringen er viktige for å komme samfunnsproblemet til livs.

Nina Hanssen

nina.hanssen@lomedia.no

Delegat Ubah Aden holdt et flammende innlegg der hun minnet NTLs landsmøte om at kjønnsbasert vold er et av de mest utbredte menneskerettighetsbruddene i verden og et alvorlig folkehelseproblem.

Ifølge Aden opplever én av tre kvinner i verden opplever en eller annen form for vold og overgrep i løpet av livet.

– Dette undergraver ofrenes helse, verdighet, sikkerhet og autonomi. Og forblir innhyllet i en jævla taushetskultur. Derfor er vold mot nære relasjoner et kostbart samfunnsproblem, sa hun, og unnskyldte den sterke ordbruken.

Flerkulturelle overrepresentert

Aden, som i tillegg til å være NTL-er også er lokalpolitiker i Oslo, er også bekymra over utviklingen der personer med flerkulturell bakgrunn er overrepresentert på krisesentrene og også overrepresentert i partnerdrapssaker. Enten som offer eller gjerningsmann.

– Hvorfor skjer dette og hvordan kan vi forebygge at ingen liv går tapt og ingen utsettes for undertrykkelse og frihetsberøvelse, spurte hun landsmøtet.

Hun mener at det trengs mer kunnskap og kompetanse og mer handling på dette området. Aden er glad for den politikken som NTL er i ferd med å vedta på mangfold, integrering og likestilling, men minner om at dette også kreves implementering. Her mener hun NTL også bør styrke voksenopplæringens rolle i voldsbekjempelsen.

– Voksenopplæring er et enormt viktig opplæringssted, men det er noe som er blitt neglisjert mye og som har fått lite oppmerksomhet, sier hun, og legger til:

– Jeg vil at NTL løfter opp dette og synliggjør betydningen voksenopplæring har for å kunne oppnå målene våre, sa hun.

– Slå ring om frivilligheten

Over halvparten av befolkninga i Norge engasjerer seg i frivillig arbeid.

– Det gjør oss til verdensmestere i frivillighet, og det skal vi være stolte av. Men vi i NTL må sørge for å styrke frivillighetssentrene ytterligere, sa studieleder i NTL NTNU Jannicke Eriksen.

Hun var glad for at det i forslag til statsbudsjett ble foreslått 2 milliarder kroner til frivillige organisasjoner i form av momskompensasjon, men mener det er viktig å styrke frivillighetssentralene ytterligere.

– Det er ønskelig at NTL arbeider for bedre koordinering og tilgjengelighet, samt sikrer videreføring av støtteordninger innenfor frivilligheten, sa hun.

 

– Vi må aldri slippe kampen for faste hele stillinger

Seniorrådgiver Elisabeth Goffeng fra NTL forskningsinstitutter hadde et engasjert innlegg om viktigheten at NTL holder fanen høyt og støtter regjeringen som ønsker å begrense muligheten til å ansette midlertidig.

– Det er oppsiktsvekkende hvis fagbevegelsen ikke følger opp og støtter dette ved å rette søkelyset mot at kortvarige midlertidige ansettelseskontrakter, sa hun, som er delegat fra NTL Forskningsinstitutter.

Hun minnet landsmøtet om at midlertidighet svekker retten til sykepenger ved sykdom, og at når arbeidsgiver benytter midlertidige og tilstrekkelig korte kontrakter får den ansatte ikke rett til sykepenger i ansettelsesperioden.

Elisabeth Goffeng, NTL Forskningsinstitutter.

Elisabeth Goffeng, NTL Forskningsinstitutter.

Nina Hanssen

Uforutsigbart med midlertidighet

Goffeng mener det er viktig at fagbevegelsen synliggjør sitt engasjement for hele faste stillinger som er viktig også for arbeidsmiljøet.

– I tillegg gir kortvarige midlertidige ansettelsesforhold det vanskeligere å etablere seg på boligmarkedet, fordi bankene er restriktive med å gi lån til arbeidstakere med slike ansettelsesbetingelser, eller lånebetingelsene kan bli dårligere, advarte hun.

– Det er avgjørende viktig at både NTL og resten av fagbevegelsen støtter opp under arbeidet med å begrense muligheten til å anvende kortvarige, midlertidig kontrakter i tillegg til å se på mulighet til å innføre en minimumslengde på kontrakter, sa hun.

– Bekymret for at studentøkonomi skaper klasseskille

Hedvig Kiil Bøhmer fra NTL-studentene i Bergen er bekymret for studentenes økonomi, som er forverret de siste årene. Hun er selv takknemlig for at hun ble engasjert i NTL Ung og tok ordet på landsmøtet i dag, der hun understreket at mange studenter lever under vanskelige forhold nå.

– Studenter får utbetalt rundt 129.000 kroneri året og det er ikke mye. Svært mange av oss som ikke har foreldre som kan bistå med boligstøtte, sliter med økonomien nå. Bolig er dyrt og prisveksten tærer på lånet vårt.

Hedvig Kiil Bøhmer, NTL-student.

Hedvig Kiil Bøhmer, NTL-student.

Nina Hanssen

Skaper klasseskille

Mange tar opp forbrukslån eller er nødt til å ta jobb ved siden av studiene, forteller hun. Dette skaper økt skille mellom de som er privilegert og får hjelp hjemmefra og kan studere på heltid og oss andre.

– Jeg er bekymret for at dette vil skape et gap mellom de som har penger og de som ikke har. Hva skal vi gjøre? Skru ned varmen og bruke mindre strøm eller kutte ut mat? Jeg mener studentene er en gruppe som er blitt nedprioritert og dette må vi gjøre noe med, sier Bøhmer som opprinnelig organisert i HK fra en tidligere jobb, og ble med i NTL etter å ha blitt invitert til NTL Ung-konferansen.

– Rammer barnehagene ved studiestedene

Leder av NTL Studentsamskipnadene Synnøve Bakken minnet om at regjeringa har gjort endringer i Lov om barnehager, fra 1. januar 2023, som sier at barnehager med 30 eller flere barn skal være egne rettssubjekt.

– Det vil si egne AS, med styrer, daglig leder, ansatte, tariffavtaler med tilhørende særavtaler, hele greia.

Målet er å ramme velferdsprofitører som henter ut overskudd. Utfordringen er at loven er innretta så bredt at den også rammer ideelle barnehager, og studentsamskipnadenes barnehager, fortalte hun.

Noe som betyr at studentsamskipnadene må skille ut opptil 35 barnehager i nye AS for å sikre at eieren som faktisk er studentene selv, ikke pakker profitten i lomma.

– Vi er enige i intensjonen i loven. Vi vil ikke ha velferdsprofitører i barnehagen, men her må Studentsamskipnadene få unntak, sa hun.

Bakken mener denne lovendringa vil koste studentene altfor mye.

Synnøve Bakken, NTL Studentsamskipnader.

Synnøve Bakken, NTL Studentsamskipnader.

Nina Hanssen

– Skroter velferden til studentene

– Vi må aldri glemme at overskuddet i samskipnadene går tilbake til studentene. Ikke i lomma til en investor, sa hun.

Hun er bekymret for at regjeringa nå skroter velferden til studenter med barn i studentbarnehage. Ifølge Bakken er studentbarnehagene spesialister på studiehverdagen med lengre åpningstid, eksamensgaranti, og andre tjenester.

– Eksamensgaranti betyr at hvis ungen din er syk på eksamensdagen, så kommer noen fra barnehagen hjem til deg og passer ungen så du får tatt eksamen. Det er sant! Vi gjør det, sa hun.

Hun er derfor overrasket over at modellen som innføres 1. januar kommer med de rødgrønne partiene i spissen.

– Det her kan ikke godtas fra partier som skal være på vår side. Modellen blir for enkel – den rammer ikke bare de kommersielle aktørene, men også oss som må anses som ideelle, sa hun.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse