JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
FORSVAR: En maritim satsing er blant hovedgrepene Forsvarskommisjonen foreslår.

FORSVAR: En maritim satsing er blant hovedgrepene Forsvarskommisjonen foreslår.

Forsvaret

Forsvarskommisjonen anbefaler et kjempeløft for å sikre Forsvaret

30 milliarder kroner mer nå, 40 milliarder ekstra årlig i ti år og 10 milliarder til etter dét.03.05.2023
10:35
03.05.2023 13:07

anders@lomedia.no

Forsvarskommisjonen leverte sin rapport til Forsvarsministeren onsdag, og den fastslår at Forsvaret trenger et enormt løft for å kunne sikre Norge.

Dette er den første forsvarskommisjonen siden 1990, og som den skriver i rapporten:

«Mens Forsvarskommisjonen av 1990 kunne legge et grunnlag for nedrustning, er hovedbudskapet fra forsvarskommisjonen av 2021 at tiden igjen dessverre gjør det nødvendig med en betydelig oppbygging av landets forsvarsevne. Dette må skje i nært samspill med det sivile samfunn og med våre allierte.»

Må sette av store summer

Kommisjonen indikerer hva den mener må til av penger for å gjennomføre det nødvendige løftet:

• Forsvarsbudsjettet må økes med 30 milliarder årlig fram til 2026

• Fra 2029 anbefaler de ytterligere 40 milliarder kroner årlig i en tiårig ekstrabevilgning til et helhetlig løft av Forsvaret og maritime tiltak.

• Etter denne tiårsperioden ser kommisjonen for seg en permanent heving av forsvarsbudsjettet på 10 milliarder kroner.

Kommisjonen anbefaler et bredt politisk forlik om et slikt løft.

«Dersom det politiske Norge ikke kommer til enighet om en avtale av en slik størrelsesorden vil varianter av en videreføring av gjeldende økonomiske og kvalitative ambisjon for Forsvarets utvikling være det reelle alternativet. Et slikt ambisjonsnivå vil verken møte alvoret eller i nødvendig grad styrke evnen til å ta større ansvar for egen sikkerhet.», skriver kommisjonen i sin avslutning.

Forsvaret lekker personell og kompetanse: – Vi blir dårligere til å forsvare oss

En rekke tiltak 

Anbefalingene av hvilke tiltak som må settes inn, sammenfattes av kommisjonen i disse punktene.

• Styrking av forsvarsøkonomien.

• Styrking av styring, ledelse og ressursbruk.

• Styrking av Forsvarets egenevne.

• Styrking av totalforsvaret og det sivil-militære samarbeidet.

• Styrking av alliert og internasjonalt samarbeid.

De mer konkrete forslagene går på å umiddelbare tiltak for å styrke forsvarsevnen, å ha en nasjonal maritim satsing, et helhetlig personell- og kompetanseløft, revitalisering av totalforsvaret og forsterke samarbeidet med allierte, som Nato, USA og EU.

LO Stat-lederen: – Det er alvor nå

Forsvarskommisjonen ble ledet av Knut Storberget, og LOs representant i arbeidet har vært LO Stat-leder Egil André Aas.

Han er tidligere leder av Norges offisers- og spesialistforbund og er tidligere offiser.

Han fastslår at det kreves mye penger for å få den nødvendige styrkingen av Forsvaret.

– Forsvaret har vært underfinansiert over mange år. Det er underbemannet, og har altfor liten utholdenhet. Vi er for sårbare i den alvorlige situasjonen Europa befinner seg i. Vi er og blir avhengig av allierte, men vi må styrke vår egen evne til å forsvare egne og allierte interesser. Derfor har vi anbefalt et samlet, kraftig løft for forsvaret av Norge, med særlig vekt på det militære forsvaret, forklarer Aas, og peker på at det må et bredest mulig politisk forlik til for dette.

Han mener rapporten fra kommisjonen er et faglig solid arbeid, og politisk overbevisende.

– Jeg håper og tror at den vil bidra til en grundig debatt, og til en større forståelse for hvor kritisk situasjonen er. Vårt overordnede budskap er enkelt: Det er alvor nå. Den sikkerhetspolitiske situasjonen, og den tilstanden forsvaret av Norge befinner seg i, er alvorlig. Den krever at det tas kraftige tak.

Trenger flere folk

Kommisjonen har arbeidet i halvannet år, og rapporten er et av flere innspill til det forestående arbeidet med en ny langtidsplan for forsvarssektoren.

Aas trekker fram personelldimensjonen som noe han har vært opptatt av.

– Ja, vi må styrke Forsvaret, men det nytter ikke med nok penger til mer materiell hvis vi ikke har tilstrekkelig med folk. Vi må ha mer personell med riktig kompetanse på rett sted, til rett tid. Allerede, før en opptrapping, er Forsvaret altfor tynt besatt. Det må umiddelbart tas inn flere ved skolene, vi må ha flere ved avdelingene, og vi må beholde de vi har. Da må vi også betale det kompetanse koster, inklusive pensjon, påpeker han.

Han trekker fram at kommisjonen anbefaler en økning av personellet i Forsvaret på 20 prosent, noe som betyr rundt 4000 tilsatte, uspesifisert fordelt på militære og sivile.

– Det siste er viktig. Forsvaret handler ikke bare om militært personell. Vi vil trenge sivilt tilsatte både i daglig drift og under krise og krig. Samtidig er vi helt avhengig av sivilsamfunnet, og vi tar til orde for å styrke totalforsvaret.

FORSLAG: LO Stat-leder og kommisjonsmedlem Egil André Aas påpeker at det ikke hjelper å bruke mye penger på nytt utstyr, om man ikke har nok folk i Forsvaret.

FORSLAG: LO Stat-leder og kommisjonsmedlem Egil André Aas påpeker at det ikke hjelper å bruke mye penger på nytt utstyr, om man ikke har nok folk i Forsvaret.

Ole Palmstrøm

Internasjonale muligheter

Aas peker på at Finland og Sveriges Nato-medlemskap gir nye og store muligheter for et forsvarssamarbeid innad i Nato-alliansen.

– Mye skjer allerede, og mye mer er mulig. Vi er små land, vi trenger hverandre, og et sterkere Norden vil styrke både vår egen sikkerhet og alliansen, sier han.

Et annet viktig punkt i kommisjonens rapport er en maritim satsing.

– Vi er en maritim nasjon, og vi er en kyststat. Størstedelen av befolkningen bor langs kysten og en stor del av verdiskapinga skjer på det maritime området. Dette må klare å forsvare. Derfor må vi særlig styrke det kystnære forsvaret, og det må skje med bidrag fra hele Forsvaret, og fra totalforsvaret, sier han.

Det legges også opp til en betydelig styrking av Hæren i forslaget, og kommisjonen foreslår en ny brigade i Sør-Norge, flere stridsvogner og egne helikoptre.

– Vi må ta inn over oss at det allierte landterritoriet i Arktis nå blir vesentlig større, og at Sverige og Finland har sitt hovedfokus mot Østersjø-regionen. Det er derfor enda viktigere at Norge har kontroll i nordområdene, og i alle domener. Forsvaret av Finnmark kan bli en alliert oppgave, men først og fremst er den fortsatt nasjonal, sier Aas.

Politiske spørsmål

Forsvarskommisjonen var bredt sammensatt, med både fagpersoner og politikere fra Rødt til Frp.

– Vi kan ikke vente full forsvarspolitisk enighet med en slik bredde, men det er en klar styrke at samtlige medlemmer har stilt seg bak behovet for en betydelig styrking av et nasjonalt forsvar. Og det er unison støtte for styrket beredskap, sier han.

Som representant fra LO, skryter han av innspillene fra forbundene i Forsvaret, NOF, NTL Forsvar og Fellesforbundet, samt LO selv.

– Det kom gode innspill fra alle de ansattes organisasjoner, også fra BFO og Parat Forsvaret, noe som har styrket resultatet. Nå er det opp til både regjeringa, og organisasjonen, å få politisk gjennomslag for de faglige anbefalingene, sier han.

03.05.2023
10:35
03.05.2023 13:07Mest lest

Anne Myklebust Odland

Mor ble innlagt i psykisk helsevern. Da flyttet barnevernet inn til far og babyen

Allmenngjorde minstelønna: Ulovleg for arbeidsgivarar å betale mindre lønn eller gi dårlegare arbeidsvilkår.

Allmenngjorde minstelønna: Ulovleg for arbeidsgivarar å betale mindre lønn eller gi dårlegare arbeidsvilkår.

Colourbox

Lønnshopp før sommarferien: Sjekk den nye minstelønna i ni bransjar

Debatt

Det har vært fantastisk å være Norge lenge. De som har argumentert for at det er lurt for et lite land å ha en egen valuta, har hatt vind i seilene. Men regningen for en fest kommer alltid, skriver Kjetil Staalesen.

Det har vært fantastisk å være Norge lenge. De som har argumentert for at det er lurt for et lite land å ha en egen valuta, har hatt vind i seilene. Men regningen for en fest kommer alltid, skriver Kjetil Staalesen.

Erlend Angelo

Regninga kommer, og den sendes rett til norske arbeidstakere og pensjonister

I dag er de enten 65, 63 eller 60 år, med en 85-årsregel som gir en mulighet til å gå av inntil tre år før aldersgrensen.

I dag er de enten 65, 63 eller 60 år, med en 85-årsregel som gir en mulighet til å gå av inntil tre år før aldersgrensen.

Colourbox

Pensjonen for 200.000 arbeidstakere i Norge på bordet

Kan det bli slutt på nattarbeid for butikkansatte? Det er blant spørsmålene et utvalg nedsatt av Stortinget skal vurdere.

Kan det bli slutt på nattarbeid for butikkansatte? Det er blant spørsmålene et utvalg nedsatt av Stortinget skal vurdere.

André Kjernsli

Butikkansatte jobber sene kvelder og netter. Nå kan det bli en endring

– Dette er en viktig seier for stillingsvernet og et seriøst arbeidsliv med faste ansettelser, sier faglig sekretær Joakim Gebhardt i Fellesforbundet. 

– Dette er en viktig seier for stillingsvernet og et seriøst arbeidsliv med faste ansettelser, sier faglig sekretær Joakim Gebhardt i Fellesforbundet. 

Alf Ragnar Olsen

Peab Asfalt sa opp 150 arbeidere. Nå har de trukket oppsigelsene

– Jeg håper tilsynsrapporten fører til endring, men usikker på om den gjør det i virkelighetene, sier Frid Melling Vågenes (f.v.). Her sammen med Robin Knutsen og Joakim Johnsen.

– Jeg håper tilsynsrapporten fører til endring, men usikker på om den gjør det i virkelighetene, sier Frid Melling Vågenes (f.v.). Her sammen med Robin Knutsen og Joakim Johnsen.

Leif Martin Kirknes

Sjefen sendte grove e-poster i fylla. Får kritikk fra Arbeidstilsynet

Anna Granqvist

Pensjonistene vil være med når de skal få mer penger. Se hva partiene svarer

Høyre og Frp er ett mandat unna rent flertall dersom denne målingen hadde vært et valgresultat.

Høyre og Frp er ett mandat unna rent flertall dersom denne målingen hadde vært et valgresultat.

Stian Lysberg Solum / NTB

Høyresida knuser de rødgrønne på ny måling

Erlend Angelo

Nå er norske Freia-ansatte bekymret

Hos Bilfinger i Porsgrunn har de ansatte tilgang til kantine. Men de som jobber på gulvet her, spiser helst i hallen.

Hos Bilfinger i Porsgrunn har de ansatte tilgang til kantine. Men de som jobber på gulvet her, spiser helst i hallen.

Sissel M. Rasmussen

Status og hierarki på jobb: Dette avslører matpausen om oss

Bare i Oslo, Viken og Vestfold har ni av ti bygningsarbeidere i bemanningsselskaper mistet jobben etter innføringen av forbud mot innleie fra bemanningsforetak for byggenæringen i Oslo-regionen.

Bare i Oslo, Viken og Vestfold har ni av ti bygningsarbeidere i bemanningsselskaper mistet jobben etter innføringen av forbud mot innleie fra bemanningsforetak for byggenæringen i Oslo-regionen.

Håvard Sæbø

1200 oppsagt i byggebransjen

Gruvearbeider og tidligere forbundsleder Anita Johansen mener valget ikke var rettferdig. Brede Edvardsen vant med et klart flertall - 124 mot 83 stemmer.

Gruvearbeider og tidligere forbundsleder Anita Johansen mener valget ikke var rettferdig. Brede Edvardsen vant med et klart flertall - 124 mot 83 stemmer.

Ylva Seiff Berge

Anita ble kasta som forbundsleder, men fikk aldri vite grunnen

Streik kan føre til fulle søppelkasser fra 14. juni.

Streik kan føre til fulle søppelkasser fra 14. juni.

Tina Brandt

Streik kan føre til søppelkaos neste uke

Høyre-lederen beskylder venstresiden for nærmest å bygge ned velferdsstaten Norge.

Høyre-lederen beskylder venstresiden for nærmest å bygge ned velferdsstaten Norge.

Frederik Ringnes / NTB

Erna Solbergs fem beste grunner for å stemme Høyre

Du kan ikke velge bort spisepausen i bytte mot tidligere fri.

Du kan ikke velge bort spisepausen i bytte mot tidligere fri.

Colorbox.com

Har jeg krav på betalt pause? Dette bør du vite om spisepausen

Beate Oma Dahle / NTB

Rødt krever krisepakke før sommerferien

Lønnsoppgjøret skulle gi en reallønnsforbedring. De nye pristallene viser at det kan bli vanskelig å nå.

Lønnsoppgjøret skulle gi en reallønnsforbedring. De nye pristallene viser at det kan bli vanskelig å nå.

Brian Cliff Olguin

Lønna spises opp av prisveksten

NTL gikk med underskudd i 2022 og forventer det samme i 2023. Hovedkasserer Elisabeth Steen sier de må passe på utgiftssiden, og øke inntektene.

NTL gikk med underskudd i 2022 og forventer det samme i 2023. Hovedkasserer Elisabeth Steen sier de må passe på utgiftssiden, og øke inntektene.

Ole Palmstrøm

Hovedkasserer: – Den økonomiske situasjonen i NTL er bekymringsfull

Asbjørn Jansen (18) har en god tone med lærer og barnevernspedagog Christian Dragøy mens de pakker vedsekker.

Asbjørn Jansen (18) har en god tone med lærer og barnevernspedagog Christian Dragøy mens de pakker vedsekker.

Hanna Skotheim

Denne skolen lager arbeidsfolk: – Vi har elever som hater ferie


Flere saker