JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Fra 1. juni trer den største arbeidstidsavtalen i staten i kraft

Det betyr mer forutsigbarhet for politiet.
Formålet med avtalen er å regulere arbeidstiden slik at politietaten kan sikre god beredskap og en effektiv og velfungerende polititjeneste. (Illustrasjonsfoto)

Formålet med avtalen er å regulere arbeidstiden slik at politietaten kan sikre god beredskap og en effektiv og velfungerende polititjeneste. (Illustrasjonsfoto)

Sissel M. Rasmussen

guro@lomedia.no

Den nye særavtalen om arbeidstidsbestemmelser for politiet (ATB) skal gjøre balansegangen mellom politiets ansatte og samfunnsoppdrag enda bedre.

Både arbeidsgiver og arbeidstakerforbundene er veldig fornøyde med resultatet.

– Vi er spesielt fornøyde med å ha ryddet bort en del uklarheter, blant annet avtaler som har vært vanskelige å forstå og dermed praktisert ulikt, forteller forhandlingsleder Frode Aarum i Politidirektoratet.

Godt samarbeid

Arbeidsgiver har sammen med Politiets Fellesforbund (PF), NTL Politiet og de andre har de kommet fram til en avtale de er stolte av.

Det var PF som i fjor sa opp avtalen, og gjorde at partene måtte samles. Etter omtrent 400 timer rundt forhandlingsbordet, var den klar.

Formålet med avtalen er å regulere arbeidstiden slik at politietaten kan sikre god beredskap og en effektiv og velfungerende polititjeneste.

Partene kan nå tilby større forutsigbarhet for ansattes arbeidstid, bedre vern og totalbelastning og felles forståelse av avtalen.

ATB-avtalen omfatter i dag rundt 14 500 ansatte i politiet.

Nestleder i NTL Politiet, Martin Alexander Simonsen, forteller at forhandlingene til tider var harde.

– Selv om forhandlingene har vært krevende, så opplever vi at de har vært ryddige og saklige, og også til tider morsomme. Vi har fått til et godt samarbeid sentralt, og det håper vi man også får til lokalt, sier han.

Ny særavtale om arbeidstidsbestemmelser for politiet (ATB)

• Benyttes i dag av om lag 14500 medarbeidere i politiet.

• Gjeldende avtale trådte i kraft fra 1.1.2018 og gjaldt fram til 31.12.2019. Den løp deretter videre for ett år av gangen så lenge ingen av partene sa den opp. Det er tre måneders gjensidig oppsigelsestid.

• Politiets Fellesforbund sa opp ATB til reforhandling i september 2023. Det ble enighet mellom partene om ny ATB-avtale i februar 2024. 

• Fokuset for fagforeningene har vært å styrke ansattes beskyttelse, forutsigbarhet og felles forståelse av avtalen.

• Formålet og intensjonen med avtalen er nå enda tydeligere rettet mot å ivareta ansattes vern.

• Enhver kursaktivitet som pålegges i tillegg til kurs, etter- og videreutdanning som godkjennes av ledelsen etter at arbeidstaker har søkt, ses nå på som arbeidstid og skal planlegges med ordinært 7,5 timer per dag og 37,5 timer per uke.

• Avtalen er nå utvidet til å inkludere også sjåfører ved PST og noen ledere som ikke lenger skal ha uregulert arbeidstid.

• En ny praksis har blitt innført der utarbeidelsen av arbeidsplaner nå skjer i samarbeid med de tillitsvalgte, en praksis som ikke var tidligere.

• Det er nå en bestemmelse som regulerer forberedelser for ansatte som skal delta i tilrettelagte avhør og større hovedforhandlinger.

I balanse

Den nye arbeidstidsavtalen har noen unntak fra Arbeidsmiljøloven (AML), der kapittel ti sier noe om arbeidstid.

Rammene i AML skal sikre norske arbeidstakere et fullt forsvarlig og helsefremmende arbeidsliv.

Noen virksomheter har behov for å kunne drifte med større fleksibilitet enn det rammene AML tillater. Politiet er en slik virksomhet.

ATB er en særavtale med hjemmel i AML, der arbeidsgivers behov for fleksibilitet i driften av politiet balanseres mot arbeidstakernes behov for vern og hvilebestemmelser.

– ATB-avtalen gir arbeidsgiver mulighet til å benytte mannskap til de tider hvor samfunnsbehovet er størst. Den gir også muligheter for å ha lenger vakter per ansatt, og arbeidstiden kan gjennomsnittsberegnes på arbeidsplanens varighet, forklarer Simonsen.

Han er fornøyd med hvordan balansen mellom nettopp forutsigbarhet for de ansatte og det samfunnsansvaret for beredskap politietaten har.

– Det kan innimellom være selvmotsigende, men det har vi klart å balansere på en god måte, sier han.

Endringer i ATB fra 1. juni

• Arbeidsplaner skal ha varighet og gyldighetsperiode på minimum 12 uker. Ved lokal enighet kan en ha kortere varighet og gyldighet. Egne arbeidsplaner for ferie kan ha kortere varighet og gyldighet.

• Noe utvidet virkeområde (politistasjonssjefer, lensmenn, biltjenesten i PST og flygende personell)

• Eget kapittel om arbeidstid for nasjonale beredskapsstyrker

• Ny bestemmelse som regulerer trening, kurs og videreutdanning

• Ny bestemmelse om «øvingsdøgn» ved nasjonale beredskapsøvelser

• Verneperspektivet er fremhevet i flere bestemmelser

• I tillegg er det gjort flere presiseringer og enkelte strukturelle endringer

Helse, miljø og sikkerhet

Formålet med ATB-avtalen er dermed å regulere arbeidstiden og med det sikre fleksibilitet, tilgjengelighet, tilfredsstillende beredskap og en effektiv polititjeneste.

Den skal også sette vilkår for overtidstjeneste og tjeneste på ubekvem arbeidstid i politi- og lensmannsetaten og Politiets sikkerhetstjeneste.

– Selv om det i avtalen er unntak fra AML, er det samtidig inntatt regler for å sikre HMS for politiet generelt, og den enkelte arbeidstaker spesielt. Det er tydelige rammer for når og hvordan unntak kan benyttes, og når og hvordan den enkelte arbeidstaker skal kompenseres både i tillegg og hviletid, sier Simonsen.

Videre er det også inntatt regler om arbeidsgivers plikt til å sørge for annet passende vern for den enkelte ansatte, i situasjoner hvor det ikke er mulig å gi tilstrekkelig hviletid. Det kan for eksempel være mindre belastende arbeid, lenger pause eller egnet sted hvor man kan sove.

Leder i NTL Oslo politidistrikt, Joachim Selvik, forteller at det var stor enighet rundt HMS og vern for medarbeiderne i forhandlingene.

– Nettopp fordi det er viktig og pliktig at man fortsatt opprettholder et fullt ut fysisk og psykisk forsvarlig arbeidsmiljø. Dette er viktig for den enkelte, men det er like viktig for politiet som etat at de ansatte kan løse samfunnsoppdraget etter intensjonen.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse