JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Beredskapsdebatten har blitt ytterligere aktualisert med uværet denne uka, og på frokostmøtet om totalberedskap var både LO-sekretær Are Tomasgard (f.h.), leder Bjørn Gimming i Norges Bondelag og direktør Odin Johannessen i Næringslivets sikkerhetsråd opptatt av alle elementene som inngår i en god beredskap.

Beredskapsdebatten har blitt ytterligere aktualisert med uværet denne uka, og på frokostmøtet om totalberedskap var både LO-sekretær Are Tomasgard (f.h.), leder Bjørn Gimming i Norges Bondelag og direktør Odin Johannessen i Næringslivets sikkerhetsråd opptatt av alle elementene som inngår i en god beredskap.

Nina Hanssen

Beredskap

Håper «Hans» vil få folk til å ta mer ansvar for egen beredskap

Uværet denne uka har minnet oss på hvor alvorlig en krise kan være. Aktører innen beredskapsarbeid mener vi må ta flere forholdsregler selv.10.08.2023
15:17
10.08.2023 15:20

nina.hanssen@lomedia.no

– Kanskje er ikke anbefalingen om 3 døgns lager av mat og drikke nok, sier Jon Halvorsen i Totalberedskapskommisjonen.

Mens ekstremværet herjer og ødelegger stadig flere boliger, veier og infrastruktur, har et tredvetalls morgenfugler fra organisasjoner, næringsliv og politikere i hovedstaden møttes for å diskutere hvordan vi best kan forberede oss på flere alvorlige kriser.

Møteleder Linda Reinholdtsen utfordret deltakerne blant annet på hvilke veivalg og prioriteringer vi må ta for å forvalte ressursene våre, og hva som kreves av forsyningssikkerheten og nærberedskapen over hele landet.

– Har prioritet i regjeringen

Statssekretær Hans-Petter Aasen (Sp) i Justisdepartementet understreket at vi i dag har en særdeles krevende situasjon og at vi også i fremtiden må ruste oss for flere utfordringer.

Statssekretær Hans-Petter Aasen (Sp) i Justisdepartementet.

Statssekretær Hans-Petter Aasen (Sp) i Justisdepartementet.

Nina Hanssen

– Ap og Sp i regjering har fra dag én sagt at vi prioriterer beredskap, totalforsvar og samfunnssikkerhet. Det må alle politikere både lokalt, regionalt og nasjonalt gjøre. Nærberedskap er viktig og det ser vi nå i kampen mot ekstremværet, sa han.

Sp-politikeren roser alle som nå jobber i offentlige, private og frivillige for å redde infrastruktur og hjem.

Han la også til at for regjeringen er det viktig og grunnleggende å øke produksjonen av mat og beredskapslagring framover.

– Angrepene på store kornlager i Ukraina viser hvor sårbare vi er. Det er viktig at vi øker vår selvforsyning av mat i hele landet, sa han til stor begeistring i Landbrukets hus – der også flere bønder var til stede.

Mer sammensatt trusselbilde

Jon Halvorsen er direktør i Hovedredningssentralen, og sitter i Totalberedskapskommisjonen sammen med blant annet LO-sekretær Are Tomasgard.

Han sier at konsekvensene av klimaendringene, teknologisk utvikling, befolkningsutvikling, stormakt-rivalisering og terrortrussel er noe vi også må ta innover oss når vi tenker samfunnssikkerhet og beredskap.

Halvorsen sier at vi hittil i Norge har vært litt naive og tenkt kanskje at vi som et rikt land kan kjøpe det vi trenger til enhver tid.

– Fra å tenke «just in time», så må vi kanskje endre tankegangen til «just in case» og stå mer på egne bein. I tillegg må befolkningen også ta beredskap på alvor og kanskje er ikke anbefalingen om minst 3 døgns lager av mat og drikke nok.

Lagre mat og drikke

LOs Are Tomasgard er enig med Halvorsen og håper at hver enkelt i Norge tar innover seg alvoret nå.  

– For LO har budskapet hele veien vært at folk må ha rett til å føle seg trygge, uavhengig av hvor de bor eller hva de gjør. Men dette krever også noe av oss som individer, mener LO-sekretæren.

– Hele befolkningen må ta et ansvar, sier han.

– Selv har jeg rundt 30 liter vann og litt gammelt knekkebrød hjemme – sånn at jeg også kan dele med naboen, forteller Tomasgard.

Bjørn Gimming, leder for Norges Bondelag, er glad for samarbeidet med LO om dette arrangementet, og sier at han har et lager på gården.

Han er også opptatt av at myndighetene tenker på matproduksjon og på den økte sårbarheten i alle ledd i næringskjeden.

Næringslivets rolle

Odin Johannessen, direktør i Næringslivets sikkerhetsråd, etterlyste mer fokus på at næringslivet spiller en stor rolle i beredskapsarbeidet, både med «Hans» og andre katastrofer.

– Private bedrifter leverer tjenester til det offentlige som helikopter, veihjelp og andre varer og tjenester når det skjer noe. Vi må ikke glemme at næringslivet spiller på lag og er en del av totalberedskapen, sa han.

Johannessen var også enig i resonnementet at alle individer må selv ta mer ansvar for egne liv.

– Vi som jobber i næringslivet er jo vant til å lage analyser og da jeg selv gjorde en slik kontinuitetsanalyse på meg selv, så fant jeg ut at jeg i tillegg til vann og hermetikk faktisk er helt avhengig av linser eller briller for i det hele tatt å se. Dette står ikke i anbefalingen, men kanskje noe å tenke på for flere enn meg, sa han. 

Øl og vann i hus

Jarle Wilhelmsen, 1. nestleder i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, peker på at tilgang på mat avhenger av en lang verdikjede.

– Det som slår meg er kompleksiteten i beredskapsarbeidet. Det er mange aktører og alle må spille på lag for at dette skal fungere i praksis. Det er jo enkelt å prate om at vi trenger kornlagre, men det er viktig også at vi snakker om hele verdikjeden når vi tar opp tema matsikkerhet. Blant annet på de som distribuerer og produserer maten og får de ut til folket, sa han.

Selv har Wilhelmsen alltid 3 liter vann per person i husholdet klart.

– Det er kanskje litt lite, men jeg har jo alltids øl stående også. Og frossen mat til minst en uke. Men jeg bør kanskje tenke på at vi trenger mer tørrmat og vann til enhver tid. I Bergen får vi ofte meldinger om at vi må koke vannet og det har blitt oftere de siste tre årene. Vi tenker kanskje ikke nok på hvor sårbare vi er, sier han.

ØL OG VANN: Jarle Wilhelmsen (t.v.), 1.nestleder i NNN og varaordfører Abdullah Alsabeegh i Oslo (Ap) deltok på beredskapsdebatten.

ØL OG VANN: Jarle Wilhelmsen (t.v.), 1.nestleder i NNN og varaordfører Abdullah Alsabeegh i Oslo (Ap) deltok på beredskapsdebatten.

Nina Hanssen

Anbefalinger fra Totalberedskapskommisjonen

Her er noen av de viktigste anbefalingene: 

• Bedre råd til befolkningen om egenberedskap fra regjeringen, ikke DSB

• Styrket beredskapskompetanse i hele samfunnet. 

• Sterkere nærberedskap. 

• Styrket tverrsektorielt samarbeid. 

• Styrket nasjonal situasjonsforståelse, ledelse og rådsstruktur. 

• Tettere integrering av næringslivet. 

• Styrking av de frivillige organisasjonene. De frivillige beredskapsorganisasjonene må styrkes gjennom en reell økonomisk satsing, fullfinansiering av Nødnett og avgiftsfritak på kjøretøy og materiell

• Styrket forsyningssikkerhet. Styrket lagerhold for mat- og fôrkorn og andre kritiske innsatsfaktorer. En egen handlingsplan for å øke selvforsyningsgraden for norsk mat til 50 prosent.

• Styrket beskyttelse av sivilbefolkningen. 

• Et nasjonalt løft for fornybar energi. Kommisjonen mener alternativet til mer fornybar energi er svekket energisikkerhet og usikkerhet for næringsliv og befolkning. 

• Styrket sikkerhet innen ekom. Arbeidet med å sikre bedre mobildekning og bredbåndsutbygging må prioriteres av alle myndighetsnivåer.

• Styrket drikkevannsberedskap. 

• Styrket transportberedskap. 

• Styrket arbeid med klimatilpasning og naturfare. Vurdere hvordan vannkraftanlegg både kan bidra til flomvern, ivareta behov for mer fornybar energi og ivareta Norges klimaforpliktelser.

• Styrket digital sikkerhet. 

• Et løft for nødetatene og redningstjenesten. 

• Styrket helseberedskap. Helsetjenesten og Forsvaret må sammen avklare hvilken helseberedskap som skal finnes ved væpnet konflikt og krig.

• Styrket psykososial beredskap.

• Styrket beredskap i nordområdene. 

• Styrket totalforsvar 

10.08.2023
15:17
10.08.2023 15:20

Anbefalinger fra Totalberedskapskommisjonen

Her er noen av de viktigste anbefalingene: 

• Bedre råd til befolkningen om egenberedskap fra regjeringen, ikke DSB

• Styrket beredskapskompetanse i hele samfunnet. 

• Sterkere nærberedskap. 

• Styrket tverrsektorielt samarbeid. 

• Styrket nasjonal situasjonsforståelse, ledelse og rådsstruktur. 

• Tettere integrering av næringslivet. 

• Styrking av de frivillige organisasjonene. De frivillige beredskapsorganisasjonene må styrkes gjennom en reell økonomisk satsing, fullfinansiering av Nødnett og avgiftsfritak på kjøretøy og materiell

• Styrket forsyningssikkerhet. Styrket lagerhold for mat- og fôrkorn og andre kritiske innsatsfaktorer. En egen handlingsplan for å øke selvforsyningsgraden for norsk mat til 50 prosent.

• Styrket beskyttelse av sivilbefolkningen. 

• Et nasjonalt løft for fornybar energi. Kommisjonen mener alternativet til mer fornybar energi er svekket energisikkerhet og usikkerhet for næringsliv og befolkning. 

• Styrket sikkerhet innen ekom. Arbeidet med å sikre bedre mobildekning og bredbåndsutbygging må prioriteres av alle myndighetsnivåer.

• Styrket drikkevannsberedskap. 

• Styrket transportberedskap. 

• Styrket arbeid med klimatilpasning og naturfare. Vurdere hvordan vannkraftanlegg både kan bidra til flomvern, ivareta behov for mer fornybar energi og ivareta Norges klimaforpliktelser.

• Styrket digital sikkerhet. 

• Et løft for nødetatene og redningstjenesten. 

• Styrket helseberedskap. Helsetjenesten og Forsvaret må sammen avklare hvilken helseberedskap som skal finnes ved væpnet konflikt og krig.

• Styrket psykososial beredskap.

• Styrket beredskap i nordområdene. 

• Styrket totalforsvar 
Mest lest

LO og NHO har sammen utredet en «reformert AFP», og LO ønsker at denne skal bli del av et samordnet tariffoppgjør til våren. Men innad i LO har det vært svært ulike syn på forslagene som er lagt fram - og nå begynner tiden å renne ut.

LO og NHO har sammen utredet en «reformert AFP», og LO ønsker at denne skal bli del av et samordnet tariffoppgjør til våren. Men innad i LO har det vært svært ulike syn på forslagene som er lagt fram - og nå begynner tiden å renne ut.

Tormod Ytrehus

Pensjonsordning kan snart forsvinne: Dette handler AFP-striden om

Seks dekk fra en Boeing 737 var stablet på en pall og veltet da Roy Grindstrand skadet seg på jobben.

Seks dekk fra en Boeing 737 var stablet på en pall og veltet da Roy Grindstrand skadet seg på jobben.

Jonas Fagereng Jacobsen

Navs klagefrist ble for kort for Roy. Nå kan den bli enda kortere

Martin Guttormsen Slørdal

Ny pensjon kan svekke Norges sikkerhet: Fire av ti i Forsvaret vil slutte

– Jeg ønsker ikke å bli rik på en forsikring. Alt jeg håper på nå er å få nedbetalt gjeld, forteller Rune Sundmoen som er et av ofrene i Alpha-saken.

– Jeg ønsker ikke å bli rik på en forsikring. Alt jeg håper på nå er å få nedbetalt gjeld, forteller Rune Sundmoen som er et av ofrene i Alpha-saken.

Martin Guttormsen Slørdal

300 yrkesskadde nordmenn rammes av et hull i loven. Rune er blant dem

Det er kun 1.200 meter mellom bebyggelsen og den nærmeste vindmølla i Havøysund. Likevel har det vært lite protester mot vindparken.

Det er kun 1.200 meter mellom bebyggelsen og den nærmeste vindmølla i Havøysund. Likevel har det vært lite protester mot vindparken.

Håvard Sæbø

Oppgitt ordfører: – Man kan jo lure hva staten har tenkt å bruke Finnmark til

– Nå kommer vi med vårt krav, der vi ivaretar våre medlemmers utfordringer og muligheter, sier forbundsleder Jørn Eggum.

– Nå kommer vi med vårt krav, der vi ivaretar våre medlemmers utfordringer og muligheter, sier forbundsleder Jørn Eggum.

Håvard Sæbø

AFP har skapt storkonflikt mellom LO-forbund. Her er Fellesforbundets løsning

Merethe Solberg er bekymret for at flere ikke vil klare seg gjennom alle krisene med pandemi, dyrtid og rentehevinger.

Merethe Solberg er bekymret for at flere ikke vil klare seg gjennom alle krisene med pandemi, dyrtid og rentehevinger.

Erlend Angelo

Renta øker igjen: – Folk går fra den ene krisa til den andre

Jørn Teigen har jakt som sin hobby. Uten ekstrajobben hadde det ikke blitt like mange opplevelser i naturen.

Jørn Teigen har jakt som sin hobby. Uten ekstrajobben hadde det ikke blitt like mange opplevelser i naturen.

Privat

Jørn var lei av å ha dårlig råd. Nå jobber han ekstra og jakter egen mat

– Om jeg noen gang klarer å slippe tankene: «Gir jeg barna det de trenger? Er det bra nok?». Det tviler jeg dessverre på, sier småbarnsmoren. Fortvilet forsøker hun å skaffe det helt nødvendige av mat og klær til sine fire barn.

– Om jeg noen gang klarer å slippe tankene: «Gir jeg barna det de trenger? Er det bra nok?». Det tviler jeg dessverre på, sier småbarnsmoren. Fortvilet forsøker hun å skaffe det helt nødvendige av mat og klær til sine fire barn.

Tomm Pentz Pedersen

«Silje» (42): – Jeg bruker strøm kun i ukene barna er hos meg

Erlend Angelo

Tordis gleder seg fortsatt til å gå på jobb etter 47 år. Her er hemmeligheten

Køen ble lang for å sikre seg en pose mat.

Køen ble lang for å sikre seg en pose mat.

Tom Vestreng, Dagsavisen

Krisa øker ved Fattighuset: – Rundt 100 må gå tomhendt hjem

Sjåførene frykter det betyr at de må utføre samme jobb, på dårligere betingelser og lavere lønn. (Illustrasjonsfoto)

Sjåførene frykter det betyr at de må utføre samme jobb, på dårligere betingelser og lavere lønn. (Illustrasjonsfoto)

Alf Ragnar Olsen

Sjåførene i Posten frykter lavere lønn for samme jobb

Nav må ta utgangspunkt i at mottakeren ikke kjenner reglene og heller ikke enkelt kan forstå juridiske tekster, mener sivilombud Hanne Harlem.

Nav må ta utgangspunkt i at mottakeren ikke kjenner reglene og heller ikke enkelt kan forstå juridiske tekster, mener sivilombud Hanne Harlem.

Hanna Skotheim

Nav begrunner avslag for dårlig, mener Sivilombudet

Jan-Erik Østlie

Ap-topp: – Vanlige folk har også to biler, hus og gode liv. Det er ikke alle som strever

Richard Storevik i Fellesforbundet krever at bankene – i de vanskelige tidene som er nå – ikke øker utlånsrenten ytterligere etter Norges Banks siste renteheving.

Richard Storevik i Fellesforbundet krever at bankene – i de vanskelige tidene som er nå – ikke øker utlånsrenten ytterligere etter Norges Banks siste renteheving.

Roy Ervin Solstad

Fagforeningsleder åpner for bankboikott etter renteheving

GOD STEMNING: ... på kokeriet. Der det visstnok ikke jobba så mange damer, men Marit Lovise Hanekam (til venstre) og Renate Øvstetun Tungen smilte i alle fall bredt!

GOD STEMNING: ... på kokeriet. Der det visstnok ikke jobba så mange damer, men Marit Lovise Hanekam (til venstre) og Renate Øvstetun Tungen smilte i alle fall bredt!

Erlend Angelo

Den tradisjonsrike norske familiebedriften skal lære amerikanerne å drikke saft

Jøran Grønstad

Erling Braut Haaland er første fotballspiller på lista over Norges rikeste

Sina Hennig og Robin Bull Kulseth studerer sosialt arbeid og har fått boka  «Vi fattigfolk» av Anna-Sabina Soggiu. På torsdag var de på bokbad med forfatteren.

Sina Hennig og Robin Bull Kulseth studerer sosialt arbeid og har fått boka «Vi fattigfolk» av Anna-Sabina Soggiu. På torsdag var de på bokbad med forfatteren.

Jonas Fagereng Jacobsen

Kan Robin fra Oslos vestkant forstå fattigdom?

Hverdagen til Bergersen består av flere hjelpeapparat. På hodet har hun satt inn et CI-apparat som hjelper henne med å oppfatte lyder og foran henne på bordet ligger en høyttaler som hun bruker når hun skal snakke med folk på telefonen.

Hverdagen til Bergersen består av flere hjelpeapparat. På hodet har hun satt inn et CI-apparat som hjelper henne med å oppfatte lyder og foran henne på bordet ligger en høyttaler som hun bruker når hun skal snakke med folk på telefonen.

Hanna Skotheim

Da døve Hilde ble ansatt, var flere skeptiske

NYE FARGER: Det nye tøyet som er tilpasset kroppen bedre, rulles nå ut i Norge. Fargene er endret for å være mer synlig i trafikken.

NYE FARGER: Det nye tøyet som er tilpasset kroppen bedre, rulles nå ut i Norge. Fargene er endret for å være mer synlig i trafikken.

Pressefoto: Hans Fredrik Asbjørnsen/Hydro

De tillitsvalgte vant fram: Hydro tilpasser klærne til kroppen


Flere saker