N" />
MER UTDANNING: Nina Waaler er glad for at partene i arbeidslivet ser behovet for kompetanseøkning blant arbeidstakerne.

MER UTDANNING: Nina Waaler er glad for at partene i arbeidslivet ser behovet for kompetanseøkning blant arbeidstakerne.

Alf Ragnar Olsen

Omstilling og videreutdanning:

Her er kompetansen som skal til for å ruste arbeidsplassene for framtida, ifølge BI og OsloMet

Grunnleggende forståelse av teknologi, bærekraft, ­ urbanisme og mangfold er nøkkelfaktorer for å være attraktive i det nye arbeidslivet, mener Nina Waaler, prorektor ved OsloMet.04.03.2021
12:14
04.03.2021 12:24

nina.hanssen@lomedia.no

Prorektor for utdanning ved Storbyuniversitetet OsloMet, Nina Waaler, nevner raskt disse temaene når vi spør henne om behovene i arbeidslivet framover.

– Vi lever i en sammensatt verden. De som tar utdanning, bør skjønne dynamikken i et urbant samfunn med et mangfold av mennesker. I tillegg må de kunne se teknologiens muligheter, utdyper hun.

Temaene hun nevner, inngår i signaturemnene ved hennes eget universitet. Waaler tror at kunnskap om disse områdene vil gi et konkurransefortrinn når de ferdige kandidatene søker på en jobb.

Selv har hun en helsefaglig bakgrunn og en doktorgrad om eldre og trening før hun ble dekan i 2007 og prorektor i 2015.

– Jeg er glad for at alle partene i arbeidslivet nå mener det er behov for kompetanseøkning blant arbeidstakerne og synes det er spennende og viktig å kunne tilby et relevant utdanningsløp til framtidens arbeidsliv, sier prorektoren.

Fyller på: Fengselsbetjent Petter (36) studerer på si: – Det føles ikke like trygt å være statlig ansatt lenger

Mange må tenke nytt

Ved Handelshøyskolen BI ser rektor Inge Jan Henjesand tegn til at flere arbeidsgivere nå legger til rette for at ansatte kan studere ved siden av jobb.

– Med raske konjunkturendringer har mange blitt tvunget til å tenke nytt. Pandemien har skapt store endringer på kort tid og økt behovet for ny kompetanse, sier Henjesand.

LÆRE HELE LIVET: Inge Jan Henjesand mener livslang læring er viktig for at flere mennesker skal stå lengre i arbeidslivet.

LÆRE HELE LIVET: Inge Jan Henjesand mener livslang læring er viktig for at flere mennesker skal stå lengre i arbeidslivet.

Alf Ragnar Olsen

Selv drømte han om å bli arkitekt, men tok en doktorgrad i markedsføring og ble fanget opp i lederstillinger i stedet.

– Vi deler regjeringens ambisjon om at ingen arbeidstakere skal gå ut på dato fordi de mangler kompetanse. Vi er også enige i at økt satsing på livslang læring er en forutsetning for å lykkes med å ha flere stående i arbeid, og for å tette gapet mellom hva arbeidslivet kommer til å trenge og den kompetansen arbeidstakerne faktisk har, sier han.

For å lykkes med dette, mener han nøkkelen ligger i trepartsmodellen som allerede har gitt god uttelling.

– Vi kan vi takke partene i arbeidslivet for de betydelige investeringer og tiltak som er gjort for å øke kompetansen til arbeidstakere i en situasjon med oppsigelser og permitteringer. Jeg vil gi ekstra honnør til regjeringen for å videreføre og forsterke ordningene som ble etablert for å møte covid-19-utfordringene, sier han.

Livslang læring

Regjeringen har ønsket at utdanningssystemet skal åpne mer opp for livslang læring og kom i fjor med et forslag til kompetansereform. LO er positiv til en slik reform, men mente regjeringens forslag var lite forpliktende.

Les også: Flertall for kompetansereform – trass i uenigheter

LO-sekretær Trude Tinnlund viste til at Norge allerede har et stort kompetanseetterslep, der rundt 600.000 voksne står uten fullført videregående opplæring og mange har svake grunnleggende ferdigheter.

Etter en debatt i Stortinget, der det ble lagt til en rekke forslag til tiltak, ble meldingen vedtatt. Blant annet ble regjeringen bedt om å opprette bransjeprogram for olje- og gassindustrien og legge fram et forslag til nytt finansieringssystem for universiteter og høgskoler.

Store endringer i arbeidslivet

Ikke minst har ny teknologi endret måten vi jobber og lever på. Teknolog Silvija Seres skriver i sin bok «Digital Dugnad» at utviklingen i teknologien bringer med seg mange samfunnsendringer; ikke over natten, men over noen få år.

Seres skriver videre at den fjerde industrielle revolusjon er her. For å være i stand til å forstå hva som skjer, trenger vi mer kompetanse.

På NHOs digitale årskonferanse i januar i år var evnen til å lære hele livet og digital kompetanse et gjennomgående tema. NHO har en målsetting om at det skal skapes 250 000 arbeidsplasser i privat sektor før 2030.

Arbeidsgiverorganisasjonen mener kompetanse til å ta i bruk digitale verktøy og ny teknologi har vært svært viktig for å håndtere koronakrisen. Og at denne kunnskapen også blir viktig framover for å skape vekst og produktivitet.

Telenor-sjef Sigve Brekke understreket at dette kompetansebehovet ikke ene og alene kan fylles av flere studieplasser, men at vi også trenger å løfte hele arbeidsstokken i Norge.

Les også: Teknolog Seres mener staten må tilrettelegge for framtidens næringer: – Hele grunnlaget for velferdssamfunnet er i endring

Korte læremoduler

I 2020 fikk BI øremerkede midler fra myndighetene for å lage kurs for arbeidstakere som har blitt rammet av koronakrisen. I tillegg har utdanningsinstitusjonen i samarbeid med næringslivspartnere tilbudt nettbaserte kurs til permitterte og arbeidsledige.

– Den første runden med kurs i vår ble raskt fulltegnet. Nye kursserier med oppstart i vår begynner allerede å fylles opp, sier Inge Jan Henjesand.

Rektoren ser at folk med utdanning ofte kommer tilbake for påfyll, men de har også folk som kommer med realkompetanse fra arbeidslivet som kanskje ikke er opptatt av studiepoeng, men mer å fylle på egen kompetanse. BI har avtale med flere LO-forbund og prøver å skreddersy opplegg for deres medlemmer som kan være relevant og nyttig for å utvikle seg i jobben.

Undervisningen foregår nå kun digitalt i form av webinarer, opptak, podkast og video.

Ifølge Henjesand viser mange arbeidstakere stor interesse for tilpassede og fleksible opplæringstilbud, og det ser ut som arbeidsgivere legger til rette for at flere kan studere ved siden av jobb.

– Det er økt behov for omstilling. Dette gjenspeiles også i årets søkertall, sier han.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
04.03.2021
12:14
04.03.2021 12:24Mest lest

LO-leder Peggy Hessen Følsvik, riksmekler Mats Ruland og NHO-leder Ole Erik Almlid etter at partene hadde blitt enige i lønnsoppgjøret.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik, riksmekler Mats Ruland og NHO-leder Ole Erik Almlid etter at partene hadde blitt enige i lønnsoppgjøret.

Håvard Sæbø

LO og NHO er enige om årets lønnstillegg. Dette ble resultatet

Forhandlingene mellom LO, YS og NHO i årets lønnsoppgjør er krevende. Det medgir også riksmekler Mats Ruland.

Forhandlingene mellom LO, YS og NHO i årets lønnsoppgjør er krevende. Det medgir også riksmekler Mats Ruland.

Jan-Erik Østlie

Løsning i lønnsoppgjøret, ingen streik. Her er årets økonomiske ramme

MISFORNØYD: Raj Kumar Fylling er meget misfornøyd med egen lønnsutvikling i Skatteetaten. Ifølge lønnstatistikk fra etaten de siste fem årene er det store skjevheter i systemet.

MISFORNØYD: Raj Kumar Fylling er meget misfornøyd med egen lønnsutvikling i Skatteetaten. Ifølge lønnstatistikk fra etaten de siste fem årene er det store skjevheter i systemet.

Ole Palmstrøm

Raj (63) har fått 24.700 kroner i lønnshopp på fem år. Kollegaen fikk nesten 100.000 kroner mer

LO og NHO ble enige i  årets lønnsoppgjør. Men hva ble de egentlgi enige om? FraFagbevegelse prøver å forklare resultatet.

LO og NHO ble enige i årets lønnsoppgjør. Men hva ble de egentlgi enige om? FraFagbevegelse prøver å forklare resultatet.

Håvard Sæbø

Hvordan kan 2,25 kroner i timen bli 2,7 prosent? Lønnsoppgjøret forklart

Noen av dagens koronaordninger gjelder ut juni, andre gjelder ut september. Her får du oversikten.

Noen av dagens koronaordninger gjelder ut juni, andre gjelder ut september. Her får du oversikten.

Emmie Olivia Kristiansen

16 støtteordninger du kan ha krav på nå. Her er den samlede oversikten

Sissel M. Rasmussen

Tonje (18) anbefaler yrket som nesten ingen jenter velger

For første gang på 10 måneder er Arbeiderpartiet større enn Høyre. Erna Solberg må med andre ord se opp til Jonas Gahr Støre igjen.

For første gang på 10 måneder er Arbeiderpartiet større enn Høyre. Erna Solberg må med andre ord se opp til Jonas Gahr Støre igjen.

Leif Martin Kirknes

Ny måling: Nå er Ap størst igjen. Det har ikke skjedd siden juni i fjor

FÅR FERIEPENGER: Ørjan Strømhaug er glad for de ekstra pengene som vil tikke inn på kontoen. Han var permittert fra jobben på et personbilverksted fra mai til desember i 2020.

FÅR FERIEPENGER: Ørjan Strømhaug er glad for de ekstra pengene som vil tikke inn på kontoen. Han var permittert fra jobben på et personbilverksted fra mai til desember i 2020.

Tormod Ytrehus

Nå blir det likevel feriepenger på dagpenger for småbarnspappa Ørjan. Så mye kan han få

2,7 PROSENT: Virke-direktør Torgeir Kroken (t.v.) og LO-nestleder Roger Heimli peker på at de har fått til samme resultat som i LO/NHO-oppgjøret.

2,7 PROSENT: Virke-direktør Torgeir Kroken (t.v.) og LO-nestleder Roger Heimli peker på at de har fått til samme resultat som i LO/NHO-oppgjøret.

Brian Cliff Olguin

Nytt lønnsoppgjør i havn: 34.000 ansatte får ny lønn

Nå er det snart tid for lønnsforhandlinger for store grupper av offentlig ansatte.

Nå er det snart tid for lønnsforhandlinger for store grupper av offentlig ansatte.

Emmie Olivia Kristiansen

Hva skjer i lønnsoppgjørene fremover? Åtte spørsmål og svar

Nestledere i LO Stat: Henriette Jevnaker (t.v.) og Lise Olsen.

Nestledere i LO Stat: Henriette Jevnaker (t.v.) og Lise Olsen.

LO Stat

Lønnsoppgjøret: Så mye får helsearbeidere, postbud og operasangere

Ole Erik Almlid og Peggy Hessen Følsvik.

Ole Erik Almlid og Peggy Hessen Følsvik.

Leif Martin Kirknes

LO og NHO er enige om årets lønnstillegg. Dette ble resultatet

Vekter og tillitsvalgt Knut-Johannes Berg er lei av å sakke akterut på lønn. Derfor blir han provosert av NHOs krav i årets mellomoppgjør.

Vekter og tillitsvalgt Knut-Johannes Berg er lei av å sakke akterut på lønn. Derfor blir han provosert av NHOs krav i årets mellomoppgjør.

Sissel M. Rasmussen

Vekter Knut-Johannes er provosert: Om NHO får gjennomslag, vil han henge enda mer etter på lønn

Lønnsoppgjøret i helga var forhandlinger mellom LO og NHO i privat sektor, her ved LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-leder Ole Erik Almlid. Frontfaget utgjør cirka en tredjedel av dette oppgjøret, og rammen får betydning for de øvrige oppgjørene.

Lønnsoppgjøret i helga var forhandlinger mellom LO og NHO i privat sektor, her ved LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-leder Ole Erik Almlid. Frontfaget utgjør cirka en tredjedel av dette oppgjøret, og rammen får betydning for de øvrige oppgjørene.

Håvard Sæbø

Hva er egentlig frontfagsmodellen? Du får svarene her

Nå starter forhandlingene om lønna til postbud Lars Sigurd Sandve og 159.000 andre som er ansatt i bedrifter som er organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Nå starter forhandlingene om lønna til postbud Lars Sigurd Sandve og 159.000 andre som er ansatt i bedrifter som er organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Alf Ragnar Olsen

Nå starter lønnsoppgjøret for helsearbeidere, postbud og operasangere

Renhold er en yrkesgruppe med lav lønn. I år får LO-organiserte på denne overenskomsten et lavlønnstillegg på 1 krone per time.

Renhold er en yrkesgruppe med lav lønn. I år får LO-organiserte på denne overenskomsten et lavlønnstillegg på 1 krone per time.

Erlend Angelo

Derfor er lavtlønte kvinner så viktig for LO

Senterpartiet faller 4,6 prosentpoeng til en oppslutning på 14 prosent i målingen.

Senterpartiet faller 4,6 prosentpoeng til en oppslutning på 14 prosent i målingen.

Jan-Erik Østlie

Arbeiderpartiet kraftig fram i ny meningsmåling. Senterpartiet stuper

Wizz Air er i hardt vær igjen, etter at et lydopptak fra det som skal være et internt møte om hvem som skulle prioriteres i en oppsigelsesprofess, har lekket til pressen. Samtidig har selskapet tap i rumensk rett mot tidligere ansatte.

Wizz Air er i hardt vær igjen, etter at et lydopptak fra det som skal være et internt møte om hvem som skulle prioriteres i en oppsigelsesprofess, har lekket til pressen. Samtidig har selskapet tap i rumensk rett mot tidligere ansatte.

Helge Rønning Birkelund

Wizz Air tapte rettssak mot tidligere ansatte: – Det bør være en ordentlig tankevekker

– Fra en ansvarlig posisjon skal vi ha en full gjennomgang av Nav og hvordan de som jobber i Nav, best kan gjøre den viktige jobben de er satt til å gjøre, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Fra en ansvarlig posisjon skal vi ha en full gjennomgang av Nav og hvordan de som jobber i Nav, best kan gjøre den viktige jobben de er satt til å gjøre, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Øyvind Aukrust

Støre varsler full gjennomgang av Nav: Slik skal Norge bli best til å få folk i jobb igjen

Ragnhild Lied

Ragnhild Lied

Ole Palmstrøm

Unio vil kreve mer i lønnsvekst


Flere saker