JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Høy temperatur om inkludering i arbeidslivet på landsstyre

Dagens IA-avtale inkluderer kun de som allerede er i arbeidslivet. Nå må vi sørge for å inkludere de 100.000 som står utenfor, sier Camilla Huggins Aase.
Camilla  Aase har sammen med forbundssekretær Tove Helvik og Ricky Mehmi deltatt aktivt i debatten om ny IA-avtale.

Camilla Aase har sammen med forbundssekretær Tove Helvik og Ricky Mehmi deltatt aktivt i debatten om ny IA-avtale.

Nina Hanssen

nina.hanssen@lomedia.no

Aase er bekymret for at færre kjenner til hva inkludering betyr. Hun er opptatt av at flere tillitsvalgte engasjerer seg i IA-avtalen, som bygger på en tradisjon for samarbeid og tillit mellom myndigheter, arbeidstakere og arbeidsgivere, både sentralt og lokalt.

En ny Stami-undersøkelse viser at ansatte i de bedrifter som har IA-avtale gjør at det er mindre sannsynlig at de faller ut etter en lengre sykemelding.

– Men dette hjelper ikke de som står utenfor. Over 100.000 står i dag utenfor arbeidslivet. Disse må vi få inkludert i IA-avtalen, sier Aase, som denne uka er på landsstyremøte på Sørmarka.

Huggings Aase har sammen med forbundssekretær Tove Helvik og Ricky Mehmi deltatt aktivt i debatten om ny IA-avtale.

Færre sier at de har en IA-avtale

De tre kollegene er bekymret for trender der færre virksomheter har IA-avtale, og at få prater om hva et inkluderende arbeidsliv betyr.

– Bare halvparten av norske virksomheter uttrykker at de har IA-avtale og få ledere snakker om inkludering. Her har vi en stor jobb å gjøre framover, sier Helvik som er forbundets representant i LOs HMS/IA-utvalg.

Medlemmene har spilt inn flere forslag til NTLs prinsipp- og handlingsprogram, som ble løftet fram av blant annet forbundsleder Kjersti Barsok, som understreket på landsstyremøte denne uka at NTLs mål er at alle som har arbeidsevne kan få arbeid.

– Vi kjemper for likestilling og like muligheter for alle. Derfor krever vi et godt og inkluderende arbeidsliv, og vi vil komme med flere krav i forhandlingene til ny IA-avtale i høst, lovte NTL-lederen.  

Engasjert debatt

Barsok sier at mye av arbeidet for å gjøre arbeidslivet mer inkluderende skjer hver eneste dag på arbeidsplassene.

– Det skjer blant annet i arbeidet med personalpolitikken, sier hun. Forbundet som organiserer folk i statlig sektor er tydelige på at statlige virksomheter må ta et særlig ansvar for å rekruttere folk med funksjonshindringer.

Barsok lover at NTL skal være en pådriver for et universelt utformet samfunn der alle kan delta, understreket hun.

Forslag om flere tiltak

Ricky Mehmi og Tine Olsen fra NTL Nav ønsker et større fokus fra forbunds side på hvilke tiltak som bør med inn i forhandlinger om den nye IA-avtalen.

Mehmi sier at NTL Nav har mange medlemmer som har oppgaven med å gjennomføre tiltakene i den partssammensatte avtalen som IA-avtalen er.

Han er glad for at NTL vil forsterke arbeidet enda mer for en IA-avtale, som har tiltak for redusert sykefravær, sysselsetting for funksjonshindrede og et godt arbeidsliv for seniorer.

Men er også opptatt av å styrke og utvikle partssamarbeidet i alle virksomhetene, uavhengig av tariffområde.

Ricky Mehmi understreker at det er den enkelte arbeidsplass som er hovedarenaen for IA-arbeidet – og at et godt partssamarbeid er en forutsetning for å lykkes med IA-arbeidet. Og det handler både om å redusere sykefravær og redusere frafallet fra arbeidslivet.

– Med frafall menes personer i yrkesaktiv alder som ikke kommer tilbake til arbeid etter fravær. Det er vanligvis langtidssykmeldte som går over på arbeidsavklaringspenger og etter hvert til uføretrygd, eller personer som går over til tidligpensjonering, presiserer han.

Mehmi ønsker at NTL støtter LO sitt innspill om å styrke arbeidslivssentrene, og gjøre dem mer tilgjengelig for bedrifter som ønsker å jobbe med IA.

Arbeidslivssentrene er definert som et kompetansesenter og et viktig virkemiddel i IA arbeidet.

Klare til å forhandle

NTL-erne er spent på forhandlinger om ny IA-avtale som slutt forhandles i desember 2024.

– Det er på høy tid da avtalen er i ferd med å gå ut. Men da vil jeg også ha en del 2 der vi inkluderer de som nå står utenfor, understreker Camilla Huggins Aase.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse