JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Personvern

Janne Cecilie tapte nok en gang mot Nav

Hun tok kampen for alle Nav-brukere, men endte opp med en regning på over en million selv.
Det viktigste for Janne Cecilie Thorenfeldt var ikke å bevise at noen hadde snoket, men å få retten til å fastslå at systemet ikke fungerer.

Det viktigste for Janne Cecilie Thorenfeldt var ikke å bevise at noen hadde snoket, men å få retten til å fastslå at systemet ikke fungerer.

Ole Palmstrøm

guro@lomedia.no

nina.hanssen@lomedia.no

merete.jansen@lomedia.no

– Mange lurer på om jeg er skuffet. Men det er jeg ikke, jeg er forbannet, sier Janne Cecilie Thorenfeldt til FriFagbevegelse.

Torsdag 2. mars kom dommen i Borgarting lagmannsrett.

Janne Cecilie Thorenfeldt tok Nav til retten fordi hun mente at altfor mange kolleger hadde kunnet sjekke helseopplysningene hennes mens hun både var bruker og ansatt.

Over 100 Nav-ansatte hadde vært inne i hennes opplysninger i Nav.

Bakgrunn: Janne Cecilie tar kampen for alle Nav-brukere

Tingrettens dom falt i januar i fjor. Der fikk hun medhold i at det hadde skjedd brudd på personvernet, og at flere instanser hadde vært i mappen hennes uten lovlig tilgang. Likevel tapte hun saken.

Hun anket, men også i lagmannsretten vant arbeidsgiver fram.

Det vil si at Nav, ved staten og Arbeids- og velferdsdirektoratet, frifinnes.

Thorenfeldt reagerer spesielt sterkt på at dommerne på flere punkter peker på utgiftssiden ved å sikre Navs systemer enda bedre. Både når det gjelder skjerming mot ulovlig innsyn og muligheten for å gi oppreisning dersom noen er utsatt for overtredelser.

– Retten vedgår at det har skjedd en systemsvikt, men ser ut til å mene at «sånn er det bare», dette er ikke noe AS Norge har råd til å endre.

Selv om Thorenfeldt ikke må betale motpartens saksomkostninger, må hun selv betale for advokathjelp. Beløpet etter to runder i retten har løpt til over en million kroner.

På Spleis har folk donert rundt 80.000 kroner for å støtte henne.

Reaksjon på denne saken: Nav dømt for systemsvikt, men slipper å betale erstatning

Skuffet og overrasket

Advokat Hedda Emilie Bratt som har representert Thorenfeldt, forteller at de er skuffet over dommen.

– Det mest overraskende med dommen er at vi ikke får medhold i brudd på personvernforordningen artikkel 12 eller 15, som dreier seg om manglende informasjon og oversitting av frist for å gi informasjon. Her fikk vi delvis medhold i tingretten, og brudd var også delvis erkjent av Nav i tingretten, sier Bratt.

Hun sikter til at lagmannsretten mener det ikke har skjedd brudd på den registrertes brukers rett til innsyn. Heller ikke brudd på kravet til behandlingsansvarliges informasjon til brukeren.

Advokaten sier at det også er overraskende at domstolen tilsynelatende ser det slik at systemsvikt som rammer en hel gruppe, ikke fører til skade for enkeltindividene i gruppen.

– Dette er vi uenig i, understreker hun.

I tillegg synes Bratt det er synd at de ikke fikk avklaring på spørsmålet om fastsettelsesdom for brudd på personvern-regelverket.

– Ellers tar vi dommen til etterretning, slår hun fast.

Få med deg denne: Inger Lise fra Nav betyr alt for «Kari»

Ikke bare tap

Det viktigste for Janne Cecilie Thorenfeldt var ikke å bevise at noen hadde snoket, men å få retten til å fastslå at systemet ikke fungerer.

Både retten og lagmannsretten slo fast at det ikke var gjennomført gode nok tiltak for å sikre personopplysningene om egne ansatte, slik som også Datatilsynet har konkludert med.

Dette skjedde i forbindelse med implementeringen av nye tiltak for personvern i 2020.

«Særlig besto dette i at ansatte kunne ha tilgang til brukeropplysninger om kollegaer ved egen enhet. I vurderingen har lagmannsretten lagt vekt på at det med relativt enkle midler kunne etableres en ordning som sikret brukeropplysningene om egne ansatte på en bedre måte, slik det ble gjort ved opprettelsen av den spesialiserte enheten for egne ansatte i 2020», heter det i dommen.

Janne Cecilie Thorenfeldt mener at Navs ansatte skulle vært beskyttet mot innsyn fra kolleger, men at det samme gjelder alle som ikke jobber i Nav.

Dette er blitt en prinsipiell sak om hvordan personsensitive opplysninger skal beskyttes. Derfor er dette en nedslående dom for alle landets borgere, ifølge henne.

Navs økonomi- og styringsdirektør Marianne Fålun sier hun forstår at saken har vært belastende for den ansatte, men føyer til:

– Nav mener at lagmannsretten, på samme måte som tingretten, har landet på et riktig resultat. Ut over det ønsker jeg ikke å kommentere dommen før den blir rettskraftig.

Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse

Flere saker

Annonse