Ø" />
FYLLER ROMMET: Herning reiser saman med For velferdsstaten over heile Norge med foredrag og debatt. Ho måler 1.55 på sokkelesten og har ein energi og driv under foredraga som fyller store rom og salar: - Det er ganske lett for meg å bli engasjert, medgir ho.

FYLLER ROMMET: Herning reiser saman med For velferdsstaten over heile Norge med foredrag og debatt. Ho måler 1.55 på sokkelesten og har ein energi og driv under foredraga som fyller store rom og salar: - Det er ganske lett for meg å bli engasjert, medgir ho.

Ole Palmstrøm

For velferdsstaten

Kamplysten nerd i front for Velferds-Norge

Linn Herning er den engasjerte nerden som ikkje greier å la vere. Det har ført til at ho har blitt skoten etter med gummikuler.03.03.2017
10:11
21.08.2023 17:14

oystein.windstad@lomedia.no

Linn Herning, leiar av For velferdsstaten og forfattar av boka Velferdsprofitørene, skal sette offentleg velferd på agendaen foran Stortingsvalet 2017.

Ho står 155 cm over bakken og har ikkje noko problem med å fylle eit stort rom med eigen energi og engasjement når ho held foredrag.

Historikar Linn Herning har gjort seg bemerka med blant anna boka Velferdsprofitørene, der ho eksponerte korleis store oppkjøpsfond slusar pengar ut av Velferds-Norge.

Ho kan jobbe samanhengande frå morgon til sein kveld i dagesvis utan stopp, når ho blir engasjert:

– Det berre er slik, eg greier ikkje å la vere og er nok ubehjelpeleg engasjert og det skjer ganske lett. Urett engasjerer meg og det er nok å ta tak i, føler eg, fortel historikaren.

Når ho skal slappe av tek ho på seg kapteinlua og fresar over Oslofjorden med 90 hestekrefter i sin 20 fot lange veteran-cabincruiser. Ho finn ro når motoren er slått av og båten ligg stille midtfjords.

Rosa Pavanelli: – Velferdsstaten er ikkje under press. Den er på bristepunktet

Redda av offentleg helse

Herning har dokumentert korleis offentlege pengar som skal gå til barnevern, eldreomsorg og barnehagar finn vegen til skatteparadis og konsern-eigarane sine lommer.

Ho har reist landet rundt og holdt foredrag og debattar, der ho og For Velferdsstaten advarar mot konsekvensane av å sleppe private krefter til i offentleg omsorg.

Boka tek også for seg forskjellane innan privat drift, mellom ideelle og kommersielle aktørar.

Den brennande drivkrafta for offentleg velferd kjem blant anna av personlege erfaringar. Ho fortel at hadde det ikkje vore for det norske offentlege helsevesenet, ville ho sjølv kanskje ikkje vore i live, og ho ville truleg heller ikkje hatt barn:

– Eg var alvorleg sjuk som barn. Hadde eg levd i et land som baserer seg på privat helseforsikring, ville eg truleg ikkje vore forsikra mot sjukdomen, fordi dei forstod ikkje kva det var. Det var noko dei fant ut av etterkvart. Eg kjem frå ein heilt vanleg middelklassefamilie. Eg skjønar ikkje korleis vi skulle ha klart oss, om det ikkje hadde vore for velferdsstaten og helsesystemet. Eg ville nok heller ikkje hatt barn hadde det ikkje vore for det offentlege helsesystemet. Eg hadde eit risiko-svangerskap eg gjekk inn i med viten og vilje, fordi eg visste at vi hadde eit fantastisk helsesystem, fortel Herning.

Venstre alene om å ville kutte i sykelønna

Saken fortsetter under bildet

PUSTA TÅREGASS: Linn Herning har sett gummikuler trille og kjent sviande tåregass då ho var på feil plass til feil tid. Ho understrekar at eigentleg er ho ein veldig arbeidsom nerd som elskar å site med bunkar med papir rundt ho og researche, grave og skrive.

PUSTA TÅREGASS: Linn Herning har sett gummikuler trille og kjent sviande tåregass då ho var på feil plass til feil tid. Ho understrekar at eigentleg er ho ein veldig arbeidsom nerd som elskar å site med bunkar med papir rundt ho og researche, grave og skrive.

Ole Palmstrøm

Tåregass og gummikuler

Engasjementet til Herning har blant anna ført ho til Geneve, Paris og Hong Kong og WTO-forhandlingar. Ho var nestleiar i Attac Norge og deltok på fleire demonstrasjonar.

På kontoret på fredelege Tøyen dett det rolig ut av ho om då ho og den norske Attac-delegasjonen fekk det vel varmt om øyrene:

– Eg har blitt skoten etter med gummikuler og det var ikkje noko særleg. Det var i Geneve, fortel ho og fortset:

– Vi hadde møtt ein utbrytardel av demonstrasjonen, vi skulle berre vere med på den vanlege ikkje-valdelege demonstrasjonen. Vi møtte på feil del. Eg blei ikkje truffe, men det var ganske ekkelt då kulene trilla på bakken, fortel ho og legg til:

– Eg er ikkje noko tøff demonstrant og har kanskje heller ikkje dei fysiske forutsetningane for det. Eg er nok også akademisk anlagt og er mykje meir ein kontoraktivist enn gateaktivist.

Så lenge lever folk i ditt yrke

Åtvarar mot dei store

Forfattaren har utretteleg granska kilovis med dokument då ho analyserte dei private som driv innan velferd:

– Eg fann ut at utviklinga var kome mykje lengre enn det mange hadde trudd. Når ein ser kva summar det er snakk om, og studerer korleis dei effektiviserer verksemdene sine, er det lett å bli provosert. For meg er det ei åpenbar sak. Hovedstrukturen i det som skjer er at ein tyner lønna og arbeidsvilkåra til folk som allereie ikkje har spesielt godt betalte jobbar. Ein overfører desse pengane til folk som har veldig mykje frå før – og alt for skattebetalarane si rekning.

– Er det utenkeleg at du kan ha private aktørar som kan levere gode tenester og som tek godt vare på dei tilsette?

– Det kan vere, men vi må sjå på kva som skjer i praksis. Vi har hatt mange ideelle private aktørar eller familiebedrifter. I dagens situasjon er det ikkje koselege familieforetak som står klar til å ta over. Privatiserer du ein barnehage i dag, er det nesten ikkje sjans i havet at det er ei foreldregruppe som startar den barnehagen. Det er fire store konsern og det er dei som tek nesten alt. Det same skjer innan privat eldreomsorg, der er det også fire selskap som dominerer.

Private sykehjem har store overskudd, men Marie fikk null i lønnsøkning i fjor

Saken fortsetter under bildet

Ole Palmstrøm

Fri i fart

Linn Herning er også mykje meir enn iherdig jobbing. Ho er også veldig glad i fart og sjø.

– Når føler du deg fri?

– Når eg køyrer båt. Eg er veldig glad i køyre båt. Eg føler meg sjeldan fri, men har heller ikkje det som noko stort ideal. Vi er ikkje så fri som vi skal ha det til. Eg har alltid likt fart og kjensla av flyt. Før stod eg mykje på snowboard. Kjensla av fysisk flyt, på brett, båt eller når eg dansar. Eg er veldig glad i dansing, seier Herning.

Ho er også ein person som verkeleg nyt å site stille heilt for seg sjølv omringa av stablar med papir:

– Eg er kjempenerd. Eg likar å sitte med masse papir, fordjupe meg og finne ting. Då kan eg også bli ganske sur om folk forstyrrar meg. Det er eit klassisk nerdete trekk, eg innrømmer det. Eg likar å sitte med lukka dør og konsentrere meg å jobbe.

Saken fortsetter under bildet

FYLLER ROMMET: Herning reiser saman med For velferdsstaten over heile Norge med foredrag og debatt. Ho måler 1.55 på sokkelesten og har ein energi og driv under foredraga som fyller store rom og salar: - Det er ganske lett for meg å bli engasjert, medgir ho.

FYLLER ROMMET: Herning reiser saman med For velferdsstaten over heile Norge med foredrag og debatt. Ho måler 1.55 på sokkelesten og har ein energi og driv under foredraga som fyller store rom og salar: - Det er ganske lett for meg å bli engasjert, medgir ho.

Ole Palmstrøm

Intellektuelt forelska

– Kva er du mest nøgd med, med deg sjølv?

– Eg er nøgd med at eg likar å jobbe hardt. Samtidig er eg også lat. Det er ei av mine store styrkar, at eg likar å jobbe hardt, men også at eg er ganske flink til å slappe skikkelig av. Då får ein utretta ein del.

Ein av konsekvensane av å vere sjølverklært nerd og like å fordjupe seg i fakta, samfunn, politikk og filosofi er at ho innimellom blir forelska:

– Det hender eg blir intellektuelt forelska, det er folk eg får respekt for og som inspirerer meg. Eg vil ikkje nevne navn, det blir så kleint, fortel Linn Herning med eit stor smil.

2017 vil bli eit hektisk år for både Herning og For Velferdsstaten. Det er stortingsval og Herning skal bidra til å blant anna klargjere skillelinjene mellom offentleg, kommersiell og ideell drive velferd:

– Eg likar litt temperatur i debattane og trur det er med å tydeleg få fram forskjellane og vala vi står ovanfor. I det eg har sett og funne i mitt arbeid og gransking vil eg i alle fall sterkt åtvare folk mot å opne dørene meir for dei kommersielle konserna. Då får vi eit samfunn som er grunnleggande annleis enn velferdsstaten.

Alliansen For velferdsstaten:

• For velferdsstaten består av fagforbund, brukerorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner.
• Nærmere 30 organisasjoner med over én million medlemmer er tilsluttet alliansen
• Alliansen ble opprettet for å styrke kampen mot økende forskjeller i samfunnet.
• For velferdsstaten arbeider mot privatisering, deregulering og markedsliberalisme - og for en sterk offentlig sektor.
Kilde: velferdsstaten.no

Linn Herning (34)

Leiar av For velferdsstaten

Skal sette offentleg velferd på agendaen i Stortingsvalet 2017.

03.03.2017
10:11
21.08.2023 17:14

Linn Herning (34)

Leiar av For velferdsstaten

Skal sette offentleg velferd på agendaen i Stortingsvalet 2017.
Mest lest

Debatt

Hvis du er kvinne og jobber i handelen eller i et serviceyrke, kan du fort stå igjen som pensjonstaper. Derfor er kampen om AFP også en likestillingskamp, skriver Cecilie Tvetenstrand. (Illustrasjonsfoto)

Hvis du er kvinne og jobber i handelen eller i et serviceyrke, kan du fort stå igjen som pensjonstaper. Derfor er kampen om AFP også en likestillingskamp, skriver Cecilie Tvetenstrand. (Illustrasjonsfoto)

AFP er en urettferdig pensjon. Den er også uforutsigbar

Kaptein Frank Langø har jobbet i Sølvtrans i 20 år. Neste år går han av med pensjon. Nå er han med på gruppesøksmålet mot rederiet for at han skal få pensjonen han mener han har krav på. Også Maskinistforbundet deltar i søksmålet.

Kaptein Frank Langø har jobbet i Sølvtrans i 20 år. Neste år går han av med pensjon. Nå er han med på gruppesøksmålet mot rederiet for at han skal få pensjonen han mener han har krav på. Også Maskinistforbundet deltar i søksmålet.

Jogvan H. Gardar/privat

Sjøfolk kan ha tapt millioner i pensjon. Nå saksøker de rederiet

KJØRTE I POLEN: Oleksandr Klievtsov fra Bakhmut i Ukraina viser frem video av ham selv som kjører buss i Polen høsten 2022.

KJØRTE I POLEN: Oleksandr Klievtsov fra Bakhmut i Ukraina viser frem video av ham selv som kjører buss i Polen høsten 2022.

Erlend Tro Klette

Norge skriker etter bussjåfører. Oleksandr har erfaringen, men nektes jobb

Martin Guttormsen Slørdal

Ny pensjon kan svekke Norges sikkerhet: Fire av ti i Forsvaret vil slutte

Tri Nguyen Dinh / Ronny Øksnes

«Svenskebåten» legges ned: – Vi visste overhodet ingenting

– Nå kommer vi med vårt krav, der vi ivaretar våre medlemmers utfordringer og muligheter, sier forbundsleder Jørn Eggum.

– Nå kommer vi med vårt krav, der vi ivaretar våre medlemmers utfordringer og muligheter, sier forbundsleder Jørn Eggum.

Håvard Sæbø

AFP har skapt storkonflikt mellom LO-forbund. Her er Fellesforbundets løsning

Merethe Solberg er bekymret for at flere ikke vil klare seg gjennom alle krisene med pandemi, dyrtid og rentehevinger.

Merethe Solberg er bekymret for at flere ikke vil klare seg gjennom alle krisene med pandemi, dyrtid og rentehevinger.

Erlend Angelo

Renta øker igjen: – Folk går fra den ene krisa til den andre

Statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre trakk på seg kjeledress og hjelm da de valgte å legge frem regjeringens grønne industriløft på Rosenberg Worley i Stavanger.

Statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre trakk på seg kjeledress og hjelm da de valgte å legge frem regjeringens grønne industriløft på Rosenberg Worley i Stavanger.

Helge Rønning Birkelund

LO-medlemmene flykter fra Ap. Sjekk fallet og hvor de tar veien

Det er kun 1.200 meter mellom bebyggelsen og den nærmeste vindmølla i Havøysund. Likevel har det vært lite protester mot vindparken.

Det er kun 1.200 meter mellom bebyggelsen og den nærmeste vindmølla i Havøysund. Likevel har det vært lite protester mot vindparken.

Håvard Sæbø

Oppgitt ordfører: – Man kan jo lure hva staten har tenkt å bruke Finnmark til

OMFATTENDE: NTL NAV har beregnet at når etaten velger delegerte forhandlinger, går det med rundt 51 000 arbeidstimer til dette.

OMFATTENDE: NTL NAV har beregnet at når etaten velger delegerte forhandlinger, går det med rundt 51 000 arbeidstimer til dette.

Colourbox.com

Nav sløser bort millioner i lokale forhandlinger, mener tillitsvalgte

Erlend Angelo

Tordis gleder seg fortsatt til å gå på jobb etter 47 år. Her er hemmeligheten

Debatt

Carolines historie er en viktig vekker, skriver Nav-sjefen.

Carolines historie er en viktig vekker, skriver Nav-sjefen.

Lise Åserud / NTB. Innfelt: skjermdump av frifagbevegelse.no

Det er umulig for meg å ikke bli berørt av det Caroline forteller

Kronikk

Nav-ansatte har det handlingsrommet de trenger for å kunne gi god og tilpasset hjelp til den enkelte familie. Men det krever svært god kompetanse i sosialt arbeid, skriver Tore Nyseter.

Nav-ansatte har det handlingsrommet de trenger for å kunne gi god og tilpasset hjelp til den enkelte familie. Men det krever svært god kompetanse i sosialt arbeid, skriver Tore Nyseter.

Eirik Dahl Viggen/Privat

Nav svikter barn i fattige familier

LO og NHO har sammen utredet en «reformert AFP», og LO ønsker at denne skal bli del av et samordnet tariffoppgjør til våren. Men innad i LO har det vært svært ulike syn på forslagene som er lagt fram - og nå begynner tiden å renne ut.

LO og NHO har sammen utredet en «reformert AFP», og LO ønsker at denne skal bli del av et samordnet tariffoppgjør til våren. Men innad i LO har det vært svært ulike syn på forslagene som er lagt fram - og nå begynner tiden å renne ut.

Tormod Ytrehus

Pensjonsordning kan snart forsvinne: Dette handler AFP-striden om

Køen ble lang for å sikre seg en pose mat.

Køen ble lang for å sikre seg en pose mat.

Tom Vestreng, Dagsavisen

Krisa øker ved Fattighuset: – Rundt 100 må gå tomhendt hjem

Høyres nestleder Henrik Asheim mener Erna Solberg og Høyre ikke holdt tilbake informasjon om Sindre Finnes aksjehandler til etter valget. 

Høyres nestleder Henrik Asheim mener Erna Solberg og Høyre ikke holdt tilbake informasjon om Sindre Finnes aksjehandler til etter valget. 

Arkivfoto: Leif Martin Kirknes

Høyre: – Skjønte at dette kunne være løgn først på fredag

Kompetansen som skal til for å bygge skip kan forsvinne på norske verft dersom ikke utviklingen snur. Nå vil tillitsvalgte ha en ny giv for bransjen.

Kompetansen som skal til for å bygge skip kan forsvinne på norske verft dersom ikke utviklingen snur. Nå vil tillitsvalgte ha en ny giv for bransjen.

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

– Hvis vi fortsatt skal bygge skip i Norge, må noe skje, advarer tillitsvalgte

FANT TONEN: Mia Mari ble den vennen May Liz trengte for å føle seg trygg da hun skulle sone dommen på Ravneberget. De bruker mye av dagne på å snakke og henge sammen.

FANT TONEN: Mia Mari ble den vennen May Liz trengte for å føle seg trygg da hun skulle sone dommen på Ravneberget. De bruker mye av dagne på å snakke og henge sammen.

Brian Cliff Olguin

– Man har tenkt at det er så få kvinner i fengsel, så de har blitt glemt

 – Vi kan ikke forby noen å filme, og det er heller ikke ulovlig å gjøre det – det er hendelser som skjer på offentlige plasser. Jeg ber bare om arbeidsrom, sier vekteren Stefan.

 – Vi kan ikke forby noen å filme, og det er heller ikke ulovlig å gjøre det – det er hendelser som skjer på offentlige plasser. Jeg ber bare om arbeidsrom, sier vekteren Stefan.

Jan-Erik Østlie

Stefan blir ofte omringet og filmet når han gjør jobben sin. Frykten er å bli hengt ut

Jøran Grønstad

Erling Braut Haaland er første fotballspiller på lista over Norges rikeste


Flere saker