JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Arbeidslivskriminalitet

Kriminelle styrker seg mens a-krimsamarbeidet står stille, frykter inspektøren i Arbeidstilsynet

NTL-tillitsvalgte i Arbeidstilsynet og Skatteetaten etterlyser et mer effektivt samarbeid for å ta skurkene i arbeidslivet.
LÆRING: Seniorinspektør Pål Andresen Skaufjord i Arbeidstilsynet etterlyser samarbeid og verktøy for å stoppe arbeidslivskriminalitet. Her fra Litauen, der han lot seg imponere over hjelpemidlene kollegaene hadde der.

LÆRING: Seniorinspektør Pål Andresen Skaufjord i Arbeidstilsynet etterlyser samarbeid og verktøy for å stoppe arbeidslivskriminalitet. Her fra Litauen, der han lot seg imponere over hjelpemidlene kollegaene hadde der.

Nina Hanssen

nina.hanssen@lomedia.no

Seniorinspektør Pål Andresen Skaufjord, som også er NTL-tillitsvalgt, har det siste året besøkt både Danmark, Bulgaria, Litauen og Estland for å lære av måten de jobber på for å få bukt med arbeidslivskriminalitet.

Men han er ikke imponert over tempoet her hjemme. Han frykter at de kriminelle stadig vekk blir bedre mens etatene i Norge ikke utvikler seg.

– Da vi besøkte Litauen tidligere i år så vi blant annet at Arbeidstilsynets inspektører kunne få klarhet i, stanse og varsle gebyrer på bakgrunn av mangelfullt registrert arbeid raskt og effektivt, forteller han.

Foregangsland: Arbeidstilsynet dro på tokt i Litauen: Her kan Norge lære mye

Fungerer ikke i dag

– Hvis arbeidet mot arbeidslivskriminalitet skal fungere, må vi kunne stanse og sanksjonere uregistrert arbeid på en effektiv måte i a-krimsamarbeidet. Det fungerer ikke per i dag, sier han.

Ifølge Skaufjord har verken Arbeidstilsynet eller noen andre etater i samarbeidet velfungerende sanksjonsmulighet per i dag. Deres søketilgang til arbeidstakerregisteret (som eies av Nav) er også begrenset ute på tilsyn, mener han.

Det gjelder også Oppdrags- og arbeidsforholdregisteret (OAR), som Skatteetaten forvalter.

Nav har en nøkkelrolle

Nav i Norge har siden 2015 hatt sanksjonsadgang (overtredelsesgebyr og tvangsmulkt) etter folketrygdloven §25-3, hvor arbeidsgiver kan ilegges gebyr for å ha gitt uriktige opplysninger til arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret).

Men Skaufjord, som har jobbet med a-krim siden 2017, kjenner ikke til at en slik sanksjon har blitt ilagt noensinne. Det til tross for at uregistrert arbeid er et vanlig og fremtredende fenomen de møter på under tilsyn og kontroller i det tverretatlige a-krimsamarbeidet.

– Alle snakker om hva som kan gjøres bedre i kampen mot arbeidslivskriminalitet. Hvis det skal være noen vits i slike sanksjonshjemler, må de jo faktisk benyttes effektivt og forutsigbart. Fra kriminologien vet vi at det både må være en reell sanksjonsrisiko og gå kort tid mellom overtredelse og sanksjon, dersom denne skal ha preventiv virkning, sier han.

Skaufjord nevner også at det har skjedd endringer i andre etater som også påvirker dette.

– Politiet kunne tidligere stanse svart arbeid i medhold av politiloven § 7, men de får de ikke lov til lenger. Ingen andre etater har heller noen egnede hjemler i så måte, sier han.

Han legger til at Arbeidstilsynet kan ilegge overtredelsesgebyrer for manglende HMS-kort innenfor bygg- og anleggsbransjen, renhold og bilpleie. Likeledes kan Skatteetaten gi gebyrer for manglende personallisteføring i bransjer hvor dette er obligatorisk.

Skaufjords vurdering er at dette er veldig mye bedre enn ingenting, men at det fortsatt er langsomme og ganske utilstrekkelige verktøy for å sanksjonere svart arbeid.

Vanskelig å dele informasjon

Etatstillitsvalgt Martin Kvalvik i NTL Nav sier at mye av utfordringene er at regelverket i dag ikke legger opp til deling av informasjon mellom etatene.

– A-krimsentrene er oppretta for å gjøre dette bedre, men sånn jeg har forstått det er regelverket fortsatt i veien for å bekjempe arbeidslivskriminalitet, sier han.

Kvalvik bekrefter at Nav i dag har hjemmel til å sanksjonere arbeidsgivere og har rutiner til hvordan de skal følge opp dette.

Selv om han ikke sitter på statistikk siden rutinene ble endret i 2020, så vet han at Nav har et samarbeid både med Arbeidstilsynet og Skatteetaten og har gitt gebyrer til arbeidsgiver som ikke gir riktige opplysninger til Nav.

Martin Kvalvik i NTL NAV

Martin Kvalvik i NTL NAV

Nina Hanssen

– Muligheten ligger der, men jeg vet ikke om den blir brukt så ofte som den bør, sier han.

Martin Kvalvik mener det er veldig viktig at useriøse arbeidsgivere blir tatt og får tvangsmulkt, gebyrer eller annen straff slik at vi kan bevare et skikkelig arbeidsliv.

Flere unge skal i jobb

Kvalvik mener det kommer til å bli ekstra viktig å følge med når mange unge skal ut i arbeidslivet framover.

– Mange unge arbeidstakere skal nå ut i arbeidslivet gjennom regjeringens ungdomsgaranti og da er det viktig at arbeidsgiverne som tar imot dem er seriøse og følger spillereglene i arbeidslivet. Nav som kontrollmyndighet bør være ekstra opptatt av dette slik at folk får en god erfaring når de skal inn i arbeidslivet kanskje for første gang. Jeg vet at mange unge er usikre når de kommer i jobb, sier han.

Nå håper Kvalvik at også politikere fortsetter kampen mot arbeidslivskriminalitet og sørger for at etatene har en god kommunikasjon som gjør det lettere å sørge for at de useriøse blir tatt.

A-krimsamarbeidet

Er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, Nav, politiet og Skatteetaten.

Skal forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Det åttende a-krimsenteret ble opprettet i Alta i 2022.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

A-krimsamarbeidet

Er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, Nav, politiet og Skatteetaten.

Skal forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Det åttende a-krimsenteret ble opprettet i Alta i 2022.