JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
SKUFFET: NTL-leder Kjersti Barsok (t.v.) og NTL UD-leder Turi Bundlie Bakke er skuffet over regjeringens lovforslag for Utenriksdepartementet.

SKUFFET: NTL-leder Kjersti Barsok (t.v.) og NTL UD-leder Turi Bundlie Bakke er skuffet over regjeringens lovforslag for Utenriksdepartementet.

Eirik Dahl Viggen

Utenriksdepartementet

LO-forbund mener regjeringen svekker UD-ansattes rettigheter

Utenrikstjenesten sliter med å få ansatte til de minst populære stasjonene. Regjeringen vil gi arbeidsgiver større styringsrett.10.05.2023
14:46
11.05.2023 10:14

merete.jansen@lomedia.no

Høye kanapeer og bobler i glasset. Det er ofte slik livet på en ambassade beskrives.

Men det kan også handle om å bo i områder med høy luftforurensning, dårlig utbygd helsevesen og alvorlig kriminalitet like rundt hjørnet. Mange ansatte i UD har også vært stasjonert i land som er i krig.

Utenriksdepartementet sliter med å få ansatte til å søke seg til enkelte av stasjonene de styrer rundt i verden. I tillegg er søknadsprosessene tidkrevende, ettersom det er 3–400 interne stillingsskifter årlig i departementet.

Større styringsrett for ledelsen

Løsningen regjeringen har foreslått, og som nå er til behandling i utenrikskomiteen, er å endre utenrikstjenesteloven.

Hvis endringen får flertall på Stortinget, betyr det at arbeidsgiver får større styringsrett over hvor de ansatte skal jobbe. Statsansatteloven skal bare gjelde ved første ansettelse i departementet og ikke ved senere skifte av stillinger.

Dette reagerer NTLs medlemmer i Utenriksdepartementet på.

– Dette svekker de ansattes rettigheter, sier lederen av NTL UD, Turi Bundlie Bakke, og føyer til:

– Vi er veldig skuffet over at arbeidsgiver vil gå bort fra statsansatteloven og kvalifikasjonsprinsippet som gjelder i alle andre departementer. I stedet skal vi ha en ordning der man blir overlatt til å stole på at arbeidsgiver vil en vel, og legge skjebnen i deres hender.

NTL-leder Kjersti Barsok støtter fullt opp om de sterke innvendingene.

Hun har undertegnet en høringsuttalelse der NTL slår fast at «lovforslaget framstår som rettslig tvilsomt, dårlig utredet og svakt begrunnet».

Videre skriver NTL at det er «oppsiktsvekkende at det legges opp til at ansatte i Norges største departement ikke skal følge de samme reglene for ansettelse som resten av staten.»

– Dette er sterke ord?

– Ja, men dette er kjempeviktig for medlemmene våre i UD, og det er en prinsipielt viktig sak fordi det handler om retten til medbestemmelse, sier Barsok.

Frykter trynefaktor

NTL UD er enig i at dagens ordning ikke fungerer maksimalt.

Men de mener det er mulig å oppnå forbedringer uten å ta fra ansatte rettigheter på denne måten.

– Gulrot fungerer bedre enn pisk, slår Bakke fast.

Hun sier at NTL UD ikke tror lovendringene vil løse problemet.

Deres erfaring er at for at folk skal søke seg ut, må vilkårene være gode nok, medfølgende familie må få mulighet til å beholde og opparbeide trygde- og pensjonsrettigheter og de ansatte må føle seg ivaretatt av arbeidsgiver mens de er ute.

Regjeringens forslag går i stedet ut på å gi fordeler i etterkant, til de som har påtatt seg å jobbe på de minst populære stedene.

De kan få forrang til bedre stillinger etterpå, på bekostning av bedre kvalifiserte søkere.

– Vi vil gjerne være med på å forenkle og effektivisere de interne rekrutteringsprosessene, men vi er bekymret for at forslaget vil føre til utydelige prosesser og frykt for at trynefaktor avgjør. At folk blir redde for å gjøre seg upopulære, for da kan det straffe seg ved neste korsvei. At man blir nødt til å holde seg inne med de rette folkene for å få karriereutvikling, sier Bakke.

Hun legger til at mange ansatte allerede i dag har lav tillit til rekrutteringsprosessene. Og at endringen som foreslås, er et steg tilbake.

– Det kan påvirke arbeidsmiljøet negativt og skape mer misnøye i organisasjonen.

Statssekretær Eivind Vad Petersson (Ap) svarer på vegne av politisk ledelse i UD. Han mener medbestemmelen ikke blir redusert gjennom lovforslaget:

– Fagforeningenes medvirkning og innflytelse vil bli ivaretatt på likeverdig måte i den nye rotasjonsordningen.

Resten av svarene hans kan leses nederst i artikkelen.

Enklere tilsettingsprosesser

NTL UD er helt enig med regjeringen og utenriksministeren i at det i dag er for omfattende prosesser for å flytte ansatte rundt mellom ulike stillinger, såkalt rotasjon. Men å gå bort fra kvalifikasjoner som overordnet prinsipp, synes de er å dra det for langt.

I lovforslaget heter det at kvalifikasjoner skal vurderes sammen med andre forhold, som kompetansestyring, byrdefordeling, rotasjonstakt og familiemessige forhold.

– Det høres tilsynelatende positivt ut at det skal tas hensyn til byrdefordeling og familiehensyn. Vi har imidlertid ikke tillit til at arbeidsgiver vil praktisere dette på en transparent, forståelig og rettferdig måte. Vi har jo alle noen familiehensyn. Hvordan skal de vekte de ulike opp mot hverandre, undrer Turi Bakke. 

Barsok mener det hele blir for uklart. Det blir vanskelig for de ansatte å skjønne hvorfor en person får stillingen over en annen, når det er så mange og uklare kriterier som skal spille inn.

– Det er viktig for oss å sikre at ansettelser er etterprøvbare, og at vi har medbestemmelse i prosessen, sier hun.

Tre fagforeninger i UD representerer over 90 prosent av de ansatte, og alle støtter hverandre i denne saken.

– Det er veldig lurt å lytte til de ansatte i saker som dette, slår Barsok fast.

Både hun og Bakke er skuffet over at et slikt forslag kommer fra Arbeiderpartiet.

– De har fremmet et lovforslag som svekker ansattes rettigheter. Det er veldig synd at en sosialdemokratisk regjering gjør det! sier Bakke.

Her er resten av svarene fra statssekretær Eivind Vad Petersson:

– UD har samme kriterier for ansettelser som andre departementer. Lovforslaget skiller tydelig mellom ansettelser i UD og forflytninger av medarbeidere som allerede er ansatt i utenrikstjenesten. Forslaget omfatter allerede fast ansatte som veksler mellom å jobbe på utenriksstasjoner og i departementet i Oslo.

– Hvorfor ikke heller gi bedre betingelser for å få folk til de «vanskelige» postene, i stedet for å nærmest true med pisk dersom de ikke drar dit?

– Utenrikstjenesten trenger en bedre, mer forutsigbar og rettferdig rotasjonsordning om vi skal lykkes med å fremme norske interesser i en stadig mer uforutsigbar verden. Hensyn til medfølgende familie har stor betydning i lovforslaget. Sammen med andre tiltak for å bedre å ivareta medfølgende familie, vil forhåpentligvis flere familier få mulighet til å reise ut sammen.

– NTL-ledelsen og medlemmene er skuffet over at et slikt forslag kan komme fra nettopp Ap. Kan de ikke lenger stole på at Ap støtter medvirkning fra ansattes representanter?

– Jeg tror den nye rotasjonsordningen vil bli en forbedring sammenliknet med dagens situasjon – både for de ansatte og for utenrikstjenesten som helhet. Om det skulle slå feil, er vi rede til å gjøre endringer. Vår dør er alltid åpen for de ansattes organisasjoner.

10.05.2023
14:46
11.05.2023 10:14Mest lest

Anne Myklebust Odland

Mor ble innlagt i psykisk helsevern. Da flyttet barnevernet inn til far og babyen

Debatt

Så klart det går an å bli rammet av inflasjon og rentesjokk uten å gi avkall på fredagskosen, skriver Selma Brodrej.

Så klart det går an å bli rammet av inflasjon og rentesjokk uten å gi avkall på fredagskosen, skriver Selma Brodrej.

Helena Yankovska/Unsplash

Jeg fryder meg over middelklassens økonomiske krise

Hanna Skotheim

Forsinkelser i utbetalinger

En utbredt misforståelse er at IA-avtalen ikke gjelder lenger, forteller rådgiver i LO, Gry Gundersen.

En utbredt misforståelse er at IA-avtalen ikke gjelder lenger, forteller rådgiver i LO, Gry Gundersen.

Eirik Dahl Viggen

Sykefravær: Arbeidsgivere kutter i egenmeldingsdager

Brian Cliff Olguin

Kristin jobber gratis 240 timer i året for å få vaktplanen til å gå opp

«Kari» ble utfryst og mobbet av arbeidskollegaene om bord, hvor hun bodde 28 dager i strekk. (Illustrasjonsfoto)

«Kari» ble utfryst og mobbet av arbeidskollegaene om bord, hvor hun bodde 28 dager i strekk. (Illustrasjonsfoto)

Tri Nguyen Dinh

I flere år ble «Kari» trakassert: – Helt forferdelig å være på jobb

Allmenngjorde minstelønna: Ulovleg for arbeidsgivarar å betale mindre lønn eller gi dårlegare arbeidsvilkår.

Allmenngjorde minstelønna: Ulovleg for arbeidsgivarar å betale mindre lønn eller gi dårlegare arbeidsvilkår.

Colourbox

Lønnshopp før sommarferien: Sjekk den nye minstelønna i ni bransjar

Avgjørelser i Arbeidsretten er endelige, og kan ikke ankes.

Avgjørelser i Arbeidsretten er endelige, og kan ikke ankes.

Håvard Sæbø

Ble syk etter én dag i ny jobb – nå må kommunen betale sykepenger

For snart to år siden opplevde de ansatte ved Nav Årstad at en kollega ble knivdrept på jobb. Her et bilde fra kontoret i dagene etter drapet.

For snart to år siden opplevde de ansatte ved Nav Årstad at en kollega ble knivdrept på jobb. Her et bilde fra kontoret i dagene etter drapet.

Torstein Bøe / NTB

Etter Nav-drapet: 25 ansatte ved kontoret har sluttet hittil i år

Bredtveit fengsel er dårlig egnet til å ta imot de som sliter mest, hevder både ansatte og eksperter fra en lang rekke fagmiljøer.

Bredtveit fengsel er dårlig egnet til å ta imot de som sliter mest, hevder både ansatte og eksperter fra en lang rekke fagmiljøer.

Eirik Dahl Viggen

Flere fengsles etter selvmordsforsøk. Bak murene blir det bare verre

SKADET PÅ JOBB: Oljearbeideren har jobbet mange år i bransjen før han ble skadet og ufør etter bruk av trange vernesko på en plattform på britisk sokkel. Bildet er tatt på norsk side.

SKADET PÅ JOBB: Oljearbeideren har jobbet mange år i bransjen før han ble skadet og ufør etter bruk av trange vernesko på en plattform på britisk sokkel. Bildet er tatt på norsk side.

Erlend Angelo

Arbeider ble ufør av for trange vernesko – avvist av Høyesterett

Den takhøyden som liksom er så høy … den er ikke alltid så høy likevel, mener Olav Neerland om organisasjonen han er medlem av.

Den takhøyden som liksom er så høy … den er ikke alltid så høy likevel, mener Olav Neerland om organisasjonen han er medlem av.

Hanna Skotheim

Olav ble kalt kvinnehater: – Jeg er ikke redd for å stikke hodet fram

– Jeg håper tilsynsrapporten fører til endring, men usikker på om den gjør det i virkelighetene, sier Frid Melling Vågenes (f.v.). Her sammen med Robin Knutsen og Joakim Johnsen.

– Jeg håper tilsynsrapporten fører til endring, men usikker på om den gjør det i virkelighetene, sier Frid Melling Vågenes (f.v.). Her sammen med Robin Knutsen og Joakim Johnsen.

Leif Martin Kirknes

Sjefen sendte grove e-poster i fylla. Får kritikk fra Arbeidstilsynet

Det har vært en klar økning av unge AAP-mottakere med psykiske lidelser de siste ti årene.

Det har vært en klar økning av unge AAP-mottakere med psykiske lidelser de siste ti årene.

Gorm Kallestad / NTB

Tre av fire unge på Nav-ordning har psykiske lidelser

Debatt

Det har vært fantastisk å være Norge lenge. De som har argumentert for at det er lurt for et lite land å ha en egen valuta, har hatt vind i seilene. Men regningen for en fest kommer alltid, skriver Kjetil Staalesen.

Det har vært fantastisk å være Norge lenge. De som har argumentert for at det er lurt for et lite land å ha en egen valuta, har hatt vind i seilene. Men regningen for en fest kommer alltid, skriver Kjetil Staalesen.

Erlend Angelo

Regninga kommer, og den sendes rett til norske arbeidstakere og pensjonister

Kommentar

Vi er vitne til en urovekkende utvikling som fagbevegelsen, med LO i spissen, må møte med aktive grep, skriver Kjell Werner.

Vi er vitne til en urovekkende utvikling som fagbevegelsen, med LO i spissen, må møte med aktive grep, skriver Kjell Werner.

Sissel M. Rasmussen

LO-jubel med bitter bismak

Håvard Sæbø

Kimek-ansatte beholder jobben inntil videre

Hos Bilfinger i Porsgrunn har de ansatte tilgang til kantine. Men de som jobber på gulvet her, spiser helst i hallen.

Hos Bilfinger i Porsgrunn har de ansatte tilgang til kantine. Men de som jobber på gulvet her, spiser helst i hallen.

Sissel M. Rasmussen

Status og hierarki på jobb: Dette avslører matpausen om oss

Ansatte ved flere plastbedrifter omfattes av Kjemisk-teknisk tariffavtale. Her jobber operatørene Chrisander Dahl (t.h.) og operatør Daniel Rafaelsen ved plastbedriften Protan i Lier.

Ansatte ved flere plastbedrifter omfattes av Kjemisk-teknisk tariffavtale. Her jobber operatørene Chrisander Dahl (t.h.) og operatør Daniel Rafaelsen ved plastbedriften Protan i Lier.

Arkivfoto: Petter Pettersen

Over 3000 ansatte i kjemisk industri får ny lønn. Her er tallene

Høyre-lederen beskylder venstresiden for nærmest å bygge ned velferdsstaten Norge.

Høyre-lederen beskylder venstresiden for nærmest å bygge ned velferdsstaten Norge.

Frederik Ringnes / NTB

Erna Solbergs fem beste grunner for å stemme Høyre


Flere saker