JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Utenriksdepartementet

LO-forbund mener regjeringen svekker UD-ansattes rettigheter

Utenrikstjenesten sliter med å få ansatte til de minst populære stasjonene. Regjeringen vil gi arbeidsgiver større styringsrett.
SKUFFET: NTL-leder Kjersti Barsok (t.v.) og NTL UD-leder Turi Bundlie Bakke er skuffet over regjeringens lovforslag for Utenriksdepartementet.

SKUFFET: NTL-leder Kjersti Barsok (t.v.) og NTL UD-leder Turi Bundlie Bakke er skuffet over regjeringens lovforslag for Utenriksdepartementet.

Eirik Dahl Viggen

merete.jansen@lomedia.no

Høye kanapeer og bobler i glasset. Det er ofte slik livet på en ambassade beskrives.

Men det kan også handle om å bo i områder med høy luftforurensning, dårlig utbygd helsevesen og alvorlig kriminalitet like rundt hjørnet. Mange ansatte i UD har også vært stasjonert i land som er i krig.

Utenriksdepartementet sliter med å få ansatte til å søke seg til enkelte av stasjonene de styrer rundt i verden. I tillegg er søknadsprosessene tidkrevende, ettersom det er 3–400 interne stillingsskifter årlig i departementet.

Større styringsrett for ledelsen

Løsningen regjeringen har foreslått, og som nå er til behandling i utenrikskomiteen, er å endre utenrikstjenesteloven.

Hvis endringen får flertall på Stortinget, betyr det at arbeidsgiver får større styringsrett over hvor de ansatte skal jobbe. Statsansatteloven skal bare gjelde ved første ansettelse i departementet og ikke ved senere skifte av stillinger.

Dette reagerer NTLs medlemmer i Utenriksdepartementet på.

– Dette svekker de ansattes rettigheter, sier lederen av NTL UD, Turi Bundlie Bakke, og føyer til:

– Vi er veldig skuffet over at arbeidsgiver vil gå bort fra statsansatteloven og kvalifikasjonsprinsippet som gjelder i alle andre departementer. I stedet skal vi ha en ordning der man blir overlatt til å stole på at arbeidsgiver vil en vel, og legge skjebnen i deres hender.

NTL-leder Kjersti Barsok støtter fullt opp om de sterke innvendingene.

Hun har undertegnet en høringsuttalelse der NTL slår fast at «lovforslaget framstår som rettslig tvilsomt, dårlig utredet og svakt begrunnet».

Videre skriver NTL at det er «oppsiktsvekkende at det legges opp til at ansatte i Norges største departement ikke skal følge de samme reglene for ansettelse som resten av staten.»

– Dette er sterke ord?

– Ja, men dette er kjempeviktig for medlemmene våre i UD, og det er en prinsipielt viktig sak fordi det handler om retten til medbestemmelse, sier Barsok.

Frykter trynefaktor

NTL UD er enig i at dagens ordning ikke fungerer maksimalt.

Men de mener det er mulig å oppnå forbedringer uten å ta fra ansatte rettigheter på denne måten.

– Gulrot fungerer bedre enn pisk, slår Bakke fast.

Hun sier at NTL UD ikke tror lovendringene vil løse problemet.

Deres erfaring er at for at folk skal søke seg ut, må vilkårene være gode nok, medfølgende familie må få mulighet til å beholde og opparbeide trygde- og pensjonsrettigheter og de ansatte må føle seg ivaretatt av arbeidsgiver mens de er ute.

Regjeringens forslag går i stedet ut på å gi fordeler i etterkant, til de som har påtatt seg å jobbe på de minst populære stedene.

De kan få forrang til bedre stillinger etterpå, på bekostning av bedre kvalifiserte søkere.

– Vi vil gjerne være med på å forenkle og effektivisere de interne rekrutteringsprosessene, men vi er bekymret for at forslaget vil føre til utydelige prosesser og frykt for at trynefaktor avgjør. At folk blir redde for å gjøre seg upopulære, for da kan det straffe seg ved neste korsvei. At man blir nødt til å holde seg inne med de rette folkene for å få karriereutvikling, sier Bakke.

Hun legger til at mange ansatte allerede i dag har lav tillit til rekrutteringsprosessene. Og at endringen som foreslås, er et steg tilbake.

– Det kan påvirke arbeidsmiljøet negativt og skape mer misnøye i organisasjonen.

Statssekretær Eivind Vad Petersson (Ap) svarer på vegne av politisk ledelse i UD. Han mener medbestemmelen ikke blir redusert gjennom lovforslaget:

– Fagforeningenes medvirkning og innflytelse vil bli ivaretatt på likeverdig måte i den nye rotasjonsordningen.

Resten av svarene hans kan leses nederst i artikkelen.

Enklere tilsettingsprosesser

NTL UD er helt enig med regjeringen og utenriksministeren i at det i dag er for omfattende prosesser for å flytte ansatte rundt mellom ulike stillinger, såkalt rotasjon. Men å gå bort fra kvalifikasjoner som overordnet prinsipp, synes de er å dra det for langt.

I lovforslaget heter det at kvalifikasjoner skal vurderes sammen med andre forhold, som kompetansestyring, byrdefordeling, rotasjonstakt og familiemessige forhold.

– Det høres tilsynelatende positivt ut at det skal tas hensyn til byrdefordeling og familiehensyn. Vi har imidlertid ikke tillit til at arbeidsgiver vil praktisere dette på en transparent, forståelig og rettferdig måte. Vi har jo alle noen familiehensyn. Hvordan skal de vekte de ulike opp mot hverandre, undrer Turi Bakke. 

Barsok mener det hele blir for uklart. Det blir vanskelig for de ansatte å skjønne hvorfor en person får stillingen over en annen, når det er så mange og uklare kriterier som skal spille inn.

– Det er viktig for oss å sikre at ansettelser er etterprøvbare, og at vi har medbestemmelse i prosessen, sier hun.

Tre fagforeninger i UD representerer over 90 prosent av de ansatte, og alle støtter hverandre i denne saken.

– Det er veldig lurt å lytte til de ansatte i saker som dette, slår Barsok fast.

Både hun og Bakke er skuffet over at et slikt forslag kommer fra Arbeiderpartiet.

– De har fremmet et lovforslag som svekker ansattes rettigheter. Det er veldig synd at en sosialdemokratisk regjering gjør det! sier Bakke.

Her er resten av svarene fra statssekretær Eivind Vad Petersson:

– UD har samme kriterier for ansettelser som andre departementer. Lovforslaget skiller tydelig mellom ansettelser i UD og forflytninger av medarbeidere som allerede er ansatt i utenrikstjenesten. Forslaget omfatter allerede fast ansatte som veksler mellom å jobbe på utenriksstasjoner og i departementet i Oslo.

– Hvorfor ikke heller gi bedre betingelser for å få folk til de «vanskelige» postene, i stedet for å nærmest true med pisk dersom de ikke drar dit?

– Utenrikstjenesten trenger en bedre, mer forutsigbar og rettferdig rotasjonsordning om vi skal lykkes med å fremme norske interesser i en stadig mer uforutsigbar verden. Hensyn til medfølgende familie har stor betydning i lovforslaget. Sammen med andre tiltak for å bedre å ivareta medfølgende familie, vil forhåpentligvis flere familier få mulighet til å reise ut sammen.

– NTL-ledelsen og medlemmene er skuffet over at et slikt forslag kan komme fra nettopp Ap. Kan de ikke lenger stole på at Ap støtter medvirkning fra ansattes representanter?

– Jeg tror den nye rotasjonsordningen vil bli en forbedring sammenliknet med dagens situasjon – både for de ansatte og for utenrikstjenesten som helhet. Om det skulle slå feil, er vi rede til å gjøre endringer. Vår dør er alltid åpen for de ansattes organisasjoner.

Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse

Flere saker

Annonse