JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Misnøye med LO Stat etter lønnsoppgjøret i staten: – Jeg er skuffa og forbanna

Natalia Zubillaga er veldig frustrert og sinna etter at meklingsresultatet i statsoppgjøret ble klart.
Det er stor frustrasjon og sinna i NTL etter at det ble klart at LO Stat aksepterte tilbudet i mekling. F.v: Ingvild Nordang, Natalia Zubillaga (midten), Erik Dibba.

Det er stor frustrasjon og sinna i NTL etter at det ble klart at LO Stat aksepterte tilbudet i mekling. F.v: Ingvild Nordang, Natalia Zubillaga (midten), Erik Dibba.

Nina Hanssen/Alf Ragnar Olsen

nina.hanssen@lomedia.no, anders@lomedia.no

Fredag gikk ble meklinga i statsoppgjøret avslutta med at Akademikerne og Unio gikk i streik, mens LO Stat og YS Stat aksepterte avtalen som lå på bordet.

Det skjedde etter at et flertall i LO Stats forhandlingsutvalg stemte «ja» – mot stemmene til Norsk Tjenestemannslag og Skolenes Landsforbund.

Natalia Zubillaga, som er forbundsstyremedlem i det største LO-forbundet i staten (NTL), sier hun rett og slett ble provosert da hun hørte LO Stats leder, Egil André Aas, si at hovedprioriteringen har vært å få til en avtale i staten.

– Dette har ikke vært vår prioritering i NTL. Nå har jeg ikke lest hele avtalen, men slik jeg forstår det er dette resultatet ikke i nærheten av det vi kjempet for, sier hun.

– Slik jeg forstår det er det et dårlig økonomisk resultat og lønnstrinnene som er et viktig mekanisme for oss er borte. Dette kan vi bare ikke akseptere, sier en sint Zubillaga.

– Jeg er glad for at NTL stemte nei til dette resultatet og vil nå gå ut og anbefale at medlemmene stemmer nei til dette, sier hun.

Zubillaga minner om at NTL har medlemmer med høy lønn, med lav lønn, med lav ansiennitet og høy ansiennitet.

– Avtalen som er signert ivaretar ingen av disse gruppene slik jeg forstår det. Vi kan ikke akseptere prosenttillegg, sier Natalia Zubillaga.

Skuffede ansatte ved OsloMet

De var også klare for å streike ved OsloMet. Etter meklinga er ikke stemningen like god. Lokal NTL-leder Ingvild Nordang mener resultatet ikke er godt nok.

– Jeg er utrolig stolt av å være medlem av NTL. At LO Stat har sagt ja til dette skjønner jeg ingenting av. For å si det rett ut: Jeg trodde LO Stat var på samme lag som meg – tok jeg feil? Jeg er skuffa og forbanna, men klar til kamp, sier hun.

Nordang understreker at NTL krever et rettferdig lønnssystem for ansatte i staten – også i framtida.

STREIKEKLAR: Lokal NTL-leder Ingvild Nordang ved OsloMet var klar til å lede troppene i sin første streik, men slik gikk det ikke.

STREIKEKLAR: Lokal NTL-leder Ingvild Nordang ved OsloMet var klar til å lede troppene i sin første streik, men slik gikk det ikke.

Nina Hanssen

Frykter reallønnsnedgang

Leder av NTL Skatt og DFØ, Erik Boberg Dibba, er også skuffet denne fredagen. Styret i landsforeningen har enstemmig vedtatt å anbefale medlemmene å stemme nei.

– Jeg har ikke sympati for den usolidariske streiken til Akademikerne og Unio altså, da jeg tenker det er viktig med én avtale i staten. Men dette oppgjøret som nå foreligger skaper bare frustrasjon. Noen kan risikere en kraftig reallønnsnedgang og det kan vi ikke akseptere i en dyrtid der folk sliter. Jeg er skuffet og tenker at det at folk ikke får lønnsøkning vil virke inn negativt på arbeidsmiljøet. Deretter frykter jeg det vil gå utover tilliten til staten, sier han.

Hovedpunkter i enigheten

• Lønnsoppgjøret er innenfor frontfaget på 5,2 prosent.

• Fordelingen sentralt/lokalt 25/75

• Sentralt generelt tillegg på 0,75 prosent til alle

• Lokal avsetning på 2,15 prosent av lønnsmassen i den enkelte virksomhet

• En hovedtariffavtale som har med regler for minstelønn og godskriving, og legger til rette for at vi igjen kan få likelydende hovedtariffavtaler i staten.

• Hovedlønnstabellen utgår

LO Stat: Løser et voksende problem

LO Stat-leder Egil André Aas ledet forhandlingene, og sier han har respekt for dem som stemte nei. Han er imidlertid klar på at hovedkravet før oppgjøret var å få likelydende avtaler i staten igjen, og felles lønnsmasse.

Aas mener det handler om å sikre lik lønn for likt arbeid.

– Det er viktig for meg å poengtere at vi har fått et sentralt tillegg, vi har ivaretatt streikeretten og fått en garanti for at avtalen skal ha to nivåer, sier LO Stat-lederen.

Han påpeker også at de har fått inn minstelønnssatser på alle stillinger, som vil bli økt med det generelle tillegget hvert år.

Det følger også med godskrivningsregler som sikrer at man tar med seg ansienniteten i staten når man skal inn i en ny stilling.

– Med disse elementene, og at vi er tilbake på én avtale der vi sammen sitter og forhandler om fordeling og unngår forskjellige avlønninger kun basert på hvilken avtale du omfattes av, løser det et problem som har blitt større og større, sier han.

Aas mener avtalen er rettferdig og framtidsretta.

– Og vi har fått mekanismer som ivaretar mye av det lønnstabellen gjorde. Vi var i en mekling der vi måtte strekke oss langt. Da var valget om vi skulle gå for én avtale, eller fortsette med ulikebehandling. Jeg ønsker én avtale igjen, og håper de ute også ønsker det, sier Aas.

Egil André Aas, leder i LO Stat.

Egil André Aas, leder i LO Stat.

Ole Palmstrøm

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse