JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

NTL avviser forslaget om portforbud:

NTL Forsvar advarer mot å bruke militæret mot egen befolkning

Å innføre portforbud som smitteverntiltak kan bryte den sosiale kontrakten mellom myndighetene og innbyggerne, mener NTL.
ADVARER: Leder i NTL Forsvar, Stina Hassel, advarer mot å sette inn militært personell til å håndheve lover og regler under et eventuelt portforbud. Her illustrert med HV fra  en øvelse i 2014.

ADVARER: Leder i NTL Forsvar, Stina Hassel, advarer mot å sette inn militært personell til å håndheve lover og regler under et eventuelt portforbud. Her illustrert med HV fra en øvelse i 2014.

Håvard Sæbø

baj@lomedia.no

En uke inn i det nye året ble forslaget om endringer i smittevernloven der det gis mulighet for innføre portforbud som smitteverntiltak under covid-19-pandemien.

Norsk Tjenestemannslag (NTL) er kritisk til lovforslaget og mener portforbud vil være for inngripende overfor den enkelte og samfunnet som helhet.

Dersom portforbud etter den nye hjemmelen kun skal være aktuelt i ekstreme situasjoner, bør man derfor vurdere hvorvidt dagens smittevernlov er tilstrekkelig, mener NTL.

– Gjennom pandemien har vi erfart at befolkningen i meget høy grad har etterlevet både råd, forbud og påbud gitt av myndighetene. Det er en betydelig tillit i befolkningen til at de tiltak som iverksettes er nødvendige og riktige, noe som fører til etterlevelse og derigjennom en reell effekt av tiltakene som iverksettes. Den fortsatte tillit i befolkningen til håndteringen av pandemien er avgjørende for å sikre også fremtidig etterlevelse.

Denne tilliten kan svekkes om man bryter prinsippet om frivillig medvirkning foran forbud og tvang.

– Dersom det åpnes for sanksjoner knyttet til et eventuelt portforbud vil man etter vårt syn stå i fare for å bryte den sosiale kontrakten mellom myndighetene og innbyggerne.

NTL mener også at den parlamentarisk kontrollen må bli langt sterkere enn det regjeringen foreslår. NTL viser her til LOs høringssvar hvor man tar til ordet for at Stortinget skal ha siste ord før en forskrift om portforbud innføres.

– Videre er NTL kritiske til at man innfører en generell regel, noe som etter vårt syn vil øke sannsynligheten for at myndighetene senker terskelen for å iverksette portforbud som smitteverntiltak.

– Vil svekke Forsvarets legitimitet

– Hvis Forsvaret settes inn mot egen befolkning, for eksempel ved å håndheve et eventuelt portforbud, vil det utvilsomt svekke Forsvarets legitimitet og den høye tilliten Forsvaret har i den generelle befolkninga. Dette kan igjen føre til svekket forsvarsvilje, og på lengre sikt dårligere operativ evne, uttaler leder i NTL Forsvar, Stina Hassel, til Forsvarets forum.

Hassel peker også på prinsippet om at det er politiet som håndhever lover og regler innenfor landets grenser, ikke Forsvaret.

– Hvis militært personell settes til å håndheve et eventuelt portforbud vil dette være et alvorlig brudd på dette prinsippet. Det er i krisetider prinsipper settes på prøve. Dette er en prøve vi som samfunn må bestå, sier Hassel.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse