JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

NTL må spare: – Et meget stramt budsjett

Underskudd og kraftig kostnadsvekst får forbundet til å sette på bremsene.
Hovedkasserer Elisabeth Steen varsler flere grep på driftsutgiftene til NTL.

Hovedkasserer Elisabeth Steen varsler flere grep på driftsutgiftene til NTL.

Eirik Dahl Viggen

anders@lomedia.no

Norsk Tjenestemannslag (NTL) skal spare penger, og på landsstyremøtet som holdes denne uka ble budsjettet for 2024 vedtatt.

Det er mange usikre faktorer, men budsjettet legger opp til et driftsunderskudd på rundt 11 millioner, som etter finansinntektene trekkes ifra skal ende på 4,5 millioner kroner i minus.

Hovedkasserer Elisabeth Steen understreker alvoret:

– Dette er et meget stramt budsjett. Vi må stramme inn på pengebruken, oppsummerte hun.

Hun la til at regnskapet for 2023 ikke er klart. Det ble budsjettert med et driftsunderskudd i fjor på 12 millioner kroner, og Steen opplyste at det sannsynligvis blir større når tallene er klare.

Store faste poster

Hovedkassereren gikk igjennom hovedpostene blant NTLs utgifter.

Av kontingentinntektene går 29 prosent tilbake til organisasjonsleddene. 18 prosent går til kontingent til LO, mens tre prosent går til kontingent til LO Stat. Sju prosent går til aktivitetsfondet. Forbundet sitter da igjen med cirka 42 prosent.

NTL tar nå flere grep på driftsutgiftene sine:

• Husleie og felleskostnader har steget, spesielt etter at strømprisene gikk i taket.

• NTL-magasinet reduserer fra ti til seks papirutgaver, for å spare penger på trykking og distribusjon.

• Reise og diett holdes på samme nivå det ble budsjettert med for 2023. Selv om regnskapet ikke er klart, og med prisstigingen på dette området, tilsier det en merkbar innstramming, ifølge hovedkassereren.

• Artikler og vervepremier bli framover ikke lenger gratis for organisasjonsleddene. Det kommer snart en ny nettbutikk der lokale tillitsvalgte kan bestille artikler, men fra nå av må det betales.

Dette sier tillitsvalgte

I debatten på landsstyret var alle enige om at man ikke kan drifte forbundet med årlige underskudd framover.

Bjørn Ove Hersdal fra NTL Skatt oppfordret alle de tillitsvalgte som var samlet om å være mer bevisst på reiseutgifter, for der er han sikker på at det er penger å spare.

– Vi må i alle fall ikke legge bort aktiviteten. Da er vi døde, fastslo han.

Geir Senum i NTL Sentralforvaltningen er ikke overbevist om at det er akkurat nå forbundet skal stramme inn:

– Vi står foran et skjebneår før tariffoppgjøret i staten. Det er utfordringer med verving. Vi er i en situasjon der vi må kjøre på, mener han.

Han minnet om uttrykket «å spare seg til fant».

– Ja, vi må ha en plan for å komme i balanse. Men slik situasjonen er nå må vi være offensive, bruke penger, og tillate underskudd i 2024. Kanskje også i 2025, oppfordret han.

Rune Bjørseth i NTL Forsvar er bekymret etter å ha lest tallene, og hørt at underskuddet for 2023 er forventet å bli større enn det som ble budsjettert.

– Jeg er redd for at budsjettet ikke stramt, men direkte urealistisk. Sånn sett skulle jeg gjerne sett flere alternative kutt, sa han.

Også Thomas Ferstad i NTL NTNU synes også det er mange usikre faktorer i budsjettet.

– Jeg føler meg litt utrygg når vi vedtar et budsjett som vi egentlig ikke vet om stemmer. Jeg savner mer konkrete planer på hvor det skal kuttes og hvordan vi skal jobbe langsiktig for å komme i balanse, sa han.

NTL Ung-leder John Magne Tangen påpekte at det ville være kritisk om man kutter på områder som skal skaffe kontingentinntekter på sikt, som aktivitet som rekrutterer og da spesielt unge.

Han mener også det går an å spare penger og klimautslipp samtidig.

– Dette kan være en tid for å implementere mer klima- og miljøtiltak i vår drift. For eksempel å dele møter i helt digitale og helt fysiske. Det gir innsparinger, og mindre klimaavtrykk, sa han.

– Ingen quick fix

Hovedkasserer Elisabeth Steen svarte opp spørsmålene fra landsstyrerepresentantene.

Hun sier de ikke har ferskere tall enn regnskapet fra 2022 og erfaringer å basere seg på når de legger budsjettet for 2024.

Hun pekte på innstramminger på reise og omlegging av kursvirksomheten som grep som vil ha effekt, men fastslo at det ikke er aktuelt å slutte å reise, skolere tillitsvalgte eller ha aktivitet og verving.

– Vi må finne smartere måter å gjøre ting på. Og nei, vi skal ikke spare oss til fant. Om vi kutter vervearbeidet, kan vi egentlig bare legge ned forbundet, sier hun.

Det kom ingen forslag til endringer i budsjettet, og det ble enstemmig vedtatt av landsstyret.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse