JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kriseloven fra april:

Regjeringen vil forlenge en nesten ubrukt koronalov for Forsvaret

Regjeringen vil forlenge «koronaloven» for Forsvaret til neste sommer. NTL mener den er overflødig ettersom den knapt nok er brukt.
KORONATILTAK: Forsvaret vil beholde den utvidede muligheten til å beordre sivilt personell for å sikre at koronapandemien ikke går ut over beredskapsevnen.

KORONATILTAK: Forsvaret vil beholde den utvidede muligheten til å beordre sivilt personell for å sikre at koronapandemien ikke går ut over beredskapsevnen.

Forsvaret

anders@lomedia.no

Torsdag 17. september sendte Forsvarsdepartementet ut en høring om forlengelse av «koronaloven» som gjelder fra Forsvaret. Fristen var tirsdag 22. september.

NTL var imot innføring av loven, og er imot å videreføre den helt til neste sommer.

Nesten ikke brukt

Forslaget er en videreføring fra den midlertidige loven som ble innført i april, som sier at Forsvaret får en begrenset beordringsmulighet av sivilt personell. I tillegg gir loven Forsvaret fullmakt til å iverksette tiltak som er strengt nødvendige for å hindre smittespredning, både i og utenfor arbeidstiden, for både sivilt og militært personell.

Forsvaret opplyser til NTL-magasinet at den er brukt i svært liten grad. Talsperson Per-Thomas Bøe opplyser at muligheten til å endre arbeidsoppgaver, ansvar og arbeidssted for sivilt ansatte ikke er tatt i bruk. Muligheten for å sette inn tiltak for å forebygge smitte har vært «noe brukt» for å sikre bemanning av kritiske funksjoner, spesielt for fartøybesetninger i Sjøforsvaret.

Bøe poengterer at lovens forutsetning om at dette skal skje i et nært samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene i Forsvaret er vel ivaretatt.

– Forsvaret har tilpasset sin virksomhet til de begrensninger smittesituasjonene gir. Vi er imidlertid positiv til forlengelse av hjemmelsgrunnlaget da den bakenforliggende situasjon ikke synes å være forandret i det korte tidsperspektivet, uttaler Bøe.

Mener loven er overflødig

NTL peker på at situasjonen ved innføringen av loven var svært uoversiktlig. Slik er det ikke nå, mener de.

– I dag er situasjonen en helt annen. Samfunnet vet mer om hvilke tiltak som har effekt og har mye større kapasitet til å håndtere lokale smitteutbrudd. Dette gjør at det er langt mindre behov for de inngripende tiltakene loven åpner for i dag enn det var i mars, skriver NTL i høringssvaret signert nestleder Ellen Dalen og forbundssekretær Kirsten H. Teige

NTL mener også at partene i Forsvaret klarer å løse disse problemstillingene innenfor det gjeldende lov- og avtaleverket. At loven knapt nok er brukt, viser dette, mener forbundet.

– Grunnen til dette er, etter NTL sin oppfatning, stor vilje blant partene i Forsvaret til å finne løsninger innenfor det eksisterende lov- og avtaleverket. Dette viser at loven er overflødig og ikke bør forlenges, skriver forbundet.

Kommentar fra april: «Etter en uke med koronalov, har jeg gjort meg opp noen tanker»

– For lang gyldighet

At regjeringen vil at loven skal gjelde helt fram til neste sommer, mener NTL er altfor lenge.

– Det er mye som tyder på at en vaksine vil bli tilgjengelig allerede rundt årsskiftet, noe som gir håp om at de fleste smitteverntiltakene som skisseres vil bli overflødige i løpet av våren, skriver de tillitsvalgte.

Dalen og Teige poengterer at loven åpner for dyptgripende tiltak.

– Loven hjemler store inngrep i eksisterende arbeidsforhold og personlig frihet for ansatte. Hensynet til ansatte bør etter vår oppfatning veie tyngre enn den type «føre var-holdning» Forsvarsdepartementet legger til grunn her, mener NTL.

Reagerer på kort frist

Den korte høringsfristen kritiserer NTL skarpt i sitt høringssvar.

– Vi mener det er uhørt å sende ut et forslag om en lovendring med i praksis tre virkedagers høringsfrist, skriver Dalen og Teige.

NTL mener en slik frist er med på å undergrave høringsinstituttet, og selve formålet med høringer.

Leder i Arbeidsmandforbundet: Den nye koronaloven kan pulverisere rettighetene til arbeidsfolk

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse