JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Streiket for rettferdig pensjon:

Slik ble løsningen på kulturstreiken

Pensjonen til de ansatte i kultursektoren skal bli livsvarig og kjønnsnøytral. Men detaljene må jobbes med gjennom vinteren.
LØSNING: Kulturstreiken er avsluttet etter at partene ble enige om å innføre livslang og kjønnsnøytral pensjon.

LØSNING: Kulturstreiken er avsluttet etter at partene ble enige om å innføre livslang og kjønnsnøytral pensjon.

Frank Holtschlag/nyebilder

anders@lomedia.no

Etter sju uker med streik og flere runder hos Riksmekleren, ble til slutt LO Stat og Spekter enige natt til mandag 25. oktober.

Kravet fra medlemmene i Fagforbundet, NTL og Creo har vært en livsvarig og kjønnsnøytral pensjon. Dette blir fastslått i protokollen fra Riksmekleren.

Aktuelt: Kulturstreiken er over – enighet om pensjon

Fornøyde forhandlingssjefer

Etter meklinga sa LO Stats forhandlingsleder Lise Olsen at de var fornøyde:

– Vi har vært gjennom en lang og krevende streik og fått gjennomslag for vårt hovedkrav. Vi er glade for at våre medlemmer nå kan gå tilbake på jobb, og at kultursektoren åpner igjen.

Spekter-direktør Anne-Kari Bratten er glad for at streiken kunne avblåses:

– Videre er jeg fornøyd med at vi med Riksmeklerens hjelp har oppnådd enighet om at vi i samarbeid med LO skal finne fram til en permanent pensjonsordning som er god både for virksomhetene og alle ansatte.

I protokollen står det at partene skal få hjelp fra uavhengige eksperter med å avklare faglige spørsmål før tariffoppgjøret i 2022. Blant annet skal de avgjøre om det er lov om tjenestepensjon (hybridpensjon) eller lov om innskuddspensjon som sikrer livslang og kjønnsnøytral pensjon, og samtidig «ivaretar virksomhetenes behov».

Les også: Kulturstreiken: LO Stat åpner for å diskutere pensjonstilbud fra Spekter

Dette ble de enige om

• Med virkning fra 1. april 2022 innføres en tjenestepensjon med livsvarig utbetaling og lik årlig utbetaling til kvinner og menn (livsvarig og kjønnsnøytral).

• Ordningen skal gi pensjon fra første krone og første arbeidede time og omfatte alle fast og midlertidig ansatte, herunder frilansere, uavhengig av ansettelsesforholdets varighet og stillingsstørrelse.

• De individuelt beregnede kompensasjonsbeløpene, som ble fastsatt i 2016 for de som beregningsmessig tapte på endring til innskudd, blir videreført.

• De ansatte skal ha rett til å flytte med seg kapitalen ved bytte av arbeidsgiver innenfor ordningen. jf. protokoll av 15. april 2016.

• Partene legger til grunn at vilkårene i ordningen, herunder nivået på pensjonssparingen, ikke skal forringes sammenlignet med dagens ordning.

• Partene skal avklare fordelingen av eventuelle merutgifter knyttet til ny ordning.

• Partene skal innen 1. februar 2022, gjennom partsarbeid, søke å avklare mest mulig av de faglig uavklarte spørsmålene som er reist i årets forhandlingsprosesser.

• Partsarbeidet skal også se på om det er lov om tjenestepensjon eller lov om innskuddspensjon som best ivaretar livslange og kjønnsnøytrale pensjonsytelser, og som er mest hensiktsmessige for de ansatte, og samtidig ivaretar virksomhetenes behov.

• Partene skal i dette arbeidet bistås av nøytral og uavhengig ekspertise oppnevnt av Riksmekleren.

Skal på uravstemning

NTL-nestleder Fredrik Oftebro sier målet deres er innfridd.

– Vi er fornøyd med at det felles målet vi avtalte i 2016 nå er innfridd ved at det innføres en livslang og kjønnsnøytral pensjonsordning fra 1. april neste år, sier Oftebro.

Han understreker at det har vært gjort en fantastisk jobb fra de streikende gjennom de mer enn sju ukene streiken har vart. Nå starter arbeidet med å gjenopprette samarbeidet lokalt.

– Vi er glade for at arbeidsgiver endret sine posisjoner og gjorde det mulig å få på plass et godt resultat og få en avslutning på streiken. Nå som resultatet er på plass håper vi at arbeidsgiverne gjør det de kan for å sikre et godt og tillitsfullt samarbeid framover, sier Oftebro.

Det skal avklares en rekke tekniske spørsmål før pensjonsordningen innføres 1. april 2022.

– Vi er trygge på at ordningen som er avtalt vil ivareta våre medlemmer på en best mulig måte. Det endelige resultatet skal inn i tariffavtalen i tariffoppgjøret og medlemmene vil da kunne godta eller forkaste ordningen i uravstemning, sier Oftebro.

Nestlederen er godt fornøyd med hvordan de tre involverte forbundene har stått sammen i denne streiken.

– Det har vært et fantastisk samhold mellom de tillitsvalgte i de tre fagforeningene Creo, Fagforbundet og NTL. Dette har vært en viktig forutsetning for at denne streiken skulle føre fram, sier Oftebro, og legger til at dette samarbeidet er noe de tar med seg videre i prosessen med å få etablert den endelige ordningen i 2022.

FORNØYD: NTL-nestleder Fredrik Oftebro er glad for at det nå skal bli livslang og kjønnsnøytral pensjon i kultursektoren.

FORNØYD: NTL-nestleder Fredrik Oftebro er glad for at det nå skal bli livslang og kjønnsnøytral pensjon i kultursektoren.

Ole Palmstrøm

Ordning avklares senere

Om den nye pensjonsordningen skal bli en hybridpensjon eller en innskuddspensjon er noe som skal avklares i arbeidet framover.

– Det viktigste for oss er å få den ordningen som på best mulig måte ivaretar hensynet til kjønnsnøytrale og livsvarige ytelser! Vi er helt sikre på at en ordning etter tjenestepensjonsloven vil ivareta våre krav til en ordning. Samtidig ser vi at det i denne konflikten har vært vanskelig å skaffe et felles omforent faktagrunnlag. I tillegg vil det være behov for tekniske tilpasninger, sier han. 

Oftebro er trygg på at utvalgsarbeidet kommer til å avklare disse spørsmålene.

– Vi er derfor villige til å gjøre disse tekniske avklaringene i et partsutvalg, med en nøytral ekspertise, slik at begge parter er trygge på valg av den beste ordningen. Det er utarbeidet et mandat for utvalgsarbeidet som presiserer hva som skal behandles der, sier han.

Fått med deg denne? Når folk ikke rekker ferga, får bryggemannskapet ofte skylda. En gang fikk Cato en pistol mot hodet

Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse

Flere saker

Annonse