JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Åpent landskap:

Smittefare i åpent kontorlandskap: Regjeringskvartalet skal vurderes på nytt

Regjeringen har bedt Statsbygg om å vurdere åpne kontorløsninger opp mot smittefare i det nye regjeringskvartalet.
Illustrasjon av det nye regjeringskvartalet. Det er planlagt at rundt 5.000 ansatte i departementene skal ha sin arbeidsplass i det nye kvartalet.

Illustrasjon av det nye regjeringskvartalet. Det er planlagt at rundt 5.000 ansatte i departementene skal ha sin arbeidsplass i det nye kvartalet.

Statsbygg/Team Urbis

– Det er veldig bra at departementet tar hensynet til smittespredning inn i prosjektet med nytt regjeringskvartal, men det skulle jammen bare mangle. Jeg tror det står tindrende klart for de fleste hvor risikabelt det vil være å la være, sier Kjersti Barsok, leder i Norsk Tjenestemannslag (NTL).

Utformingen av kontorarbeidsplassene i det nye regjeringskvartalet har lenge vært en betent sak. I 2018 signerte rundt 2.500 departementsansatte under på et opprop, der de blant annet krevde fast plass til alle.

Les også: Alle gjør det dårligere i åpne kontorlandskap. Forskere vet hvorfor

De ansatte og en rekke fagforeninger har vært sterkt imot at det legges opp til enten faste plasser i åpent kontorlandskap eller såkalte aktivitetsbaserte arbeidsplasser i det nye regjeringskvartalet. Aktivitetsbaserte arbeidsplasser innebærer at de ansatte ikke har faste plasser, men jobber i ulike soner og rom – alt etter hva slags oppgaver og gjøremål de har til en hver tid. Det legges opp til at departementene selv kan velge hvilken løsning de ønsker.

Med åpne løsninger trengs det mindre plass per ansatt. I 2015 ble det vedtatt at hver ansatt i statlige kontorbygg skal ha 23 kvadratmeter til rådighet. Det kan høres mye ut, men denne arealnormen inkluderer alle fellesområder, som kantine, toaletter, møterom og korridorer.

Les også: Her starter de ansatte hver arbeidsdag med å finne seg en pult. Det er ikke nok til alle.

Ansatte og fagforeningene har påpekt at normen i praksis betyr at alle som skal inn i nye statlige bygg må jobbe i åpent landskap.

– Jeg må si at i den situasjonen vi står i nå, virker det ganske fjernt for oss at vi faktisk har diskusjoner om at ansatte med kontorarbeidsplasser ikke skal ha en fast kontorplass, men dele plass og potensielt arbeidsverktøy med mange andre, sier Barsok.

Smittefare i åpent landskap

Nå skal de åpne kontorløsningene som det legges opp til i regjeringskvartalet, vurderes opp mot smittefare.

30. april sendte Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) et oppdragsbrev til Statsbygg. I brevet skriver departementet:

«Med utgangspunkt i den smittesituasjon som er oppstått i forbindelse med korona-pandemien og med bakgrunn i opplysninger om mulig økt smittefare ved åpne kontorløsninger, ser KMD behov for at Statsbygg gjør enkelte vurderinger knyttet til arbeidet med nytt regjeringskvartal.»

Statsbygg blir spesifikt bedt om å gjøre følgende:

* Dokumentere tiltak som gjøres i nytt regjeringskvartal for å redusere spredning av virus.

* Gjøre beregninger som viser hvor stor andel av de ansatte som kan være i lokalene, gitt dagens anbefalinger om smittevern.

* Kartlegge og redegjøre for forskningen som er gjort på aktivitetsbaserte arbeidsplasser og sykefravær.

Åpent landskap

– Det er viktig at vi lærer av erfaringene vi gjør oss under koronapandemien. Vi har nå gitt Statsbygg i oppdrag å vurdere ulike tiltak som kan redusere risikoen for smittespredning i det nye regjeringskvartalet. Vurderingene de gjør, vil være relevante også for andre statlige lokaler, sier Nikolai Astrup (H), kommunal- og moderniseringsminister.

Han svarer ikke direkte på spørsmålet om han tror at konseptet med åpne kontorløsninger, nå må endres.

– Jeg tror det er viktig å gjøre en vurdering av situasjonen. Regjeringen legger opp til aktivitetsbaserte arbeidsplasser og et mer åpent kontorlandskap. Det ble ikke gjort med tanke på virus, men fordi arbeidslivet kan endre seg i framtida.

Astrup tror ikke at åpne kontorlandskap i nye statlige bygg blir borte som følge av pandemien.

– Nei, men bruken av videokonferanser vil øke, slik at behovet for å reise blir mindre. En del av oss har også fått smaken på hjemmekontor. Vi vil nok se en mer fleksibel bruk av hjemmekontor. Det forutsetter at vi har en god digital infrastruktur, sier Astrup.

Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, sier til Dagsavisen at oppdraget ikke vil forsinke prosessen med byggingen av nytt regjeringskvartal. Statsbygg skal legge fram en plan for hvordan de skal løse oppdraget innen 1. juni.

– Da vil vi også si noe om tidsperspektivet.

Hun forteller at Statsbygg, uavhengig av dette oppdraget, har satt ned en egen arbeidsgruppe som skal vurdere erfaringene fra koronasituasjonen og hente inn informasjon fra en rekke faginstanser, deriblant Folkehelseinstituttet og Statens arbeidsmiljøinstitutt.

– Disse erfaringene må vi ta inn i vårt arbeid når det gjelder planlegging av kontorløsninger.

Håper regjeringen snur

Barsok og NTL håper nå at regjeringskvartalet får en helt annen utforming.

– Vårt håp er at dette får departementet til å snu i planene om åpne landskap. Vi har over lang tid undret oss over hvorfor man absolutt må legge opp til at ansatte skal sitte i åpent landskap hvor det ikke engang er plasser til alle, når både smittevern og arbeidsoppgaver tilsier en annen løsning, sier hun.

Fagforeningene har fått støtte fra en rekke forskere som mener åpne og fleksible kontorløsninger ikke gir noen klare fordeler. Det er også blitt vist til at sykefraværet blir vesentlig høyere når folk jobber i åpne kontorlandskap.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse