JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Staten brukte 12 mrd. kroner på konsulenter – Riksrevisjonen er kritisk

Riksrevisor Per-Kristian Foss mener staten har et klart forbedringspotensial i bruken av konsulenttjenester.
KRITISK: Riksrevisjonen fant mangler i statens bruk av konsulenter. Her riksrevisor Per-Kristian Foss.

KRITISK: Riksrevisjonen fant mangler i statens bruk av konsulenter. Her riksrevisor Per-Kristian Foss.

Nina Hanssen

anders@lomedia.no

Riksrevisjonen la torsdag fram sin undersøkelse av statens bruk av konsulenttjenester. Undersøkelsen viser at bruken av konsulenttjenester er omfattende, og var i 2015 på 12 milliarder kroner.

Samtidig mener Riksrevisjonen at konsulenttjenestene ofte blir brukt uten at behov og formål er klarlagt nok, og at statlige virksomheter har rom for å fobedre innkjøpsprosessen.

Så lenge lever folk i ditt yrke

Mangler strategi

Riksrevisjonen mener også at mange av virksomhetene i staten ikke legger nok til rette for kompetanseoverføring og gjenbruk av av erfaringer fra tidligere konsulentkjøp.

– En del virksomheter har en betydelig bruk av konsulenter. Da er det viktig å ha en overordnet strategisk avklaring av hvilke oppgaver konsulenter skal brukes til. To tredeler av de virksomhetene vi har undersøkt, mangler dette, opplyser riksrevisor Per-Kristian Foss.

Departementene og direktoratene bruker konsulenttjenester mest, i 2015 brukte de 8 milliarder kroner. IKT-tjenester er en stor del av konsulenttkjøpet, der 6 milliarder kroner gikk til utvikling og drift av IKT-systemer i 2015.

Riksrevisjonen kommer med flere anbefalinger til Kommunal– og moderniseringsdepartementet, og ber departementet samarbeide med Difi om å være en aktiv pådriver for å bedre statens bruk av konsulenter.

Sanner mangler oversikt over statens totale konsulentbruk

Ikke imponert over statsrådens svar

Departementet svarer i rapporten at det er opptatt av effektivt innkjøp og oppfølging av konsulenttjenester, men at det enkelte departement og virksomhet er ansvarlige for sin egen bruk av konsulenter.

– Statsråden mener at departementet og Difi allerede i dag er aktive pådrivere for at statlige virksomheter kjøper og bruker konsulenter på en hensiktsmessig og målrettet måte, heter det i svaret, som kommer fra kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

TIl slutt kommenterer Riksrevisjonen:

«Riksrevisjonen konstaterer at departementet i arbeidet med å fremme effektiv ressursbruk i forvaltningen vil vurdere behovet for å forsterke eksisterende eller innføre nye tiltak, men at departementet i liten grad responderer på Riksrevisjonens anbefalinger.»

IKKE OVERRASKET: Egil André Aas, leder av LO Stat, mener man kunne fått mye egen kompetanse for 12 milliarder kroner.

IKKE OVERRASKET: Egil André Aas, leder av LO Stat, mener man kunne fått mye egen kompetanse for 12 milliarder kroner.

Ole Palmstrøm

Kunne brukt mye mer av egen kompetanse

LO Stat-leder Egil André Aas lar seg ikke overraske av Riksrevisjonens funn.

– Dette er ingen overraskelse. Regjeringen har det så travelt med å modernisere og forenkle at de må kjøpe tjenester for voldsomme beløp istedenfor å la tilsatte i staten gjøre jobben. Vi kunne skaffet oss mye egen kompetanse for 12 milliarder, og resultatet hadde garantert blitt bedre, sier han.

OPPFØLGING: NTL-leder John Leirvaag forventer at funnene til RIksrevisjonen blir fulgt opp.

OPPFØLGING: NTL-leder John Leirvaag forventer at funnene til RIksrevisjonen blir fulgt opp.

Ole Palmstrøm

– Skal ikke være melkeku

NTL-leder John Leirvaag bemerker at dette er en problemstilling forbundet har vært opptatt av over lang tid.

– Det er derfor bra at vi får en rapport som tydelig viser millionbeløpene som går til konsulenter. En del av de statlige virksomhetene har utarbeidet konsulentstrategier, blant annet NAV, der våre tillitsvalgte har spilt en aktiv rolle i å utvikle disse. Problemet er jo at denne typen retningslinjer ikke alltid blir fulgt, og som Riksrevisjonen påpeker at behov og formål ikke er klarlagt, konstaterer han, konstaterer han.

Han forventer at funnene blir fulgt tett opp av politikerne:

– Staten skal ikke være en melkeku for private konsulentfirmaer. Det virker som det er litt for lett å kaste seg rundt å bestille en konsulent istedenfor å ta en skikkelig vurdering over hvordan man best løser oppgavene. Da risikerer vi at viktig kompetanse bygges utenfor virksomhetene. Det er bedre å bygge kompetansen på kritiske områder i egen virksomhet, slik at ikke verdifull kunnskap og kompetanse forsvinner ut av virksomhetene. Departementet burde ta dette litt mer på alvor, og følge opp Riksrevisjonens anbefalinger, fastslår Leirvaag.

Les mer:

Arbeidsministeren må svare om sosial dumping
Riksrevisoren kritiserer Solvik-Olsen for dårlig kontroll med Posten
Riksrevisjonen slakter innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet

Riksrevisjonen

• Riksrevisjonen ledes av et kollegium på fem riksrevisorer som velges hvert fjerde år.

• Per-Kristian Foss leder riksrevisorkollegiet og er valgt for perioden 1. januar 2014-31. desember 2017.

• Jens Gunvaldsen er revisjonsråd, øverste administrative leder.

• Per 31. desember 2015 var det tilsatt 466 personer i Riksrevisjonen. De utgjorde 445 årsverk.

• Hovedkontoret er i Oslo, i Storgata 16.

• 76 av stillingene er lokalisert på 11 kontorer utenfor Oslo.

• I 2015 reviderte Riksrevisjonen 15 departementer og 227 statlige virksomheter og kontrollerte forvaltningen av statens interesser i 124 selskaper.

• Riksrevisjonen ble opprettet i 1816.

Kilde: riksrevisjonen.no

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Riksrevisjonen

• Riksrevisjonen ledes av et kollegium på fem riksrevisorer som velges hvert fjerde år.

• Per-Kristian Foss leder riksrevisorkollegiet og er valgt for perioden 1. januar 2014-31. desember 2017.

• Jens Gunvaldsen er revisjonsråd, øverste administrative leder.

• Per 31. desember 2015 var det tilsatt 466 personer i Riksrevisjonen. De utgjorde 445 årsverk.

• Hovedkontoret er i Oslo, i Storgata 16.

• 76 av stillingene er lokalisert på 11 kontorer utenfor Oslo.

• I 2015 reviderte Riksrevisjonen 15 departementer og 227 statlige virksomheter og kontrollerte forvaltningen av statens interesser i 124 selskaper.

• Riksrevisjonen ble opprettet i 1816.

Kilde: riksrevisjonen.no