JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Statsansatte flyttes fra Oslo til Førde: – Det må være frivillig

Regjeringen har bestemt at minst 15 årsverk i Norad og Utenriksdepartement flyttes til Vestlandet.
De som vil fortsette i Oslo bør få muligheten til det, mener tillitsvalgte.

De som vil fortsette i Oslo bør få muligheten til det, mener tillitsvalgte.

Ole Palmstrøm

guro@lomedia.no

Seks av de ansatte i Norad er utsatt, to av dem er NTL-medlemmer. Det er foreløpig uvisst hvem som rammes.

Hovedtillitsvalgt Sigurd Kihl for NTL i Norad er bekymret for den faglige kvaliteten og evalueringen av norsk bistand.

– De skal flytte en kunnskapsavdeling uten noe forkunnskap om det er en god idé. Dette er mennesker som sitter og passer på at mer enn 50 milliarder kroner blir brukt fornuftig hvert år.

Han mener det må være frivillig for de ansatte om de vil flytte eller ikke. Og at de bør få muligheten til å fortsette jobben i Norad i Oslo om de ikke vil.

Når Norad etter hvert overtar flere oppgaver fra Utenriksdepartementet (UD), skal de også ansatte flere i løpet av de neste månedene.

Kihl forventer at ledelsen finner plass i Oslo til de som ikke vil være med til Førde.

Sigurd Kihl er bekymret for de ansatte i Norad som nå kan bli rammet av regjerings beslutning om å flytte årsverk til Førde.

Sigurd Kihl er bekymret for de ansatte i Norad som nå kan bli rammet av regjerings beslutning om å flytte årsverk til Førde.

Ole Palmstrøm

Distriktspolitikk

Regjeringen har nemlig bestemt at minst 15 årsverk, inkludert Evalueringsavdelingen av norsk bistand, flyttes fra Oslo til Førde.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnerhem (Sp), sier i pressemeldingen fra regjeringen at dette er en god dag både for Førde og for Norges bistandsarbeid.

For regjeringen er det et viktig mål at staten skal være mer til stede i større deler av landet. Dette inkluderer den uavhengige evalueringsfunksjonen av norsk bistand, som i dag er organisatorisk plassert i Norad i Oslo.

– Det er et sterkt og godt fagmiljø for bistandsarbeid i Førde, så Evalueringsavdelingen av norsk bistand passer som hånd i hanske i Førde, sier Tvinnereim.

Når Norad får ansvar for store deler av norsk bistand, er det ønskelig at evalueringen flyttes ut.

– Norec ble flyttet fra Oslo til Førde i 2018. Evalueringen viser at de lykkes i å tiltrekke seg rett kompetanse og at de leverer godt på samfunnsoppdraget fra den nye lokasjonen sin i Førde, sier utviklingsministeren.

Frykter for evalueringen

NTL og de andre arbeidstakerorganisasjonene (ATOene) i Norad, Akademikerne, Parat og UNIO, er svært overrasket over regjeringens beslutning.

De forstår at nye statlige arbeidsplasser vurderes etablert utover i landet. Men de er helt imot at allerede etablerte arbeidsplasser flyttes.  

I en felles uttalelse skriver de at Evalueringsavdelingen i Norad i dag har en uavhengig funksjon, underlagt egen instruks, og rapporterer direkte til UD og departementsråden.

Derfor mener de at det er uproblematisk for avdelingen å jobbe uavhengig.

«Vår frykt er at evalueringen av norsk bistand kvalitativt vil bli svekket. Fordelen med dagens løsning, er at Evalueringsavdelingen har en nærhet til og innsikt i forvaltningen av norsk bistand. Vi mener at denne innsikten er en styrke når evalueringer skal gjennomføres og som resultat gir oss bedre evalueringer», skriver de.

– En dyr og dårlig løsning

ATOene er også bekymret for å påføre rammede ansatte og deres familier stor belastning.

De ansatte må ta stilling til om de skal flytte til en helt annen kant av landet. For de berørte vil det være svært vanskelig å bryte opp fra sitt eksisterende nærmiljø, spesielt når dette også berører barn og familie.

De viser til erfaring fra tidligere utplasseringer at verdifull kompetanse går tapt ved å bryte opp etablerte fagmiljøer, og er redde for at det kan bli dyrt.

Evalueringsavdelingen har utviklet bred spisskompetanse som kan gå tapt, skriver de og refererer til UDs rapport etter flyttingen av Fredskorpset til Førde.

«Flyttingen fremstår derfor verken som godt faglig fundert eller samfunnsøkonomisk hensiktsmessig i en dyrtid for det norske samfunnet. Dette er fremstår som distriktspolitikk hvor resultatet er en dyr og dårlig løsning», mener de.

Ikke bare å flytte på seg

Hovedtillitsvalgt i NTL UD, Turi Bundlie Bakke, har stor medfølelse med de ansatte som blir rammet.

I UD har de flere ganger måtte jobbe for å hindre at eksisterende arbeidsplasser flyttes ut av Oslo. Flere ganger har de lykkes.

– Jeg synes ikke det er noe ålreit å flytte eksisterende jobber til andre siden av landet. Det er ikke lett å flytte på seg, ofte berører det en hel familie og en partner som også har jobb, sier hun. Slik utflytting innebærer en stor risiko for å miste verdifull kompetanse, sier hun.

Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse