JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

AFP i staten

Tidligpensjonen holdt på å ryke for Nurcan (57). Så gjorde arbeidsgiveren et uventet grep

Før jul ble Nurcan Payasli erstattet, men med god hjelp fra tillitsvalgte, fikk hun både jobben og retten på avtalefestet pensjon (AFP) tilbake.
SIKRET: Nurcan Payasli sto i fare for å miste AFP-pensjonen da kantinen hun jobbet i, ble konkurranseutsatt. Etter å ha fått hjelp fra NTL, er hun tilbake i kantinen, og trygg på framtida.

SIKRET: Nurcan Payasli sto i fare for å miste AFP-pensjonen da kantinen hun jobbet i, ble konkurranseutsatt. Etter å ha fått hjelp fra NTL, er hun tilbake i kantinen, og trygg på framtida.

Ole Palmstrøm

merete.jansen@lomedia.no

ole@lomedia.no

Nurcan fryder seg over å være tilbake i kantinen på trafikkstasjonen i Oslo.

– Det er deilig, deilig, sier hun i det dagens servering er over og alt er ryddet på plass.

To uker tidligere kunne Nurcan gyve løs på varme lunsjretter og vaffelsteking igjen. Da hadde hun sittet hjemme i fire måneder og lurt på hva i all verden hun skulle ta seg til, etter at kantinejobben ble tatt over av noen andre. All uroen og bekymringene førte blodtrykket høyt til værs.

– Som en husarrest.

Slik beskriver hun dagene, ukene og månedene som ble fylt med TV-titting og turer på butikken. Hun som elsket jobben sin. I løpet av de åtte årene i Statens vegvesen, har hun hatt én fraværsdag.

– Jeg blir glad når jeg er på jobben. Alle som jobber på trafikkstasjonen, er snille mot meg, sier Nurcan.

Pass på: Disse AFP-fellene må du unngå

Gradvis over til private

Går man en del år tilbake i tid, ble de mange kantinene i Statens vegvesen driftet av dem selv. Etter hvert ble stadig flere overført til private, og i fjor var turen kommet for at virksomheten skulle kvitte seg med de aller siste.

ISS vant anbudet, og Nurcan fikk spørsmål om hun kunne tenke seg å bli med på en virksomhetsoverdragelse – altså følge med over til ny arbeidsgiver. Det ønsket hun ikke, blant annet fordi hun da ville gå glipp av muligheten til å gå av med AFP når hun fyller 62 år.

Hun er snart 57 år gammel og ville trengt minst 7 år i en ny bedrift før hun kunne gått av med pensjon.

Det ble en del misforståelser i kommunikasjonen med ledelsen, trolig fordi norsken ikke strekker helt til når det skal snakkes om kompliserte temaer som virksomhetsoverdragelse og reservasjon.

Å få kontakt med fagforeningskontoret, var også utfordrende midt i pandemien. Hun ringte på dørklokken i Oslo sentrum, men der var det ingen. Til slutt kom hun likevel i kontakt med en forbundssekretær og med Inger Sigridnes, som er leder av NTL Veg.

Sigridnes ba ledelsen i Statens vegvesen vurdere saken på nytt, selv om kantinedriften da allerede var overtatt av ISS, og ISS hadde ansatt en medarbeider som hadde jobbet der en tid.

Pensjonsreform: Skal flere få ekstrapensjonen AFP? Snart får du svaret

Veie hensyn mot hverandre

Sigridnes er imponert over hvordan arbeidsgiver etter hvert håndterte situasjonen. De gikk i forhandlinger med ISS og klarte å trekke kantinen på Risløkka i Oslo ut av kontrakten, mot en kompensasjon.

Da arbeidsgiver tok tilbake kantinen i egen regi, måtte de også innplassere Nurcan i en organisatorisk enhet med en leder og få nye innkjøpsavtaler, blant annet.

Nurcan er i dag den eneste kantinemedarbeideren som er ansatt i Statens vegvesen. 

– Jeg opplevde at arbeidsgiver, og Kjerstin Bretteville-Jensen som leder arbeidsgiverenheten, strakte seg langt i denne saken.

Arbeidsgivere skal i en slik situasjon alltid foreta en såkalt interesseavveining; Er ulempen størst for den som må forlate jobben eller for arbeidsgiver som må beholde vedkommende?

Som tillitsvalgt har Sigridnes ofte sett at den ansatte blir den svakeste part. Hun er fornøyd med at Statens vegvesen ikke bare passer på at andre oppfører seg seriøst i arbeidslivet, men at de også selv ter seg anstendig.

– Og så har det nok hatt litt å si at Nurcan har vært en godt likt ansatt. En selvdreven person som lager god stemning i kantinen.

Avtalefestet pensjon: Tor Arne jobbet hele livet i en AFP-bedrift. Så fikk han kreft og mistet hele ekstrapensjonen

En trygg jobb å gå til

Hver dag er mellom 30 og 40 personer innom den lille kantinen med vegger dekket av rødbrun teglstein. Bak disken finner de på nytt det ansiktet de har vært vant til å se de siste åtte årene.

I dag har Nurcan Payasli laget kyllinglår med ris til dem, en annen dag disker hun kanskje opp med tradisjonelle retter fra hjemlandet Tyrkia.

Vafler steker hun hver eneste dag, for det er så populært.

– Alle kom og ønsket meg velkommen tilbake, smiler hun beskjedent.

– NTL og arbeidsgiveren min har gjort en god innsats for meg. Nå har jeg en trygg jobb og vet akkurat hva jeg skal holde på med de neste årene.

For NTL-leder Kjersti Barsok er denne saken et godt eksempel på hvor viktig det er å være medlem i en fagforening med gode tillitsvalgte.

– Slik fikk man tatt tilbake kantinedriften ved denne trafikkstasjonen og dermed sikret at den ansatte ikke tapte retten til AFP, sier hun og føyer til:

– Så er det et tankekors for oss at vi ser at privatisering med påfølgende tap av arbeidstakeres rettigheter fortsatt skjer i statlige virksomheter, selv om vi nå har en regjering som sier de vil bekjempe privatisering og sosial dumping. Her venter vi på at regjeringen omsetter politikk til praksis i statlige virksomheter.

Bakgrunn: «AFP – merk dere denne forkortelsen», sa LO-leder Haraldseth i 1988. Her er historien om tidligpensjonen

Avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor

Kilde: Nav

I offentlig sektor er avtalefestet pensjon (AFP) en tidligpensjonsordning for deg mellom 62-67 år.

Hvem kan få offentlig AFP?

Du kan ha rett til offentlig AFP hvis du: 

• jobber på en arbeidsplass i offentlig sektor som har tariffavtale der AFP er en del av avtalen.

• har fylt 62 år.

• oppfyller kravene i regelverket som handler om ansettelsesforhold, yrkesaktivitet på uttakstidspunktet og forutgående pensjonsopptjening i folketrygden.

• er i inntektsgivende arbeid og er reell arbeidstaker frem til det tidspunktet du tar ut AFP.

• ikke tar ut alderspensjon fra folketrygden samtidig.

Hvilken AFP-ordning som gjelder for deg, kommer an på hvor i offentlig sektor du jobber. Staten og kommunene har hver sine ordninger.

Hva kan gjøre at du mister AFP?

• Hvis du skifter jobb til en bedrift der de ikke har AFP-ordning, mister du hele rettigheten.

• Skifter du til en jobb der bedriften har AFP-ordning, må du jobbe der i minst sju år før du har opptjent nye rettigheter.

Les mer om AFP-ordningen: På Navs nettsider kan du beregne hva du eventuelt kan få utbetalt og hvordan du går fram for å søke om AFP

Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse

Flere saker

Annonse

Avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor

Kilde: Nav

I offentlig sektor er avtalefestet pensjon (AFP) en tidligpensjonsordning for deg mellom 62-67 år.

Hvem kan få offentlig AFP?

Du kan ha rett til offentlig AFP hvis du: 

• jobber på en arbeidsplass i offentlig sektor som har tariffavtale der AFP er en del av avtalen.

• har fylt 62 år.

• oppfyller kravene i regelverket som handler om ansettelsesforhold, yrkesaktivitet på uttakstidspunktet og forutgående pensjonsopptjening i folketrygden.

• er i inntektsgivende arbeid og er reell arbeidstaker frem til det tidspunktet du tar ut AFP.

• ikke tar ut alderspensjon fra folketrygden samtidig.

Hvilken AFP-ordning som gjelder for deg, kommer an på hvor i offentlig sektor du jobber. Staten og kommunene har hver sine ordninger.

Hva kan gjøre at du mister AFP?

• Hvis du skifter jobb til en bedrift der de ikke har AFP-ordning, mister du hele rettigheten.

• Skifter du til en jobb der bedriften har AFP-ordning, må du jobbe der i minst sju år før du har opptjent nye rettigheter.

Les mer om AFP-ordningen: På Navs nettsider kan du beregne hva du eventuelt kan få utbetalt og hvordan du går fram for å søke om AFP