JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
NY RAPPORT: Likestillings- og diksrimineringsombud Sunniva Ørstavik la mandag morgen fram en rapport om norske menneskerettighetsbrudd mot personer med nedsatt funksjonsevne.

NY RAPPORT: Likestillings- og diksrimineringsombud Sunniva Ørstavik la mandag morgen fram en rapport om norske menneskerettighetsbrudd mot personer med nedsatt funksjonsevne.

Sissel M. Rasmussen

Ny rapport :

– Omfattende menneskerettighetsbrudd mot funksjonshemmede

Psykisk helsevernloven må endres drastisk hvis Norge skal innfri sine menneskerettslige forpliktelser, krever Likestillings- og diskrimineringsombudet. Ny rapport avdekker massiv diskriminering.20.10.2015
10:11
20.10.2015 10:11

eira.lie.jor@lomedia.no

Likestillings- og diskrimineringsombud (LDO) Sunniva Ørstavik la mandag fram en tilsynsrapport om hvordan menneskerettighetene til folk med nedsatt funksjonsevne blir ivaretatt. Rapporten har sett på ni ulike felt, og kommet med over 40 forslag til tiltak for å bedre situasjonen.

– Denne rapporten viser at menneskerettighetsbruddene mot personer med nedsatt funksjonsevne er utbredt, og de er grove. De er utbredt fordi de rammer tusenvis av mennesker hver dag, enten på skolen, på sykehuset eller i butikken, sa Ørstavik under framleggingen.

Ørstavik var opptatt av at det må gjennomføres et paradigmeskifte på området, hvor man skifter fokus fra hva som er galt med en person, til hva som er galt med samfunnet og samfunnsstrukturene.

Her kan du lese hele rapporten.

Mangel på kunnskap

Ørstavik tegnet opp fire hovedtiltak, som hun mener må gjennomføres for at rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne skal bli bedre ivaretatt. Hun la særlig vekt på at man innenfor dette feltet mangler mye kunnskap. Kravet om å få på plass mer kunnskap var gjennomgående under hele framleggingen.

De fire hovedkravene er:

Vi må utrede situasjonen til personer med nedsatt funksjonsevne, og skaffe mer kunnskap

• Lage strategi for å bekjempe fordommer og diskriminering

• Opplæring i menneskerettighetene

• Ingenting om oss uten oss!

Ørstavik var klar på at selv om dette kanskje ikke så hardtslående ut, krever det en bevisst, politisk innsats for å få det til.

– Vi erkjenner at dette ikke kommer av seg selv. Det tar tid å snu egne hoder, egne fordommer og egne stereotypier, sa Ørstavik.

Tvang og psykisk helsevern

Tvangsbruken mot personer med nedsatt funksjonsevne innenfor psykiatrien får hard kritikk av ombudet.

– Her finnes det diskriminerende særlovgivning basert på nedsatt funksjonsevne, og psykisk helsevernloven åpner for omfattende bruk av tvang på bakgrunn av nedsatt funksjonsevne, sa Guri Hestflått Gabrielsen. Hun leder LDOs tilsynsavdeling og har hatt ansvaret for rapporten.

Hun forklarte at LDO i rapporten blant annet ønsker å avvikle psykisk helsevernloven, for å få på plass et nytt lovverk, som er i tråd med FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD), en konvensjon Norge ratifiserte i 2013. Et slikt lovverk skal blant annet begrense adgangen til tvangsbruk til nødrett- og nødvergeliknende situasjoner, heter det i rapporten.

Dette er en akutt menneskerettighetsutfordring for Norge, ifølge Gabrielsen. Hun påpekte også at de legger til grunn at det ikke finnes nok forskning som sier at man har positive virkninger av tvang, snarere tvert imot. I tillegg har Norge avgitt en tolkningserklæring om at psykisk helsevernloven er i tråd med FNs konvensjon, men LDO mener Norge må trekke tilbake sitt tolkningssvar, og endre loven som følge av dette.

Bedre krisesentertilbud

I tillegg til tvangsbruk i psykiatrien, har LDO blant annet sett på generell tvang mot personer med nedsatt funksjonsevne, mangel på selvbestemmelse og hvor utsatt man kan være for vold og overgrep om man har nedsatt funksjonsevne.

I den sistnevnte delen av rapporten får blant annet krisesentertilbudene påpakk.

– Mange krisesentre er ikke universelt utformede, og mange får dermed ikke tilgang på de tilbudene som eksisterer. Når vi i tillegg vet at mange med nedsatt funksjonsevne er ekstra utsatt for vold og overgrep burde tilgang på krisesenter være et minstekrav, sa Gabrielsen.

De har også sett på skolesituasjonen i Norge, og påpeker at mange med nedsatt funksjonsevne ikke får begynne på samme skole som venner eller søsken, på grunn av manglende tilrettelegging av skolebygg.

– Her må regjeringen komme på banen og sørge for at tilrettelegging av skolebygg kommer på plass. I tillegg må Stortinget legge press på regjeringen, sa Gabrielsen.

Her kan du se framleggingen av rapporten.

Inn i lovverket

Rapporten fikk skryt av Mette Ellingsdalen fra Landsforeningen We Shall Overcome, en bruker- og interesseorganisasjon innenfor psykisk helsefeltet. Hun skrøt av at LDO har lagt vekt på lovverk, og utfordringene med det eksisterende lovverket i Norge i dag.

– Psykisk helsevernloven er helt essensiell å fjerne, og strider med konvensjonen slik den står i dag, sa Ellingsdalen, og påpekte at også blant annet vergemålsloven i dag er i strid med FN-konvensjonen.

Likevel skulle hun ønske at kravet om øyeblikkelige tiltak hadde blitt løftet enda høyere i rapporten, og at de hadde tatt i bruk flere konkrete eksempler.

Berit Vegheim fra Stopp diskrimineringen etterlyste blant annet at konvensjonen, i likhet med de andre ratifiserte FN-konvensjonene, bør skrives inn i menneskerettighetsloven i Norge.

– Jeg ønsker også at vi må fokusere på konsekvensene det har at konvensjonen ikke står der, sa Vegheim.

Hun understreket hvor viktig det er å få fram at mange lider med dagens system.

Takket for innspill

Til stede på lanseringen var også statssekretær i Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet, Kai-Morten Terning (Frp) som mottok rapporten.

– Takk for klare innspill, som er en god start på en spennende uke. Vi i BLD har det koordinerende ansvaret på dette området, og kommer til å involvere de aktuelle departementene i det videre arbeidet, selv om jeg ikke kan gå i detalj for hvordan vi konkret skal følge opp denne rapporten, sa Terning.

Han viste til regjeringsplattformen, og rettighetsfestingen av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) som et viktig tiltak som allerede var på plass, og at det om svært kort tid kommer et forslag til en ny diskrimineringslovgivning.

20.10.2015
10:11
20.10.2015 10:11Mest lest

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen.  – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen. – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Arne Ristesund

Christoffer og kollegaene har gått til et uvanlig skritt for å få høyere lønn

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

Bjørn A. Grimstad

Helsefagarbeider Therese Madelen (33) vil bli sykepleier, men fagbrevet gir null poeng

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Jan-Erik Østlie

Industri-topp: Norge burde sagt nei til de siste utenlandskablene

Kommentar

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Brian Cliff Olguin

«Årets lønnsoppgjør var det beste på mange år. Nå er det snudd på hodet»

Colourbox

Familier taper flere tusen kroner i måneden på prisveksten. Se tallene

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

Jan-Erik Østlie

Her er LOs fire krav til bedrifter som skal få strømstøtte

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

Ole Palmstrøm

– Å se en kollega bli skadet på denne måten, er voldsomt og påvirker arbeidsmiljøet

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Jan-Erik Østlie

Nå er Høyre større enn Ap og Sp til sammen

Debatt

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Sissel M. Rasmussen

«Hva gjør LO hvis ikke regjeringen øker strømstøtten?» spør LO-medlem Bjørn

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Privat

Lærerstreiken trappes opp fra neste uke

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

Arkivbilde: Petter Pettersen

Over 1.400 industriarbeidere gjør seg klar til å gå ut i streik

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Simen Aker Grimsrud

Arbeidsledigheten er rekordlav, men Nav-tillitsvalgt Steinar vil ha mer penger til å få folk ut i arbeid

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Hanna Skotheim

Nav praktiserer nok en trygderegel feil, fastslår domstol

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Jan Kåre Ness / NTB

Lederen i Aps energiutvalg vil utjevne strømprisene mellom nord og sør

Matvareprisen skyter i været.

Matvareprisen skyter i været.

Heiko Junge / NTB

Sjokktall: Aldri før har prisene på matvarer økt raskere enn nå

NY KRAFT: – Først og fremst må Norge få fortgang på utbygginga av ny, fornybar kraft. Og vi må få fart på energieffektivisering, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

NY KRAFT: – Først og fremst må Norge få fortgang på utbygginga av ny, fornybar kraft. Og vi må få fart på energieffektivisering, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

Knut Viggen

Klima må gå foran strømpriskrise, mener EL og IT-lederen. Her er hans beskjed til politikerne

Debatt

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Leif Martin Kirknes

«Et alvorlig problem at det går 50 ganger mer til strømstøtte enn tiltak som får ned forbruket»

INNSYN: Har telefonen din ein MDM`app har du god grunn til å sjekke kva arbeidsgjevar sjekkar av informasjon om deg. Du har også krav på å få vite kva informasjon appen samlar inn og korleis den blir brukt.

INNSYN: Har telefonen din ein MDM`app har du god grunn til å sjekke kva arbeidsgjevar sjekkar av informasjon om deg. Du har også krav på å få vite kva informasjon appen samlar inn og korleis den blir brukt.

Øystein Windstad

Har du jobbtelefon? Du anar ikkje kva sjefen kan finne ut om deg

Kommentar

Høyreleder Erna Solberg kan garantere at hun ville ha fått på plass strømstøtte til næringslivet. Men snakker mindre om hva annet hun vil gjøre med strømmen. 

Høyreleder Erna Solberg kan garantere at hun ville ha fått på plass strømstøtte til næringslivet. Men snakker mindre om hva annet hun vil gjøre med strømmen. 

Ole Berg Rusten / NTB

«Høyre vil ha mye mer av en politikk folket sier tydelig nei til. Og flyr høyt på det»

Økonom Gøril Bjerkan fra LOs samfunnsavdeling går inn i utvalget som skal jobbe fram konkrete forslag for å stanse den økte kommersialiseringen innen velferden.

Økonom Gøril Bjerkan fra LOs samfunnsavdeling går inn i utvalget som skal jobbe fram konkrete forslag for å stanse den økte kommersialiseringen innen velferden.

Aslak Bodahl

LO-økonom skal hjelpe Støre med å stanse velferdsprofitørene


Flere saker