JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Det er snart ett år siden Politidirektoratet sendte sin vurdering om opplæringsbehovet for ordensvakter. Fra departementets side har det vært stille.

Det er snart ett år siden Politidirektoratet sendte sin vurdering om opplæringsbehovet for ordensvakter. Fra departementets side har det vært stille.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Venter fortsatt på nye opplæringskrav for ordensvakter:

— Utrolig at det er mulig å trenere et stortingsvedtak i så mange år, raser Arbeidsmandsforbundet

Snart to år er gått siden justisministeren stanset nye opplæringsregler for ordensvakter. – Jeg synes det er uhørt at vi ikke hører noe fra justisdepartementet, sier forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, Terje Mikkelsen.18.09.2019
15:15
18.09.2019 15:54

ane.borrud@lomedia.no

Sommeren 2017 la Politidirektoratet fram anbefaling til en ny læreplan for sikkerhetsbransjen. Utdanningskravet til vektere ble skjerpet, samtidig som det også ble anbefalt å innføre krav til ordensvakter i egen regi om et kurs på 120 timer.

Ordensvakter i egen regi vil si vakter som er ansatt direkte hos for eksempel en pub, og som ikke er innleid vektere fra vaktselskap.

p

Hittil hadde det vært opp til hvert enkelt politidistrikt å stille krav til ordensvakthold i egen regi på arrangementer, og hva slags opplæring ordensvaktene skulle ha. Nå skulle det bli likelydende krav til kursing av ordensvakter over hele landet. De nye reglene skulle gjelde fra 1. januar 2018.

Først ramaskrik i kulturlivet

Da de nye opplæringskravene for ordensvaktene kom, ble det ramaskrik i deler av kulturlivet. Norske Konsertarrangører (NKA), landets største interesse- og kompetanseorganisasjon for konsertarrangører, regnet ut at kravet om økt opplæring ville gi en utgift på 60. – 70.000 kroner per ordensvakt. Sammen med NHO Reiseliv varslet organisasjonen at de fryktet at puber med eget vakthold måtte legge ned, og at det ville bli færre konserter.

I november 2017 mottok Politidirektoratet et brev fra Justis- og beredskapsdepartementet, med pålegg om å stanse den nye opplæringsplanen for ordensvakter. Politidirektoratet skulle lage en ny og mindre omfattende opplæringsplan. I tillegg ba departementet om en snarlig vurdering om utsettelsen også burde omfatte nye utdanningskrav for vekterne.

Justisminister Per-Willy Amundsen gikk ut i Dagbladet og annonserte at han ikke visste at regelendringene for ordensvaktene var så omfattende, og at de måtte utsettes. Norske Konsertarrangører jublet, mens sikkerhetsbransjen leste oppslaget med vantro.

Deretter ramaskrik i sikkerhetsbransjen

Verken NHO Service og Handel eller Arbeidsmandsforbundet, som sammen hadde lagt ned svært mye jobb for å få styrket opplæringen i vaktbransjen, var informert om brevet til Politidirektoratet eller om justisministerens kursendring. De var mildt sagt lite fornøyde.

Runar Karlsen, fagsjef i NHO Service og Handel, stilte seg uforstående til at justisministeren ikke visste hvor omfattende nye opplæringkrav for ordensvakter var, og varslet om stor frustrasjon i vaktbransjen rundt justisministerens krav om mindre omfattende opplæring.

– Totalt brudd på trepartssamarbeidet, og sånn kan bare ikke en justisminister gjøre, sa forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, Terje Mikkelsen.

Det endte med at det fra 1. januar 2018 ble innført en ny læreplan for vektere med krav om lengre utdanning, mens for ordensvaktene fortsatte den gamle ordningen, der det er opp til politidistriktene å bestemme hva slags kurs ordensvaktene i egenvakthold skal ha.

Det betyr at hvis et utested leier inn ordensvakter fra et vekterfirma, vil vekterne ha vekterutdanning. Men velger utestedet å ansette en ordensvakt direkte, er det opp til politidistriktene å bestemme.

(Saken fortsetter under bildet)

Terje Mikkelsen, forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet,

Terje Mikkelsen, forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet,

Ane Børrud

Hos Sør-Øst politidistrikt er kravet at en ordensvakt har gjennomført og bestått godkjent ordensvaktkurs på minimum 25 timer. Det samme kravet blir innført i Finnmark fra 1. januar neste år, dersom de nye reglene fra justisdepartementet ikke er på plass innen da.

p

I Oslo er politiets krav hovedsakelig at arrangementer og utestedene skal bruke innleide vakter fra vaktselskap, det vil si vektere. Det er et 10-talls utesteder som har tillatelse til å drive egenvakthold, og der er kravet at vaktene må ha vekterkurs hvis utestedet er pålagt å benytte godkjente vakter. Dersom det ikke er utstedt slikt pålegg stilles det ikke kompetansekrav til vaktene.

Det er bare ordensrettet vakthold som utløser krav om ordensvaktskolering. Et utested eller arrangement kan i tillegg ha verter med serviceoppgaver, som for eksempel ta imot billetter, passer på køer eller står i garderober. Her stilles det ikke krav til ordensvaktskolering, men disse vertene kan heller ikke ha ordensvaktoppgaver.

Høring og arbeidsgruppe

Etter at Justisdepartementet ba Politidirektoratet om å lage en ny og mindre omfattende opplæringsplan for ordensvakter, har det både vært høring og en såkalt bredt nedsatt arbeidsgruppe i sving. Arbeidsgruppa hadde siste møtet i oktober i fjor, og i november sendte Politidirektoratet en ny anbefaling til læreplan for ordensvakter til departementet. Etter det Arbeidsmanden erfarer anbefaler Politidirektoratet at ordensvakter må ha et kurs på 80 timer.

Nå er det snart ett år siden Politidirektoratet sendte sin vurdering om opplæringsbehovet for ordensvakter. Fra departementets side har det vært stille.

– Departementet har gjennom vinteren og våren hatt dialog med Politidirektoratet, Kulturdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet i sakens anledning. Arbeidet har imidlertid tatt noe lenger tid enn det vi først forutså, men vi jobber for å kunne ferdigstille arbeidet i løpet av høsten, svarer senior kommunikasjonsrådgiver Linda Hafstad i en e-post.

– Uhørt

– Jeg synes det er uhørt at vi ikke hører noe fra justisdepartementet, sier forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, Terje Mikkelsen.

– Først hadde vi allerede et arbeid som var ferdig, som de stoppet i siste liten. Så ba de oss gjøre jobben på ny, og det gjorde vi. Allikevel drar det ut, og det er tyst som i graven, raser han.

p

Mikkelsen mener departementet trenerer vedtak gjort av Stortinget.

– Lov om vaktvirksomhet ble endret til en strengere ordlyd allerede i 2011. I formålsparagrafen slås det fast at loven skal ivareta rettssikkerheten for dem som kommer i kontakt med vektere, og sikre god kvalitet på vakttjenester. Loven ble også endret til ikke bare å gjelde vaktvirksomhet, men også egenvakthold, sier han.

Ifølge Mikkelsen kan vi gå helt tilbake til 2005 for å se kimen til de skjerpede kravene. Da kom Soria Moria-erklæringen til Stoltenberg 2-regjeringen, som tok til orde for en gjennomgang av lovverket med sikte på en klarere regulering av private vaktselskaper. På toppen kom en medie-eksponert hendelse i 2007, omtalt som salattyv-affæren, der en 45-åring som stjal en salat til 50 kroner ble lagt i bakken midt på Karl Johan av en vekter. Det hele ble filmet, og så unødvendig brutalt ut.

– Det var da det ble framsatt mer tydelige krav om at loven skulle være til for rettssikkerheten, forklarer Mikkelsen.

Kritikk fra Riksrevisjonen

Også Riksrevisjonen har kritisert departementet for sommel. Eller som det heter på riksrevisjons-språk om budsjettåret 2013:

«Riksrevisjonen finner det kritikkverdig at Justis- og beredskapsdepartementet ennå ikke har sørget for å utarbeide et sentralt elektronisk register over godkjente vaktforetak, og at det ikke er etablert et enhetlig opplegg for vekteropplæring. Gjennomføring av nye sentrale krav til opplæringen og et nytt vaktvirksomhetsregister anses som en forutsetning for tilfredsstillende offentlig kontroll med utøvelsen av vaktvirksomheten i Norge».

p

«Statsråden er opptatt av at et nytt sentralt vaktvirksomhetsregister og nytt opplæringsprogram for vektere og ordensvakter blir etablert så raskt som mulig, og opplyser at departementet har tett kontakt med Politidirektoratet om arbeidet med å løse oppdraget som er gitt», svarte departementet.

Og for ordens skyld: Vaktvirksomhetsregisteret er heller ikke på plass nå ved utgangen av 2019.

– Utrolig at det er mulig

Selv om justisdepartementet indikerer at nye regler for opplæring av ordensvakter skal bli ferdig i løpet av høsten, har ikke Terje Mikkelsen noen stor tro på at saken blir løst i nær fremtid.

– Nå er det snart 10 år siden den reviderte loven kom, og arbeidet med nye krav til opplæring startet. Sett ut ifra tidligere erfaringer med hva justisdepartementet sier de skal gjøre, og hva de faktisk gjør, så har jeg ikke så stort håp om at det kommer noe fra departementet i høst, sier han.

Og legger til

– Jeg får sånn «Yes minister»-følelse. Stortinget vedtar, og så blir det trenert i det uendelige. Det er utrolig at det er mulig å trenere et stortingsvedtak i så mange år! Riksrevisjonen påpekte dette for fem år siden, men selv det hjelper jo ikke, avslutter forbundssekretæren oppgitt.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
18.09.2019
15:15
18.09.2019 15:54Mest lest

UVENTET SYK: Ann Jeanette Westrum er regiontillitsvalgt i renholdsbedriften ISS og har i flere år hjulpet andre med tvister om blant annet lønn. Nå har hun selv fått erfare hvordan det er å bli syk og avhengig av systemet.

UVENTET SYK: Ann Jeanette Westrum er regiontillitsvalgt i renholdsbedriften ISS og har i flere år hjulpet andre med tvister om blant annet lønn. Nå har hun selv fått erfare hvordan det er å bli syk og avhengig av systemet.

Glen Musk

Ann Jeanette ble operert i hjernen. Så startet Nav-problemene

FØLES VELFORTJENT OG GODT: Koordinator Kamilla Bloch (midten) øker timelønna med 25 kroner, mens lagerarbeider Bahlbi Hbtzgi får et tillegg på 14 kroner per time.  – En viktig lagseier, og vi legger ikke skjul på at det føles velfortjent og godt. For det jobbes målrettet og godt her hver eneste dag, sier Gry Jansen i Fagforbundet Post og finans (t.v.).

FØLES VELFORTJENT OG GODT: Koordinator Kamilla Bloch (midten) øker timelønna med 25 kroner, mens lagerarbeider Bahlbi Hbtzgi får et tillegg på 14 kroner per time. – En viktig lagseier, og vi legger ikke skjul på at det føles velfortjent og godt. For det jobbes målrettet og godt her hver eneste dag, sier Gry Jansen i Fagforbundet Post og finans (t.v.).

Alf Ragnar Olsen

Lagerarbeiderne tjente 60.000 mindre enn kollegaene i Posten. Nå har de blitt hørt

Rowena Queja og kollegene i Ecura hjemmetjenester i Oslo har fått et solid lønnshopp.

Rowena Queja og kollegene i Ecura hjemmetjenester i Oslo har fått et solid lønnshopp.

Idun Teeuwen

Tidenes lønnshopp: Helsefagarbeider Rowena får 56.000 kroner mer i lønn

Fra oppstart av KS-forhandlingene i 2019. Den gang man hilste med et håndtrykk. KS' forhandlingsleder Tor Arne Gangsø (midten) og LO kommune forhandlingsleder Mette Nord (t.h.)

Fra oppstart av KS-forhandlingene i 2019. Den gang man hilste med et håndtrykk. KS' forhandlingsleder Tor Arne Gangsø (midten) og LO kommune forhandlingsleder Mette Nord (t.h.)

Eirik Dahl Viggen

390.000 ansatte i Kommune-Norge skal få ny lønn. Her er kravene

SV-leder Audun Lysbakken, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Ap-leder Jonas Gahs Støre side om side i partilederdebatt.

SV-leder Audun Lysbakken, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Ap-leder Jonas Gahs Støre side om side i partilederdebatt.

Stortinget

Så mange Ap-velgere ønsker regjering uten SV

SEIER: Retten ga Adrian Dumitrescu oppreising og erstatning, og kjente oppsigelsen av ham ugyldig.

SEIER: Retten ga Adrian Dumitrescu oppreising og erstatning, og kjente oppsigelsen av ham ugyldig.

Eivind Senneset

Dom i retten: Oppsigelsen av klubbleder Adrian var både feilaktig og usaklig

Anne Enger var Sp-leder ved valget i 1997, da Senterpartiet kollapset på oppløpet. Verken hun eller dagens partileder, Trygve Slagsvold Vedum, tror det samme vil skje igjen. (Arkivfoto)

Anne Enger var Sp-leder ved valget i 1997, da Senterpartiet kollapset på oppløpet. Verken hun eller dagens partileder, Trygve Slagsvold Vedum, tror det samme vil skje igjen. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Forrige gang Senterpartiet fløy høyt kollapset partiet på oppløpet. Hva skjedde?

Wegard Harsvik har skrevet boka «Arven etter Erna».

Wegard Harsvik har skrevet boka «Arven etter Erna».

Jan-Erik Østlie

Wegard Harsvik i fersk bok: «Arven etter Erna» er en kuttliste på 43 milliarder

MELLOMOPPGJØRET: – Med et historisk godt resultat for Posten Norge i fjor, forstår jeg godt at medlemmene hadde forventninger foran årets mellomoppgjør, sier Gerd Øiahals (t.h) sammen med Marius Antonsen Weisæt, Hans Fredrik Danielsen og Jaqueline Hopkinson.

MELLOMOPPGJØRET: – Med et historisk godt resultat for Posten Norge i fjor, forstår jeg godt at medlemmene hadde forventninger foran årets mellomoppgjør, sier Gerd Øiahals (t.h) sammen med Marius Antonsen Weisæt, Hans Fredrik Danielsen og Jaqueline Hopkinson.

Alf Ragnar Olsen

Postansatte fikk styrket kjøpekrafta. Så mye øker lønna

Leder i LO Stat, Egil André Aas, krever kronetillegg ved årets lønnsoppgjør i Staten. Her ved oppstarten av lønnsforhandlingene i 2020.

Leder i LO Stat, Egil André Aas, krever kronetillegg ved årets lønnsoppgjør i Staten. Her ved oppstarten av lønnsforhandlingene i 2020.

Ole Palmstrøm

LO Stat vil ha slutt på at de høytlønte alltid kommer best ut: – Nå må staten ta ansvar for alle statsansatte

I snitt har ledere og akademikere fått mer i lønnsøkning de siste 16 årene enn 88 prosent av de kommuneansatte.

I snitt har ledere og akademikere fått mer i lønnsøkning de siste 16 årene enn 88 prosent av de kommuneansatte.

Simen Aker Grimsrud

Ledere og akademikere har vært lønnsvinnere de siste 16 årene i kommunene

TAKKSAM: Polske arbeidstakarar bør hugse forbundet sin innsats, meiner verftsarbeidar Ryszard Jankowski.

TAKKSAM: Polske arbeidstakarar bør hugse forbundet sin innsats, meiner verftsarbeidar Ryszard Jankowski.

Privat

Etter tre månader utan inntekt, kan polske Ryszard endeleg få korona-lønna inn på konto

Iselin Nybø

Iselin Nybø

NFD / Øyvinn Myge

Staten selger Ambita for nesten 1 milliard kroner

Torgeir Knag Fylkesnes

Torgeir Knag Fylkesnes

Jo Straube / SV

Stortinget har vedtatt startskuddet for Nord-Norgebanen

Hvem skal plukke jordbær her til lands? Det skaper debatt på Stortinget.

Hvem skal plukke jordbær her til lands? Det skaper debatt på Stortinget.

Håvard Sæbø

Krangel om jordbærplukkere: – Helt sjokkert over Bollestad

Det blir feriepenger på dagpenger, men hvem som skal få det og hvor mye, er fortsatt i det blå – eller det rødgrønne for den saks skyld.

Det blir feriepenger på dagpenger, men hvem som skal få det og hvor mye, er fortsatt i det blå – eller det rødgrønne for den saks skyld.

Emmie Olivia Kristiansen

Hvem skal få feriepenger på dagpenger og hvor mye? Sjekk summene

Kommentar

(Illustrasjonsfoto)

(Illustrasjonsfoto)

Tri Nguyen Dinh

«Hva er en rettferdig sykepleierlønn?»

Trygt arbeid til alle. Det er jobb nummer én for Ap og leder Jonas Gahr Støre.

Trygt arbeid til alle. Det er jobb nummer én for Ap og leder Jonas Gahr Støre.

Jan-Erik Østlie

Se lista: Her er de viktigste vedtakene fra Aps landsmøte

NORDKAPP: Finnmarks reiseliv ble hardt rammet av koronatiltakene.

NORDKAPP: Finnmarks reiseliv ble hardt rammet av koronatiltakene.

Tormod Ytrehus

Ti tiltak fra Fellesforbundet for å gjenreise reiselivet

SAMARBEID OG KONFLIKT: Streik skapte samarbeidet i det norske arbeidslivet, og trugselen om streik held samfunnsmodellen vår oppe. Det meiner Isak Lekve, sosiolog og tilsett i DeFacto – Kunnskapssenter for fagorganiserte.

SAMARBEID OG KONFLIKT: Streik skapte samarbeidet i det norske arbeidslivet, og trugselen om streik held samfunnsmodellen vår oppe. Det meiner Isak Lekve, sosiolog og tilsett i DeFacto – Kunnskapssenter for fagorganiserte.

Håvard Sæbø

Streik er ein av grunnane til at Norge er verdas beste land å bu i, meiner forfattar


Flere saker