JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Det er snart ett år siden Politidirektoratet sendte sin vurdering om opplæringsbehovet for ordensvakter. Fra departementets side har det vært stille.

Det er snart ett år siden Politidirektoratet sendte sin vurdering om opplæringsbehovet for ordensvakter. Fra departementets side har det vært stille.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Venter fortsatt på nye opplæringskrav for ordensvakter:

— Utrolig at det er mulig å trenere et stortingsvedtak i så mange år, raser Arbeidsmandsforbundet

Snart to år er gått siden justisministeren stanset nye opplæringsregler for ordensvakter. – Jeg synes det er uhørt at vi ikke hører noe fra justisdepartementet, sier forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, Terje Mikkelsen.18.09.2019
15:15
18.09.2019 15:54

ane.borrud@lomedia.no

Sommeren 2017 la Politidirektoratet fram anbefaling til en ny læreplan for sikkerhetsbransjen. Utdanningskravet til vektere ble skjerpet, samtidig som det også ble anbefalt å innføre krav til ordensvakter i egen regi om et kurs på 120 timer.

Ordensvakter i egen regi vil si vakter som er ansatt direkte hos for eksempel en pub, og som ikke er innleid vektere fra vaktselskap.

p

Hittil hadde det vært opp til hvert enkelt politidistrikt å stille krav til ordensvakthold i egen regi på arrangementer, og hva slags opplæring ordensvaktene skulle ha. Nå skulle det bli likelydende krav til kursing av ordensvakter over hele landet. De nye reglene skulle gjelde fra 1. januar 2018.

Først ramaskrik i kulturlivet

Da de nye opplæringskravene for ordensvaktene kom, ble det ramaskrik i deler av kulturlivet. Norske Konsertarrangører (NKA), landets største interesse- og kompetanseorganisasjon for konsertarrangører, regnet ut at kravet om økt opplæring ville gi en utgift på 60. – 70.000 kroner per ordensvakt. Sammen med NHO Reiseliv varslet organisasjonen at de fryktet at puber med eget vakthold måtte legge ned, og at det ville bli færre konserter.

I november 2017 mottok Politidirektoratet et brev fra Justis- og beredskapsdepartementet, med pålegg om å stanse den nye opplæringsplanen for ordensvakter. Politidirektoratet skulle lage en ny og mindre omfattende opplæringsplan. I tillegg ba departementet om en snarlig vurdering om utsettelsen også burde omfatte nye utdanningskrav for vekterne.

Justisminister Per-Willy Amundsen gikk ut i Dagbladet og annonserte at han ikke visste at regelendringene for ordensvaktene var så omfattende, og at de måtte utsettes. Norske Konsertarrangører jublet, mens sikkerhetsbransjen leste oppslaget med vantro.

Deretter ramaskrik i sikkerhetsbransjen

Verken NHO Service og Handel eller Arbeidsmandsforbundet, som sammen hadde lagt ned svært mye jobb for å få styrket opplæringen i vaktbransjen, var informert om brevet til Politidirektoratet eller om justisministerens kursendring. De var mildt sagt lite fornøyde.

Runar Karlsen, fagsjef i NHO Service og Handel, stilte seg uforstående til at justisministeren ikke visste hvor omfattende nye opplæringkrav for ordensvakter var, og varslet om stor frustrasjon i vaktbransjen rundt justisministerens krav om mindre omfattende opplæring.

– Totalt brudd på trepartssamarbeidet, og sånn kan bare ikke en justisminister gjøre, sa forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, Terje Mikkelsen.

Det endte med at det fra 1. januar 2018 ble innført en ny læreplan for vektere med krav om lengre utdanning, mens for ordensvaktene fortsatte den gamle ordningen, der det er opp til politidistriktene å bestemme hva slags kurs ordensvaktene i egenvakthold skal ha.

Det betyr at hvis et utested leier inn ordensvakter fra et vekterfirma, vil vekterne ha vekterutdanning. Men velger utestedet å ansette en ordensvakt direkte, er det opp til politidistriktene å bestemme.

(Saken fortsetter under bildet)

Terje Mikkelsen, forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet,

Terje Mikkelsen, forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet,

Ane Børrud

Hos Sør-Øst politidistrikt er kravet at en ordensvakt har gjennomført og bestått godkjent ordensvaktkurs på minimum 25 timer. Det samme kravet blir innført i Finnmark fra 1. januar neste år, dersom de nye reglene fra justisdepartementet ikke er på plass innen da.

p

I Oslo er politiets krav hovedsakelig at arrangementer og utestedene skal bruke innleide vakter fra vaktselskap, det vil si vektere. Det er et 10-talls utesteder som har tillatelse til å drive egenvakthold, og der er kravet at vaktene må ha vekterkurs hvis utestedet er pålagt å benytte godkjente vakter. Dersom det ikke er utstedt slikt pålegg stilles det ikke kompetansekrav til vaktene.

Det er bare ordensrettet vakthold som utløser krav om ordensvaktskolering. Et utested eller arrangement kan i tillegg ha verter med serviceoppgaver, som for eksempel ta imot billetter, passer på køer eller står i garderober. Her stilles det ikke krav til ordensvaktskolering, men disse vertene kan heller ikke ha ordensvaktoppgaver.

Høring og arbeidsgruppe

Etter at Justisdepartementet ba Politidirektoratet om å lage en ny og mindre omfattende opplæringsplan for ordensvakter, har det både vært høring og en såkalt bredt nedsatt arbeidsgruppe i sving. Arbeidsgruppa hadde siste møtet i oktober i fjor, og i november sendte Politidirektoratet en ny anbefaling til læreplan for ordensvakter til departementet. Etter det Arbeidsmanden erfarer anbefaler Politidirektoratet at ordensvakter må ha et kurs på 80 timer.

Nå er det snart ett år siden Politidirektoratet sendte sin vurdering om opplæringsbehovet for ordensvakter. Fra departementets side har det vært stille.

– Departementet har gjennom vinteren og våren hatt dialog med Politidirektoratet, Kulturdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet i sakens anledning. Arbeidet har imidlertid tatt noe lenger tid enn det vi først forutså, men vi jobber for å kunne ferdigstille arbeidet i løpet av høsten, svarer senior kommunikasjonsrådgiver Linda Hafstad i en e-post.

– Uhørt

– Jeg synes det er uhørt at vi ikke hører noe fra justisdepartementet, sier forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, Terje Mikkelsen.

– Først hadde vi allerede et arbeid som var ferdig, som de stoppet i siste liten. Så ba de oss gjøre jobben på ny, og det gjorde vi. Allikevel drar det ut, og det er tyst som i graven, raser han.

p

Mikkelsen mener departementet trenerer vedtak gjort av Stortinget.

– Lov om vaktvirksomhet ble endret til en strengere ordlyd allerede i 2011. I formålsparagrafen slås det fast at loven skal ivareta rettssikkerheten for dem som kommer i kontakt med vektere, og sikre god kvalitet på vakttjenester. Loven ble også endret til ikke bare å gjelde vaktvirksomhet, men også egenvakthold, sier han.

Ifølge Mikkelsen kan vi gå helt tilbake til 2005 for å se kimen til de skjerpede kravene. Da kom Soria Moria-erklæringen til Stoltenberg 2-regjeringen, som tok til orde for en gjennomgang av lovverket med sikte på en klarere regulering av private vaktselskaper. På toppen kom en medie-eksponert hendelse i 2007, omtalt som salattyv-affæren, der en 45-åring som stjal en salat til 50 kroner ble lagt i bakken midt på Karl Johan av en vekter. Det hele ble filmet, og så unødvendig brutalt ut.

– Det var da det ble framsatt mer tydelige krav om at loven skulle være til for rettssikkerheten, forklarer Mikkelsen.

Kritikk fra Riksrevisjonen

Også Riksrevisjonen har kritisert departementet for sommel. Eller som det heter på riksrevisjons-språk om budsjettåret 2013:

«Riksrevisjonen finner det kritikkverdig at Justis- og beredskapsdepartementet ennå ikke har sørget for å utarbeide et sentralt elektronisk register over godkjente vaktforetak, og at det ikke er etablert et enhetlig opplegg for vekteropplæring. Gjennomføring av nye sentrale krav til opplæringen og et nytt vaktvirksomhetsregister anses som en forutsetning for tilfredsstillende offentlig kontroll med utøvelsen av vaktvirksomheten i Norge».

p

«Statsråden er opptatt av at et nytt sentralt vaktvirksomhetsregister og nytt opplæringsprogram for vektere og ordensvakter blir etablert så raskt som mulig, og opplyser at departementet har tett kontakt med Politidirektoratet om arbeidet med å løse oppdraget som er gitt», svarte departementet.

Og for ordens skyld: Vaktvirksomhetsregisteret er heller ikke på plass nå ved utgangen av 2019.

– Utrolig at det er mulig

Selv om justisdepartementet indikerer at nye regler for opplæring av ordensvakter skal bli ferdig i løpet av høsten, har ikke Terje Mikkelsen noen stor tro på at saken blir løst i nær fremtid.

– Nå er det snart 10 år siden den reviderte loven kom, og arbeidet med nye krav til opplæring startet. Sett ut ifra tidligere erfaringer med hva justisdepartementet sier de skal gjøre, og hva de faktisk gjør, så har jeg ikke så stort håp om at det kommer noe fra departementet i høst, sier han.

Og legger til

– Jeg får sånn «Yes minister»-følelse. Stortinget vedtar, og så blir det trenert i det uendelige. Det er utrolig at det er mulig å trenere et stortingsvedtak i så mange år! Riksrevisjonen påpekte dette for fem år siden, men selv det hjelper jo ikke, avslutter forbundssekretæren oppgitt.

18.09.2019
15:15
18.09.2019 15:54Mest lest

Anne Myklebust Odland

Mor ble innlagt i psykisk helsevern. Da flyttet barnevernet inn til far og babyen

Debatt

Så klart det går an å bli rammet av inflasjon og rentesjokk uten å gi avkall på fredagskosen, skriver Selma Brodrej.

Så klart det går an å bli rammet av inflasjon og rentesjokk uten å gi avkall på fredagskosen, skriver Selma Brodrej.

Helena Yankovska/Unsplash

Jeg fryder meg over middelklassens økonomiske krise

Politiets manglende kunnskap om hva sosialarbeidere gjør, kan få konsekvenser for hjelpen de gir, mener John Kjetil Støle.

Politiets manglende kunnskap om hva sosialarbeidere gjør, kan få konsekvenser for hjelpen de gir, mener John Kjetil Støle.

Erling Slyngstad-Hægeland

I sju år var John Kjetil ute av politiet. Da innså han noe viktig

Hanna Skotheim

Forsinkelser i utbetalinger

En utbredt misforståelse er at IA-avtalen ikke gjelder lenger, forteller rådgiver i LO, Gry Gundersen.

En utbredt misforståelse er at IA-avtalen ikke gjelder lenger, forteller rådgiver i LO, Gry Gundersen.

Eirik Dahl Viggen

Sykefravær: Arbeidsgivere kutter i egenmeldingsdager

Brian Cliff Olguin

Kristin jobber gratis 240 timer i året for å få vaktplanen til å gå opp

«Kari» ble utfryst og mobbet av arbeidskollegaene om bord, hvor hun bodde 28 dager i strekk. (Illustrasjonsfoto)

«Kari» ble utfryst og mobbet av arbeidskollegaene om bord, hvor hun bodde 28 dager i strekk. (Illustrasjonsfoto)

Tri Nguyen Dinh

I flere år ble «Kari» trakassert: – Helt forferdelig å være på jobb

Avgjørelser i Arbeidsretten er endelige, og kan ikke ankes.

Avgjørelser i Arbeidsretten er endelige, og kan ikke ankes.

Håvard Sæbø

Ble syk etter én dag i ny jobb – nå må kommunen betale sykepenger

For snart to år siden opplevde de ansatte ved Nav Årstad at en kollega ble knivdrept på jobb. Her et bilde fra kontoret i dagene etter drapet.

For snart to år siden opplevde de ansatte ved Nav Årstad at en kollega ble knivdrept på jobb. Her et bilde fra kontoret i dagene etter drapet.

Torstein Bøe / NTB

Etter Nav-drapet: 25 ansatte ved kontoret har sluttet hittil i år

Bredtveit fengsel er dårlig egnet til å ta imot de som sliter mest, hevder både ansatte og eksperter fra en lang rekke fagmiljøer.

Bredtveit fengsel er dårlig egnet til å ta imot de som sliter mest, hevder både ansatte og eksperter fra en lang rekke fagmiljøer.

Eirik Dahl Viggen

Flere fengsles etter selvmordsforsøk. Bak murene blir det bare verre

SKADET PÅ JOBB: Oljearbeideren har jobbet mange år i bransjen før han ble skadet og ufør etter bruk av trange vernesko på en plattform på britisk sokkel. Bildet er tatt på norsk side.

SKADET PÅ JOBB: Oljearbeideren har jobbet mange år i bransjen før han ble skadet og ufør etter bruk av trange vernesko på en plattform på britisk sokkel. Bildet er tatt på norsk side.

Erlend Angelo

Arbeider ble ufør av for trange vernesko – avvist av Høyesterett

I årets oppgjør økte grunnbeløpet i folketrygden med 7.143 kroner – fra 111.477 kroner til 118.620 kroner fra 1. mai 2023. Det tilsvarer 6,41 prosent.

I årets oppgjør økte grunnbeløpet i folketrygden med 7.143 kroner – fra 111.477 kroner til 118.620 kroner fra 1. mai 2023. Det tilsvarer 6,41 prosent.

Colourbox

SV vil gi mer til trygdede og minstepensjonister. Se hva regjeringa svarer

Den takhøyden som liksom er så høy … den er ikke alltid så høy likevel, mener Olav Neerland om organisasjonen han er medlem av.

Den takhøyden som liksom er så høy … den er ikke alltid så høy likevel, mener Olav Neerland om organisasjonen han er medlem av.

Hanna Skotheim

Olav ble kalt kvinnehater: – Jeg er ikke redd for å stikke hodet fram

Sužinokite, kiek šįmet Norvegijoje didės atlyginimai

Sužinokite, kiek šįmet Norvegijoje didės atlyginimai

Brian Cliff Olguin

Kiek šįmet Norvegijoje didės atlyginimai

Det har vært en klar økning av unge AAP-mottakere med psykiske lidelser de siste ti årene.

Det har vært en klar økning av unge AAP-mottakere med psykiske lidelser de siste ti årene.

Gorm Kallestad / NTB

Tre av fire unge på Nav-ordning har psykiske lidelser

– Jeg håper tilsynsrapporten fører til endring, men usikker på om den gjør det i virkelighetene, sier Frid Melling Vågenes (f.v.). Her sammen med Robin Knutsen og Joakim Johnsen.

– Jeg håper tilsynsrapporten fører til endring, men usikker på om den gjør det i virkelighetene, sier Frid Melling Vågenes (f.v.). Her sammen med Robin Knutsen og Joakim Johnsen.

Leif Martin Kirknes

Sjefen sendte grove e-poster i fylla. Får kritikk fra Arbeidstilsynet

Kommentar

Vi er vitne til en urovekkende utvikling som fagbevegelsen, med LO i spissen, må møte med aktive grep, skriver Kjell Werner.

Vi er vitne til en urovekkende utvikling som fagbevegelsen, med LO i spissen, må møte med aktive grep, skriver Kjell Werner.

Sissel M. Rasmussen

LO-jubel med bitter bismak

Håvard Sæbø

Kimek-ansatte beholder jobben inntil videre

Hos Bilfinger i Porsgrunn har de ansatte tilgang til kantine. Men de som jobber på gulvet her, spiser helst i hallen.

Hos Bilfinger i Porsgrunn har de ansatte tilgang til kantine. Men de som jobber på gulvet her, spiser helst i hallen.

Sissel M. Rasmussen

Status og hierarki på jobb: Dette avslører matpausen om oss

Ansatte ved flere plastbedrifter omfattes av Kjemisk-teknisk tariffavtale. Her jobber operatørene Chrisander Dahl (t.h.) og operatør Daniel Rafaelsen ved plastbedriften Protan i Lier.

Ansatte ved flere plastbedrifter omfattes av Kjemisk-teknisk tariffavtale. Her jobber operatørene Chrisander Dahl (t.h.) og operatør Daniel Rafaelsen ved plastbedriften Protan i Lier.

Arkivfoto: Petter Pettersen

Over 3000 ansatte i kjemisk industri får ny lønn. Her er tallene


Flere saker