JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Alle som tar vanlig arbeid er arbeidstakere, har Stortinget nå slått fast.

Alle som tar vanlig arbeid er arbeidstakere, har Stortinget nå slått fast.

Martin Guttormsen Slørdal (bilde nr. 1, 2), Erlend Angelo (3), Anna Granqvist (4)

Fougner-utvalget

13 lovendringer skal sikre de ansattes rettigheter. Se oversikten her

Storrengjøringen i arbeidslivet fortsetter. Forskjellen mellom ansatte og selvstendige oppdragstakere har blitt klarere.28.02.2023
16:25
01.03.2023 14:38

torgny@lomedia.no

Alle som tar vanlig arbeid er arbeidstakere, har Stortinget nå slått fast.

Det kan virke selvfølgelig, men det er flere eksempler på arbeidsgivere som ikke har vært enige i dette:

• Et eksempel er Stendi-saken der ansatte i barnevernsinstitusjoner ble kalt konsulenter, og pålagt å opprette egne firmaer.

• Et annet eksempel er i budbil-bransjen der sjåfører må registrere seg som selvstendige oppdragstakere for å få jobber.

• Et tredje eksempel er Wolt, sykkelbudene som leverer mat. Her er konseptet at sykkelbudene ikke er arbeidstakere, men selvstendige oppdragstakere.

Nederst i saken finner du lista over vedtak Stortinget har gjort

Arbeidsgiverne må ta ansvar

Flertallet på Stortinget mener at arbeidsgiver ved å organisere seg på denne måten unngår å ta det ansvaret som en arbeidsgiver skal ta.

Å være selvstendig oppdragstaker gir arbeiderne en mer usikker og uforutsigbar hverdag.

Dette vil Stortinget nå ha slutt på.

I forrige uke vedtok de å endre arbeidsmiljøloven. Det er nå vedtatt at personer som stiller sin arbeidskraft til disposisjon, og er underlagt bedriftens styring og ledelse, er en arbeidstaker.

Som vanlig arbeidstaker har du krav på en rekke goder du ikke får som selvstendig oppdragstaker:

Ansatte får feriepenger, pensjon og sykelønn fra første dag.

Arbeidstida for ansatte er regulert av arbeidsmiljøloven og du får overtid hvis du jobber ekstra.

Dessuten er det arbeidsgiveren som er ansvarlig for å betale inn skatten din og tegne yrkesskadeforsikring.

Stortingets endringer er et resultat av forslagene fra det såkalte Fougner-utvalget. Se mer om utvalget nederst i saken.

Følger Fougner-flertallet

Loven endres på denne måten: Hvis det er tvil om en person er en arbeidstaker eller selvstendig oppdragstaker, skal vedkommende regnes som arbeidstaker.

Det betyr: Hvis ikke arbeidsgiver klarer å bevise at dette er en oppdragstaker, skal hen regnes som ansatt. Det betyr at mange som nå regnes som selvstendige vil stå sterkere hvis de går til retten og krever å bli regnet som ansatt.

Støtter arbeidsgiverne

Regjeringen har stort sett fremmet alle flertallsforslagene fra utvalget (se oversikt nederst i saken).

Regjeringen har også fått flertall for dette i Stortinget.

Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre har stort sett støttet arbeidsgivernes syn i denne saken.

Et viktig forslag som Stortinget nå har behandlet er å øke rettighetene for ansatte i et konsern. SAS er et konsern.

Da SAS’ piloter under pandemien ble sagt opp, ble de lovt å kunne komme tilbake. De hadde fortrinnsrett til egne stillinger. Men da lufttrafikken tok seg opp igjen, hadde SAS omorganisert konsernet slik at pilotstillingene var flyttet over i andre selskap i konsernet.

SAS hevdet da at de oppsagte SAS-pilotene ikke hadde rett til å få sine gamle stillinger tilbake.

Dette var en av årsakene til at sommerens pilotstreik i SAS ble så hard og langvarig.

Nå vil altså stortingsflertallet tette dette smutthullet i loven.

Høyre og Frp uenige med flertallet

Regjeringen har foreslått å innføre det som kalles fortrinnsrett i konsern. Dersom du blir oppsagt fra en stilling i et konsern har arbeidsgiver plikt til å undersøke om det er en passende ledig stilling i en annen del av konsernet.

Flertallet i Stortinget støttet dette forslaget.

Høyre og Fremskrittspartiet var uenige. De mente at dette vil være å gripe for sterkt inn i arbeidsgivers styringsrett, og vil gi arbeidsgivere et betydelig merarbeid.

For arbeidstakere i et konsern kan det være uoversiktlige organisasjonsforhold. Et morselskap overstyrer datterselskapet, mens tillitsvalgte i datterselskapet ikke blir informert.

Stortinget har nå vedtatt å forsterke konsernenes plikt til å informere og drøfte endringer i organisasjonen.

Påleggskompetanse

Rødt hadde fem forslag som de ikke fikk flertall for i Stortinget. Et forslag var å gi Arbeidstilsynet det som kalles påleggskompetanse. Det betyr at Arbeidstilsynet kan pålegge en arbeidsgiver å ansette en person som feilaktig har fått jobb som selvstendig oppdragstaker.

Flertallet i Fougner-utvalget oppsummerte at enkelte arbeidsgivere organiserte virksomheten slik at de slapp unna arbeidsgiveransvaret.

Utvalgets forslag var å lovfeste en gjennomskjæringsnorm. Domstolene måtte da skjære igjennom å ta hensyn til hvem som er den reelle arbeidsgiveren når de skulle avgjøre en sak.

Regjeringen fremmet ikke noe forslag om en slik norm, men vil utrede det nærmere. Rødt mente at det ikke var nødvendig med mer utredning, at Stortinget kunne vedta å innføre en gjennomskjæringsnorm i arbeidsmiljøloven nå.

Dette forslaget fikk bare Rødts stemmer da Stortinget stemte over forslaget.

Fem ansatte

Flere viktige reformer ble vedtatt mot Høyre, Fremskrittspartiet og Venstres stemmer.

Blant annet må flere bedrifter nå velge verneombud. I dag er bedrifter med færre enn ti ansatte ikke pålagt å velge et ombud som skal vareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Denne grensa senkes til fem ansatte.

Flere bedrifter må også opprette arbeidsmiljøutvalg. I dag er loven at i virksomhet med minst 50 arbeidstakere, skal det være arbeidsmiljøutvalg. I bedrifter med mellom 20 og 50 ansatte skal det opprettes arbeidsmiljøutvalg når en av partene ved virksomheten krever det.

Stortinget har nå endret loven slik at alle bedrifter med mer enn 30 ansatte skal ha arbeidsmiljøutvalg. I bedrifter med mellom 10 og 30 ansatte kan en part kreve at det opprettes et slikt utvalg.

Fougner-forslagene

Behandlingen i Stortinget er siste runde i behandlingen av Fougner-utvalgets forslag.

Utvalget kom med 15 forslag, 13 av disse er nå vedtatt. Ett skal utredes videre, og ett er avvist.

Dette er lista over vedtak Stortinget har gjort:

Forslagene fra Fougner-utvalget

Fougner-utvalget

Fougner-utvalget la fram sin utredning sommeren 2021.

Utvalgets leder var advokat Jan Fougner. Det ble satt ned av regjeringen Erna Solberg (H).

Utvalget delte seg i sine anbefalinger.

De nøytrale medlemmene og arbeidstakerne utgjorde flertallet. Arbeidsgiverorganisasjonene som var i mindretall, ville ikke gjøre endringer i arbeidsmiljøloven.

28.02.2023
16:25
01.03.2023 14:38Mest lest

Colourbox.com

Nye satser for pensjon og trygd

Hanna Skotheim

Nav-ordning tom for penger: – Kom som «lyn fra klar himmel»

Mennene vil jobbe for å minske frykt for barnevernet i det somaliske miljøet i Skien. F.v: Abdirahman Hasan, Siidali Omar og Abdirahman Hassan Adow.

Mennene vil jobbe for å minske frykt for barnevernet i det somaliske miljøet i Skien. F.v: Abdirahman Hasan, Siidali Omar og Abdirahman Hassan Adow.

Hanna Skotheim

– Det er sykt at somaliere reiser ut av Norge fordi de er redde

Nora Berntzen synes «quiet quitting» fortjener en bedre diskusjon i Norge.

Nora Berntzen synes «quiet quitting» fortjener en bedre diskusjon i Norge.

Ida Bing

Nora er en «quiet quitter»: – Det har et ufortjent dårlig rykte

Magnus Hauge under en vinterøvelse.

Magnus Hauge under en vinterøvelse.

Privat

Magnus klarte ikke å løpe - fikk ikke bli ingeniør

Elisabeth Thoresen leder AAP-aksjonen og deltar på flere arrangementer for å snakke om saken.

Elisabeth Thoresen leder AAP-aksjonen og deltar på flere arrangementer for å snakke om saken.

Hanna Skotheim

Kritiserer Nav: – Jeg forstår at folk kan føle seg dumme

Endringa kan tre i kraft fra 1. januar 2024.

Endringa kan tre i kraft fra 1. januar 2024.

Brian Cliff Olguin

Terskelen for opptjening av pensjon i staten senkes

– Det er mye nytt jeg må sette meg inn i. Men det er moro, sier Rolf Johan Johansen.

– Det er mye nytt jeg må sette meg inn i. Men det er moro, sier Rolf Johan Johansen.

Alf Ragnar Olsen

Rolf Johan (28) gikk fra Posten til Tesla. Han har et råd til andre på jobbjakt

Hanna Skotheim

Da Wenche fikk kreft innså hun hvor lite hun skjønte av Nav-systemet

Julia Gałczyńska ble leid ut fra bemanningsbyrået FresWork til bøndene i bærbygda Fresvik i Sogn. Lønna var langt under det hun hadde krav på. Bo- og arbeidsforhold var kritikkverdige.

Julia Gałczyńska ble leid ut fra bemanningsbyrået FresWork til bøndene i bærbygda Fresvik i Sogn. Lønna var langt under det hun hadde krav på. Bo- og arbeidsforhold var kritikkverdige.

Privat. Innfelt: Sondre Dalaker/NRK

Julia vant i retten, men kan gå glipp av pengene fordi hun bor i Polen

Renathe Remes Øen, hovedtillitsvalgt i Bergen kommune, skjønner godt at fast ansatte er frustrerte over sommervikarenes bonuser.

Renathe Remes Øen, hovedtillitsvalgt i Bergen kommune, skjønner godt at fast ansatte er frustrerte over sommervikarenes bonuser.

Hanna Skotheim

Her tjener sommervikarene mer enn de fast ansatte

– Heldigvis var det noen som tok initiativ til slutt, sier Hanna Breden (25).

– Heldigvis var det noen som tok initiativ til slutt, sier Hanna Breden (25).

Martin Guttormsen Slørdal

Hanna fryktet at drømmejobben skulle glippe. Så skrev hun en Facebook-post

Klubbleder for Fellesforbundet på verftet Kimek i Kirkenes, Rainer Ingebrigtsen, forteller om tøffe uker etter at det ble satt bom stopp for arbeid på russiske fartøy den 12. mai.

Klubbleder for Fellesforbundet på verftet Kimek i Kirkenes, Rainer Ingebrigtsen, forteller om tøffe uker etter at det ble satt bom stopp for arbeid på russiske fartøy den 12. mai.

Håvard Sæbø

Samtlige 84 på Kirkenes-verft kan bli oppsagt

Kommentar

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen har grunn til å smile bredt, skriver Kjell Werner.

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen har grunn til å smile bredt, skriver Kjell Werner.

Ida Bing

Etter flere år med uro rundt trygdeoppgjøret, er det nå full enighet

Visegeneralsekretæren i ETUC, Claes-Mikael Stahl, er inspirert av at LO lyktes med å forhandle fram reallønnsvekst.

Visegeneralsekretæren i ETUC, Claes-Mikael Stahl, er inspirert av at LO lyktes med å forhandle fram reallønnsvekst.

Herman Bjørnson Hagen

Hyller den norske storstreiken: – Det LO lyktes med i Norge, har jeg ikke sett noen andre klare

USS Gerald R. Ford i Oslofjorden, drevet av to atomreaktorer.

USS Gerald R. Ford i Oslofjorden, drevet av to atomreaktorer.

Merete Jansen

Hva om det skjer en ulykke på et atomdrevet skip?

Morten Eitran (til høyre) har det fint. Arbeidsmandens journalist (til venstre) har det ikke så fint.

Morten Eitran (til høyre) har det fint. Arbeidsmandens journalist (til venstre) har det ikke så fint.

Martin Guttormsen Slørdal

Camilla har ikke kjørt på 10 år. Slik gikk det da hun kjørte opp på nytt

– Hvis Ikea vinner denne rettssaken, blir det jakt på tillitsvalgte i alle bedrifter der klubbledere hever stemmen og sier sin mening, sier HK-leder Christopher Beckham.

– Hvis Ikea vinner denne rettssaken, blir det jakt på tillitsvalgte i alle bedrifter der klubbledere hever stemmen og sier sin mening, sier HK-leder Christopher Beckham.

Leif Martin Kirknes

LO-topp: – Ikea er verst i klassen på fagforeningsknusing

Debatt

Politikere fra fjerne land har kommet til Norge for å studere modellen. Men den er en bløff, skriver Simen Tveitereid.

Politikere fra fjerne land har kommet til Norge for å studere modellen. Men den er en bløff, skriver Simen Tveitereid.

Brooks Rice / Unsplash

Vil seks timer på jobb gjøre hverdagen lettere? Ja, er svaret

HOTELLFØLELSEN: I toppetasjen til IT-bedriften Intility kan de ansatte spise lunsj fra «hotellbuffet» hver dag. Stian Aas er svært fornøyd med tilbudet.

HOTELLFØLELSEN: I toppetasjen til IT-bedriften Intility kan de ansatte spise lunsj fra «hotellbuffet» hver dag. Stian Aas er svært fornøyd med tilbudet.

Sissel M. Rasmussen

Bli med på lunsj i fire ulike bransjer. Forskjellene er enorme


Flere saker