JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Advokatene Fredrik Sverstad Eriksen og Lene Wallem hos Osloadvokatene mener det nye AAP-regelverket er «ufattelig strengt» og at det må endres.

Advokatene Fredrik Sverstad Eriksen og Lene Wallem hos Osloadvokatene mener det nye AAP-regelverket er «ufattelig strengt» og at det må endres.

Mimsy Møller, Dagsavisen

Arbeidsavklaringspenger:

Advokater om nye Nav-regler: – Rammer en allerede sårbar gruppe svært hardt

Advokater får et hav av henvendelser fra fortvilte og syke mennesker som har mistet inntekten sin etter at regjeringen strammet inn reglene for arbeidsavklaringspenger.10.12.2018
07:45
10.12.2018 08:24

– Det nye regelverket er ufattelig strengt og må endres, sier advokat Lene Wallem.

Hun jobber i firmaet Osloadvokatene, hvor det daglig renner inn henvendelser fra Nav-klienter som er dypt fortvilet over sin livssituasjon. Årsaken til den voldsomme pågangen er endringene i AAP-regelverket som trådte i kraft 1. januar.

Ville ut i jobb, endte på sosialen: – I år har vi ikke råd til julegaver

– Sårbar gruppe

Wallem setter seg ned sammen med advokat Fredrik Sverstad Eriksen, som også jobber med trygdesaker hos Osloadvokatene.

– Det nye regelverket fører til at personer som åpenbart har nedsatt arbeidsevne på grunn av sykdom, ikke får forlengelse. Det er det største problemet, sier Eriksen.

De to advokatene kunne knapt tro det de leste da det ble klart hva regjeringen ønsket å gjøre med AAP-regelverket.

– Vi så med en gang hvordan det nye regelverket ville slå ut og forsto at dette ville ramme en allerede sårbar gruppe svært hardt. Når man leser forarbeidene til lovendringene, skjønner man at lovgiver ikke forsto hvilke konsekvenser disse ville medføre.

Det ble nå mulig å motta arbeidsavklaringspenger i maksimalt tre år, mot tidligere fire år. I tillegg kom det langt strengere vilkår for å søke om forlengelse når man har nådd makstida. Tidligere har Nav hatt som praksis å gi forlengelse av AAP fram til brukeren var ferdig avklart enten mot arbeid eller uføretrygd.

– Åpenbart bistandsbehov

Fredag skrev Dagsavisen om Toya Irene Tønnesen som ikke fikk forlenget sin AAP og måtte søke sosialhjelp. Det har ført til at hennes og familiens økonomiske situasjon har forverret seg kraftig. Hun er en av mange. Ifølge Nav har rundt 2.300 personer fått avslag på søknad om forlengelse så langt i år. For rundt 500 personer stoppet utbetalingene uten vedtak. Arbeids- og sosialministeren har tidligere uttalt til Dagsavisen at det er «helt uakseptabelt» at noen har mistet inntekten før Nav har vurdert forlengelse av AAP, men ifølge advokatene er det lovteksten regjeringen fikk banket igjennom som er selve problemet.

Wallem og Eriksen mener mange av dem som nå kastes ut av AAP-ordningen, helt åpenbart har behov for bistand.

– Vi har sett flere vedtak der det står at personen blir vurdert å ha et klart behov for videre behandling og/eller arbeidsrettede tiltak for å komme ut i arbeid, men der Nav likevel ikke kan innvilge forlengelse av AAP fordi det ikke er hjemmel for det.

Advokatene mener det er urimelig at mennesker blir fratatt inntekten, samtidig som Nav forventer at de skal fortsette å betale for behandling som skal føre dem tilbake i jobb.

– Hvis målet er å gjøre syke og arbeidsuføre til mottakere av sosialhjelp framfor AAP og uføretrygd, fungerer de nye reglene veldig bra, sier Wallem.

Kathrine mistet hele inntekten uten varsel eller vedtak fra Nav: – Jeg var livredd for at vi skulle miste huset

– Straffes når Nav gjør feil

Med de nye reglene kan stønadsperioden forlenges i inntil to år hvis sykdom, skade eller lyte er hovedårsaken til at man ikke er avklart mot arbeid eller trygd. Men det kan bare skje hvis AAP-mottakeren etter langvarig utredning har begynt på «hensiktsmessig» medisinsk behandling eller arbeidsrettet tiltak. Eller hvis mottakeren ikke har kunnet kombinere medisinsk behandling og arbeidsrettet tiltak. I praksis betyr dette ifølge advokatene at svært få får forlengelse, selv når det er Nav som har gjort feil.

– Selv om det er manglende oppfølging fra Nav som er direkte årsak til at bruker ikke er ferdig avklart ved utløpet av ordinær AAP-periode, er det altså brukeren som straffes gjennom stans av AAP.

Wallem mener «regelverket er så urimelig som det kan få blitt».

– Det er bare de svakeste i samfunnet som taper på det. Med dette regelverket tas det ikke hensyn til de mange komplekse sakene der det ikke er praktisk mulig å sikre avklaring i løpet av tre år. Endringene fører til at flere syke blir mottakere av sosialstønad, samtidig som færre av brukerne klarer å returnere til arbeidslivet, sier Wallem og legger til:

– Mange av dem som ved utløpet av treårsperioden er på god vei til å komme seg inn i arbeidslivet, ramler nå ut for godt.

Følg oss på Facebook

Ut mot lovgiverne

Advokatene retter skytset mot politikerne.

– Problemet er at lovgiver ikke har gitt Nav noe rom for å utøve skjønn. Det er rett og slett ikke mulig å praktisere det nye regelverket på en god måte.

Wallem og Eriksen reagerer også kraftig på at man nå maksimalt kan motta AAP i tre år, mot tidligere fire.

– Intensjonen er god, men hvis dette regelverket skal fungere, må helsekøene og saksbehandlingstida i Nav betydelig ned – og likevel vil det alltid være komplekse saker der avklaring ikke er praktisk mulig på kun tre år. Det er rett og slett ikke realistisk at alle skal bli avklart i løpet av en så kort periode, sier Wallem og legger til:

– Det virker som om lovgiver tror at det er snakk om mennesker som vil gå ut i jobb bare man tar pengene fra dem. Realiteten er at dette er en gruppe syke mennesker som ikke kan velge å gå ut i jobb.

Å få omgjort vedtak har foreløpig vist seg å være nærmest umulig. Advokatene håper flere av disse sakene snart vil komme opp for domstolene. Det vil imidlertid ta tid. De anslår rundt to år.

– Vi kan påpeke feil og vise hvor urimelige de nye reglene er, men strengt tatt så er det ikke hjemmel for forlengelse av AAP i et stort antall av sakene hvor dette absolutt burde innvilges.

Wallem mener det gamle regelverket var ganske godt.

– Da var det mulighet til å bruke skjønn i den enkelte sak, sier hun og legger til:

– I mange år har folk sagt at Nav gjør dem syke. Det har aldri vært mer riktig enn nå.

Få vårt nyhetsbrev

– En katastrofe

Advokat Inga S. Kjernlie har 22 års erfaring med trygdesaker og driver i dag sitt eget advokatfirma.

– Jeg får ukentlig mange henvendelser fra fortvilte og ofte svært syke brukere av Nav som plutselig er blitt frarøvet hele sitt livsgrunnlag uten varsel og vedtak i forkant. Uten vedtak kvalifiserer man heller ikke til fri rettshjelp, og man står dermed helt rettsløs, sier hun.

Hun reagerer også på at de som mister AAP, må vente i ett år før de kan søke på nytt.

– Ett år uten inntekt er ofte ensbetydende med økonomisk ruin, i tillegg til forverret helsetilstand. De nye og strengere AAP-reglene er en katastrofe for veldig mange syke brukere, og jeg tror ikke ansvarlige myndigheter har forstått hvor brutalt reglene virker i praksis.

Blinde Ranveig (35) har aldri hatt fast jobb – frykter å bli ufør

Vil ikke endre regelverket

Anniken Hauglie (H) har ingen planer om å endre regelverket med det første.

– Det nye regelverket har foreløpig virket en kort stund. Vi har ikke planer om å gjøre endringer i regelverket før vi har mer erfaringer med endringene, skriver arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (bildet) i en e-post til Dagsavisen.

Hauglie skriver at endringene i AAP ble innført for å få et kortere og tettere løp for mottakere av arbeidsavklaringspenger. På spørsmål om Hauglie mener at Nav bør få større rom for å utøve skjønn i den enkelte sak, svarer hun:

– Vi mener veldig bestemt at tidlig oppfølging og avklaring er et gode for dem som mottar AAP-ytelsen. I de tidligere reglene var det slik at unntaket ble til «hovedregel» og det gjorde at folk ble stående lenge uten oppfølging og avklaring. Det er ikke bra for den enkelte eller samfunnet.

Hun skriver videre at reglene for å vurdere forlengelse av arbeidsavklaringspenger har ført til en «særskilt høy saksmengde i år».

– Dette har skapt problemer for etaten med å ta unna sakene i tide. Både departementet og direktoratet er tydelige på at dette er en situasjon der det er viktig å jobbe raskt og systematisk for å komme à jour, først og fremst av hensyn til brukerne som er rammet.

Hauglie hevder at det fortsatt er slik «at den store majoriteten som søker om forlengelse av perioden med arbeidsavklaringspenger har fått innvilget det».

– Noen av dem som får avslag på å forlenge perioden med arbeidsavklaringspenger vil ha rett på sosialhjelp.

10.12.2018
07:45
10.12.2018 08:24Mest lest

colourbox.com

Her er de nye satsene for kjøregodtgjørelse

BØR LEGGE UT: Ann Kristin Sletvold meiner alle bedrifter bør legge ut for sjukepengane frå Nav.

BØR LEGGE UT: Ann Kristin Sletvold meiner alle bedrifter bør legge ut for sjukepengane frå Nav.

Tormod Ytrehus

Ann Kristin må vente på sjukepengar frå Nav: – Eg har ikkje råd

Arbeidsgivernes representant, NHOs Ole Erik Almlid tjener mer enn dobbelt så mye som LOs Peggy Hessen Følsvik

Arbeidsgivernes representant, NHOs Ole Erik Almlid tjener mer enn dobbelt så mye som LOs Peggy Hessen Følsvik

Jan-Erik Østlie

De avgjorde din nye lønn. Se hva toppene i arbeidslivet tjener

Erlend Angelo

Vedum varsler endringer av lakseskatten

Vigdis Førsund synes det har blitt dyrt å handle mat.

Vigdis Førsund synes det har blitt dyrt å handle mat.

Sissel M. Rasmussen

Lønnsoppgjøret til Vigdis forsvant i en sky av økte priser

Arbeiderne i Peab Asfalt mister sin faste ansettelse og er usikre på framtida. 20. oktober fikk de varslet om oppsigelse av arbeidsgiveren.

Arbeiderne i Peab Asfalt mister sin faste ansettelse og er usikre på framtida. 20. oktober fikk de varslet om oppsigelse av arbeidsgiveren.

Alf Ragnar Olsen

Asfaltarbeiderne fikk sparken i oktober. Så lyste bedriften ut 49 nye stillinger

20 år gamle Rehana jobber deltid på Espresso House Oslo S ved siden av skolegangen.

20 år gamle Rehana jobber deltid på Espresso House Oslo S ved siden av skolegangen.

Tormod Ytrehus

Rehana (20) jobber på landets travleste kaffebar. Nå har hun fått til noe ingen har klart

EFFEKTIVT: Jan Lange sørger for at de beholderne som skal fraktes fra søppelrommet til bilen på gateplan er fulle av sekker, for å unngå ekstra arbeid.

EFFEKTIVT: Jan Lange sørger for at de beholderne som skal fraktes fra søppelrommet til bilen på gateplan er fulle av sekker, for å unngå ekstra arbeid.

Håvard Sæbø

Jan vil helst bli kalt søppelmann

Ap har økt litt siden forrige bunnmåling. Fra 16,9 prosent i november til 18,1 prosent i desember.

Ap har økt litt siden forrige bunnmåling. Fra 16,9 prosent i november til 18,1 prosent i desember.

Beate Oma Dahle / NTB

Krisa fortsetter for Ap: Støre og regjeringa får ingen julegave av velgerne

– Pensjon er framtida vår. Det er veldig viktig at man har noe å leve for etter lang tjeneste i arbeidslivet, sier konserntillitsvalgt Camilla Hermansen i Kiwi.

– Pensjon er framtida vår. Det er veldig viktig at man har noe å leve for etter lang tjeneste i arbeidslivet, sier konserntillitsvalgt Camilla Hermansen i Kiwi.

Eva Ler Nilsen

14.000 Kiwi-ansatte får økt tjenestepensjon

Przemek Dawiczewski er en av sju arbeidstakere i ulike yrker, som har blitt intervjuet om hvordan lønnsøkningen står seg i forhold til prisveksten.

Przemek Dawiczewski er en av sju arbeidstakere i ulike yrker, som har blitt intervjuet om hvordan lønnsøkningen står seg i forhold til prisveksten.

Aslak Bodahl

Renholder Przemek må holde igjen på alt. Hvert kjøp blir nøye planlagt

Bygningsarbeiderne har i mange år kjempet for å forby bemanningsnransjen. Nå vedtar Stortinget et forbud mot bemanningsbyråer i byggebransjen i Osloområdet. I tillegg kommer flere andre innstramminger for byråene som leier ut abeidskraft.

Bygningsarbeiderne har i mange år kjempet for å forby bemanningsnransjen. Nå vedtar Stortinget et forbud mot bemanningsbyråer i byggebransjen i Osloområdet. I tillegg kommer flere andre innstramminger for byråene som leier ut abeidskraft.

Håvard Sæbø

Nye innleieregler vedtas mandag. Her er en oppsummering

Fauzia Hussain-Wiik har vært medlem i Arbeiderpartiet siden hun var 25 år og ungdomstillitsvalgt i LO.

Fauzia Hussain-Wiik har vært medlem i Arbeiderpartiet siden hun var 25 år og ungdomstillitsvalgt i LO.

Eivind Senneset

Det er krise i Ap. Fauzia mener partiet trenger folk som henne nå

Kommentar

Åpne skattelister er viktig for den gjensidige tilliten i samfunnet. I neste omgang bidrar dette til å styrke demokratiet, skriver Kjell Werner.

Åpne skattelister er viktig for den gjensidige tilliten i samfunnet. I neste omgang bidrar dette til å styrke demokratiet, skriver Kjell Werner.

Berit Roald / NTB

«Vi må få mer åpne og lettere tilgjengelige skattelister»

– Lønnsveksten i deler av privat sektor stikker fra, mens offentlig ansatte holdes stramt innenfor frontfagsrammen, mener forhandlingssjef i Unio, Klemet Rønning-Aaby.

– Lønnsveksten i deler av privat sektor stikker fra, mens offentlig ansatte holdes stramt innenfor frontfagsrammen, mener forhandlingssjef i Unio, Klemet Rønning-Aaby.

Helene Moe Slinning/Pressebilde Unio

Vårens lønnsoppgjør kan føre til storkonflikt, mener Unio

I 2018 kom nye og skjerpede krav til utdanning for vektere.

I 2018 kom nye og skjerpede krav til utdanning for vektere.

Ole Palmstrøm

Vektere kan stå uten jobb fra nyttår, grunnet regelendring i 2018

En av ti har opplevd eller kjenner noen som har blitt seksuelt trakassert på julebord med jobben.

En av ti har opplevd eller kjenner noen som har blitt seksuelt trakassert på julebord med jobben.

Colourbox

Seksuelt trakassering på julebord: Dette gjør du hvis det skjer

Unio-leder Ragnhild Lied og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Unio-leder Ragnhild Lied og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Jan-Erik Østlie/Heiko Junge/NTB

Støre og LO fikk klar beskjed på Unio-konferansen

Åpenhet og tillit går hånd i hånd, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik om bråket rundt kundelisten for Jonas Gahr Støres statssekretær.

Åpenhet og tillit går hånd i hånd, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik om bråket rundt kundelisten for Jonas Gahr Støres statssekretær.

Leif Martin Kirknes

LO-lederen om bråket rundt Støres nye rådgiver: – Åpenhet og tillit går hånd i hånd

Yngve Fjeldsaunet Sæle er tillitsvalgt for vekterne på gassanlegget Kollsnes utenfor Bergen.

Yngve Fjeldsaunet Sæle er tillitsvalgt for vekterne på gassanlegget Kollsnes utenfor Bergen.

Øyvind Aukrust

Yngve passer på at Europa får gass, men er oppgitt over media


Flere saker