JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Offensiv: Dag Terje Andersen, Ap, mener flere av forslagene fra de borgerlige undergraver en seriøs politikk mot sosial dumping.

Offensiv: Dag Terje Andersen, Ap, mener flere av forslagene fra de borgerlige undergraver en seriøs politikk mot sosial dumping.

Ap-krav mot sosial dumping

Arbeiderpartiet er langt fra fornøyd med regjeringens innsats mot sosial dumping. Nylig fremmet de 22 krav i Stortinget.13.01.2015
12:00
18.12.2014 10:19

stig@lomedia.no

Regjeringspartiene går mot mange av forslagene, og viser til «den varslede strategien mot arbeidslivskriminalitet».

– Arbeidet med strategien foregår i samarbeid med partene i arbeidslivet, heter det fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre. De viser til at Arbeidstilsynet har blitt styrket, og de støtter kravet om å evaluere Stoltenberg-regjeringens planer mot sosial dumping.

Arbeiderpartiets Dag Terje Andersen, som har vært sentral i å fremme de 22 punktene på Stortinget, mener det er et klart misforhold mellom ord og handling fra Høyre og FrP når det gjelder partssamarbeidet.

– Den nåværende regjeringen forholder seg ikke til partene i arbeidslivet slik Bondevik- og Syse-regjeringene gjorde. De har sluttet å bruke dette partssamarbeidet, sier han til LO-Aktuelt.

– De flytter også bransjeprogrammene ut av departementet. Det svekker partenes innflytelse, mener den tidligere stortingspresidenten.

Andersen viser til at Arbeiderpartiet har hatt et konstruktivt samarbeid med LO, NHO og NBL i prosessen mot sosial dumping, og understreker spesielt at partiet har foreslått flere tiltak for å styrke seriøsiteten i offentlig sektor.

Får støtte

Ap får støtte av SV for sine 22 punkter og Sp har stemt subsidiært for dem. Andersen mener også at KrF er positiv til mange av forslagene. I Arbeiderpartiets framlegg heter det det at man vil styrke partenes rolle i arbeidslivet og stimulere til økt organisasjonsgrad blant arbeidsgivere og arbeidstakere, for eksempel ved å øke fagforeningsfradraget. De sju Ap-representantene som står bak forslaget vil også forbedre allmenngjøringsordningen, for eksempel ved å forenkle dokumentasjonskravet.

Konkrete krav

Mange av kravene er konkrete. Et av kravene er at det kun skal være to ledd i kontraktskjeden i offentlige anbud. Avvik skal begrunnes.

Foruten en generell styrking av Arbeidstilsynet, vil de sju opprette en varslingstelefon, med åpningstid fra 06 – 24, om sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, i regi av Arbeidstilsynet. Samtidig vil man øke strafferammer og bøtenivå. Om offentlige innkjøpere heter det at de må kreve seriøsitet og ryddige lønns- og arbeidsforhold av alle sine leverandører, for eksempel bedre dokumentkontroll, skatte- og avgiftsattest, kontroll med arbeidstakerregisteret, merverdiavgiftsregisteret osv. De vil også ha lærlingeklausuler, slik at firmaer som leverer til offentlig sektor skal ha lærlinger. Ytterligere krav er forsterking av ID-kontrollen, at også offentlige byggherrer skal være underlagt solidaransvar, og at hovedentreprenør skal ha minst 25 prosent egenproduksjon.

Lønn hele tiden

De rødgrønne vil ha en presisering i arbeidsmiljøloven om at fast ansettelse skal gi lønn, også om arbeidsgiver ikke skulle ha oppdrag til arbeidstaker. Dette har vært et viktig stridsspørsmål i det siste og sterkt kjørt fram av Fellesforbundet.

I punkt 17 heter det: «Styrke etterlevelsen av likebehandlingsprinsippet for innleide arbeidstakere fra bemanningsselskaper og hindre omgåelse ved bruk av fiktive entrepriser». Ap vil også utvikle flere bransjeprogrammer, for eksempel for fiskeindustrien.

Sp og EØS

Per Olaf Lundteigen sitter i arbeids- og sosialkomiteen fra Sp. Han mener det er som følge av åpne grenser og manglende regulering av utenlandsk arbeidskraft fra EØS-området at Norge har fått omfattende problemer med arbeidsmarkedskriminalitet og sosial dumping. Lundteigen mener at det «innenfor EØS-tvangstrøya er påkrevd med en rekke tiltak for å forsøke å bøte på de mange negative konsekvensene fri bevegelse av personer medfører for det norske arbeidsmarkedet og for finansieringa av våre felles velferdsordninger».

I det skriftlige referatet fra Stortinget går det fram at Lundteigen er enig med LO-kongressen i 2013 som uttalte at EØS-avtalen påvirker norsk arbeidsliv. Han sier seg enig med LO om at norske myndigheter må gå imot begrensinger i retten til kollektive kampmidler, det kollektive forhandlingssystemet og retten til nasjonal lønnsdannelse.

Skritt i feil retning

Dag Terje Andersen mener de borgerlige tar flere skritt i feil retning i spørsmålet om arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Spesielt tenker han på lovforslaget om økt bruk av midlertidig ansettelse.

– Dette stimulerer de useriøse og er det motsatte av å bekjempe kriminalitet i arbeidslivet, mener han. Her får han støtte av både byggebransjen og Kripos, som mener arbeidsplasser med fast ansatte bidrar til å hindre kriminalitet. Ap-representanten er også sterkt misfornøyd med at de borgerlige vil redusere det offentliges betaling ved permitteringer.

– Også dette svekker det seriøse arbeidslivet, mener han.

Ikke statisk

Komitemedlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre mener at permitteringsregelverket ikke har vært et statisk regelverk, men at det er blitt justert etter situasjonen på arbeidsmarkedet. De viser videre til at det etter valget i 2013 er «et bredt flertall for å gjøre justeringer i arbeidsmiljøloven».

Her er Ap-forslagene mot sosial dumping:

1. Styrke partenes rolle i arbeidslivet og stimulere til økt organisasjonsgrad blant arbeidsgivere og arbeidstakere, for eksempel ved å øke fagforeningsfradraget.

2. Forbedring av allmenngjøringsordning, for eksempel ved å forenkle dokumentasjonskravet.

3. Iverksette en kraftfull plan for å styrke og samordne offentlige kontrolletaters og politiets innsats mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

4. Styrking av Arbeidstilsynet, for eksempel med nye virkemidler, opprette «førstelinjetilsyn», flere uanmeldte tilsyn, forsterkede sanksjoner og økte økonomiske rammer.

5. Opprette og drive en tips- og varslingstelefon – med åpningstid 0600–2400 – om sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i regi av Arbeidstilsynet.

6. Styrking av Petroleumstilsynet, for eksempel med nye virkemidler, flere uanmeldte tilsyn, forsterkede sanksjoner og økte økonomiske rammer.

7. Øke strafferammene og bøtenivået for sosial dumping og arbeidslivskriminalitet og forbedre straffesakskjeden i denne typen saker.

8. Foreslå endringer i utlendingsloven slik at alle som utnytter en utlendings situasjon på en utilbørlig måte, kan straffes.

9. Styrke lovgivning og praktisering for å unngå «konkursryttere». Informasjon om «konkursryttere» må i større grad bli tilgjengeliggjort mellom offentlige etaters registre.

10. Stille krav om maksimalt to ledd i kontraktskjedene i offentlige anbud. Ved behov for avvik skal dette begrunnes.

11. Stille krav om minimum 25 prosent egenproduksjon hos hovedentreprenør.

12. Offentlige innkjøpere må kreve seriøsitet og ryddige lønns- og arbeidsforhold av alle sine leverandører, for eksempel bedre dokumentkontroll, skatte- og avgiftsattest, kontroll mot arbeidstakerregisteret, merverdiavgiftsregisteret osv.

13. Innføre lærlingklausuler i offentlige innkjøp, dvs. at virksomheter som leverer til offentlig sektor må dokumentere at de har lærlingordning og at de har ansatte lærlinger på prosjekter der dette er mulig.

14. Utvikle systemer for bedre dokument- og ID-kontroll, for eksempel i forbindelse med utstedelse av D-nummer, og vurdere å bruke ID-kort i flere bransjer.

15. Utvikle flere og målrettede bransjeprogrammer/-ordninger, for eksempel innen fiskeindustrien.

16. Etablere ny sentral godkjennings- og registerordning for bygg- og anleggsnæringen og opprette et kvalifikasjonsregister og tilhørende tiltak – i tråd med forslagene i rapporten «Enkelt å være seriøs» fra BNL (2014).

17. Styrke etterlevelsen av likebehandlingsprinsippet for innleide arbeidstakere fra bemanningsselskaper og hindre omgåelse ved bruk av fiktive entrepriser.

18. Presisere i arbeidsmiljøloven at fast ansettelse skal gi arbeidstaker lønn også om arbeidsgiver ikke skulle ha oppdrag til arbeidstaker.

19. Utvide solidaransvar til å omfatte offentlige byggherrer.

20. Gjennomføre kraftfulle holdningskampanjer rettet mot svart arbeid, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

21. Utarbeide bedre analyser og statistikk om sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

22. Evaluere de tre handlingsplanene som ble fremmet og iverksatt av regjeringen Stoltenberg II.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
13.01.2015
12:00
18.12.2014 10:19Mest lest

Mange kan ha krav på gratis eller subsidiert tannbehandling uten å vite det. (Illustrasjonsfoto)

Mange kan ha krav på gratis eller subsidiert tannbehandling uten å vite det. (Illustrasjonsfoto)

colourbox.com

Har du krav på gratis tannbehandling uten å vite det? Sjekk lista

2,7 PROSENT: Virke-direktør Torgeir Kroken (t.v.) og LO-nestleder Roger Heimli peker på at de har fått til samme resultat som i LO/NHO-oppgjøret.

2,7 PROSENT: Virke-direktør Torgeir Kroken (t.v.) og LO-nestleder Roger Heimli peker på at de har fått til samme resultat som i LO/NHO-oppgjøret.

Brian Cliff Olguin

Nytt lønnsoppgjør i havn: 34.000 ansatte får ny lønn

FØLES VELFORTJENT OG GODT: Koordinator Kamilla Bloch (midten) øker timelønna med 25 kroner, mens lagerarbeider Bahlbi Hbtzgi får et tillegg på 14 kroner per time.  – En viktig lagseier, og vi legger ikke skjul på at det føles velfortjent og godt. For det jobbes målrettet og godt her hver eneste dag, sier Gry Jansen i Fagforbundet Post og finans (t.v.).

FØLES VELFORTJENT OG GODT: Koordinator Kamilla Bloch (midten) øker timelønna med 25 kroner, mens lagerarbeider Bahlbi Hbtzgi får et tillegg på 14 kroner per time. – En viktig lagseier, og vi legger ikke skjul på at det føles velfortjent og godt. For det jobbes målrettet og godt her hver eneste dag, sier Gry Jansen i Fagforbundet Post og finans (t.v.).

Alf Ragnar Olsen

Lagerarbeiderne tjente 60.000 mindre enn kollegaene i Posten. Nå har de blitt hørt

Nestledere i LO Stat: Henriette Jevnaker (t.v.) og Lise Olsen.

Nestledere i LO Stat: Henriette Jevnaker (t.v.) og Lise Olsen.

LO Stat

Lønnsoppgjøret: Så mye får helsearbeidere, postbud og operasangere

Rowena Queja og kollegene i Ecura hjemmetjenester i Oslo har fått et solid lønnshopp.

Rowena Queja og kollegene i Ecura hjemmetjenester i Oslo har fått et solid lønnshopp.

Idun Teeuwen

Tidenes lønnshopp: Helsefagarbeider Rowena får 56.000 kroner mer i lønn

Lønnsoppgjøret i helga var forhandlinger mellom LO og NHO i privat sektor, her ved LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-leder Ole Erik Almlid. Frontfaget utgjør cirka en tredjedel av dette oppgjøret, og rammen får betydning for de øvrige oppgjørene.

Lønnsoppgjøret i helga var forhandlinger mellom LO og NHO i privat sektor, her ved LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-leder Ole Erik Almlid. Frontfaget utgjør cirka en tredjedel av dette oppgjøret, og rammen får betydning for de øvrige oppgjørene.

Håvard Sæbø

Hva er egentlig frontfagsmodellen? Du får svarene her

– Fra en ansvarlig posisjon skal vi ha en full gjennomgang av Nav og hvordan de som jobber i Nav, best kan gjøre den viktige jobben de er satt til å gjøre, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Fra en ansvarlig posisjon skal vi ha en full gjennomgang av Nav og hvordan de som jobber i Nav, best kan gjøre den viktige jobben de er satt til å gjøre, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Øyvind Aukrust

Støre varsler full gjennomgang av Nav: Slik skal Norge bli best til å få folk i jobb igjen

LO Media

Fagbevegelsen er samstemt: SV må med i en ny rødgrønn regjering

Wizz Air er i hardt vær igjen, etter at et lydopptak fra det som skal være et internt møte om hvem som skulle prioriteres i en oppsigelsesprofess, har lekket til pressen. Samtidig har selskapet tap i rumensk rett mot tidligere ansatte.

Wizz Air er i hardt vær igjen, etter at et lydopptak fra det som skal være et internt møte om hvem som skulle prioriteres i en oppsigelsesprofess, har lekket til pressen. Samtidig har selskapet tap i rumensk rett mot tidligere ansatte.

Helge Rønning Birkelund

Wizz Air tapte rettssak mot tidligere ansatte: – Det bør være en ordentlig tankevekker

Anne Enger var Sp-leder ved valget i 1997, da Senterpartiet kollapset på oppløpet. Verken hun eller dagens partileder, Trygve Slagsvold Vedum, tror det samme vil skje igjen. (Arkivfoto)

Anne Enger var Sp-leder ved valget i 1997, da Senterpartiet kollapset på oppløpet. Verken hun eller dagens partileder, Trygve Slagsvold Vedum, tror det samme vil skje igjen. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Forrige gang Senterpartiet fløy høyt kollapset partiet på oppløpet. Hva skjedde?

Ghenet Zemichael Tewelde (51) får både fast jobb og etterbetalt tapt lønn, feriepenger og ikke-økonomisk tap.

Ghenet Zemichael Tewelde (51) får både fast jobb og etterbetalt tapt lønn, feriepenger og ikke-økonomisk tap.

Jærbladet

Alenemor Ghenet (51) måtte gjennom ni kontrakter og en rettssak - får endelig fast jobb

SV-leder Audun Lysbakken, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Ap-leder Jonas Gahs Støre side om side i partilederdebatt.

SV-leder Audun Lysbakken, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Ap-leder Jonas Gahs Støre side om side i partilederdebatt.

Stortinget

Så mange Ap-velgere ønsker regjering uten SV

Iselin Nybø

Iselin Nybø

NFD / Øyvinn Myge

Staten selger Ambita for nesten 1 milliard kroner

STØRSTE NHO-GROSSIST: Innen grossistbransjen som er organisert i NHO, er Rema Distribusjon den største aktøren. Nå får de ansatte der en minstelønn på over 220 kroner timen.

STØRSTE NHO-GROSSIST: Innen grossistbransjen som er organisert i NHO, er Rema Distribusjon den største aktøren. Nå får de ansatte der en minstelønn på over 220 kroner timen.

Roy Ervin Solstad

Solid lønnshopp for lager- og havnearbeidere

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil gi utenlandske arbeidstakere kompensasjon for tiden de blir hindret fra å jobbe i Norge på grunn av innreiserestriksjoner.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil gi utenlandske arbeidstakere kompensasjon for tiden de blir hindret fra å jobbe i Norge på grunn av innreiserestriksjoner.

Jan-Erik Østlie

Utenlandske arbeidstakere får kompensasjonsordning

I snitt har ledere og akademikere fått mer i lønnsøkning de siste 16 årene enn 88 prosent av de kommuneansatte.

I snitt har ledere og akademikere fått mer i lønnsøkning de siste 16 årene enn 88 prosent av de kommuneansatte.

Colourbox/Grafikk: Kristin Johansen

Lederne har vært lønnsvinnere de siste 16 årene i kommunene

Fagforbundet-leder Mette Nord

Fagforbundet-leder Mette Nord

Jan-Erik Østlie

Fagforbundet-leder varsler «opprør» hvis det ikke blir lønnsvekst

Trygt arbeid til alle. Det er jobb nummer én for Ap og leder Jonas Gahr Støre.

Trygt arbeid til alle. Det er jobb nummer én for Ap og leder Jonas Gahr Støre.

Jan-Erik Østlie

Se lista: Her er de viktigste vedtakene fra Aps landsmøte

– Vi må gå fra å jakte deltid til å jakte heltid, mener leder i Nordland Ap, Mona Nilsen.

– Vi må gå fra å jakte deltid til å jakte heltid, mener leder i Nordland Ap, Mona Nilsen.

Helge Rønning Birkelund

– For 70 år siden sto bestefar med lua i hånda og ventet på jobb. I dag sitter flere av mine venninner med mobilen i hånda og venter på ekstravakter

RETTSSAK: Dumitrescu venter på dommen fra Sunnhordland tingrett etter rettsforhandlingene i slutten av mars. Han krever jobben tilbake, erstatning og oppreisning.

RETTSSAK: Dumitrescu venter på dommen fra Sunnhordland tingrett etter rettsforhandlingene i slutten av mars. Han krever jobben tilbake, erstatning og oppreisning.

Eivind Senneset

Klubbleder Adrian ble oppsagt: – Stolt over å være med i Tajiks tale


Flere saker