JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Arbeiderpartiet sier ja til EUs energiunion – men stiller flere krav

Landsstyret i Arbeiderpartiet vedtok mot 16 stemmer å si ja til Acer.
Acer-demonstrasjon

Acer-demonstrasjon

Leif Martin Kirknes

helge@lomedia.no

Etter det FriFagbevegelse erfarer, var motstanden stor mot Acer fra dem som var på talestolen under debatten etter innledningen til Jonas Gahr Støre tirsdag. Det skal ha vært høy temperatur under debatten. Men dagen etter at Ap-leder Jonas Gahr Støre forsøkte å samle partiet, ble det en stor splittelse i den første avstemningen i landsstyret.

Og til tross for at det var motstand i salen, er motstand blant ordførere, fylkeslag og LO, hindret det ikke at redaksjonskomiteens flertall gikk inn for et ja til Acer med flere betingelser. Et mindretall i redaksjonskomiteen gikk etter det FriFagbevegelse erfarer inn for en utsettelse, men tapte avstemningen.

– Stort engasjement opphever ikke vårt ansvar for å ta beslutninger. Jeg har lyttet til uroen. Vi har nitidig forsøkt å gjenspeile uroen i forutsetningene som vedtaket lister opp, sa Jonas Gahr Støre etter avstemningen.

Dette er lønna i over 300 yrker

Her er vedtaket

Landsstyret vedtok flertallsinnstillingen, i en noe justert versjon. Det settes åtte krav.

Landsstyret mener det er viktig at Arbeiderpartiet sikrer en framtidig energipolitikk som bygger på historiske verdier om selvråderett over vannkraftressursene, at vannkraftressursene er felleskapets eie og skal forvaltes til det beste for Norge.

Landsstyret legger en rekke betingelser til grunn:

At stortingsgruppa sikrer at det ikke inngås en avtale som rokker ved krav om nasjonal samfunnsmessig kontroll over vannkraftressursene, offentlig eierskap av vannkraftressursene og minst to tredjedeler skal være offentlig eid. Norsk fornybar kraftproduksjon skal bidra til økt verdiskapning og sysselsetting i Norge og til å erstatte fossil energi med fornybar energi. Norske myndigheter skal ha selvstendig kontroll over alle avgjørelser med betydning for energisikkerheten i Norge, spørsmålet om utenlandskabler skal være suveren, og være samfunnsøkonomisk lønnsomme. Statnett skal eier og drifte alle framtidige mellomlandsforbindelser. Og flaskehalsinntektene skal fortsatt kunne benyttes til å redusere nett-tariffene så vel som vedlikehold og utbygging av det norske samfunnet. Alt dette var krav som ble stilt av Arbeiderpartiets landsstyre.

Terje Olsson var LOs representant i redaksjonskomiteen, og støttet mindretallet.

Verken lederen i Fellesforbundet, Jørn Eggum eller LO-leder Hans-Christian Gabrielsen var tilstede under landsstyremøtet grunnet det påfølgende hovedoppgjøret.

Ba om utsettelse

Motstanden mot energisamarbeidet er sterk i deler av partiet og spesielt i fagbevegelsen. Mandag ba LO-sekretariatet om at saken utsettes i påvente av mer klarhet rundt EUs framtidige energipolitikk. Både Fellesforbundet, Fagforbundet, EL og IT Forbundet, Industri Energi og FLT er mot.

Møre og Romsdal Ap tok til orde for at beslutningen utsettes på ubestemt tid, og at norsk tilslutning til Acer blir konsekvensutredet før Ap-gruppen tar et standpunkt. Forslaget fikk støtte fra et mindretall i redaksjonskomiteen på landsstyremøtet.

– Vi vil ha trygghet for at vi har full råderett over våre kraftressurser i dag og i framtida. Hvis vi ikke får fjernet denne usikkerheten, som er økende blant folk, mener vi stortingsgruppen må stemme nei til Acer, sa leder Berit Tønnesen i Kristiansund Ap i «Politisk kvarter» på NRK onsdag morgen.

Møre og Romsdal Ap mener usikkerheten er stor knyttet til hva en tilslutning vil innebære av oppgivelse av suverenitet og styringsrett over kraftressursene.

LO vil vente

LO vil på sin side vente til den fjerde energimarkedspakken, som ble lagt fram i 2016, er klar. Den er nå på vei inn i sluttforhandlinger i EU.

På Stortinget har Senterpartiet, SV og Rødt signalisert klar motvilje mot energipakken, men motstanden går altså også langt inn i Arbeiderpartiet. Rundt 100 Ap-ordførere har skrevet under et opprop mot Acer.

Energi- og miljøkomiteens to proposisjoner i saken skal avgis torsdag. Den tredje proposisjonen, fra utenriks- og forsvarskomiteen, avgis 19. mars.

LO sier nei til EUs energiunion Acer

Ja eller nei til EUs energiunion?

Warning
Annonse
Annonse