JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Vindmøller til havs

Arbeidsgiverne vil utvide arbeidsuka for havvind-arbeidere. Det får LO til å steile

Vindkraft til havs skal bli en ny satsing for Norge, men arbeidet er farligere enn annet arbeid offshore. LO krever tiltak.
Havvind skal bli en viktig grønn næring for Norge. Men montasjen av de store havvindmøllene er farefullt arbeid.

Havvind skal bli en viktig grønn næring for Norge. Men montasjen av de store havvindmøllene er farefullt arbeid.

Håvard Sæbø

torgny@lomedia.no

LO bruker sterke ord når de karakteriserer det nye forslaget til sikkerhet og HMS på havvind-installasjoner:

«Havindustrien må ikke bli en søppelplass for dårlige arbeidsforhold.»

LO mener Havindustritilsynet har gitt etter for press fra arbeidsgiversiden når de har skrevet forskriftene for denne nye industrien. Havindustritilsynet het tidligere Petroleumstilsynet.

Svært vanskelig arbeidsmiljø

LO beskriver et svært vanskelig arbeidsmiljø ved montasje av havvind til havs: «Arbeidsforholdene på en havvindplattform vil kunne være så ekstreme at det vanskelig kan forestilles uten å ha forsøkt selv.»

Nettopp derfor reagerer de skarpt på at tilsynet har gitt etter for press fra arbeidsgiversida om å utvide lengden på arbeidsuka fra 36 timer til 38 timer.


Aktuelt: Historisk havvind-kontrakt vil skape norske arbeidsplasser, mener Fellesforbundet

Ekstreme arbeidsforhold

Slik beskriver LO arbeidet på det som skal bli den neste store energikilden til Norge:

«Arbeidet på havvindmøller innebærer at arbeidstakere blir utsatt for ekstremt krevende værforhold som sterk vind, høye bølger og kaldt klima. Dette kan føre til økt risiko for hypotermi, frostskader og andre værrelaterte helseproblemer. Flere av installasjonene det må arbeides på har verken toalett, pauserom eller varmestue. Det kan være stor bevegelse i konstruksjonen under utførelse av arbeid i havvindnæringen.»

Dobbel risiko for ulykker

De viser også til at lange arbeidsdager fører til økt fare for ulykker. Ved en arbeidstid utover 8 timer øker risikoen for ulykker med 50 prosent.

Med en arbeidsdag på over 12 timer fordobles ulykkesrisikoen.

Timene i en arbeidsuke er en gjennomsnittsberegnet. Det betyr lange arbeidsdager til havs, for å få friuker på land.

LO mener at dersom forslaget til forskrift om 38 timers arbeidsuke blir stående, vil det føre til en uforsvarlig rovdrift på arbeidstakerne. Dette kan ifølge LO få fatale følger.

Det er ikke mulig for LO å godta noe annet enn 36 timers gjennomsnittlig arbeidsuke offshore.

Kommentar: Starten på et nytt eventyr på norsk sokkel

Rom for misbruk

Kritikken av arbeidstiden er den viktigste kritikken fra LO, men de mener også at hele forskriften er preget av et upresist språk som gir rom for misbruk.

Blant annet er det i forslaget henvist til «tillitsvalgte» og «tariffavtale» uten å vise til hva slags tillitsvalgte dette er, og hva slags tariffavtaler det vises til.

Debatten om hvem som er tillitsvalgte har blitt en uenighet mellom LO og flere arbeidsministre, når det gjelder de nye reglene om innleie fra bemanningsbyråer som trådte i kraft i fjor.

Svakere HMS

LO advarer derfor mot upresise formuleringer som gjør at en arbeidsgiver kan opprette en husavtale med en gruppe ansatte og dermed omgå vanlige fagforeninger.

«Slik bestemmelsen nå er utformet kan den tjene til å undergrave organisasjonsretten og trepartssamarbeidet, noe som igjen fører til et svakere HMS», heter det i høringssvaret.

LO krever derfor at det er begrepene «landsomfattende tariffavtale» og «fagforening med innstillingsrett» brukes i forskriften. Dette vil sikre at de etablerte og seriøse fagforbundene står som motpart når arbeidsgivere vil inngå avtaler.

Tre til fire ganger større risiko

Havvindindustrien er en voksende næring, og mye av standardene i bransjen blir nå fastsatt i utlandet.

Forskere ved University of Strathclyde i Glasgow har gjort en analyse av HMS-arbeidet i havvindsektoren. De konkluderer med at ulykkesrisikoen ved arbeid med havvind-installasjoner er tre til fire ganger større enn ved offshore olje- og gassproduksjon.

Rapporten ble publisert i januar i år og konkluderer også med at ulykkesrisikoen vil øke med bruk av ny teknologi.

Større potensial for ulykker

Strathclyde-forskerne mener at rask vekst og endringene i bransjen vil bety at risikoen i bransjen vil øke. De tror at mer offshorearbeid vil gjøre at arbeidstakerne blir eksponert for farer.

«I forbindelse med utviklingen av mer avsidesliggende områder og implementeringen av ny teknologi vil det være et større potensial for at mer alvorlige ulykker kan skje», konkluderer skottene. 

Felles høringssvar

Landsforeningene i NHO som er involvert i havvind har levert et felles høringssvar.

Arbeidsgiverne i NHO mener at det ikke er behov for kortere arbeidstid og de ønsker 38 timers arbeidsuke ved havvindmontasje.

De mener at arbeidsmiljøloven stiller krav om 36 timers uke ved helkontinuerlig skiftarbeid. Ved offshoremontasje vil arbeidet skje på vanlig dagtid, og det vil derfor ikke være behov for å legge seg på bestemmelser som er strengere enn arbeidsmiljøloven.

Arbeidsgiverne vil derfor at regelen skal være 38 timers uke.

Ikke til disposisjon

De vil heller ikke at transport mellom arbeidssted og boligplattformen skal regnes som arbeidstid.

De viser til arbeidsmiljølovens bestemmelse som sier at arbeidstid er «den tiden arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver». NHO-foreningene mener at havvindmontørene ikke er til disposisjon for arbeidsgiver, mens de fraktes fram og tilbake til arbeidsstedet.

I sitt høringssvar trekker også arbeidsgiverne fram at et særnorsk regelverk, som avviker fra regelverket i resten av Europa vil kunne svekke den norske fornybarnæringens konkurransekraft.

Det er Havindustritilsynet som nå skal gå gjennom alle høringssvarene. Det skal så behandles i Regelverksforum som er et forum der partene er representert hvor en drøfter HMS-regelverket. Det er Havindustritilsynet som fastsetter endelig regelverk.

Pressekontakt i tilsynet, Øyvind Midttun skriver i en e-post at de har mottatt høringskommentarer fra mange parter og vil behandle disse enkeltvis og samlet og i dialog med partene.

– Vi ønsker derfor ikke å kommentere høringsinnspill nå, skriver Midttun

Annonse
Annonse