JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Malin Brusveen og Mette Nordahl savner mer anerkjennelse for jobben de gjør.

Malin Brusveen og Mette Nordahl savner mer anerkjennelse for jobben de gjør.

Amanda Iversen Orlich

Tøft å drive barnehage i pandemien:

Barnehageansatte Malin og Mette fortviler: – Det kommer stadig nye veiledere om hvordan vi skal gjøre jobben vår

– Det kommer stadig nye veiledere om hvordan vi skal gjøre jobben vår, hva vi skal ha av tiltak. Og alt blir jo ikke overholdt, det har vi ikke mulighet til, sier tillitsvalgt Malin Brusveen.19.01.2021
12:51
19.01.2021 13:05

– Vi skal jo faktisk ta oss av barn, da er det dét som må stå først, sier Malin Brusveen i Monolitten barnehage.

Dagsavisen møter henne og hovedtillitsvalgt Mette Nordahl etter arbeidstid i barnehagen, for en prat om hvordan dagene faktisk er.

Brusveen sier det har det vært ganske tøft å drive barnehage det siste året.

– Det kommer stadig nye veiledere om hvordan vi skal gjøre jobben vår, hva vi skal ha av tiltak. Og alt blir jo ikke overholdt, det har vi ikke mulighet til. Vi skal jo faktisk ta oss av barna, og da er det de som må stå først. Da er det noen ganger vanskelig å overholde smittevern, sier hun.

Mye lest: Karin (51) gikk opp 40.000 i lønn da barnehagen ble kommunal igjen

Nye tiltak

Denne uka kommer Oslo-byrådet med nye tiltak og de har allerede varslet at den sosiale nedstengingen vil bli forlenget. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har åpnet for lokale tiltak i bydelene med høyest smittetrykk.

I Oslo er det opp til den enkelte bydel om de ser behov for å gå fra såkalt gult til rødt smittevernnivå. Det er også opp til den enkelte bydel å bestemme om barnehagen skal ha kortere åpningstider, for å sikre bedre smittevern. De to tillitsvalgte er ikke i tvil om hva de hadde foretrukket.

–Skulle dere ønske nivået ble satt til rødt?

– Ja!, sier Nordahl og Brusveen, nærmest i kor.

Mye smitte

Nylig kom FHI med en ny rapport om yrkesgrupper som er særlig utsatt for smitte. I Oslo ligger de barnehageansatte høyt oppe på listene.

I Monolitten barnehage i bydel Frogner i Oslo, er uteområdet oppdelt med gjerder, for å skille de forskjellige kohortene fra hverandre og unngå smitte. Smittevern i skoler og barnehager er høyt oppe på agendaen. Likevel sier den siste rapporten fra FHI at smitten blant barnehageansatte er høyere enn tidligere antatt, og spesielt i Oslo kommune har det vært mye smitte i denne gruppen.

– Tallene som nå også inkluderer hele november og dels desember, indikerer noe høyere smitteforekomst for barnehagelærere, grunnskolelærere og assistenter i barnehage og skolefritidsordning (SFO) enn hva som er blitt funnet tidligere. Økningen gjelder særlig for ansatte i Oslo. Den sees i mindre grad i resten av landet, med unntak av høyere forekomst blant barnehagelærere i Innlandet, forklarer forsker Karin Magnusson ved FHI i en pressemelding.

• Mye lest: Barbro valgte å bli permittert for å hjelpe kolleger

Ikke overrasket

Malin Brusveen er plasstillitsvalgt for Fagforbundet i Monolitten barnehagen, og er ikke overrasket over rapporten.

– Nei det tenker jeg henger helt på greip, sier hun.

Fagforbundet skriver i en e-post til Dagsavisen at mener det er viktig at tallene fra FHI følges opp, og at prioriteringa på hvem som skal vaksineres og må gjøres ut ifra hvem som er i utsatt for mest smitte.

De tillitsvalgte Dagsavisen har snakket med, vil ikke gå så langt at de krever noen vaksine.

–Men det hadde ikke vært noe minus å bli vaksinert snart?

–Nei, det hadde det absolutt ikke, smiler Mette Nordahl, som er hovedtillitsvalgt for Frognerklubben Barn og Oppvekst.

• Mye lest: Monica har snart vært permittert ett år: – Det er tøft. Bare å stå opp om morran og vite at ingen har behov for deg

Kortere åpningstider

De to er imidlertid mest opptatt av hvordan arbeidshverdagen kunne blitt enklere.

– Rødt nivå gir kortere åpningstider. Da får vi både overholdt smittevern og tatt vare på barna her, sier Brusveen.

Monolitten barnehage har kuttet åpningstiden med en time, men likevel er det ikke alltid så lett å ha nok folk på jobb. Det har vært et problem i hele bydelen.

– Blant de ansatte er lista veldig lav for å bli hjemme, selv ved det minste symptom. Og når folk finner ut at de er litt forkjølet om morgenen, rekker vi ikke få ta i vikarer, og da skjer det at barna må flyttes mellom forskjellige kohorter. Når det varsles tidligere får vi vikarer, men de har ofte vært i en annen barnehage, kanskje i en annen bydel, dagen før. Dessuten begynner det å bli et problem at vi ikke får tak i nok vikarer, sier Nordahl.

–Med rødt nivå kunne hele bemanninga vært på jobb hele dagen, og om noen ble syke ville det likevel være noen som kunne passe kohorten, fortsetter hun.

Smittevernråd

Da Dagsavisen intervjuet byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV) om smittevern i barnehager i november, sa hun dette om vurderingen av gult og rødt nivå:

– Bydelene står fritt til å vurdere redusert åpningstid og så langt har vi ikke fått råd fra helsemyndighetene om å gå på rødt nivå. Det er en smittevernfaglig vurdering som gjøres, hvor smittevernlegen er veldig sentral, sier Thorkildsen.

I starten av januar kom rådet fra helsemyndighetene om å innføre rødt nivå i ungdomsskoler og videregående skole, og vurdere lokalt om det var behov for det samme i barnehager og skoler. Oslo-byrådet gikk ikke inn for rødt nivå i barneskoler eller barnehager, men åpnet for at hver enkelt bydel kan vurdere behovet for nivåendring og for kortere åpningstider i barnehagene.

Lite kontakt

Brusveen sier at det generelt er rart å drive barnehage for tiden, og at det å ikke få jobbe sammen med de andre ansatte er et stort minus.

– Vi har jo forskjellige erfaringer på avdelingene, forskjellig utdannelse og forskjellige ting vi er flinke på. Nå har vi spredt mye kompetanse på huset som vi ikke får brukt på noe god måte. Det er rart å ikke kunne samarbeide. Og trist, sier hun.

Også barna er satt sammen i faste grupper, og om de ikke har havnet i samme gruppe får de heller ikke leke sammen.

– De knytter seg jo til hverandre på tvers av avdelinger, og så får de plutselig ikke leke sammen lenger fordi de har havna på hver sin side av gjerdet, legger Nordahl til.

– Ja, hvordan opplever dere at barna har det?

– De har det egentlig ganske greit. I starten var de litt urolige. Kanskje kunne de ikke lenger springe til den voksne de var trygg på, for hun hadde havnet i en annen kohort. Men nå virker det som de har det bra. Vi har jobbet hardt for å skape en god atmosfære i barnehagen, sier Brusveen.

Savner anerkjennelsen

Men det harde arbeidet opplever ikke de barnehageansatte at blir anerkjent.

–Det har vi snakket mye om i oppvekstklubben her i bydel Frogner. At de barnehageansatte ikke føler seg sett for jobben de gjør. Anerkjennelsen er ikke der i det hele tatt, sier Nordahl.

– Det er viktig å bli sett for det arbeidet du gjør. For at de med samfunnskritiske jobber skal få lov til å gå på jobb er det jo viktig at barnehagene er oppe, sier hun.

Nordahl skulle også ønske at Oslo-politikerne hørte mer på de barnehageansatte.

–Ja, det hadde vært fint om vi kunne fått besøk fra noen litt lenger opp i systemet en dag. Da kunne de skjønt litt hvordan det er ute i barnehagene, legger Brusveen til.

Dette sier FHI om overgang til rødt nivå:

Før overgang til rødt nivå bør følgende momenter til vurderes:

Smittenivå: Befolkningen generelt og i relevant aldersgruppe​

Smittekunnskap: Hvor skjer smitte i aldersgruppen? I skolene/barnehagene eller utenfor? ​

Smitte i skolene/barnehagene: Er det spredning mellom kohorter eller mellom kjente nærkontakter? ​Smitte innad i en kohort eller mellom kjente nærkontakter vil ikke tale for overgang til rødt nivå. ​

Kontinuitet i læringssituasjonen: Mange smittetilfeller i relevant aldersgruppe på gult nivå kan føre til at flere havner i gjentatte karantenesituasjoner og føre til mye fravær hos ansatte og elever. Rødt nivå kan gi bedre kontinuitet fordi færre vil omfattes av en evt. karantene. ​

Smittesporing: Hvordan er kapasitet til å følge opp tilfeller? Lav kapasitet kan tale for overgang til rødt nivå ut fra et helhetsperspektiv.

Disse tre kriteriene bør være oppfylt før rødt nivå innføres:

Smittespredning i den enkelte kommune​/bydel

Andre tiltak i samfunnet er forsøkt først for å redusere smitte der det er nødvendig​

Sikring av at etterlevelse av gult tiltaksnivå er gjort​

Før rødt nivå innføres bør dette være gjort: ​

Konsekvensvurdering for barn og ungdom som ikke får tilbud om tilstedeværende undervisning. Dette gjelder både utsatte/sårbare barn og ungdom, men også alle barn og ungdom.

Kompenserende tiltak for å ivareta barn og unge i en periode hvor de ikke får fulle dager på skolen (tilgjengelig sosiallærer, helsesykepleier, lavterskel mulighet til å kontakte lærer) og oppsøkende virksomhet mot utsatte barn og unge.

Tiltaket skal være tidsbegrenset (14 dager ved innføring) og skal på nytt begrunnes ved behov for forlengelse. Tiltaket skal være forholdsmessig og mest mulig målrettet. ​

19.01.2021
12:51
19.01.2021 13:05

Dette sier FHI om overgang til rødt nivå:

Før overgang til rødt nivå bør følgende momenter til vurderes:

Smittenivå: Befolkningen generelt og i relevant aldersgruppe​

Smittekunnskap: Hvor skjer smitte i aldersgruppen? I skolene/barnehagene eller utenfor? ​

Smitte i skolene/barnehagene: Er det spredning mellom kohorter eller mellom kjente nærkontakter? ​Smitte innad i en kohort eller mellom kjente nærkontakter vil ikke tale for overgang til rødt nivå. ​

Kontinuitet i læringssituasjonen: Mange smittetilfeller i relevant aldersgruppe på gult nivå kan føre til at flere havner i gjentatte karantenesituasjoner og føre til mye fravær hos ansatte og elever. Rødt nivå kan gi bedre kontinuitet fordi færre vil omfattes av en evt. karantene. ​

Smittesporing: Hvordan er kapasitet til å følge opp tilfeller? Lav kapasitet kan tale for overgang til rødt nivå ut fra et helhetsperspektiv.

Disse tre kriteriene bør være oppfylt før rødt nivå innføres:

Smittespredning i den enkelte kommune​/bydel

Andre tiltak i samfunnet er forsøkt først for å redusere smitte der det er nødvendig​

Sikring av at etterlevelse av gult tiltaksnivå er gjort​

Før rødt nivå innføres bør dette være gjort: ​

Konsekvensvurdering for barn og ungdom som ikke får tilbud om tilstedeværende undervisning. Dette gjelder både utsatte/sårbare barn og ungdom, men også alle barn og ungdom.

Kompenserende tiltak for å ivareta barn og unge i en periode hvor de ikke får fulle dager på skolen (tilgjengelig sosiallærer, helsesykepleier, lavterskel mulighet til å kontakte lærer) og oppsøkende virksomhet mot utsatte barn og unge.

Tiltaket skal være tidsbegrenset (14 dager ved innføring) og skal på nytt begrunnes ved behov for forlengelse. Tiltaket skal være forholdsmessig og mest mulig målrettet. ​
Mest lest

Du slipper å skatte av utbetalinga fra Nav.

Du slipper å skatte av utbetalinga fra Nav.

Hanna Skotheim

Nav: Nå kommer ekstrautbetalingen

Søk i ulike yrker nederst i saken.

Søk i ulike yrker nederst i saken.

Rudfjord/Ruter, Angelo, Privat, Rasmussen, Colourbox

Nye tall: Dette er lønna i over 350 yrker

Synnøve Hovland-Nærø har en jobb som krever mye av henne både psykisk og fysisk.

Synnøve Hovland-Nærø har en jobb som krever mye av henne både psykisk og fysisk.

Anne Marthe Vestre Berge

Etter at Synnøve har gjort en jobb, hender det hun setter seg i firmabilen og skriker

Engangsutbetalingen gjelder for de med minstesats. Se de ulike nivåene nedover i saken.

Engangsutbetalingen gjelder for de med minstesats. Se de ulike nivåene nedover i saken.

Hanna Skotheim

88.000 uføre får ekstra penger i februar

Jana Walzer jobber ufrivillig deltid som renholder for ISS i Steinkjer. Hun vil helst ha heltidsstilling, men tror ikke den nye regelen om heltid i arbeidsmiljøloven kan hjelpe henne til å få det.

Jana Walzer jobber ufrivillig deltid som renholder for ISS i Steinkjer. Hun vil helst ha heltidsstilling, men tror ikke den nye regelen om heltid i arbeidsmiljøloven kan hjelpe henne til å få det.

Sebastian Bang

Jana får ikke jobbe mer – selv om nye regler ble innført 1. januar

– Det er en tragedie, fordi det nå gjelder hele landet. Det har vært varslet lenge og alle har visst om det, sier tillitsvalgt Roger Nordland i Frost Kraftentreprenør.

– Det er en tragedie, fordi det nå gjelder hele landet. Det har vært varslet lenge og alle har visst om det, sier tillitsvalgt Roger Nordland i Frost Kraftentreprenør.

Jan-Erik Østlie

Norge trenger desperat mer strøm – men de som bygger kraftnettet mister jobben

Herman Bjørnson Hagen

«Sara» varsla om at skipperen seksuelt trakasserte henne: – Jeg vurderte å hoppe på sjøen

– Når det blir snakk om helsearbeideres samfunnsansvar går det en faen i meg: Storsamfunnet har ikke akkurat tatt godt vare på oss. 

– Når det blir snakk om helsearbeideres samfunnsansvar går det en faen i meg: Storsamfunnet har ikke akkurat tatt godt vare på oss. 

Marie Louise Somby/Árvu

Ann (58) sa opp jobben som sykepleier og ble vikar. Hun har ikke angret

Vernepleier Marte Bogstad mener jobber hun og kollegene gjør ikke verdsettes godt nok.

Vernepleier Marte Bogstad mener jobber hun og kollegene gjør ikke verdsettes godt nok.

Simen Aker Grimsrud

Marte var en av lønnstaperne i fjor: – Det er åpenbart urettferdig

De hadde hastemøte, olje- og energiminister Terje Aasland (f.v.),  Bjørn Sigurd Svingen og Torhild Løkken fra Fellesforbundet, og næringsminister Jan Christian  Vestre.

De hadde hastemøte, olje- og energiminister Terje Aasland (f.v.), Bjørn Sigurd Svingen og Torhild Løkken fra Fellesforbundet, og næringsminister Jan Christian Vestre.

Pressefoto

Hastemøte om strømstreik: Aasland og Vestre kalte inn «opprørere»

Kommentar

Oljefondsjef Nicolai Tangen må se i øynene at 2022 ble en finansiell nedtur, skriver Kjell Werner.

Oljefondsjef Nicolai Tangen må se i øynene at 2022 ble en finansiell nedtur, skriver Kjell Werner.

Yngvil Mortensen

«Oljefondets tap bør være en tankevekker for nordmenn»

Lina Scholz kjører brøytebil for å gjøre veiene tryggere. Derfor er hun opptatt av å formidle hvordan bilister skal unngå å skape farlige situasjoner i møte med dem.

Lina Scholz kjører brøytebil for å gjøre veiene tryggere. Derfor er hun opptatt av å formidle hvordan bilister skal unngå å skape farlige situasjoner i møte med dem.

Guro Gulstuen Nordhagen

Brøytebilsjåfør Lina er møkk lei av hensynsløse bilister

Rødt vil ha hele jernbanen samlet i én organisasjon.

Rødt vil ha hele jernbanen samlet i én organisasjon.

Leif Martin Kirknes

Vil legge ned Bane Nor: – Åpenbart at noe ikke fungerer som det skal

Pizza- og pastarestauranten i Oslo nektar å inngå tariffavtale med Fellesforbundet. No er tilsette klare til å streike for betre lønns- og arbeidsvilkår.

Pizza- og pastarestauranten i Oslo nektar å inngå tariffavtale med Fellesforbundet. No er tilsette klare til å streike for betre lønns- og arbeidsvilkår.

Tormod Ytrehus

Streik kan stenge populær restaurant: – Forsøkte å presse tilsette ut av fagforeining

Matros Karl Andreas Pedersen synes det er skremmende at vaktsjefen på KNM Helge Ingstad er plassert på tiltalebenken alene.

Matros Karl Andreas Pedersen synes det er skremmende at vaktsjefen på KNM Helge Ingstad er plassert på tiltalebenken alene.

Privat

Unge sjøfolk er skremt av tiltalen mot vaktsjefen på «Helge Ingstad»

TILLITSVALGT: Gerd Jorunn Stokkeland er klubbleder i Rema 1000 Egersund, Norges best organiserte Rema-butikk. Hun ønsker seg drahjelp for å få økt pensjon.

TILLITSVALGT: Gerd Jorunn Stokkeland er klubbleder i Rema 1000 Egersund, Norges best organiserte Rema-butikk. Hun ønsker seg drahjelp for å få økt pensjon.

Leif Martin Kirknes

Rema 1000-ansatte får minst i pensjon: – Du står alene med hele greia, sier klubbleder

Brian Cliff Olguin

June Merete tilhører yrket som år etter år er blant de dårligst betalte i Norge

Lærer og plasstillitsvalgt for Skolenes landsforbund (SL) Svein Olav Farstad (til høyre) og verneombud Stig Rune Myklebust Lothe står i front i kampen til ansatte ved Eide ungdomsskole for å få fjernet tre mobilantenner som står på taket til skolen. De er synlige på bildet i bakgrunnen.

Lærer og plasstillitsvalgt for Skolenes landsforbund (SL) Svein Olav Farstad (til høyre) og verneombud Stig Rune Myklebust Lothe står i front i kampen til ansatte ved Eide ungdomsskole for å få fjernet tre mobilantenner som står på taket til skolen. De er synlige på bildet i bakgrunnen.

Anders Tøsse

Lærere vurderer å bytte jobb grunnet strålefrykt

Energikommisjonen foreslår en enorm utbygging av kraft framover. LO-sekretær Are Tomasgard, som også sitter i kommisjonen, ber politikerne få opp farta.

Energikommisjonen foreslår en enorm utbygging av kraft framover. LO-sekretær Are Tomasgard, som også sitter i kommisjonen, ber politikerne få opp farta.

Norge kan mangle enorme mengder strøm i 2030: – Vi er skikkelig på hælene

Byråleder Benjamin Nordling vil at hver seremoni skal gjenspeile livet til den avdøde: – Jeg tar ikke sorgen fra de pårørende, men kanskje jeg kan gjøre det lettere for dem å gå videre.

Byråleder Benjamin Nordling vil at hver seremoni skal gjenspeile livet til den avdøde: – Jeg tar ikke sorgen fra de pårørende, men kanskje jeg kan gjøre det lettere for dem å gå videre.

Hanna Skotheim

For Benjamin er hver begravelse en eksamen


Flere saker