JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Barnehageansatte taper millioner i pensjon

Da arbeidsgiveren sa opp tariffavtalen med PBL, forsvant Dinas AFP-rettigheter med et pennestrøk. Dina og opp mot 40 av hennes kolleger over 55 år taper en million kroner hver.
TAPER EN MILLION: Dina Helene Stefanussen (62) har jobbet 26 år i barnehage. Med et pennestrøk har Norlandia fjernet hennes mulighet til avtalefestet pensjon.

TAPER EN MILLION: Dina Helene Stefanussen (62) har jobbet 26 år i barnehage. Med et pennestrøk har Norlandia fjernet hennes mulighet til avtalefestet pensjon.

Titti Brun

titti.brun@fagforbundet.no

Dinas arbeidsgiver, Norlandia Barnehagene, sa tidligere i år opp tariffavtalen med Private Barnehagers Landsforbund (PBL) og gikk over til arbeidsgiverforeningen Spekter som har en annen tariffatale. Spekter-avtalen gir dårligere pensjonsrettigheter for mange av de ansatte, blant annet fordi den ikke tilbyr avtalefestet pensjon (AFP) for ansatte over 55 år.

Men Norlandias informasjonsbrev til de ansatte står det ikke ett ord om dette. Tvert imot er bare en setning uthevet: «Det er med andre ord ingen tariffer eller annet som endrer seg med dette.»

Sjokkerte ansatte

Norlandias påstand om at ingenting endrer seg er feilinformasjon som rammer Dina Helene Stefanussen hardt. Hun har i 26 år arbeidet full tid i barnehager i Tromsø. De siste 15 har hun jobbet i Hvalrossen barnehage, som er eid av Norlandia.

Dina er en av knapt 40 ansatte som taper en million kroner, fordi de har mistet muligheten til å gå av med AFP. Det tilsvarer et tap på 200.000 kroner årlig i de fem årene fra de er 62 til 67 år.

– Ingen av oss skjønte hva brevet fra arbeidsgiver faktisk innebar. Jeg fikk sjokk da den tillitsvalgte fra Fagforbundet forklarte konsekvensene, sier Dina.

Enten Norlandia eller Dina taper

Pensjonsrådgiver Steinar Fuglevaag i Fagforbundet er svært overrasket over at Norlandia ikke har satt seg grundigere inn i regler, og konsekvensene for de ansatte. Den nye AFP-avtalen innebærer at Norlandia må dekke kostnadene for avtalefestet pensjon for de ansatte over 55 år. Hvis de hadde beholdt den gamle, hadde de fortsatt å være en del av AFP-spleiselaget i PBL.

– Dina er en av de store taperne. Hadde hun visst konsekvensene, kunne hun søkt en ny jobb som tilbyr AFP for dem over 55 år, for eksempel i kommunen eller i en annen PBL-barnehage. Da hadde hun beholdt muligheten til å gå av før hun blir 67 år uten å tape 200.000 kroner i året. Nå er hun fratatt alle muligheter, og dette må arbeidsgiver rydde opp i, sier Fuglevaag.

– Slik de nye reglene er, må Norlandia finne individuelle løsninger for de ansatte som er rammet av dette, sier Fagforbundets pensjonsekspert.

Mister tryggheten

I Norlandias brev til de ansatte framstilles tariffhoppingen som en rutinemessig endring uten konsekvenser for den enkelte ansatte. Ingen steder varsles det at retten til AFP forsvinner.

For Dina er det dobbelt bittert at hun ikke fikk vite om dette. Hun vil gjerne fortsette å jobbe, men har en yrkesskade etter at et barn akte i full fart inn i henne bakfra. Hun er innvilget yrkesskadeerstatning, men har trent seg opp igjen til å jobbe 100 prosent.

– Jeg holdt på å bli stein, gale, tullat av å måtte gå hjemme, jeg er så fornøyd med å være frisk og tilbake på jobb, sier hun med et stort smil.

Hun vil gjerne jobbe lenge, men er realistisk i forhold til at hun kanskje ikke klarer å jobbe helt til 67 år. Det har vært godt å vite at hun i så fall kunne velge å gå av med AFP.

Nå er denne muligheten brått fjernet. Uten at hun visste det.

Vil ikke garantere

Direktør Yngvar Tov Herbjørnssønn, i Norlandias barnehagedivisjon benekter at det er bevisst feilinformasjon i brevet til de ansatte.

– Nei, vi legger mye tid i ikke å feilinformere, og aldri bevisst. Vi ønsker å få til overgangsordningen som ivaretar de som normalt ikke rekker opptjening i ny ordning, sier han.

Han forsikrer at dersom noen kommer i klem mellom gammel og ny ordning, vil de gå ut med informasjon til de ansatte og se på løsninger,

– Er setningen «Det er med andre ord ingen tariffer eller annet som endrer seg med dette» en garanti for at Dina beholder dagens AFP-rettigheter?

– Setningen er i sin kontekst ikke ment som noen garanti slik du spør. Vi søker alltid gode løsninger, og vil strekke oss for å få det til. Vår motivasjon for endring er ikke dårligere vilkår for noen. Skulle så skje, vil vi gå i dialog med den det gjelder og se hvilke individuelle løsninger som kan etableres, sier Herbjørnssønn.

Det pågår fortsatt forhandlinger mellom Fagforbundet og Norlandia om de ansattes pensjoner.

Tariffhopping

En bedrift eller virksomhet melder overgang til en annen arbeidsgiverforening for å komme inn under en annen tariffavtale – som regel i den hensikt å redusere kostnadene, for eksempel pensjonskostnader.

Dette bør du vite om AFP hvis du er 55+

Pensjonsrettighetene du har opparbeidet blir endret i samme øyeblikk din arbeidsplass privatiseres eller arbeidsgiver velger en ny arbeidsgiverorganisasjon. Norlandia-barnehagene har gått fra avtalen med Private Barnehagers Landsforbund (PBL) til Spekter.

• Du går fra ytelsesbasert til innskuddspensjon, dvs. at risikoen flyttes fra arbeidsgiver til arbeidstaker.

• Hvis du ikke fyller kravet om at du har jobbet sju av de siste ni årene i en privat AFP-ordning, mister du hele AFP-pensjonen. Det rammer alle arbeidstakere som er 55 år eller mer.

• Særaldersgrensene på 65 år, som blant annet hjelpepleiere, hjemmehjelpere og renholdere har, blir borte.

Skal synliggjøre ditt pensjonstap

I vårens tariffoppgjør avtalte Fagforbundet og KS at kommunene skal kartlegge konsekvenser for ansattes AFP- og pensjonsvilkår før de legger tjenester ut på anbud.

Disse reglene gjelder ikke for private virksomheter som hopper fra en tariffavtale til en annen.

Slik de nye reglene er, må Norlandia finne individuelle løsninger for de ansatte som er rammet av dette.

Steinar Fuglevåg, Fagforbundets pensjonsekspert

Annonse

Flere saker

Annonse

Tariffhopping

En bedrift eller virksomhet melder overgang til en annen arbeidsgiverforening for å komme inn under en annen tariffavtale – som regel i den hensikt å redusere kostnadene, for eksempel pensjonskostnader.

Dette bør du vite om AFP hvis du er 55+

Pensjonsrettighetene du har opparbeidet blir endret i samme øyeblikk din arbeidsplass privatiseres eller arbeidsgiver velger en ny arbeidsgiverorganisasjon. Norlandia-barnehagene har gått fra avtalen med Private Barnehagers Landsforbund (PBL) til Spekter.

• Du går fra ytelsesbasert til innskuddspensjon, dvs. at risikoen flyttes fra arbeidsgiver til arbeidstaker.

• Hvis du ikke fyller kravet om at du har jobbet sju av de siste ni årene i en privat AFP-ordning, mister du hele AFP-pensjonen. Det rammer alle arbeidstakere som er 55 år eller mer.

• Særaldersgrensene på 65 år, som blant annet hjelpepleiere, hjemmehjelpere og renholdere har, blir borte.

Skal synliggjøre ditt pensjonstap

I vårens tariffoppgjør avtalte Fagforbundet og KS at kommunene skal kartlegge konsekvenser for ansattes AFP- og pensjonsvilkår før de legger tjenester ut på anbud.

Disse reglene gjelder ikke for private virksomheter som hopper fra en tariffavtale til en annen.