JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

LO Media

Bør Norge si opp EØS-avtalen? 11 tillitsvalgte fra ulike LO-forbund deler sitt syn

Elleve tillitsvalgte fra ti ulike forbund gir sitt svar på hvorfor vi bør si ja eller nei til EØS-avtalen. Se argumentene.24.09.2019
13:32
04.10.2019 09:13

ragnhild@lomedia.no

Vi spør: Bør Norge si opp EØS-avtalen?

Slik svarer Ørjan Normann, leder for Husnes kjemiske fagforening, Industri Energi:

Nei. Vi i Hydro produserer aluminium til det europeiske markedet. Alt vi produserer, går til eksport. Derfor er EØS-avtalen veldig viktig for oss. Da USA innførte toll på stål og aluminium i 2018, svarte EU med samme mynt. Norge slapp denne tollen på grunn av EØS-avtalen. Dette er et ferskt og konkret eksempel på hva EØS betyr for vår industri.

Hva konsekvensene blir dersom vi går ut av EØS-avtalen, vet jeg ikke. Det jeg er sikker på, er at det vil bety betydelige utfordringer for en eksportbedrift som vår. Hvis vi går ut av EØS, må vi ganske sikkert forhandle en ny avtale. Det er bare å se til Storbritannia hvilken usikkerhet det kan skape.

Når vi ser hvordan situasjonen er akkurat nå, med røde tall og lave priser på grunn av handelskrigen, er det all grunn til å frykte konsekvensene av en EØS-utmelding.

Jeg er enig i at det finnes utfordringer med EØS-avtalen, men norske politikere har et ansvar for å benytte seg av handlingsrommet den gir. I dag opplever jeg at mange gjemmer seg bak avtalen i stedet for å utfordre den.

Saken fortsetter under bildet.

Ørjan Normann. Industri Energi, IE

Ørjan Normann. Industri Energi, IE

Sissel M. Rasmussen

Slik svarer Markus Hansen, leder i Heismontørenes fagforening, El og IT Forbundet:

Ja, det bør vi. Vi bør kunne bestemme selv over arbeidslivet i Norge. Vi er bedre skikket til det enn byråkrater i Brussel.

EØS-avtalen bidrar til å svekke standardene i norsk arbeidsliv. Et eksempel er vikarbyrådirektivet som pålegger Norge å fjerne restriksjoner på midlertidige ansettelser fra lov- og avtaleverk.

p

Heisoverenskomsten har en bestemmelse om at innleie ikke skal foregå fra bemanningsselskaper. Eftas overvåkingsorgan, ESA, har bedt regjeringen undersøke om dette er i strid med direktivet.

Jeg er også forbannet på hele anbudssystemet som gjør at man ikke kan stille krav om tariffavtale i offentlige anbud. Det blir sagt at dette er i strid med EØS-avtalen.

Saken fortsetter under bildet.

Faglig leder Markus Hansen på Rødts valgvake.

Faglig leder Markus Hansen på Rødts valgvake.

Jan-Erik Øsatlie

Slik svarer Mette Nord, leder i Fagforbundet:

Nei, Fagforbundet ønsker ikke å si opp EØS-avtalen, og to tredeler av medlemmene våre er tilhengere av avtalen. Landsmøtet vårt har likevel pekt på at avtalen er blitt langt mer omfattende enn hva vi ble forespeilet, og vi ønsker en grundig gjennomgang av EØS-avtalen for å sikre den norske arbeidslivsmodellen.

Når Fagforbundet og medlemmene våre støtter avtalen, har nok det sammenheng med at EØS-avtalen gjennom 25 år har sikret norske varer og tjenester tilgang til det store EU-markedet. Slik har avtalen bidratt til arbeid og velferd i Norge.

p

Vi i Fagforbundet reagerer på at norske myndigheter ikke bruker handlingsrommet i EØS-avtalen godt nok til å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår. Tvert imot har vi sett at regjeringa, NHO og NHO-bedrifter bruker EØS-avtalen mot arbeidsfolk, slik at oppslutninga om avtalen undergraves. Seinest så vi det i Stendi/Aleris-saken. Stendis viktigste argument i retten var at EØS-avtalen har forrang foran arbeidsmiljølova, og at avtalen innebærer at det er helt i orden å tvinge omsorgsarbeiderne til å jobbe som selvstendig næringsdrivende i stedet for å få faste ansettelser. Heldigvis ble dette argumentet fullstendig avvist av Oslo tingrett.

Saken fortsetter under bildet.

Mette Nord, leder av Fagforbundet

Mette Nord, leder av Fagforbundet

Ole Palmstrøm

Slik svarer Lone Lunemann Jørgensen, leder i NTL Ung:

Jeg har diskutert EØS-avtalen opp og i mente helt siden jeg kom inn i fagbevegelsen som ung tømrerlærling. Jeg mente da, og mener fortsatt, at EUs fire friheter er laget for dem som har kapitalinteresser, ikke for vanlige arbeidsfolk.

I NTL Ung hadde vi en stor EØS-debatt i vår. Vedtaket fra årskonferansen sier at det er for tidlig å si opp EØS-avtalen før vi har benyttet handlingsrommet i den. Slik det er nå, sier vi ja til alt som kommer fra EU. Reservasjonsretten blir ikke brukt. Samtidig sier NTL Ung at det bør gjennomføres en utredning av alternativer til EØS-avtalen.

Personlig synes jeg vi har diskutert dette så lenge i fagbevegelsen at det nå er på tide med en utredning. Jeg tror det kan finnes realistiske alternativer. Alle politiske systemer og avtaler er laget av folk, og må kunne endres av folk. De er ikke hugget i stein.

Saken fortsetter under bildet.

EUs fire friheter er laget for dem som har kapitalinteresser, ikke for vanlige arbeidsfolk., sier Lone Lunemann Jørgensen, leder av NTL Ung.

EUs fire friheter er laget for dem som har kapitalinteresser, ikke for vanlige arbeidsfolk., sier Lone Lunemann Jørgensen, leder av NTL Ung.

Ole Palmstrøm

Slik svarer Grethe Thorsen, forbundssekretær i Norsk Lokomotivmannsforbund:

Ja, det bør Norge gjøre. Norsk Lokomotivmannsforbund vedtok for tre år siden at EØS-avtalen bør erstattes av en handelsavtale med EU. Hovedgrunnen til det er EUs jernbanepolitikk som har pålagt Norge å legge til rette for oppsplitting, konkurranseutsetting og kommersialisering av jernbanen. Det fører igjen til et press på arbeidsvilkårene for de som jobber på jernbanen.

Jernbanepakke 4 vil gjøre det obligatorisk med anbud og konkurranseutsetting av persontraffiken. Det betyr at vi mister muligheten til å reversere privatiseringen av norsk jernbane.

Saken fortsetter under bildet.

Grethe Thorsen, Norsk Lokomotivmannsforbund.

Grethe Thorsen, Norsk Lokomotivmannsforbund.

Ole Palmstrøm

Slik svarer Svein Erik Veie, klubbleder ved Norske Skog Skogn, Fellesforbundet:

Helt klart nei. Store deler av næringslivet er eksportrettet, og vi er avhengig av et handelssamarbeid med resten av Europa. Det aller meste av det Norske Skog produserer, eksporteres til Europa. Samtidig er Norske Skog er et eksempel på at næringslivet i Norge ikke bare er avhengig av salg til utlandet, men også av kapital fra utlandet. Mye av den kapitalen som holder norske selskaper oppe, er ikke norsk. Hva som hadde skjedd om vi hadde gått ut av EØS-avtalen, er mildt sagt usikkert. Det er bare å se til usikkerheten rundt Brexit i Storbritannia.

Som tillitsvalgt i Fellesforbundet er jeg opptatt både av arbeidsplasser og av at vi skal ha en velferdsutvikling som er like god som den vi har i dag. Siden EØS-avtalen ble inngått har norsk næringsliv hatt en fantastisk god utvikling, og det er nå en gang sånn at velferd kommer med penger.

Saken fortsetter under bildet.

Siden EØS-avtalen ble inngått har norsk næringsliv hatt en fantastisk god utvikling, sier Svein Erik Veie i Fellesforbundet.

Siden EØS-avtalen ble inngått har norsk næringsliv hatt en fantastisk god utvikling, sier Svein Erik Veie i Fellesforbundet.

Magasinet for fagorganiserte

Slik svarer Janita Blomvik, hovedtillitsvalgt i Securitas for Norsk Arbeidsmandsforbund:

Jeg er for både EØS-avtalen og norsk medlemskap i EU. Selv er jeg fra Ålesund, og hadde det ikke vært for EØS, kunne vi lagt ned store deler av industrien på Sunnmøre. Vi er en del av Europa, og jeg synes det blir for enkelt å tro at vi skal klare oss selv.

p

Jeg jobber i Securitas, et internasjonalt konsern som opererer i 57 land. Vi tillitsvalgte i konsernet har en europeisk samarbeidsavtale som er laget på bakgrunn av EU-direktiver. Akkurat nå er vi bekymret for hvordan det vil gå med våre britiske kollegaer når de trer ut av EU. Det er ikke gitt at konsernet vil være med å betale for deres deltakelse. Slik griper EU og EØS inn i det meste. Ta flyplasser og havner der vi vektere opererer. Nesten alt er regulert av EU-standarder. Gjennom EØS og det europeiske faglige samarbeidet kan vi faktisk være med å påvirke. Hadde vi satt oss på utsiden, ville vi bare fått ting tredd ned over hodet.

Securitas har avtaler med flere internasjonale selskaper. For eksempel leverer vi vakttjenester til én kunde som opererer i flere land. Jeg er sikker på at det ville fått konsekvenser for Securitas' virksomhet i Norge dersom vi hadde gått ut av EØS.

Saken fortsetter under bildet.

Gjennom EØS og det europeiske faglige samarbeidet kan vi faktisk være med å påvirke, sier Janita Blomvik i Norsk Arbeidsmandsforbund.

Gjennom EØS og det europeiske faglige samarbeidet kan vi faktisk være med å påvirke, sier Janita Blomvik i Norsk Arbeidsmandsforbund.

Tri Nguyen Dinh

Slik svarer Roar Abrahamsen, leder for Fellesforbundets avdeling 5:

Det går ikke an å svare ja eller nei på det spørsmålet. Til det er EØS-spørsmålet for stort og komplekst.

Jeg var med i arbeidsgruppa som har anbefalt at Fellesforbundets landsmøte bør kreve at Norge utreder alternativer til EØS, deriblant EU-medlemskap. Jeg tror landsmøtet kommer til å stemme for det med stort flertall. Vi må ha kunnskapen på bordet, alt annet er uansvarlig.

Jeg har tidligere stått på barrikadene for EØS-avtalen. Men vi har sett en utvikling over tid, der EØS-avtalen har blitt brukt som en brekkstang for import av billig utenlandsk arbeidskraft og lavlønnskonkurranse. Hvis en utredning viser at det ikke finnes alternativer som ivaretar både markedsadgang for norske bedrifter og et anstendig arbeidsliv, så sier jeg nei til EØS-avtalen. Da kan vi like godt gå inn i EU.

Saken fortsetter under bildet.

EØS-avtalen har blitt brukt som en brekkstang for import av billig utenlandsk arbeidskraft og lavlønnskonkurranse, sier Roar Abrahamsen, Fellesforbundet.

EØS-avtalen har blitt brukt som en brekkstang for import av billig utenlandsk arbeidskraft og lavlønnskonkurranse, sier Roar Abrahamsen, Fellesforbundet.

Sissel M. Rasmussen

Slik svarer Erik M. Stangeland, leder for ungdomsutvalget i NNN:

Nei, per dags dato synes ikke det. Skulle vi gjort det, måtte vi hatt en god handelsavtale på plass. Jeg kommer fra bakeribransjen, og vi opplever stor mangel på norske bakere. Jeg tror bakeribransjen tjener godt på at det kommer polske, litauiske og tyske bakere til Norge gjennom avtalen om fri flyt av arbeidskraft.

p

Det er både gode og dårlige sider ved EØS-avtalen. Den gir for eksempel ikke noe tollvern på frosne deigemner. Konkurransesituasjonen for norske bakeribedrifter er tøff. Siden 1980 har antall bakerier i Norge blitt redusert fra cirka 2000 til rett under 500.

Jeg synes ikke norske politikere er så flinke til å bruke handlingsrommet som avtalen gir. Vi må våge å bruke vetoretten når det trengs.

Saken fortsetter under bildet.

Jeg tror bakeribransjen tjener godt på at det kommer polske, litauiske og tyske bakere til Norge gjennom avtalen om fri flyt av arbeidskraft, sier Erik M. Stangeland, leder for ungdomsutvalget i NNN.

Jeg tror bakeribransjen tjener godt på at det kommer polske, litauiske og tyske bakere til Norge gjennom avtalen om fri flyt av arbeidskraft, sier Erik M. Stangeland, leder for ungdomsutvalget i NNN.

Jan-Erik Østlie

Slik svarer Mimmi Kvisvik, leder for Fellesorganisasjonen:

FO vedtok på forrige landsmøte at EØS-avtalen skal sies opp og erstattes av en handelsavtale. Om landsmøtet i november vil stå fast ved det, gjenstår å se. Jeg ser ikke bort ifra at spørsmålet kommer opp igjen.

EU er en markedsorientert institusjon som bidrar til kommersialisering av offentlige tjenester. Vi har sett at store konsern kommer inn og selger sine tjenester innen barnevern, helse og omsorg. Uten EØS-avtalen kunne vi kanskje ha unngått et så stort innslag av kommersielle selskaper i velferden.

Saken fortsetter under bildet.

EU er en markedsorientert institusjon som bidrar til kommersialisering av offentlige tjenester, sier Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO.

EU er en markedsorientert institusjon som bidrar til kommersialisering av offentlige tjenester, sier Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO.

FO

Slik svarer Jonny Meland, leder i Handel og Kontor region Midt-Norge:

Ja, men da må avtalen erstattes av noe nytt og bedre. Vi skal ikke si nei til handel, det handler ikke om det. Vi må ha en handelsavtale med EU, men EØS-avtalen er dårlig, ikke minst for arbeidsfolk. EØS svekker faglige rettigheter og fører til lønnspress nedover. Det er ikke uten grunn at norsk ungdom ikke vil bli snekkere og rørleggere lenger.

Det verste er Acer (EUs energibyrå, red.anm). Jeg jobber i Hydro Sunndal, og lave strømpriser er alfa og omega for at vi skal beholde industrien i Norge. Da må krafta være på norske hender, ikke styres av et byrå i Brussel.

Lave strømpriser er alfa og omega for at vi skal beholde industrien i Norge. Da må krafta være på norske hender, sier Jonny Meland, regionleder i Handel og Kontor.

Lave strømpriser er alfa og omega for at vi skal beholde industrien i Norge. Da må krafta være på norske hender, sier Jonny Meland, regionleder i Handel og Kontor.

Martin Guttormsen Slørdal

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
24.09.2019
13:32
04.10.2019 09:13Mest lest

UTESTENGT: James McDonald og Kristoffer Eriksen foran bygningen i Oslo der Motvind Norge har kontorene sine. De har kontrakt på at de er ansatte der, men slipper ikke lenger inn og får heller ikke lønn for den jobben de har gjort.

UTESTENGT: James McDonald og Kristoffer Eriksen foran bygningen i Oslo der Motvind Norge har kontorene sine. De har kontrakt på at de er ansatte der, men slipper ikke lenger inn og får heller ikke lønn for den jobben de har gjort.

Ole Palmstrøm

James og Kristoffer får ikke lønn– nå er de utestengt fra jobben

Daniela Silva har grunn til å smile. Hun har klart å skaffe seg sin egen bolig i Oslo etter mange år som leietaker.

Daniela Silva har grunn til å smile. Hun har klart å skaffe seg sin egen bolig i Oslo etter mange år som leietaker.

Privat

For Daniela (37) har det vært umulig å kjøpe egen bolig. Så kom det en ny ordning

HJELPEARPPARAT: – Vi som jobber i Nav blir brukt som lege, psykiater og støttekontakt, sier Elenita Vik-Strandli.

HJELPEARPPARAT: – Vi som jobber i Nav blir brukt som lege, psykiater og støttekontakt, sier Elenita Vik-Strandli.

Katharina Dale Håkonsen

Elenita har blitt spyttet på og kalt «hore» på jobben i Nav

Colourbox / innfelt skjermdump

Kor mykje får permitterte i dagpengar? Sjekk kalkulatoren

Ledelsen visste om støyfaren i 2016. En ny måling i vår viste ekstrem støy – opptil 143 desibel. Et halvt år senere er bygningsmessige tiltak ikke gjort.

Ledelsen visste om støyfaren i 2016. En ny måling i vår viste ekstrem støy – opptil 143 desibel. Et halvt år senere er bygningsmessige tiltak ikke gjort.

Alf Ragnar Olsen

Postansatte må sjekkes for hørselsskader: – Svært betenkelig, sier tillitsvalgt

Administrerende direktør i NHO Service og Handel Anne-Cecilie Kaltenborn og forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, Terje Mikkelsen.

Administrerende direktør i NHO Service og Handel Anne-Cecilie Kaltenborn og forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, Terje Mikkelsen.

Tormod Ytrehus og Grethe Nygaard

Full krangel om vekterlønningene: – Vi må bare registrere at vi har ulik virkelighetsoppfatning

OFRET FOR KONKURRANSEN: Togrenholderne i Trafikkservice fikk valget mellom dårligere betingelser eller å risikere at selskapet tapte anbud da jernbanereformen ble innført.

OFRET FOR KONKURRANSEN: Togrenholderne i Trafikkservice fikk valget mellom dårligere betingelser eller å risikere at selskapet tapte anbud da jernbanereformen ble innført.

Morten Hansen

Renholder Ellinor og kollegene fikk kutt i nattillegget: – Det er alltid hos oss det skal spares

Jan Christian Vestre investerer i møbelfabrikk på Magnor, på denne tomta. Den skal både bli miljøvennlig og ha ordnede forhold for de ansatte.

Jan Christian Vestre investerer i møbelfabrikk på Magnor, på denne tomta. Den skal både bli miljøvennlig og ha ordnede forhold for de ansatte.

Helge Rønning Birkelund

Fabrikkeier Jan Christian Vestre vil at ansatte skal være fagorganiserte – og betaler gjerne kontingenten

FIKK IKK MEDHOLD: Den rumenske sjåføren Emilian Tudor Jetzi mente han hadde krav på 1,8 millioner norske kroner i utestående lønn fra norskeide Bring Trucking i Slovakia. Alt han fikk var drøyt 27.000 kroner i manglende feriepenger og en regning på 165.000 for å dekke Bring sine saksomkostninger.

FIKK IKK MEDHOLD: Den rumenske sjåføren Emilian Tudor Jetzi mente han hadde krav på 1,8 millioner norske kroner i utestående lønn fra norskeide Bring Trucking i Slovakia. Alt han fikk var drøyt 27.000 kroner i manglende feriepenger og en regning på 165.000 for å dekke Bring sine saksomkostninger.

Fagbladet 3F

I fem år kjørte Emilian for Bring på slovakisk lønn. Helt greit, har retten nå slått fast

Jan-Erik Østlie

Kristian og Monika er eksperter på å være «usynlige». Nå må de kjempe for å bli sett

Mats Løvstad

Kontrakter avslører: Wizz Air-piloter kan sies opp på dagen

LO krever at Adrian Dumitrescu får erstatning og at arbeidsgiveren idømmes saksomkostningene.

LO krever at Adrian Dumitrescu får erstatning og at arbeidsgiveren idømmes saksomkostningene.

Tormod Ytrehus

Adrian organiserte sine rumenske kollegaer og sørget for tariffavtale. Nå er han sagt opp

Per Olaf Lundteigen

Per Olaf Lundteigen

Jan-Erik Østlie

Sp mener SV og Frp har valgt en for dårlig modell for pensjonistene

Debatt

Vekterbransjen er spesiell og arbeiderne i den er sårbare på sine måter fordi vi jobber på anbud, skriver Joakim Møllersen. (Illustrasjonsfoto)

Vekterbransjen er spesiell og arbeiderne i den er sårbare på sine måter fordi vi jobber på anbud, skriver Joakim Møllersen. (Illustrasjonsfoto)

Sissel M. Rasmussen

«Det er forferdelig å se på det som utvilsomt må kalles streikebryteri», skriver vekter Joakim

Kommentar:

Trygve Slagsvold Vedum holder fast på mantraet om å ønske seg en Sp/Ap-basert regjering.

Trygve Slagsvold Vedum holder fast på mantraet om å ønske seg en Sp/Ap-basert regjering.

Jan-Erik Østlie

«Vedum bør avklare»

Harald Baardseth har lang fartstid på poliklinikk og synes utviklingen er negativ.

Harald Baardseth har lang fartstid på poliklinikk og synes utviklingen er negativ.

Hanna Skotheim

Harald har kjent jaget mot klokka i helsevesenet i 19 år: - Hele systemet har blitt et stemplingsur

Tormod Ytrehus

Nå selger staten unna eierskapet i kontorbygg til svensk eiendomsgigant

KREVENDE: Renholderne som sørger for at de ulike universitetsbyggene i Tromsø fortsatt kan holde åpent, har hatt hektiske dager etter at pandemien brøt ut. I forgrunnen står tillitsvalgt Elina Nilsen, bak henne fra venstre: Snefrid Martinsen, Hanna Lecka og Janthima S. Olsen.

KREVENDE: Renholderne som sørger for at de ulike universitetsbyggene i Tromsø fortsatt kan holde åpent, har hatt hektiske dager etter at pandemien brøt ut. I forgrunnen står tillitsvalgt Elina Nilsen, bak henne fra venstre: Snefrid Martinsen, Hanna Lecka og Janthima S. Olsen.

Lars Åke Andersen

Universitetet hadde ikke kunnet holde åpent uten renholder Elina og kollegene. Det vises bare ikke på lønna

JUBEL: De ansatte i B-hallen ved Hydro Husnes kan juble for at produksjonen nå er i gang igjen i hallen.

JUBEL: De ansatte i B-hallen ved Hydro Husnes kan juble for at produksjonen nå er i gang igjen i hallen.

Geir Berntzen/Hydro

Over ti år etter at Hydro stoppet produksjonen, kan de ansatte starte elektrolyseovnene igjen

– Det er særlig vanskelig å forstå at KrF kan leve med at disse kuttene rammer så mange sårbare mennesker, ikke minst midt inne i en pandemikrise, hvor mange sliter ekstra tungt, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Det er særlig vanskelig å forstå at KrF kan leve med at disse kuttene rammer så mange sårbare mennesker, ikke minst midt inne i en pandemikrise, hvor mange sliter ekstra tungt, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Jan-Erik Østlie

Venstresiden ville forlenge AAP-støtten. Regjeringen og Frp sier nei


Flere saker