JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Er reisetid arbeidstid?

Coca-Cola vil ikke at reisetid skal være arbeidstid for serviceteknikerne. Dette står striden om

Serviceteknikerne og Coca-Cola har opplevd hvert sitt rettslige tilbakeslag og anket til Høyesterett.
Coca-Cola anker saken mot serviceteknikerne og Norsk Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) til Høyesterett.

Coca-Cola anker saken mot serviceteknikerne og Norsk Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) til Høyesterett.

Jan-Erik Østlie

aslak@lomedia.no

De 18 serviceteknikerne som gikk til sak mot arbeidsgiveren sin for å få godkjent reisetid som arbeidstid, vant mot Coca-Cola i lagmannsretten. Arbeidergiveren påla serviceteknikerne å kjøre opptil én time hver dag på fritiden. Men dommen fra Eidsivating lagmannsrett i november i fjor slo enstemmig fast at den pålagte kjøretida for disse teknikerne også er arbeidstid.

ph

Strid om arbeidstid

Nå har altså Coca-Cola bestemt seg for å anke dette spørsmålet til Høyesterett. Selskapet har hele tiden ment at arbeidstida for serviceteknikerne først starter når de har kommet fram til første kunde.

– Vi mener at lagmannsrettens avgjørelse er feil når det konkluderes med at reisetid for serviceteknikerne er arbeidstid. Vi har derfor valgt å ta ut en avledet anke på dette spørsmålet, skriver Per Hynne, kommunikasjonsdirektør i Coca-Cola European Partners, i en epost til FriFagbevegelse.

Fra før har serviceteknikerne og Norsk Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) anket spørsmålet om betaling. Kravet fra teknikerne er at de skal ha betalt for den tida de bruker på å kjøre til og fra kunder. Lagmannsretten konkluderte imidlertid med at partene ikke har avtalt at det skal lønnes for denne tida. Det synes LO-advokat Stig Åkenes Johnsen er vanskelig å forstå.

Ytelse mot ytelse

Johnsen har ført saken for teknikerne og NNN sammen med tidligere kollega Nina Kroken. Lagmannsretten har lagt til grunn at serviceteknikerne ikke har rett til noen lønn for tida de bruker på å kjøre til og fra kunder, selv om arbeidet er utført etter pålegg fra arbeidsgiver.

ph

Fritaket for lønnsplikt bryter etter LO-advokatenes oppfatning med den grunnleggende forutsetningen om ytelse mot ytelse som normalt gjelder i arbeidsforhold.

– Vår oppfatning er at ansatte som utfører arbeid etter pålegg fra arbeidsgiveren, skal få betalt for dette arbeidet. Vi mener at lagmannsretten har lagt til grunn en uriktig forståelse av lønnsbestemmelsene både etter de individuelle arbeidsavtalene og tariffavtalen, sier Johnsen.

Pågått i flere år

Denne saken startet i 2014 og kom opp for Nedre Romerike tingrett i 2018. Da slo flertallet i tingretten fast at den pålagte kjøretida for serviceteknikerne i Coca-Cola er hviletid. Arbeidsoppgavene til disse teknikerne består i å installere og vedlikeholde utstyr som kaffemaskiner, kjøleskap, dispenserutstyr og salgsautomater.

Nina Kroken og Stig Åkenes Johnsen mente dommen var feil og i strid med avgjørelser både fra EU-domstolen, Efta-domstolen og Høyesterett. Det fikk de medhold for i lagmannsretten. Men arbeidstakersiden er altså uenig med lagmannsretten i at rett på lønn/vederlag ikke følger av Bryggerioverenskomsten (tariffavtale for dem som jobber i bryggerinæringen) eller de individuelle arbeidsavtalene.

Hvis ankeutvalget slipper inn begge spørsmålene fra partene, vil saken komme opp for Høyesterett i løpet av sommeren 2020, skriver LO-advokatene på sin Facebook-side.

40 serviceteknikere

Bakgrunnen for saken er hvordan arbeidstid er definert i arbeidsmiljøloven. Loven slår fast at arbeidstid er «den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver».

ph

NNN mener at siden arbeidstaker må følge arbeidsgivers instrukser fra vedkommende setter seg inn i bilen om morgen og til bilen er parkert hjemme om kvelden, står også vedkommende til arbeidsgivers disposisjon hele dagen. Dette må da regnes som en del av arbeidstida.

Coca-Cola har rundt 40 serviceteknikere spredd over hele landet. 18 av dem gikk til sak mot sin arbeidsgiver.

Warning
Annonse
Annonse