JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Magnus Alu Andersen (t.v.) er leder for Netcompanys norske barnevernssatsing og Lars Andreas Eidsheim er prosjektleder i DigiBarnevern sitt fagsystem. Fontene møtte dem i Netcompany sine lokaler.

Magnus Alu Andersen (t.v.) er leder for Netcompanys norske barnevernssatsing og Lars Andreas Eidsheim er prosjektleder i DigiBarnevern sitt fagsystem. Fontene møtte dem i Netcompany sine lokaler.

Hanna Skotheim

Nytt fagsystem i kommunalt barnevern:

De kan gjøre saksbehandlingen i barnevernet enklere

Et nytt IT-system skal trolig gjøre arbeidshverdagen for barnevernsansatte enklere. Det skal også gi barn og familier mer eierskap til sin sak.25.02.2021
10:52
25.02.2021 10:52

hanna.skotheim@lomedia.no

En familie som du har ansvaret for i barnevernet ønsker å lese saken sin, men det er ikke bare, bare. Først må du gå gjennom mappa deres, rydde den og finne ut om det er opplysninger som ikke kan leses av ulike årsaker. Deretter må du skrive ut alt og så må du sende det i posten. Først flere dager senere kommer papirene fram til familien.

Vi lever i år 2021, men slik foregår fortsatt flere av prosessene i dagens kommunale barnevern. Enn så lenge.

I kulissene utvikler nemlig IT-bedriften Netcompany noe som skal lette disse prosessene, gjøre de mer effektive og ja, digitale. Det betyr at du om noen år hvis du skal sende over en sak, sannsynligvis kan finne dokumentene på et og samme sted, huke av for de dokumentene du ønsker, trykke på en knapp og vipps, så er de sendt.

Minst mulig tid foran PC-en

Det var rett før jul at Netcompany vant anbudskonkurransen som gjør at de nå skal levere en ny digital løsning kalt Modulus Barn. Fagsystemet er en av flere prosjekter DigiBarnevern holder på med. DigiBarnevern er et initiativ som skal øke kvaliteten i det kommunale barnevernet og sikre raskere og bedre hjelp til barn og unge som trenger det.

– Det høres ut som at systemet skal lette all treghet i det kommunale barnevernet. Er det mulig?

– Ambisjonsnivået er høyt, sier Magnus Alu Andersen, leder for Netcompanys norske barnevernssatsing og utdyper:

– Ambisjonen er at systemet vi skal levere, fører til at de ansatte bruker minst mulig tid på lite eller ikke-verdiskapende aktiviteter og at de heller bruker tid på det som er verdiskapende. Det kan være kvalitetsrik og god saksbehandling, men også tid med barn og unge og deres familier og minst mulig tid foran PC-en.

Alu Andersen vil gi honnør til DigiBarnevern som han mener har gjort en god analyse av hvordan situasjonen er i dag, identifisert hovedutfordringene og satt opp noen mål.

(Saken fortsetter under bildet)

– Fagsystemet skal oppleves som en mer effektiv løsning, sier Magnus Alu Andersen i Netcompany.

– Fagsystemet skal oppleves som en mer effektiv løsning, sier Magnus Alu Andersen i Netcompany.

Hanna Skotheim

Mens Netcompany skal levere systemet som de barnevernsansatte skal bruke til å kommunisere med innbyggerne, skal DigiBarnevern i samarbeid med KS utvikle innbyggertjenestene. Det er et system som skal gjøre det enklere for innbyggerne å kommunisere andre veien. Målet er at tjenesten skal øke familiers og barns mulighet for å medvirke. I tillegg vil DigiBarnevern at tilgjengeligheten og tilliten til barnevernet skal øke.

Alt på et sted

Se for deg at du jobber som saksbehandler i barnevernet noen år fram i tid. Det er mandag morgen og du logger deg på PC-en og får opp et vindu hvor du kan se hvor mange saker du har liggende, status i sakene og hvilke møter du har den dagen. På samme sted har du tilgang på epost og kanskje en chat med kollegaer og andre samarbeidsaktører. Og er det noe du lurer på, for eksempel hva som står i veiledningsrundskrivet, er det bare et tastetrykk unna. Det er nemlig også blitt utviklet hjelpetekster som skal være lett tilgjengelig og støtte deg mens du jobber med en sak. Sistnevnte er en del av det statlige barnevernsfaglige kvalitetssystemet (BFK) som skal gi støtte og veiledning til ansatte i barnevernet.

Utviklingen av Modulus Barn er helt i startgropen, men det kan kanskje bli seende litt ut som det beskrevet overfor.

En bedre jobb

– Det er alltid en bøyg å lære seg et nytt system, særlig hvis du allerede opplever at du har for lite tid til å jobbe opp mot barna og familiene. Men dette systemet skal hjelpe deg, sier Wenche Haukås.

Hun er ansatt i Netcompany sitt prosjekt som barnevernsfaglig spesialist og kan spille på erfaring både fra det private og kommunale barnevernet i utviklingen av fagsystemet.

(Saken fortsetter under bildet)

Wenche Haukås tror fagsystemet vil kunne bidra til å synliggjøre mer av hva barnevernet gjør og hvorfor. – Det tror jeg vil gjøre samspillet mellom barnevernsansatte og familier bedre, sier Haukås.

Wenche Haukås tror fagsystemet vil kunne bidra til å synliggjøre mer av hva barnevernet gjør og hvorfor. – Det tror jeg vil gjøre samspillet mellom barnevernsansatte og familier bedre, sier Haukås.

Hanna Skotheim

Haukås har selv jobbet som saksbehandler og med et fagsystem hun mener er klar for en modernisering.

– Vi fylte ut opplysninger slik systemet krevde uten at dette ga saksbehandler noe direkte hjelp. Jeg måtte i tillegg lage mine egne systemer ved siden av fagsystemet for å ha god kontroll som leder.

Haukås mener alle som tar over en sak eller får en ny bør sette seg inn i den fra a til å. Samtidig skjønner hun hvorfor det ikke lar seg gjøre.

– Det tar lang tid å sette seg inn i alt. Særlig hvis kommunen du jobber i både har et digitalt og et manuelt arkiv og system.

Haukås tror og håper at det moderne fagsystemet vil være brukervennlig, altså at du enkelt forstår hva du skal gjøre slik at terskelen for å sette deg inn i det blir lav. Hun tror også fagsystemet vil føre til at ansatte gjør en bedre jobb og at barn og familier får mer innsyn og at det åpner opp for mer medvirkning.

– Hvis du får en god oversikt, kan du se hvor lenge du har jobbet med en sak og hvor lenge du har hatt kontakt med andre aktører. Har du hatt mye kontakt og jobbet med en sak lenge, ser du kanskje at tiltakene ikke fungerer så bra. Et moderne fagsystem vil trolig kunne hjelpe deg med å finne de mest hensiktsmessige tiltakene og luke vekk det som ikke fungerer.

– Hva tenker du om at dette skjer først i 2021?

– Vi er etter med tanke på digitaliseringsprosessene som har foregått mange andre steder. Men så er barnevernet et komplekst felt. Det er mange aktører inne i bildet.

Tatt godt imot

Det er også mange sensitive opplysninger som må tas hensyn til, understreker Lars Andreas Eidsheim, prosjektleder i DigiBarnevern sitt fagsystem.

– Barnevern er en vanskelig materie så det å få til effektivitet i det kommunale barnevernet er mer krevende enn saksbehandling mange andre steder, sier Eidsheim.

(Saken fortsetter under bildet)

Lars Andreas Eidsheim i Netcompany forteller at de som er engasjert i prosjektet fra barnevernets side er tydelige på at det må gjøres noe med fagsystemet i barnevernet.

Lars Andreas Eidsheim i Netcompany forteller at de som er engasjert i prosjektet fra barnevernets side er tydelige på at det må gjøres noe med fagsystemet i barnevernet.

Hanna Skotheim

Både han og Magnus Alu Andersen i IT-bedriften forstår at systemet er på overtid. Samtidig synes de det er bra at DigiBarnevern ikke har forhastet seg ut i noe som ikke hadde løst de faktiske utfordringene i barnevernet.

– Nytten av jobben vi gjør er åpenbar med tanke på disse utfordringene. Det skrives mye om det som gjøres feil eller ikke så bra i kommunalt barnevern. Å sikre at den typen problemer ikke skjer like hyppig, er motiverende for oss, sier Alu Andersen.

Netcompany har allerede levert en lignende barnevernsløsning i Danmark: Digitalisering – Utsatte Børn og Unge (DUBU) og bygger på erfaringer de har hentet fra nabolandet.

– Vi tilpasser det danske systemet til norske forhold og til de kravene DigiBarnevern har. Løsningen er blitt tatt godt imot av de kommunalt ansatte i Danmark. De opplever både at den er mer brukervennlig, effektiv og at den plasserer barna i sentrum i alt arbeidet som gjøres, sier Lars Andreas Eidsheim.

– Trygg og god løsning

Utviklingen av fagsystemet startet opp nå i januar og skal etter planen rulles ut i pilotkommunen Tronheim i 2022. Deretter skal det implementeres i Oslo, Bergen, Stavanger, Asker og Kristiansand. Håpet til Netcompany er at resten av kommune-norge også vil kunne ta i bruk systemet.

– I forbindelse med at DigiBarnevern utviklet en nasjonalt nettportal for bekymringsmeldinger, var det flere barnevernsansatte som var bekymret for sikkerheten og taushetsplikten. Hvordan kan dere forsikre dere om at dette fagsystemet er trygt?

– Vi utvikler systemet etter strenge retningslinjer fra oppdragsgiver og følger alle de lover vi er nødt til å følge. Vi er trygge på at dette blir en trygg og god løsning, sier Eidsheim.

Han forteller at de en uke inn i prosjektet allerede hadde snakket mye med DigiBarnevern om sikkerhet.

– Det er lite informasjon som er så sensitiv som det man jobber med i barnevernet så dette er absolutt i høysetet.

DigiBarnevern

• DigiBarnevern består av to prosjekter, et kommunalt og et statlig prosjekt.

• DigiBarnevern er et samarbeid mellom Bufdir, KS og kommunene Trondheim, Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Bærum, Asker og Lørenskog.

• Fagsystemet Modulus Barn er en del av det kommunale prosjektet.

• DigiBarnevern mener dagens situasjon viser at:

– Barn, unge og foresatte mangler oversikt over egen sak og mulighet for ønsket grad av digital medvirkning

– Ansatte får liten hjelp til å utføre tjenester som er effektive, forsvarlige og av høy kvalitet

– Ledere får liten hjelp til å lede, styre og rapportere

– Aktører i og utenfor barnevernet har ingen god digital samhandling for kommunikasjon og overføring av informasjon

• Dette vil DigiBarnevern gjøre noe med. De ønsker:

– God kvalitet i saksbehandling og oppfølging

– Rask behandling og rettidige beslutninger

– Likeverdige tjenester og forutsigbarhet for barn og familier

– Sikkerhet, sporbarhet og kontrollerbarhet i all saksbehandling

– Effektiv og god utnyttelse av samfunnets ressurser

– Fornøyde ansatte i barnevernet

• Fagsystemet er blant prosjektene som skal bidra til dette.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
25.02.2021
10:52
25.02.2021 10:52Mest lest

Yngvil Mortensen

Ingrid (32) måtte kjempe i seks år for å overbevise Nav

Girteka anmeldes regelmessig for brudd på kabotasjereglene i Norge. Nå går politiet til sak mot selskapet på bakgrunn av 11 forhold.

Girteka anmeldes regelmessig for brudd på kabotasjereglene i Norge. Nå går politiet til sak mot selskapet på bakgrunn av 11 forhold.

Stein Inge Stølen

Transportgigant har kjørt ulovlig i Norge, ifølge politiet. Nå må selskapet møte i retten

BARNEVERN-JUS: - Barnevernet er ikke rettslig forpliktet til å finne et fosterhjem med samme kulturelle bakgrunn som barnets foreldre har, men må gjøre en innsats for å finne det, påpeker jus-professor Elisabeth Gording Stang.

BARNEVERN-JUS: - Barnevernet er ikke rettslig forpliktet til å finne et fosterhjem med samme kulturelle bakgrunn som barnets foreldre har, men må gjøre en innsats for å finne det, påpeker jus-professor Elisabeth Gording Stang.

Nadia Frantsen

Tvangsadoptert fra muslimsk til kristent hjem: Dette betyr dommen fra Strasbourg for barnevernet

Leif Martin Kirknes

Innfører forbud mot bemanningsbransjen i Oslo-området

Colourbox.com

Rekordhøye bonuser i 2021, samtidig som Norge var i krise

Helge Rønning Birkelund

Kim André og Jøran fikk 35 avlysninger på to dager i desember. Siden har de ikke hatt noe å gjøre

Ole Palmstrøm

100-dagersplanen punkt for punkt: Slik har det gått med løftene fra Ap

Ole Palmstrøm

Oskar (86) blir fulltids pensjonist: – Jeg kan jo ikke jobbe til jeg er 100

Erlend Angelo

Ekstrapensjonen AFP settes trolig på vent for mange slitere

Glen Musk

Per Einar har åpnet senteret etter femte nedstengning: – Det er både urettferdig og uforutsigbart

Jan-Erik Østlie

De skyhøye strømprisene har gjort noe med Jørn Eggum

TOPRISSYSTEM: Strømmen folk trenger til å varme opp huset og koke kaffe, må koste mindre enn strøm til boblebad og annet «luksusforbruk», mener SV.

TOPRISSYSTEM: Strømmen folk trenger til å varme opp huset og koke kaffe, må koste mindre enn strøm til boblebad og annet «luksusforbruk», mener SV.

Håvard Sæbø

SV går inn for statlig strømselskap og toprissystem

– Vi krever rett og slett nasjonal politisk kontroll over strømprisene. Det er handlingskraft for det i dag, sier Remy Penev.

– Vi krever rett og slett nasjonal politisk kontroll over strømprisene. Det er handlingskraft for det i dag, sier Remy Penev.

Petter Pettersen

Hvis strømkrisa fortsetter, vil konsekvensene ramme hele samfunnet, mener aksjonsleder

Oppdatert versjon:

LO jobber på en ny måte for å finne dem som skal være i ledelsen de neste tre årene. Her fra kongressen i 2017.

LO jobber på en ny måte for å finne dem som skal være i ledelsen de neste tre årene. Her fra kongressen i 2017.

Håvard Sæbø

Hvem skal lede LO til 2025? Slik foregår valget til ny ledelse for de neste tre årene

Kommentar

Det gjenstår å se om Erna Solberg virkelig har som ambisjon å ta tilbake statsministerjobben etter Jonas Gahr Støre ved neste korsvei.

Det gjenstår å se om Erna Solberg virkelig har som ambisjon å ta tilbake statsministerjobben etter Jonas Gahr Støre ved neste korsvei.

Håvard Sæbø

«Ernas mulige vei tilbake»

Leif Martin Kirknes/Ole Palmstrøm

Jubel for innleieforbud i forbundene: – «Jæklig bra»

Nettselskapene skyldte norske strømkunder over 1,7 milliarder kroner ved utgangen av 2020

Nettselskapene skyldte norske strømkunder over 1,7 milliarder kroner ved utgangen av 2020

colourbox.com

Nettselskap har skyldt norske strømkunder penger i over ti år

Da oljealderen kom, opplevde verftene en fagarbeiderflukt. Da sørget industriledere for at innleie ble forbudt. Bemanningsbyråene «driver regulær menneskehandel», var gjennomgangstonen. (Illustrasjonsbildet er fra Ekofisk-feltet)

Da oljealderen kom, opplevde verftene en fagarbeiderflukt. Da sørget industriledere for at innleie ble forbudt. Bemanningsbyråene «driver regulær menneskehandel», var gjennomgangstonen. (Illustrasjonsbildet er fra Ekofisk-feltet)

Telemuseet, CC BY-SA 4.0 (Illustrasjonsfoto)

Da oljen kom, kjempet arbeidsgiverne mot innleie. Så snudde det

KONKURRANSEVRIDNING: Hver vinter står dårlig skodde utenlandske lastebiler fast på norsk vinterføre. Mange av dem får heller ikke lovpålagt lønn, og konkurrerer dermed ut norsk transportbransje. Det håper norsk transportbransje skal bli bedre med en ny handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren.

KONKURRANSEVRIDNING: Hver vinter står dårlig skodde utenlandske lastebiler fast på norsk vinterføre. Mange av dem får heller ikke lovpålagt lønn, og konkurrerer dermed ut norsk transportbransje. Det håper norsk transportbransje skal bli bedre med en ny handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren.

Statens Vegvesen, Region Vest (illustrasjonsfoto)

Utenlandske sjåfører har lenge jobbet ulovlig på norske veier. Nå krever partene at regjeringen blir tøffere

FRI FRAKT: Anne-Linn Lernes kommer til å tenke seg om før hun bestiller varer med fri frakt igjen. Hør hvorfor i podkasten Rørsla.

FRI FRAKT: Anne-Linn Lernes kommer til å tenke seg om før hun bestiller varer med fri frakt igjen. Hør hvorfor i podkasten Rørsla.

Claudio Schwarz/Unsplash/privat

120.000 leste saken om Anne-Linns boikott – hør mer i podkasten Rørsla