JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Tidligpensjonen AFP må gis til sliterne som ikke kan jobbe. De som fortsatt jobber trenger ikke AFP, mener Per Olaf Lundteigen.

Tidligpensjonen AFP må gis til sliterne som ikke kan jobbe. De som fortsatt jobber trenger ikke AFP, mener Per Olaf Lundteigen.

Jan-Erik Østlie

Per Olaf Lundteigen (Sp) med brannfakkel:

De som jobber trenger ikke tidligpensjonen AFP, mener Sp-veteran. Han vil bare gi AFP til sliterne

Per Olaf Lundteigen vil endre AFP-ordningen, og mener den i større grad må gjelde for slitne arbeidere.12.12.2019
08:57
12.12.2019 12:51

helge@lomedia.no

Senterpartiets veteran Per Olaf Lundteigen kaster en brannfakkel inn i diskusjonen om tidligpensjonen AFP. Han mener folk i 60-åra som står i jobb ikke trenger AFP i tillegg til lønna. Han mener pengene må målrettes mot sliterne som må gå av tidlig.

p

Utspillet skjer samtidig som LO og NHO forhandler på overtid om ny AFP.

Diskusjonene er vanskelige av flere grunner:

• Regjeringen nekter å betale mer for AFP

• LO og NHO er enige om at flere skal få AFP

• Eldrebølgen fører til at vi får flere pensjonister

Alt dette øker presset på AFP. Lundteigen mener løsningen er å kutte utbetalingene til de friske i 60-åra, og heller gi pengene til sliterne.

Lundteigens nye tanker får imidlertid ikke støtte fra resten av partiet.

Statsbudsjettet

Dette kommer fram av merknadene han har skrevet i forbindelse med komitebehandlingen av statsbudsjettet for arbeids- og sosialkomiteen.

Per Olaf Lundteigen mener dagens AFP-regelverk ikke sikrer at slitne arbeidstakere med lange yrkeskarrierer gis god nok mulighet for å gå av med alderspensjon før de når pensjonsalderen i folketrygden. Samtidig benytter en rekke arbeidstakere som er mindre slitne seg av ordningen, skriver han.

Han viser til at seks av ti nye mottakere av AFP i alderen 62 til 66 år kombinerer pensjon med arbeid. Langt flere menn enn kvinner benytter seg også av ordningen.

Sliterne

– AFP (avtalefestet pensjon) må målrettes mot det som var formålet. Vi er nødt til å diskutere dette og ha en kritisk gjennomgang av AFP-ordningen. Den er blitt mye dyrere enn det som var forutsatt. Vi står overfor knallharde prioriteringer. Vi må sikre de svakeste gruppene i statsbudsjettet. Da må vi også se på AFP-ordningen. Vi må tørre å ta en debatt om det er riktig å utbetale AFP til de som fortsetter å jobbe, sier Per Olaf Lundteigen til FriFagbevegelse.

Han poengterer at dette må gjøres sammen med partene i arbeidslivet.

Uenighet i Senterpartiet

Lundteigen har imidlertid ikke backing fra Senterpartiets ledelse.

Parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, gir uttrykk for at dette ikke er drøftet i stortingsgruppa og dermed ikke er et uttrykk for Senterpartiets holdning.

p

– Det er en problemstilling som Per Olaf har løftet opp. Senterpartiets holdning er og har vært at dette må overlates til partene i arbeidslivet, og at der derfor ikke er noen partipolitisk problemstilling, sier Marit Arnstad.

Pensjonsreformen

Partene i lønnsoppgjøret ble ved det forrige hovedoppgjøret, i 2018, enige om å igangsette et arbeid for å utrede grunnlaget for forhandlinger om endringer i dagens AFP-ordning. Dette arbeidet skulle vært ferdig nå, men er langt fra å komme i mål.

Lundteigen skjønner at han kommer med en brannfakkel og at LO vil ha sine meninger om dette. Han er imidlertid overrasket over at han ble stående alene om merknaden under komitébehandlingen.

– Jeg holder fast ved at vi må forbedre ordningen for sliterne, som må gå av i en alder av 62 år. Til syvende og sist er det også Stortinget som skal betale, legger han til.

Forskeren: – Urealistisk

Axel West Pedersen kom i 2008 med en forskningsrapport om AFP sammen med Jon Hippe og Tove Midtsundstad fra Fafo. Han er i dag professor ved Oslo Met. Han er også klar på at AFP i 2011 ble noe helt annet enn hva det var før pensjonsreformen.

– Før var det en ytelse for dem som sluttet å jobbe ved 62 år, og gjaldt fram til de var 67. Nå er det en livslang ytelse som starter ved 62 år hvor alle som er kvalifisert får gleden av den. Det er blitt en ren alderspensjon. Lundteigen har et poeng, men det er nok urealistisk å gå drastisk til verks. Den gamle ordningen ga en stor tilskyndelse til å gå av tidlig. I det reformerte systemet er det derimot den enkelte selv som fullt ut må betale for sitt valg av avgangstidspunkt. De som ikke tar ut noe mellom 62 og 67 år sparer bare sin AFP til senere. For dem som ikke har de samme mulighetene til å velge å jobbe lenge er det ikke like greit. Det er ingen målretting i det hele tatt i den nye ordningen. Det hadde vært fullt mulig å finne en mellomløsning, mener West Pedersen.

Kompromiss

West Pedersen mener det kan være mulig å finne en løsning som ligger mellom den gamle, som bare ga penger til dem som sluttet å jobbe – og den nye, som gir til alle.

– I vår rapport skisserte vi en todelt ordning, med en del som den nåværende ordningen, og en del som er forbeholdt de som går av tidlig. De slitertilleggene, som nå har blitt forhandlet fram både i privat og offentlig sektor og som gir et tilskudd til pensjonene til de som ikke klarer å stå lenge, er skritt i den retningen. Det ville være et godt grep ut fra fordelingshensyn. Altså en ordning med en nøytral del, og en del som er målrettet mot dem som er tvunget til å avslutte arbeidslivet tidlig, poengterer Axel West Pedersen.

Forhandlingssak

Arbeiderpartiets arbeidspolitiske talsperson, Rigmor Aasrud, er overrasket over at Senterpartiets representant stiller spørsmål ved noe som er forhandlet fram av partene i arbeidslivet og som er viktig for sliterne.

p

– Dette må partene i arbeidslivet forhandle seg fram til. Slik det er i alle ordninger skal det gå an å kombinere pensjon og arbeid. Det er ikke helt uvesentlig når vi stadig faller på sysselsettingsstatistikkene. Jeg ser ingen grunn til å gjøre ordningen vanskeligere å kombinere med å være i arbeid, mener Rigmor Aasrud.

LO-lederen skuffet

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen synes det er nedslående at Per Olaf Lundteigen sår tvil om en viktig ordning for sliterne i arbeidslivet.

– Ikke minst er det svært mange kvinner som har god hjelp av ordningen, sier LO-lederen til FriFagbevegelse.

Pensjonssystemet i Norge er utformet slik at du ikke kan gå av med tidligpensjon hvis du ikke har tilstrekkelig opptjening i folketrygden. Dette rammer særlig kvinner som har hatt en lav lønn gjennom hele livet, eller som har hatt få år i arbeidslivet.

– Her er AFP-ordningen ekstremt viktig, fordi AFP-en inngår i grunnlaget for å beregne om du har rett til å gå av tidlig eller ikke, mener Gabrielsen.

AFP gir rett til tidlig pensjon

Utredningen fra 2017 viser at bare 37 prosent av kvinner født i 1963, og som jobber i bedrifter uten AFP, kvalifiserer for tidlig uttak. For dem som jobber i en AFP-bedrift er tallet 95 prosent. For mennene er tallet henholdsvis 70 og 95 prosent.

– Dette viser at AFP er utrolig viktig for sliterne i arbeidslivet. Det påvirker selve muligheten til å gå av tidlig. Det viser også at AFP-en særlig er til hjelp for kvinner med liten opptjening, så det er et klart likestillingsperspektiv her.

– Jeg er glad for at Marit Arnstad nå gjør det klart at Lundteigen snakker på vegne av seg selv, og ikke på vegne av Senterpartiet. Men budsjettmerknadene vil jo bli stående. Det bekymrer meg, for vi ser at AFP-ordningen er under angrep fra blant annet Venstre og Fremskrittspartiet hele tiden.

p

– Norske arbeidstakere, og ikke minst sliterne, må kunne føle forutsigbarhet for ordningen. Da kan ikke enkeltpolitikere ha løpende seminar på Stortinget der man lufter dramatiske endringer uten engang å ha drøftet det med partene, sier Hans-Christian Gabrielsen.

12.12.2019
08:57
12.12.2019 12:51Mest lest

Hilde Cecilie Jordsjø har jobbet som kabinansatt i SAS i 33 år.

Hilde Cecilie Jordsjø har jobbet som kabinansatt i SAS i 33 år.

Privat

Hilde Cecilie har fått 2.000 kroner mer i lønn på 12 år: – Ledelsen ser på oss som et nødvendig onde

136 600 personer mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav første kvartal 2022.

136 600 personer mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav første kvartal 2022.

Hanna Skotheim

Tre viktige endringer i reglene for AAP

1. juli 2022 trer en rekke endringer i arbeidslivet i kraft. Her får du oversikten.

1. juli 2022 trer en rekke endringer i arbeidslivet i kraft. Her får du oversikten.

Tormod Ytrehus

1. juli er det nye lover og regler som innføres i arbeidslivet

Eva Ranheim er sekretær i klubben og en av få som er igjen på Elko-fabrikken. Nå flyttes fabrikken til utlandet.

Eva Ranheim er sekretær i klubben og en av få som er igjen på Elko-fabrikken. Nå flyttes fabrikken til utlandet.

Sissel M. Rasmussen

Suksessfabrikk flyttes ut av Norge: – Det har vært en slitsom tid

HK-tillitsvalgte Tormod Aarum (t.v.) og Christian Kaborg etterlyser forebygging av sykefravær ved Ikea Fururset.

HK-tillitsvalgte Tormod Aarum (t.v.) og Christian Kaborg etterlyser forebygging av sykefravær ved Ikea Fururset.

Brian Cliff Olguin

Tillitsvalgte: Syke Ikea-ansatte tvinges på jobb. Nav-lege får skylda

Maria Jocelyn Vattøy (til venstre) og Saengduan Hansen har det tøft. Endrete permitteringsregler gir en svært usikker økonomisk hverdag.

Maria Jocelyn Vattøy (til venstre) og Saengduan Hansen har det tøft. Endrete permitteringsregler gir en svært usikker økonomisk hverdag.

Erlend Angelo

Maria og Saengduan står uten lønn og dagpenger: – Er det dette som er vanlige folks tur?

STREIK: LO-lederen med full støtte til SAS-pilotene.

STREIK: LO-lederen med full støtte til SAS-pilotene.

Sissel Rasmussen/Tormod Ytrehus

LO-lederen med full støtte til pilotene: – SAS-ledelsen holdt sine ansatte for narr 

Regjeringens oppdaterte regler for hjemmekontor gjelder fra 1. juli.

Regjeringens oppdaterte regler for hjemmekontor gjelder fra 1. juli.

colourbox.com

Nye regler for hjemmekontor fra 1. juli. Dette må du vite

Flyteriggansatte i Maersk er blant de som nå får høyere lønn. Bildet er av flyteriggen Maersk Inspirer.

Flyteriggansatte i Maersk er blant de som nå får høyere lønn. Bildet er av flyteriggen Maersk Inspirer.

Maersk Drilling

Flyteriggansatte får ny lønn etter mekling. Se hva de ble enige om her

Lene Rørvik reagerer på at FO, som regner seg som en feministisk organisasjon, gikk med på å svekke kvinners rett til å få betalt ammefri.

Lene Rørvik reagerer på at FO, som regner seg som en feministisk organisasjon, gikk med på å svekke kvinners rett til å få betalt ammefri.

Privat

Lene (30) vil melde seg ut av LO i amme-protest

–  Jeg, rotter og kakerlakker er vel de eneste som overlever en atomvinter. Etter å ha vært her noen år er det ingenting som biter lenger, sier renovatør Daniel Sebergsen.

– Jeg, rotter og kakerlakker er vel de eneste som overlever en atomvinter. Etter å ha vært her noen år er det ingenting som biter lenger, sier renovatør Daniel Sebergsen.

Ida Bing

Daniel er utsatt for sopp og bakterier hver dag: – Vi vet jo ikke hva vi står og puster inn

Fra 1. juli blir det dyrere for dem som bruker mye strøm samtidig.

Fra 1. juli blir det dyrere for dem som bruker mye strøm samtidig.

Kai Hovden

Nå er den nye nettleia her: – Jeg er spent på responsen

KAN GÅ AV TIDLIG: Ansatte innen brann og redning er blant dem som kan gå av tidlig i dag. Trepartssamarbeidet som nå er satt i gang skal munne ut i nye regler for om de fremdeles skal kunne gå av tidligere enn andre, eventuelt når og hvordan de i såfall skal tjene opp til alderspensjon samtidig som de går av tidlig.

KAN GÅ AV TIDLIG: Ansatte innen brann og redning er blant dem som kan gå av tidlig i dag. Trepartssamarbeidet som nå er satt i gang skal munne ut i nye regler for om de fremdeles skal kunne gå av tidligere enn andre, eventuelt når og hvordan de i såfall skal tjene opp til alderspensjon samtidig som de går av tidlig.

Lars Magne Hovtun/OBRE

I disse yrkene kan du gå tidligere av med pensjon

Rundt 300 bygningsarbeidarar samla seg framfor administrasjonsbygget til arbeidsgivaren FLC tysdag morgon.

Rundt 300 bygningsarbeidarar samla seg framfor administrasjonsbygget til arbeidsgivaren FLC tysdag morgon.

3F Lolland

Ulovleg streik på Danmarks største byggeplass: Polakkar krev same lønn som danskar

Kommentar

Næringsminister Jan Christian Vestre må gjøre ord til handling. Nå må han klemme til, skriver Kjell Werner.

Næringsminister Jan Christian Vestre må gjøre ord til handling. Nå må han klemme til, skriver Kjell Werner.

Beate Oma Dahle / NTB

«Nok en gang viser det seg at staten ikke klarer å holde igjen på lønnsnivået til topplederne»

Meklingen mellom SAS og pilotene førte ikke fram. Dermed streiker 900 piloter.

Meklingen mellom SAS og pilotene førte ikke fram. Dermed streiker 900 piloter.

Vidar Ruud / NTB

SAS-pilotene ut i streik: Partene skylder på hverandre

Martin Guttormsen Slørdal

Fagbevegelsens egen storstue har flere ganger brukt vektere uten tariffavtale. Nå vil LO rydde opp

Ole Palmstrøm

Posten og Bring får kritikk for uforutsigbare og dårlige arbeidsvilkår

Meklingen gjelder folk som jobber med TV- og radioproduksjon, samt administrasjon i NRK. 

Meklingen gjelder folk som jobber med TV- og radioproduksjon, samt administrasjon i NRK. 

Colourbox

NRK kan gå i svart fra midnatt

GJENBRUK: Rene aluminiumsspon har blitt komprimert til briketter og ligger klare til å bli resirkulert. I induksjonsovnen, som Ingri Gryteselv Løkholm har ansvar for, skal skrap-aluminiumet smeltes. Da kan det videre blandes med primæraluminium og andre metaller til de ulike legeringene som markedet etterspør.

GJENBRUK: Rene aluminiumsspon har blitt komprimert til briketter og ligger klare til å bli resirkulert. I induksjonsovnen, som Ingri Gryteselv Løkholm har ansvar for, skal skrap-aluminiumet smeltes. Da kan det videre blandes med primæraluminium og andre metaller til de ulike legeringene som markedet etterspør.

Petter Pettersen

Ingri (22) leder grønn gigantsatsing: – Det her er en «once in a lifetime»-mulighet


Flere saker