JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Tidligpensjonen AFP må gis til sliterne som ikke kan jobbe. De som fortsatt jobber trenger ikke AFP, mener Per Olaf Lundteigen.

Tidligpensjonen AFP må gis til sliterne som ikke kan jobbe. De som fortsatt jobber trenger ikke AFP, mener Per Olaf Lundteigen.

Jan-Erik Østlie

Per Olaf Lundteigen (Sp) med brannfakkel:

De som jobber trenger ikke tidligpensjonen AFP, mener Sp-veteran. Han vil bare gi AFP til sliterne

Per Olaf Lundteigen vil endre AFP-ordningen, og mener den i større grad må gjelde for slitne arbeidere.12.12.2019
08:57
21.08.2023 17:14

helge@lomedia.no

Senterpartiets veteran Per Olaf Lundteigen kaster en brannfakkel inn i diskusjonen om tidligpensjonen AFP. Han mener folk i 60-åra som står i jobb ikke trenger AFP i tillegg til lønna. Han mener pengene må målrettes mot sliterne som må gå av tidlig.

p

Utspillet skjer samtidig som LO og NHO forhandler på overtid om ny AFP.

Diskusjonene er vanskelige av flere grunner:

• Regjeringen nekter å betale mer for AFP

• LO og NHO er enige om at flere skal få AFP

• Eldrebølgen fører til at vi får flere pensjonister

Alt dette øker presset på AFP. Lundteigen mener løsningen er å kutte utbetalingene til de friske i 60-åra, og heller gi pengene til sliterne.

Lundteigens nye tanker får imidlertid ikke støtte fra resten av partiet.

Statsbudsjettet

Dette kommer fram av merknadene han har skrevet i forbindelse med komitebehandlingen av statsbudsjettet for arbeids- og sosialkomiteen.

Per Olaf Lundteigen mener dagens AFP-regelverk ikke sikrer at slitne arbeidstakere med lange yrkeskarrierer gis god nok mulighet for å gå av med alderspensjon før de når pensjonsalderen i folketrygden. Samtidig benytter en rekke arbeidstakere som er mindre slitne seg av ordningen, skriver han.

Han viser til at seks av ti nye mottakere av AFP i alderen 62 til 66 år kombinerer pensjon med arbeid. Langt flere menn enn kvinner benytter seg også av ordningen.

Sliterne

– AFP (avtalefestet pensjon) må målrettes mot det som var formålet. Vi er nødt til å diskutere dette og ha en kritisk gjennomgang av AFP-ordningen. Den er blitt mye dyrere enn det som var forutsatt. Vi står overfor knallharde prioriteringer. Vi må sikre de svakeste gruppene i statsbudsjettet. Da må vi også se på AFP-ordningen. Vi må tørre å ta en debatt om det er riktig å utbetale AFP til de som fortsetter å jobbe, sier Per Olaf Lundteigen til FriFagbevegelse.

Han poengterer at dette må gjøres sammen med partene i arbeidslivet.

Uenighet i Senterpartiet

Lundteigen har imidlertid ikke backing fra Senterpartiets ledelse.

Parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, gir uttrykk for at dette ikke er drøftet i stortingsgruppa og dermed ikke er et uttrykk for Senterpartiets holdning.

p

– Det er en problemstilling som Per Olaf har løftet opp. Senterpartiets holdning er og har vært at dette må overlates til partene i arbeidslivet, og at der derfor ikke er noen partipolitisk problemstilling, sier Marit Arnstad.

Pensjonsreformen

Partene i lønnsoppgjøret ble ved det forrige hovedoppgjøret, i 2018, enige om å igangsette et arbeid for å utrede grunnlaget for forhandlinger om endringer i dagens AFP-ordning. Dette arbeidet skulle vært ferdig nå, men er langt fra å komme i mål.

Lundteigen skjønner at han kommer med en brannfakkel og at LO vil ha sine meninger om dette. Han er imidlertid overrasket over at han ble stående alene om merknaden under komitébehandlingen.

– Jeg holder fast ved at vi må forbedre ordningen for sliterne, som må gå av i en alder av 62 år. Til syvende og sist er det også Stortinget som skal betale, legger han til.

Forskeren: – Urealistisk

Axel West Pedersen kom i 2008 med en forskningsrapport om AFP sammen med Jon Hippe og Tove Midtsundstad fra Fafo. Han er i dag professor ved Oslo Met. Han er også klar på at AFP i 2011 ble noe helt annet enn hva det var før pensjonsreformen.

– Før var det en ytelse for dem som sluttet å jobbe ved 62 år, og gjaldt fram til de var 67. Nå er det en livslang ytelse som starter ved 62 år hvor alle som er kvalifisert får gleden av den. Det er blitt en ren alderspensjon. Lundteigen har et poeng, men det er nok urealistisk å gå drastisk til verks. Den gamle ordningen ga en stor tilskyndelse til å gå av tidlig. I det reformerte systemet er det derimot den enkelte selv som fullt ut må betale for sitt valg av avgangstidspunkt. De som ikke tar ut noe mellom 62 og 67 år sparer bare sin AFP til senere. For dem som ikke har de samme mulighetene til å velge å jobbe lenge er det ikke like greit. Det er ingen målretting i det hele tatt i den nye ordningen. Det hadde vært fullt mulig å finne en mellomløsning, mener West Pedersen.

Kompromiss

West Pedersen mener det kan være mulig å finne en løsning som ligger mellom den gamle, som bare ga penger til dem som sluttet å jobbe – og den nye, som gir til alle.

– I vår rapport skisserte vi en todelt ordning, med en del som den nåværende ordningen, og en del som er forbeholdt de som går av tidlig. De slitertilleggene, som nå har blitt forhandlet fram både i privat og offentlig sektor og som gir et tilskudd til pensjonene til de som ikke klarer å stå lenge, er skritt i den retningen. Det ville være et godt grep ut fra fordelingshensyn. Altså en ordning med en nøytral del, og en del som er målrettet mot dem som er tvunget til å avslutte arbeidslivet tidlig, poengterer Axel West Pedersen.

Forhandlingssak

Arbeiderpartiets arbeidspolitiske talsperson, Rigmor Aasrud, er overrasket over at Senterpartiets representant stiller spørsmål ved noe som er forhandlet fram av partene i arbeidslivet og som er viktig for sliterne.

p

– Dette må partene i arbeidslivet forhandle seg fram til. Slik det er i alle ordninger skal det gå an å kombinere pensjon og arbeid. Det er ikke helt uvesentlig når vi stadig faller på sysselsettingsstatistikkene. Jeg ser ingen grunn til å gjøre ordningen vanskeligere å kombinere med å være i arbeid, mener Rigmor Aasrud.

LO-lederen skuffet

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen synes det er nedslående at Per Olaf Lundteigen sår tvil om en viktig ordning for sliterne i arbeidslivet.

– Ikke minst er det svært mange kvinner som har god hjelp av ordningen, sier LO-lederen til FriFagbevegelse.

Pensjonssystemet i Norge er utformet slik at du ikke kan gå av med tidligpensjon hvis du ikke har tilstrekkelig opptjening i folketrygden. Dette rammer særlig kvinner som har hatt en lav lønn gjennom hele livet, eller som har hatt få år i arbeidslivet.

– Her er AFP-ordningen ekstremt viktig, fordi AFP-en inngår i grunnlaget for å beregne om du har rett til å gå av tidlig eller ikke, mener Gabrielsen.

AFP gir rett til tidlig pensjon

Utredningen fra 2017 viser at bare 37 prosent av kvinner født i 1963, og som jobber i bedrifter uten AFP, kvalifiserer for tidlig uttak. For dem som jobber i en AFP-bedrift er tallet 95 prosent. For mennene er tallet henholdsvis 70 og 95 prosent.

– Dette viser at AFP er utrolig viktig for sliterne i arbeidslivet. Det påvirker selve muligheten til å gå av tidlig. Det viser også at AFP-en særlig er til hjelp for kvinner med liten opptjening, så det er et klart likestillingsperspektiv her.

– Jeg er glad for at Marit Arnstad nå gjør det klart at Lundteigen snakker på vegne av seg selv, og ikke på vegne av Senterpartiet. Men budsjettmerknadene vil jo bli stående. Det bekymrer meg, for vi ser at AFP-ordningen er under angrep fra blant annet Venstre og Fremskrittspartiet hele tiden.

p

– Norske arbeidstakere, og ikke minst sliterne, må kunne føle forutsigbarhet for ordningen. Da kan ikke enkeltpolitikere ha løpende seminar på Stortinget der man lufter dramatiske endringer uten engang å ha drøftet det med partene, sier Hans-Christian Gabrielsen.

12.12.2019
08:57
21.08.2023 17:14Mest lest

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

Yngvil Mortensen

Kari-Mette mistet pensjonstillegg: – Et ran

Aker Brygge (arkivfoto)

Aker Brygge (arkivfoto)

Simen Aker Grimsrud

Han ville date en kollega, men fikk nei. Saken endte i retten

I dag stopper Bybanen i Byparken i Bergen, men det er planer om ny trase til Åsane. Brandsrud-Rise vil gjerne at den skal gå over Bryggen. - Det er jo finere å kjøre der enn i tunnel, sier han.

I dag stopper Bybanen i Byparken i Bergen, men det er planer om ny trase til Åsane. Brandsrud-Rise vil gjerne at den skal gå over Bryggen. - Det er jo finere å kjøre der enn i tunnel, sier han.

Erlend Tro Klette

Joakim sluttet som taxisjåfør og ble vognfører. Det merkes på lønna

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Illustrasjonsfoto: Brian Cliff Olguin / Ole Palmstrøm / Håvard Sæbø

To grunner til at årets lønnsøkning blir høy

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Leif Martin Kirknes

Dette er LOs viktigste krav foran lønnsoppgjøret

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

Leif Martin Kirknes

Ole André fikk sparken etter Facebook-ytringer. Nå får elektrikeren jobben tilbake

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Erlend Angelo

Frustrerte Ringnes-arbeidere varslet ukelang streik. Da satte LO foten ned

Servitører var blant de yrkesgruppene som kunne glede seg over å få mer å rutte med i 2023.

Servitører var blant de yrkesgruppene som kunne glede seg over å få mer å rutte med i 2023.

Sissel M. Rasmussen

Gladnyhet for de lavest lønte. Les hvorfor her

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

Brian Cliff Olguin

Nicholay ble redningsmann da Teslaen havna i fjorden

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

Helge Rønning Birkelund

Han kjempet for et godt naboskap med Russland. Nå er Rune (69) bare fortvilet

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Brian Cliff Olguin

Anne var på toppen av karrieren. Så kom overgangsalderen

Hanna Skotheim

Gruvearbeider Johan er med på å bestemme lønna di

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

Leif Martin Kirknes

LO-lederen er klar for ny storstreik

30 millioner kroner for én bil: Dette er historien om den siste Drammensbilen.

30 millioner kroner for én bil: Dette er historien om den siste Drammensbilen.

Erlend Tro Klette

Norges dyreste bil måtte gjøres styggere med vilje

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

Leif Martin Kirknes

Staten har ikke kontroll på lønnsutgiftene sine, mener forbundsleder

Magne Brekken og Wirginia Laszcych jobber som overinspektører i Arbeidstilsynet. Det er en trygghet å være to når de er ute på tilsyn.

Magne Brekken og Wirginia Laszcych jobber som overinspektører i Arbeidstilsynet. Det er en trygghet å være to når de er ute på tilsyn.

Martin Guttormsen Slørdal

Magne og Wirginia bruker kunstig intelligens for å avsløre skurker

SLOSSING PÅ JOBB: Har man lyst til å miste jobben, er slossing i arbeidstida en vei å gå. Bortsett fra om du spiller hockey. Som oftest ender dette bare med utestengelse resten av kampen. I noen tilfeller kan man bli utestengt flere kamper, men man havner ikke i NAV-køen. De holder på til de deiser i isen. Eller til en gir seg. Det siste skjer aldri. Her er det Jørgen Karterud (VIF) og Alexander Bonsaksen (Frisk) som gjør opp. Bonsaksen er forøvrig tidligere VIF-spiller.

SLOSSING PÅ JOBB: Har man lyst til å miste jobben, er slossing i arbeidstida en vei å gå. Bortsett fra om du spiller hockey. Som oftest ender dette bare med utestengelse resten av kampen. I noen tilfeller kan man bli utestengt flere kamper, men man havner ikke i NAV-køen. De holder på til de deiser i isen. Eller til en gir seg. Det siste skjer aldri. Her er det Jørgen Karterud (VIF) og Alexander Bonsaksen (Frisk) som gjør opp. Bonsaksen er forøvrig tidligere VIF-spiller.

André Kjernsli

Vålerenga-spiller og tillitsvalgte Thomas: – Jeg får betalt for å leke

«Mange slitere i arbeidslivet må vente til 2024 med å få ekstrapensjonen AFP», skrev vi i Arbeidsmanden i 2022. Nå er det høyst uklart når hullene i AFP-ordningen skal tettes, sånn at arbeidsfolk ikke mister AFP.

«Mange slitere i arbeidslivet må vente til 2024 med å få ekstrapensjonen AFP», skrev vi i Arbeidsmanden i 2022. Nå er det høyst uklart når hullene i AFP-ordningen skal tettes, sånn at arbeidsfolk ikke mister AFP.

Erlend Angelo

Heller ikke i 2024 blir ny AFP en del av lønnsoppgjøret

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland. (arkivfoto)

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland. (arkivfoto)

Leif Martin Kirknes

Hvis Statnett-sjefen fikk velge, hadde strømstøtten blitt fjernet

BLENDET: Da Emil Kjærvik var seks år så han et uforklarlig, blendende lys på den lyse sommerhimmelen. Siden har han vært fascinert av UFOer og det uforklarlige.

BLENDET: Da Emil Kjærvik var seks år så han et uforklarlig, blendende lys på den lyse sommerhimmelen. Siden har han vært fascinert av UFOer og det uforklarlige.

Håvard Sæbø

Hva var det blennende lyset Emil så? Hittil har ingen kunnet forklare


Flere saker